Kommandot CREATE INDEX

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Skapar ett nytt index för en befintlig tabell.

Obs!: För Microsoft Access-databaser stöder Microsoft Access-databasmotorn inte användning av CREATE INDEX (utom för att skapa en pseudoindex på en ODBC- länkad tabell ) eller andra data definition language uttryck. Använda metoderna DAO skapa i stället. Mer information finns i avsnittet kommentarer.

Syntax

CREATE [ UNIQUE ] INDEX index
ON tabell (fält [ASC|DESC][, fält [ASC|DESC], ...])
[WITH { PRIMARY | DISALLOW NULL | IGNORE NULL }]

Kommandot CREATE INDEX består av följande syntaktiska element:

Element

Beskrivning

index

Namnet på det index som ska skapas.

tabell

Namnet på den existerande tabell som ska innehålla indexet.

fält

Namnet på det eller de fält som ska indexeras. Om du ska skapa ett index med ett fält skriver du fältnamnet inom parenteser efter tabellens namn. Om du vill skapa ett index med flera fältet skriver du namnet på varje fält som ska ingå i indexet. Om du vill skapa ett index i fallande ordning använder du det reserverat ord DESC. Om du inte använder DESC skapas alla index i stigande ordning.


Kommentarer

Om du vill undvika dubbletter i indexerade fält använder du det reserverade ordet UNIQUE.

Med den valfria satsen WITH kan du definiera datavalideringsregler. Du kan

  • Hindra Null-poster i det eller de indexerade fält i nya poster med hjälp av alternativet DISALLOW NULL.

  • förhindra att poster med Null-värden indexeras med alternativet IGNORE NULL

  • ange att det indexerade fältet eller fälten ska fungera som tabellens primärnyckel med det reserverade ordet PRIMARY. Detta implicerar att nyckeln är unik, vilket innebär att det reserverade ordet UNIQUE inte behövs.

Du kan använda CREATE INDEX för att skapa ett pseudoindex för en länkad tabell i en ODBC-datakälla, t.ex. Microsoft® SQL Server™, om tabellen inte redan har ett index. Du behöver ingen behörighet eller åtkomst till databasserver för att skapa ett pseudoindex, och databasen påverkas inte av att du skapar ett index. Du använder samma syntax för länkade tabeller som för vanliga tabeller. Pseudoindex är särskilt användbara för tabeller som annars är skrivskyddade.

Du kan använda kommandot ALTER TABLE för att lägga till ett en- eller flerfältsindex till en tabell, och du kan använda kommandot ALTER TABLE eller DROP för att ta bort ett index som skapats med ALTER TABLE eller CREATE INDEX.

Obs!: Använd inte det reserverade ordet PRIMARY när du skapar ett index i en tabell som redan har en primärnyckel. Om du gör det uppstår ett fel.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×