Kommandoradsväxlar för InfoPath

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Kommandot som startar Microsoft InfoPath 2010 är infopath.exe. En kommandoradsväxeln är tillsammans med ett snedstreck följt av kommandonamn och parametrar.

Artikelinnehåll

Vad är kommandon och växlar?

Använda en växel en gång genom att lägga till kommandot Kör

Göra en växel tillgänglig för återanvändning genom att skapa en genväg

Tillgängliga växlar och parametrar

Vad är kommandon och växlar?

Varje gång du startar programmet kan köra du kommandot infopath.exe även om du inte gör vanligtvis typ kommandot eller till och med se den. Du kan ändra vissa aspekter av hur programmet som ska startas genom att lägga till kommandon som heter växlar till kommandot infopath.exe.

En växel visas som ett blanksteg efter huvudkommandot följt av ett snedstreck och sedan namnet på växeln, som ger mer information om hur kommandot ska köras.

Använda en växel en gång genom att lägga till kommandot Kör

Kontrollera först var filen infopath.exe på din dator. Om du accepterar mapp standardplatser när du har installerat InfoPath 2010 finns infopath.exe filen på följande:

c:\Program files\microsoft office\office14\infopath.exe

Obs!: Om du har installerat InfoPath 2010 32-bitarsversionen och din dator med ett Windows 64-bitars operativsystem, använder du c:\Program\Microsoft filer (x86) \microsoft office\office14\infopath.exe.

Om du inte hittar filen infopath.exe på den platsen söker du efter filen och antecknar den fullständiga sökvägen.

 1. Gör något av följande:

  • Windows 7 och Windows Vista   

   • Klicka på Start-knappen, peka på Alla program, klicka på Tillbehör och sedan på Kör.

  • Windows XP   

   • Klicka på knappen Start och sedan på Kör.

 2. I dialogrutan Kör skriver du ett citattecken, ange den fullständiga sökvägen till filen infopath.exe och skriv sedan en annan citattecken. Du kan också klicka på Bläddra om du vill leta reda på och markera filen. I det här fallet anges citattecknen automatiskt.

 3. Efter det sista citattecknet skriver du ett blanksteg och sedan växeln.

  ”c:\program files\microsoft office\office14\infopath.exe” / bädda in

Nästa gång du startar InfoPath 2010 öppnas som vanligt. Om du vill göra din anpassade start tillgänglig för upprepad användning finns i nästa avsnitt.

Meddelanden: 

 • Växlar är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel /EMBEDDING funktioner samma som / inbäddning.

 • Kom ihåg att ett blanksteg alltid måste infogas före växeln och före varje parameter.

Göra en växel tillgänglig för återanvändning genom att skapa en genväg

Om du vill göra din anpassade startinställningar upprepade användas, kan du spara dem på ditt skrivbord som en genväg. För att utföra den här proceduren måste du först kontrollera var filen InfoPath.exe på din dator. Om du accepterar mapp standardplatser när du installerade InfoPath finns filen infopath.exe antagligen på. C:\Program Files\Microsoft Office\Office 14\. Om du inte hittar filen infopath.exe på den platsen söker du efter filen och antecknar den fullständiga sökvägen.

 1. Högerklicka på Windows-skrivbordet, peka på Nytt och klicka sedan på Genväg på snabbmenyn.

 2. I guiden Skapa genväg, i rutan Ange platsen för objektet skriver du ett dubbelt citattecken, den fullständiga sökvägen till filen infopath.exe (inklusive filnamnet) och dubbla citattecken.

 3. Efter dubbla citattecken, skriver du ett blanksteg följt av växeln och parametrar som du vill använda. Du kan till exempel skriva: ”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters avdelning = 10 & organisation = 325.

  Meddelanden: 

  • Växlar är inte skiftlägeskänsliga. Till exempel /EMBEDDING funktioner samma som / inbäddning.

  • Kom ihåg att infoga ett blanksteg före växeln och ett före varje parameter.

 4. Klicka på Nästa.

 5. Skriv ett namn för genvägen i rutan Ange ett namn för den här genvägen och klicka sedan på Slutför. Guiden skapas genvägen och placerar den på skrivbordet.

Du kan skapa en rad olika genvägar som kan koppla olika växlar och parametrar till programmet när du startar det.

Tillgängliga växlar och parametrar

Följande tabell innehåller alla växlar och parametrar som finns tillgängliga i InfoPath.

Växel och Parameter

Beskrivning

formulär

Öppnar det angivna formuläret så att du kan fylla i. Namnet på formuläret kan vara ett filnamn, ett fullständigt kvalificerade sökvägen och filnamnet eller en Uniform Resource Name (URN).

