Kommandot ALTER TABLE

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ändrar strukturen på en tabell som skapats med kommandot CREATE TABLE.

Obs!: Microsoft Access-databasmotorn stöder inte användning av ALTER TABLE eller andra data definition language uttryck, med Microsoft Access-databaser. Använda metoderna DAO skapa i stället.

Syntax

ALTER TABLE tabell {lägga TILL {KOLUMN fälttyp[(storlek)] [NOT NULL] BEGRÄNSNING index|
ÄNDRA KOLUMN fälttyp[(storlek)] |
BEGRÄNSNING flerfältsindex} |
SLÄPP {KOLUMN fberäknat fält jag BEGRÄNSNING Indexnamn}}

Kommandot ALTER TABLE består av följande element:

Element

Beskrivning

tabell

Namnet på den tabell som ska ändras.

fält

Namnet på det fält som ska läggas till i eller tas bort från tabell, eller namnet på det fält som ska ändras i tabell.

typ

Datatypen för fält.

storlek

Fältstorleken uttryckt i antal tecken (endast Text och Binary).

index

Indexet för fält.

flerfältsindex

Definitionen för ett flerfältsindex som ska läggas till i tabell.

indexnamn

Namnet på det flerfältsindex som ska tas bort.


Kommentarer

Kommandot ALTER TABLE används för att ändra strukturen på en befintlig tabell på flera sätt. Du kan:

  • Använda ADD COLUMN för att lägga till ett nytt fält i tabellen. Du anger fältets namn, datatyp och (för Text- och Binary-fält) en fältstorlek. I följande exempel läggs Text-fältet Kommentarer (25 tecken långt) till i tabellen Anställda:

ALTER TABLE Employees ADD COLUMN Notes TEXT(25)

Du kan också definiera ett index för fältet.

Om du anger NOT NULL för ett fält måste alla nya poster ha giltiga data i det fältet.

  • Använda ALTER COLUMN för att ändra ett befintligt fälts datatyp. Du anger fältnamnet, den nya datatypen och (för Text- och Binary-fält) en storlek. I följande exempel ändras datatypen Postnr i tabellen Anställda från ett Integer-fält till ett Text-fält med 10 tecken:

ALTER TABLE Employees ALTER COLUMN ZipCode TEXT(10)

  • Använda ADD CONSTRAINT för att lägga till ett flerfältsindex.

  • Använda DROP COLUMN för att ta bort ett fält. Du anger endast fältets namn.

  • Använda DROP CONSTRAINT för att ta bort ett flerfältsindex. Du anger indexets namn efter det reserverade ordet CONSTRAINT.

Obs!: 

  • Det går inte att ta bort eller lägga till mer än ett fält eller index åt gången.

  • Du kan använda kommandot CREATE INDEX för att skapa ett index eller ett flerfältsindex för en tabell, och använda kommandot ALTER TABLE eller DROP för att ta bort ett index som skapats med ALTER TABLE eller CREATE INDEX.

  • Du kan inte använda NOT NULL på ett enskilt fält med en namngiven CONSTRAINT-sats som gäller det fältet eller ett namngivet flerfältsindex. Du kan däremot använda restriktionen NOT NULL endast en gång för ett fält. Om du försöker använda restriktionen flera gånger på samma fält uppstår ett körfel.Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×