Kommandoradsväxlar för SharePoint Designer

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan anpassa hur Microsoft Office SharePoint Designer 2007 startas genom att lägga till växlar och parametrar till startkommandot. Du kan till exempel ange att en specifik SharePoint-webbplats eller -sida ska öppnas, att en ny kopia av en befintlig sida eller fil öppnas eller att programmet startas utan att programmets startskärm visas.

Om du vill använda en växel och tillhörande parametrar en enstaka gång kan du skriva in kommandot i dialogrutan Kör i Windows. Om du vill kunna använda den anpassade startinställningen för Office SharePoint Designer 2007 flera gånger kan du skapa en genväg på skrivbordet, så att du kan starta programmet med samma växlar och parametrar igen.

I tabellen listas de växlar och parametrar som är tillgängliga i Office SharePoint Designer 2007.

Artikelinnehåll

Vad är kommandon, växlar och parametrar?

Använda en växel en gång genom att skriva den i dialogrutan Kör

Göra en växel tillgänglig för återanvändning genom att skapa en genväg

Tillgängliga växlar och parametrar

Vad är kommandon, växlar och parametrar?

Varje gång du startar programmet kör du kommandot SPDesign.exe, även om du vanligtvis inte skriver in kommandot eller ens ser det. Du kan ändra vissa delar av hur programmet startas genom att lägga till underkommandon, som kallas växlar, i kommandot SPDesign.exe.

En växel visas som ett blanksteg efter huvudkommandot följt av ett snedstreck (/) och namnet på växeln, som ibland följs av ett ytterligare blanksteg och sedan en eller flera specifika instruktioner som kallas parametrar, som innehåller ytterligare information om hur kommandot ska utföras. Det finns också några parametrar som kan läggas till direkt i vissa kommandon utan att en växel anges mellan dem.

Exempelvis innebär följande kommando att Office SharePoint Designer 2007 startas och att en ny kopia av en befintlig sida öppnas.

SPDesign-kommando med växel och parameter

1. på kommandot SPDesign.exe talar om för programmet kan starta.

2. på växeln /n används för att öppna en ny instans av en befintlig sida när det startas.

3. i parametern http://My_server/My_site/My_page.aspx identifierar den befintliga sidan där programmet är att öppna en kopia.

Överst på sidan

Använda en växel en gång genom att skriva den i dialogrutan Kör

 1. Gör något av följande:

  • I Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    Klicka på Start i Windows och sedan på Kör. Du kan också trycka på Windows-tangenten+R.

  • I Windows Vista    Klicka på knappen Start i Windows Bild av knapp , peka på Alla program, peka på Tillbehör och klicka sedan på Kör. Eller du kan trycka på Windows-tangenten + R.

 2. Skriv in kommandot, infoga ett blanksteg och skriv sedan in växeln och eventuella parametrar i dialogrutan Kör. Du kan till exempel skriva in:

  spdesign.exe /n http://Min_server/Min_webbplats/Min_sida.aspx

  Obs!: Om parametern är en sökväg till en plats på datorn måste den omges av dubbla citattecken, till exempel:

  spdesign.exe /n "C:\Mallar\Min_sida.aspx"

  Sökvägar som används som kommandon eller parametrar måste omges av citattecken eftersom operativsystemet kan sluta läsa kommandot när ett blanksteg hittas. Om du till exempel skriver in spdesign.exe c:\Documents and settings\användarnamn\Min_webbplats kan ett felmeddelande om att filen C:\Documents inte kan öppnas visas.

När du startar Office SharePoint Designer 2007 nästa gång används de tidigare standardinställningarna. Om du vill använda anpassade startinställningar flera gånger kan du läsa mer i nästa stycke.

Obs!: 

 • Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel har /N samma funktion som /n.

 • Kom ihåg att infoga ett blanksteg före växeln och ett före varje parameter.

Överst på sidan

Skapa en genväg så att en växel kan användas igen

Kontrollera först var filen SPDesign.exe har sparats på datorn. Om du accepterade standardplatsen när du installerade Office SharePoint Designer 2007 finns filen SPDesign.exe troligtvis här:

C:\Program\Microsoft Office\Office12\SPDesign.exe

Om du inte hittar filen SPDesign.exe på den platsen söker du efter filen och noterar den fullständiga sökvägen.