Exempel    Om du vill starta InfoPath och öppna formuläret MyForm.xml, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” ”C:\New Forms\MyForm.xml”

formulärmall

Öppnar ett nytt formulär baserat på den angivna formulärmallen så att du kan fylla i. Namnet på formuläret kan vara ett filnamn, ett fullständigt kvalificerade sökvägen och filnamnet eller en URN.

Exempel    Om du vill starta InfoPath och öppna ett nytt formulär som baseras på formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” ExpenseReportTemplate.xsn

formulär mall /InputParameters param1 = värde & param2 = värde & param3 = värde

Öppnar ett nytt formulär som baseras på formulärmallen som publicerats på en delad nätverksplats och överför parametrarna i formuläret. Formulärmallen måste ha förvaltad kod eller skript för att bearbeta parametrar i alternativet /InputParameters . Namnet på formulärmallen kan vara ett filnamn, ett fullständigt kvalificerade sökvägen och filnamnet eller en URN.

Parameterlistan startar efter alternativet /InputParameters med ett blanksteg och sedan följt av namnet på parametern, ett likhetstecken (=) och parameterns värde. Varje parameter avgränsas med ett et-tecken (&). Använd inte blanksteg mellan et-tecknet och varje parameter.

Namnet på en parameter utan ett värde skickas som en parameter med ett null-värde och ett värde utan motsvarande parameternamn ignoreras.

Mer information om bearbetning av indataparametrar finns i referens för InfoPath-utvecklare.

Exempel    Anta att du har en egen formulärmall, ExpenseReportTemplate.xsn, med ett skript som kan bearbeta två indataparametrar kallas avdelning och organisation. En formulärmall har publicerats till en delad nätverksmapp som heter NewForms på en server som kallas rapporter. Om du vill starta InfoPath och öppna en ny formulärmall med en avdelning parametrarna som är lika med 10 och en organisation som är lika med 325, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe” \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters avdelning = 10 & organisation = 325

formulär mall /InputParameters? param1 = värde & param2 = värde & param3 = värde

Öppnar ett nytt formulär som baseras på formulärmallen som publiceras på en server som kör SharePoint och lämnar sedan vidare parametrar i formuläret. Formulärmallen måste ha förvaltad kod eller skript för att bearbeta parametrar i alternativet /InputParameters . Namnet på formulärmallen kan vara ett filnamn, ett fullständigt kvalificerade sökvägen och filnamnet eller en URN.

Parameterlistan startar efter den för mallnamn med ett frågetecken (?), följt av namnet på parametern, ett likhetstecken (=) och parameterns värde. Varje parameter avgränsas med ett et-tecken (&). Använd inte blanksteg mellan et-tecknet och varje parameter.

Namnet på en parameter utan ett värde skickas som en parameter med ett null-värde och ett värde utan motsvarande parameternamn ignoreras.

Mer information om hur du skriver hanterad kod för indataparametrar finns i referens för InfoPath-utvecklare.

Exempel    Anta att du har en egen formulärmall, ExpenseReportTemplate.xsn, med förvaltad kod som kan bearbeta två indataparametrar kallas avdelning och organisation. En formulärmall har publicerats på en server som kör SharePoint med URL: en http://fabrikam. Om du vill starta InfoPath och öppna en ny formulärmall med en avdelning parametrarna som är lika med 10 och en organisation som är lika med 325, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\InfoPath.exe” http://fabrikam/ExpenseReportTemplate.xsn?department=10&organization=325

/ nytt formulär/defaultsavelocation < URL >

Alternativet / nya öppnas det befintliga formuläret och alternativet/defaultsavelocation ställer in sökvägen till dialogrutan Spara som i den angivna webbadress (URL). URL-Adressen visas i dialogrutan Spara som den första gången som formuläret har sparats.

Exempel    Om du vill starta InfoPath, öppna formuläret MyForm.xml och ange sökvägen där användaren kan spara formuläret till C:\MyForms, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” / nya MyForm.xml/defaultsavelocation C:\MyForms

mallen/defaultsavelocation < URL >-formulär

Öppnar ett nytt formulär som baseras på formulärmallen och ställer in sökvägen till dialogrutan Spara som till angiven URL. URL-Adressen visas i dialogrutan Spara som den första gången som formuläret har sparats.

