Komma igång med SharePoint Designer 2010

Microsoft SharePoint Designer 2010 är ett webb- och programdesignprogram som används för att designa, bygga och anpassa webbplatser som körs på Microsoft SharePoint Foundation 2010 och Microsoft SharePoint Server 2010. Med SharePoint Designer 2010 kan du skapa avancerade webbsidor, bygga upp kraftfulla lösningar för arbetsflöden och utforma en webbplats precis som du vill att den ska se ut.

Använd länkarna nedan för att lära dig mer om SharePoint Designer 2010 via artiklar, videoklipp och andra inlärningsresurser. Använd de följande procedurerna för att lära dig om de grundläggande uppgifter du utför i SharePoint Designer 2010.

Komma igång-logotyp

Vad du ska göra

Var du ska gå

Behöver du bara veta vad som har ändrats?    

Ta reda på vad som är nytt i den här versionen och hur du ska kunna utnyttja de nya funktionerna till fullo.

Nyheter i SharePoint Designer 2010

Söker du efter 2007-menyer och -kommandon?    

Se en tabell med meny- och verktygsfältkommandon i 2007-versionen och lära dig om var de finns nu med denna arbetsbok för mappning.

Mappningsguider för Microsoft Office-program

Har du aldrig använt SharePoint Designer förut?    

Lär dig vad SharePoint Designer 2010 handlar om och hur du kan utnyttja det till fullo i din organisation.

Introduktion till SharePoint Designer 2010

Vill du ha utbildning för dig och andra i din grupp?    

Bli mer produktiv i den här versionen med utbildning i SharePoint Designer 2010.

Microsoft Office-utbildning

Grundläggande uppgifter i SharePoint Designer 2010

Öppna och skapa SharePoint-webbplatser

Öppna webbplatser

Skapa webbplatser

Skapa listor, bibliotek och anslutningar till datakällor

SharePoint-listor och -bibliotek

Datakällanslutningar

Externa innehållstyper

Skapa anpassade vyer och formulär

Vyer

Formulär

Skapa anpassade arbetsflöden

Skapa arbetsflöden i SharePoint Designer 2010

Importera arbetsflöden från Microsoft Visio 2010

Designa webbplatssidor, huvudsidor och sidlayouter

Webbplatssidor

Huvudsidor

Sidlayouter

Spara som mall

Öppna och skapa SharePoint-webbplatser

I SharePoint Designer 2010 kan du öppna befintliga SharePoint-webbplatser på servern och börja anpassa dem. Du kan också skapa nya webbplatser baserade på SharePoint-webbplatsmallar eller nya, tomma webbplatser som du anpassar från grunden.

Öppna webbplatser

Du kan öppna en befintlig webbplats genom att klicka på fliken Arkiv, välja Webbplatser och göra något av följande:

 • Klicka på Öppna webbplats om du vill bläddra igenom tillgängliga webbplatser på servern.

 • Klicka på Anpassa Min webbplats om du vill öppna och anpassa din Min webbplats.

 • Välj en webbplats som du tidigare arbetat med under Webbplatser som använts nyligen.

Skapa webbplatser

Du kan skapa en ny webbplats genom att klicka på fliken Arkiv, välja Webbplatser och göra något av följande:

 • Klicka på Ny tom webbplats om du vill skapa en tom SharePoint-webbplats.

 • Klicka på Anpassa Min webbplats om du vill skapa en ny webbplats under din Min webbplats.

 • Välj en mall under Webbplatsmallar om du vill skapa en ny webbplats baserad på en SharePoint-mall.

Obs!   Förutom att öppna och skapa webbplatser i SharePoint Designer 2010 kan du också öppna en SharePoint-webbplats i din webbläsare och sedan öppna den webbplatsen i SharePoint Designer 2010 med de länkar som är tillgängliga på menyn Webbplatsåtgärder, i menyfliksområdet och andra platser i SharePoint.

Överst på sidan

Skapa listor, bibliotek och anslutningar till datakällor

I SharePoint Designer 2010 kan du skapa listor och bibliotek, vilka vanligtvis fungerar som datakälla för SharePoint-webbplatser, och du kan skapa anslutningar till datakällor som XML-filer, externa databaser och webbtjänster.

SharePoint-listor och -bibliotek

Om du vill skapa en SharePoint-lista eller -bibliotek klickar du på Listor och bibliotek i fönstret Navigering och väljer ett av följande alternativ på fliken Listor och bibliotek:

 • Klicka på Anpassad lista om du vill skapa en tom lista från grunden.

