Kommandoradsväxlar för Publisher 2007

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Ändra sättet som Microsoft Office Publisher 2007 startar genom att lägga till växlar och parametrar till startkommandot. Du kan till exempel starta Office Publisher 2007 med en tom publikation, en befintlig publikation eller en viss mall.

Om du endast vill använda en växel och dess parametrar en gång kan du lägga till växlarna till kommandot Kör i Microsoft Windows (Start-menyn). Om du planerar att använda anpassad start ofta kan du skapa en genväg på skrivbordet i Windows.

En tabell med de vanligaste växlar och parametrar som är tillgängliga i Office Publisher 2007.

I den här artikeln

Introduktion till kommandon, växlar och parametrar

Använda en växel en gång genom att lägga till kommandot Kör

Göra en växel tillgänglig för återanvändning genom att skapa en genväg

Tillgängliga växlar och parametrar

Presentation av kommandon, växlar och parametrar

Varje gång du startar Office Publisher 2007 kör du egentligen kommandot MSPUB.exe, även om kommandot inte brukar skrivas in eller ens synas. Du kan ändra vissa aspekt av hur Office Publisher 2007 startar genom att lägga till underkommandon som kallas växlar till kommandot MSPUB.exe.

En växel gör att programmet utför något, som att öppna en fil, eller gör att programmet fungerar i ett visst läge. En växel skrivs in efter huvudkommandot efter ett blanksteg och ett snedstreck (/). Ibland följs växeln av ytterligare ett blanksteg och en eller fler specifika instruktioner som kallas parametrar. Parametrar ger programmet ytterligare information om hur kommandot MSPUB.exe ska köras.

Följande kommando, till exempel, ger Office Publisher 2007 instruktioner att starta och samtidigt öppna mallen Contoso Business Card.pub.

MSPUB.exe /o "Contoso Business Card.pub"

Överst på sidan

Använda en växel en gång genom att lägga till den till kommandot Kör

Först måste du kontrollera var filen MSPUB.exe finns på din dator. Om du accepterade standardmapparna vid installation av Office Publisher 2007 finns filen MSPUB.exe antagligen i:

C:\Program\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

Om filen MSPUB.exe inte finns på denna plats ska du söka efter filen, anteckna den fullständiga sökvägen och kontrollera att Office Publisher 2007 har installerats korrekt på datorn.

 1. Gör något av följande:

  • Windows Vista    Klicka på knappen Starta Bild av knapp , peka på Alla program, Tillbehör och klicka sedan på Kör.

  • Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003    Klicka på Start-knappen och klicka sedan på Kör.

 2. Skriv in den fullständiga sökvägen till filen MSPUB.exe (inklusive filnamnet) i dialogrutan Kör eller klicka på Bläddra för att hitta filen.

 3. Vid slutet av sökvägen skriver du ett blanksteg och sedan växeln och eventuella parametrar. Skriv till exempel:"c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o "Contoso Business Card.pub"

Nästa gång du startar Office Publisher 2007 återställs programmets standardinställningar. Nästa avsnitt beskriver hur den anpassade starten kan användas flera gånger.

Meddelanden: 

 • Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel är /A samma sak som /a.

 • Kom ihåg att använda ett blanksteg före växeln och före varje parameter.

 • Om sökvägen eller filnamnet innehåller blanksteg ska hela namnet omges med citattecken – till exempel, "Contoso Business Card.pub".

Överst på sidan

Göra att en växel kan användas flera gånger genom att skapa en genväg

Först måste du kontrollera var filen MSPUB.exe finns på din dator. Om du accepterade standardmapparna vid installation av Office Publisher 2007, finns filen MSPUB.exe troligen i:

C:\Program\Microsoft Office\Office12\MSPUB.exe

Om filen MSPUB.exe inte finns på denna plats ska du söka efter filen, anteckna den fullständiga sökvägen och kontrollera att Office Publisher 2007 har installerats korrekt på datorn.

 1. Högerklicka på skrivbordet i Windows, peka på Nytt och klicka på Genväg på snabbmenyn.

 2. I rutan Ange platsen för objektet du vill skapa en genväg till skriver du in den fullständiga sökvägen för filen MSPUB.exe (inklusive filnamnet) eller klickar på Bläddra för att hitta den.

 3. Vid slutet av sökvägen skriver du ett blanksteg och sedan växeln och eventuella parametrar. Skriv till exempel: "c:\program files\microsoft office\office12\mspub.exe" /o c:\MyPublication.pub

 4. Klicka på Nästa.

 5. Skriv in ett namn för genvägen i rutan Ange namnet för den här genvägen och klicka på Slutför.

  Genvägen visas på skrivbordet.

 6. Dubbelklicka på genvägen när du vill starta Office Publisher 2007 på detta anpassade sätt.

 7. Lägg till genvägen på Start-menyn genom att högerklicka på genvägen och välja Fäst på Start-menyn på snabbmenyn.

Du kan skapa flera olika genvägar som tillämpar olika växlar och parametrar till programmet vid start.

Meddelanden: 

 • Växlar och parametrar är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel är /A samma sak som /a.

 • Kom ihåg att använda ett blanksteg före växeln och före varje parameter.

 • Om sökvägen eller filnamnet innehåller blanksteg ska hela namnet omges med citattecken – till exempel, "Contoso Business Card.pub".

Överst på sidan

Tillgängliga växlar och parametrar

Växlar och parametrar

Beskrivning

/safe

Startar Publisher i felsäkert läge.

Exempel    Starta Publisher i felsäkert läge när programmet inte kan startas normalt genom att skriva in följande på kommandoraden:

/safe

/b

Startar Publisher med en tom publikation öppen.

Exempel    Starta Publisher med en tom publikation öppen genom att skriva in följande på kommandoraden:

/b

/t filename

Startar Publisher och öppnar en befintlig fil som mall.

Exempel    Starta Publisher med en fil som mall genom att skriva in följande på kommandoraden:

/t filename

Obs!: Variabeln filnamn kan identifiera filen genom att sökvägen till filen, en URL eller sökvägen till filen i Utforskaren i Windows-genväg (*. LNK) till filen eller URL: EN. Om filnamnet innehåller blanksteg omger du hela namnet inom citattecken. Skriv till exempel /t "Contoso Business Card.pub"

/o filename

Startar Publisher och öppnar en befintlig fil.

Exempel    Öppna en fil genom att skriva in följande på kommandoraden:

/o filename

Obs!: Variabeln filnamn kan identifiera filen genom att sökvägen till filen, en URL eller sökvägen till filen i Utforskaren i Windows-genväg (*. LNK) till filen eller URL: EN. Om filnamnet innehåller blanksteg omger du hela namnet med citattecken. Till exempel /t "Contoso Business Card.pub"

/w

Startar Publisher med katalogen över publikationstyper öppen även om alternativet Visa publikationstyper när Publisher startas inte har valts.

Exempel    Starta Publisher med katalogen över publikationstyper öppen genom att skriva in följande kommando på kommandoraden:

/w

/p filename

Skriver ut filen som du anger och stänger sedan Publisher.

Exempel    Skriv ut en fil och stäng sedan Office Publisher 2007 genom att skriva in följande kommando på kommandoraden:

/p filename

Obs!: Variabeln filnamn kan identifiera filen genom att sökvägen till filen, en URL eller sökvägen till filen i Utforskaren i Windows-genväg (*. LNK) till filen eller URL: EN. Om filnamnet innehåller blanksteg omger du hela namnet med citattecken. Till exempel /t "Contoso Business Card.pub"


Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×