 1. Högerklicka på skrivbordet, peka på Nytt och klicka sedan på Genväg på snabbmenyn.

 2. I Guiden Skapa genväg i rutan Ange platsen för objektet skriver du ett dubbelt citattecken (""), ange den fullständiga sökvägen till filen SPDesign.exe (inklusive filnamnet) och skriv sedan en annan dubbla citattecken. (Du kan också klicka på Bläddra om du vill leta reda på och markera filen. I det här fallet levereras citattecknen automatiskt.)

 3. Efter det sista citattecknet infogar du ett blanksteg och sedan skriver du in växeln och eventuella parametrar. Du kan exempelvis skriva in:

  "c:\program files\microsoft office\office12\spdesign.exe" /n http://My_server/ My_site/My_page.aspx

  Obs!: Om parametern är en sökväg till en plats på datorn måste den också omges av dubbla citattecken, till exempel:

  "c:\program\microsoft office\office12\spdesign.exe" /n "C:\Mallar\Min_sida.aspx"

  Sökvägar som används som kommandon eller parametrar måste omges av citattecken eftersom operativsystemet kan sluta läsa kommandot när ett blanksteg hittas. Om du till exempel skriver in spdesign.exe c:\Documents and settings\användarnamn\Min_webbplats kan ett felmeddelande om att filen C:\Documents inte kan öppnas visas.

 4. Klicka på Nästa.

 5. I rutan Ange namnet på den här genvägen skriver du in ett namn på genvägen och klickar sedan på Slutför.

  Genvägen skapas på skrivbordet.

 6. När du vill starta Office SharePoint Designer 2007 på det här anpassade sättet dubbelklickar du på genvägen.

  Tips: Om du vill lägga till genvägen på Start-menyn högerklickar du på genvägen och klickar sedan på Fäst på Start-menyn på snabbmenyn.

Du kan skapa en rad olika genvägar, som innehåller olika växlar och parametrar som anger hur programmet startas.

Obs!: 

 • Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel har /N samma funktion som /n.

 • Kom ihåg att infoga ett blanksteg före växeln och ett före varje parameter.

Överst på sidan

Tillgängliga växlar och parametrar

I den följande tabellen listas de växlar och parametrar som är tillgängliga i Office SharePoint Designer 2007.

Växel och parameter

Beskrivning  

/safe

(endast växel, ingen parameter)

Office SharePoint Designer 2007 startas i felsäkert läge, så att du kan använda ett program i Office-paketet där det har uppstått problem vid uppstarten. När ett problem hittas vid starten korrigeras eller identifieras problemet, så att programmet kan startas korrekt.

Mer information om felsäkert läge för Office finns i artikeln Öppna Office-program i felsäkert läge på en dator med Windows.

file

(endast parameter, ingen växel)

Office SharePoint Designer 2007 startas och den webbplats, sida eller fil som angetts öppnas.

Parametern file kan antingen vara URL-adressen till en webbplats eller sida på en server eller sökvägen till en webbplats eller fil på datorn.

Observera att om parametern är en fullständig sökväg till en plats på datorn måste den omges av dubbla citattecken.

Exempel på giltiga parametrar:   

 • http://Min_server/Min_webbplats

 • http://Min_server/Min_webbplats/Min_sida.aspx

 • "C:\Document and Settings\användarnamn\Mina dokument\Mina webbplatser\Min_webbplats"

 • "C:\Document and Settings\användarnamn\Mina dokument\Mina webbplatser\Min_sida.aspx"

/n file

(växel och parameter)

Office SharePoint Designer 2007 startas och en kopia av den angivna sidan eller filen öppnas som ett nytt dokument.

Parametern file kan antingen vara URL-adressen till en sida av en webbplats på en server eller sökvägen till en fil på datorn.

Observera att om parametern är en fullständig sökväg till en plats på datorn måste den omges av dubbla citattecken.

Exempel på giltiga parametrar:   

 • http://Min_server/Min_webbplats/Min_sida.aspx

 • "C:\Document and Settings\användarnamn\Mina dokument\Mina webbplatser\Min_sida.apsx"

/q

(endast växel, ingen parameter)

Office SharePoint Designer 2007 startas utan att programmets startskärm visas.


Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×