 • Klicka på SharePoint-lista om du vill skapa en lista baserat på en SharePoint-listmall.

 • Klicka på Dokumentbibliotek om du vill skapa ett bibliotek baserat på en SharePoint-biblioteksmall.

 • Klicka på Extern lista om du vill skapa en extern lista baserat på en extern innehållstyp. (Externa innehållstyper förklaras nedan.)

 • Klicka på Lista från kalkylblad om du vill skapa en lista baserat på ett importerat kalkylblad.

Datakällanslutningar

Om du vill skapa en datakällanslutning klickar du på Datakällor i fönstret Navigering och väljer ett av följande alternativ på fliken Datakällor.

 • Klicka på Länkad datakälla om du vill skapa en datakällanslutning till flera datakällor.

 • Klicka på Databasanslutning om du vill skapa en dataanslutning till en databas med stöd för protokollet OLE DB eller ODBC.

 • Klicka på SOAP-tjänstanslutning om du vill skapa en anslutning till en XML-webbtjänst med SOAP (Simple Object Access Protocol).

 • Klicka på REST-tjänstanslutning om du vill skapa en anslutning till ett serverbaserat skript med REST (Representational State Transfer).

 • Klicka på XML-filanslutning om du vill skapa en anslutning till en XML-källfil.

Externa innehållstyper

Med externa innehållstyper kan du ansluta till externa affärsdatakällor och integrera de källorna med din SharePoint-webbplats och klientprogram som stöds. När du skapar en extern innehållstyp kan du skapa externa listor med vilka användare kan arbeta med data som om de var vilken som helst SharePoint-lista eller -bibliotek.

Om du vill skapa en extern innehållstyp följer du stegen nedan.

 1. Klicka på Externa innehållstyper i fönstret Navigering.

 2. Klicka på Extern innehållstyp på fliken Externa innehållstyper och designa sedan din externa innehållstyps operationer, fält, etc.

Överst på sidan

Skapa anpassade vyer och formulär

I SharePoint Designer 2010 kan du skapa anpassade vyer och formulär för dina datakällor som därmed blir gränssnittet för läsning och skrivning av data till dessa datakällor.

Vyer

En vy är en aktiv och anpassningsbar visning av en datakälla som kan läggas till på valfri SharePoint-sida. I SharePoint Designer 2010 kan du skapa listvyer (som använder XSLT-listvywebbdelen) och datavyer (som använder dataformulärwebbdelen). Utför något av följande steg för att skapa en lista eller datavy.

 • Klicka på Listor och bibliotek i fönstret Navigering, välj den lista du vill skapa en vy för, och klicka sedan på Listvy på fliken Listinställningar.

  Obs!   Detta skapar en vy som är associerad med listan eller biblioteket. Användare kommer därför att se vyn och kan anpassa vyn med gruppen Hantera vyer i SharePoint-menyfliksområdet.

 • Klicka på Webbplatssidor i fönstret Navigering, redigera den sida där du vill skapa vyn, klicka på fliken Infoga, välj Datavy och välj sedan den SharePoint-lista eller det SharePoint-bibliotek som du vill använda för den vyn.

Formulär

Ett formulär är en anpassningsbar visning av en datakälla som du använder för att skicka, eller skriva tillbaka till datakällan. I SharePoint Designer 2010 kan du skapa listformulär och dataformulär (som båda använder dataformulärwebbdelen). Utför något av stegen nedan för att skapa en lista eller ett dataformulär.

 • Klicka på Listor och bibliotek i fönstret Navigering, välj den lista som du vill skapa ett formulär för, och klicka sedan på Listformulär på fliken Listinställningar.

 • Klicka på Webbplatssidor i fönstret Navigering, redigera den sida där du vill skapa formuläret, klicka på fliken Infoga, välj Nytt objektformulär, Redigera objektformulär eller Visa objektformulär och välj den datakälla som du vill använda för formuläret.

Obs!   Förutom att använda formulärdesignverktygen i SharePoint Designer 2010 kan du skapa och anpassa SharePoint-formulär med Microsoft InfoPath 2010.

Överst på sidan

Skapa anpassade arbetsflöden

I SharePoint Designer 2010 kan du hantera affärsprocesser med anpassade arbetsflöden. Med arbetsflöden kan du hantera både programprocesser och mänskliga samarbetsprocesser. Det finns flera alternativ för att skapa arbetsflöden.