Exempel    Om du vill starta InfoPath, öppna ett nytt formulär som baseras på formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn och ange sedan sökvägen där du vill att användaren ska spara formuläret på Windows SharePoint Services dokumentbibliotek http://fabrikam/sites/Reports, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\ExpenseReportTemplate.xsn” / defaultsavelocation http://fabrikam/sites/Reports

/ sammanställa ”formulär 1 | formulär2 | form3” ”formulärmall”

Sammanfogar formulär i formulärlistan till ett enda formulär som baseras på en formulärmall (.xsn). Enskilda formulärnamn i formulärlistan bör inte omges offerter. En lista med hela formuläret kan omges av offerter. Skapa namn måste avgränsas med ett ”|” (vertikalstreck). Formulärmall som används för att utföra kopplingen måste också anges. Kopplingen börjar med hjälp av standarddata för formulärmallen.

Exempel     Du vill koppla formulär MyForm1.xml och Mittformulär2.XML till ett nytt formulär som baseras på formulärmallen ExpenseReportTemplate.xsn. Den nya formulärmallen sparas på datorn i mappen formulär. Om du vill starta InfoPath och slå ihop två befintliga formulär, skriver du följande:

C:\Program files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe/aggregate ”form1.xml” | ”form2.xml” ”formtemplate.xsn”

/ Design formulärmall

Öppnar den angivna formulärmallen i designläge. Om ingen formulärmall anges startar InfoPath i designläge utan en formulärmall.

Exempel    Om du vill starta InfoPath i designläge med formulärmall ExpenseReportTemplate.xsn, skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” / design ExpenseReportTemplate.xsn

/ Designa formulär mall /forcesaveas

Öppnar den angivna formulärmallen i designläge. Du kan göra ändringar i en formulärmall, men du måste spara formulärmallen på en plats än där du öppnade formulärmallen.

Tips: Använd det här alternativet för att öppna och ändra en befintlig formulärmall har publicerats. Den här växeln kan förhindra du av misstag skriver över en formulärmall i dialogrutan Publicera plats genom att du behöver spara formulärmallen till en annan plats. Om du skriver över en publicerad formulärmall genom att spara en formulärmall på publiceringsplatsen i stället för med hjälp av Publiceringsguiden kanske användare inte kan skapa ett nytt formulär eller ändra befintliga formulär som baseras på formulärmallen. När du sparar en formulärmall till en annan plats och sedan ändra mallen kan använda du Publiceringsguiden att publicera och ersätta formulärmallen på publiceringsplatsen.

Exempel    Så här startar du InfoPath i designläge med formulärmall ExpenseReportTemplate.xsn och för att säkerställa att inte skrivs formulärmallen på den ursprungliga platsen skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” / design ExpenseReportTemplate.xsn /forcesaveas

/ Designa formulär mall/ReadOnly

Öppnar den angivna formulärmallen i designläge. Du kan göra ändringar i en formulärmall, men du måste spara formulärmallen på en plats än där du öppnade formulärmallen.

Tips: Använd det här alternativet för att öppna och ändra en befintlig formulärmall har publicerats. Den här växeln kan förhindra du av misstag skriver över en formulärmall i dialogrutan Publicera plats genom att du behöver spara formulärmallen till en annan plats. Om du skriver över en publicerad formulärmall genom att spara en formulärmall på publiceringsplatsen i stället för med hjälp av Publiceringsguiden kanske användare inte kan skapa ett nytt formulär eller ändra befintliga formulär som baseras på formulärmallen. När du sparar en formulärmall till en annan plats och sedan ändra mallen kan använda du Publiceringsguiden att publicera och ersätta formulärmallen på publiceringsplatsen.

Exempel    Så här startar du InfoPath i designläge med formulärmall ExpenseReportTemplate.xsn och för att säkerställa att inte skrivs formulärmallen på den ursprungliga platsen skriver du följande:

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” / design ExpenseReportTemplate.xsn/ReadOnly

/embedding

Startar InfoPath utan att visa fönstret Microsoft Office InfoPath. Utvecklare Använd det här alternativet när du testar anpassade program med InfoPath.

Exempel    Om du vill göra detta skriver du följande:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe ”/ bädda in

/ cache ClearAll

Startar InfoPath och Rensa cache i vilka formulär mallar som finns lagrade på datorn. Använd det här alternativet om du tar bort oanvända formulärmallar från användarnas datorer och frigör utrymme på tillgängliga diskenhet. Du kan använda det här alternativet med ett befintligt formulär eller ett nytt formulär som baseras på formulärmallen.

Exempel    Om du vill starta InfoPath, öppna formuläret MyForm.xml och avmarkerar sedan alla formulärmallar cache, Skriv följande

”C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\infopath.exe” MyForm.xml/cache ClearAll

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×