Skapa arbetsflöden i SharePoint Designer 2010

När du skapar ett arbetsflöde kan du skapa ett baserat på en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek. Du kan skapa ett återanvändbart arbetsflöde som kan tillämpas på valfri lista eller bibliotek, och du kan skapa ett webbplatsarbetsflöde som fungerar på webbplatsnivå.

Om du vill skapa dessa arbetsflöden klickar du på Arbetsflöden i fönstret Navigering och sedan på fliken Arbetsflöden och utför något av följande steg:

 • Klicka på Listarbetsflöde och välj den lista som du vill associera arbetsflödet med.

 • Klicka på Återanvändbart arbetsflöde för att skapa ett återanvändbart arbetsflöde som kan associeras med valfri lista eller bibliotek.

 • Klicka på Webbplatsarbetsflöde om du vill skapa ett arbetsflöde som kan tillämpas på webbplatsnivå.

När du skapar arbetsflödet använder du arbetsflödesdesignern för att strukturera villkor, åtgärder och steg i arbetsflödet. Använd uppgiftsdesignern för att hantera händelser associerade med uppgifterna.

Importera arbetsflöden från Microsoft Visio 2010

Förutom att skapa arbetsflöden i SharePoint Designer 2010 kan du också importera ett arbetsflöde som designats i Microsoft Visio 2010 med de medföljande stencilerna och mallarna för arbetsflöden.

Om du vill importera ett arbetsflöde klickar du på Arbetsflöden i fönstret Navigering och sedan på fliken Arbetsflöden och utför följande steg:

 1. Klicka på Importera från Visio och sök sedan upp VWI-filen (Visio Workflow Interchange) i filsystemet eller SharePoint-dokumentbiblioteket.

 2. Välj om du vill associera arbetsflödet med en lista eller göra den till ett återanvändbart arbetsflöde och klicka på Slutför.

 3. Börja anpassa arbetsflödet i SharePoint Designer.

Överst på sidan

Designa webbplatssidor, huvudsidor och sidlayouter

I SharePoint Designer 2010 kan du skapa och anpassa webbplatssidor, huvudsidor och sidlayouter. Dessa sidor har alla ett eget syfte men sidredigeringen fungerar likadant. Du kan lägga till och ta bort text, bilder, länkar, tabeller, webbdelar, serverkontroller, med mera. Tillämpa stildefinitioner och CSS (Cascading Style Sheets) på dina huvudsidor och sidlayouter för att ändra webbplatsens utseende och känsla eller anpassa den till din företagsidentitet.

Webbplatssidor

Om du vill skapa en webbplatssida klickar du på Webbplatssidor i fönstret Navigering och sedan på fliken Sidor och utför något av följande steg:

 • Klicka på Webbdelssida för att skapa en sida som har en sidhuvudwebbdel och en brödtextwebbdel och dessutom vara associerad med din webbplats huvudsida.

 • Klicka på Sida och välj ASPX eller HTML för att skapa en tom webbplatssida som inte är associerad med din webbplats huvudsida.

Huvudsidor

 • Klicka på Huvudsidor i fönstret Navigering och klicka sedan på Tom huvudsida på fliken Huvudsidor.

Sidlayouter

 • Klicka på Sidlayouter i fönstret Navigering och klicka sedan på Ny sidlayout på fliken Sidlayouter och välj den innehållstypgrupp och namnet som sidlayouten ska baseras på.

Obs!   Huvudsidor och sidlayouter är som standard inaktiverade för alla användare utom administratörer av webbplatssamlingar. Om du inte ser alternativ för att visa eller redigera huvudsidor eller sidlayouter i SharePoint Designer 2010 kontaktar du din webbplatsadministratör och ber denne aktivera dessa alternativ.

Överst på sidan

Spara som mall

När du slutfört anpassningen av din webbplats kan du spara din webbplats eller delar av webbplatsen som en mall så att andra i din organisation kan använda mallen för att skapa listor, vyer, arbetsflöden, webbplatssidor, med mera.

Du kan också använda mallen för att ytterligare anpassa webbplatsen i en annan miljö eller av andra användare, till exempel i webbläsaren eller i Microsoft Visual Studio.

Titta efter alternativet Spara som mall i SharePoint Designer 2010 för att utnyttja denna funktionalitet.

Överst på sidan

Gäller för: SharePoint Designer 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk