Logga in

Komma igång med SharePoint Designer 2010

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Microsoft SharePoint Designer 2010 är en webbplats och designprogrammet används för att utforma, bygga, och anpassa webbplatser som körs på SharePoint Foundation 2010 och Microsoft SharePoint Server 2010. Med SharePoint Designer 2010 skapar dataintensiva webbsidor, skapa kraftfulla lösningar för arbetsflödesaktiverade och utforma din webbplats utseende.

Använd länkarna nedan om du vill veta mer om SharePoint Designer 2010 via artiklar, videoklipp och andra utbildningsresurser. Använd procedurerna nedan för att lära dig de grundläggande åtgärder som du utför i SharePoint Designer 2010.

Komma igång-logotyp

Vad du ska göra

HÄR FINNS INFORMATION

Vill du bara veta vad som har ändrats?   

Ta reda på vad som är nytt i den här versionen och hur du ska kunna utnyttja de nya funktionerna till fullo.

Nyheter i SharePoint Designer 2010

Söker du efter 2007-menyer och -kommandon?   

Se en tabell med meny- och verktygsfältkommandon i 2007-versionen och lära dig om var de finns nu med denna arbetsbok för mappning.

Mappningsguider för Microsoft Office-program

Har du aldrig använt SharePoint Designer förut?   

Lär dig vad SharePoint Designer 2010 handlar om och hur du kan göra det mesta av i din organisation.

Introduktion till SharePoint Designer 2010

Vill du ha utbildning för dig och andra i din grupp?   

Bli mer produktiv i den här versionen med utbildning på SharePoint Designer 2010.

Microsoft Office-utbildning

Grundläggande uppgifter i SharePoint Designer 2010

Öppna och skapa SharePoint-webbplatser

Skapa listor, bibliotek och anslutningar till datakällor

Skapa anpassade vyer och formulär

Skapa anpassade arbetsflöden

Designa webbplatssidor, huvudsidor och sidlayouter

Spara som en mall

Öppna och skapa SharePoint-webbplatser

Du kan öppna befintliga SharePoint-webbplatser på servern och anpassa dem start i SharePoint Designer 2010, och du kan skapa nya webbplatser baserade på SharePoint-webbplatsmallar eller nya, tomma platser som du kan anpassa från början.

Öppna webbplatser

Du kan öppna en befintlig webbplats genom att klicka på fliken Arkiv, välja Webbplatser och göra något av följande:

 • Klicka på Öppna webbplats om du vill bläddra igenom tillgängliga webbplatser på servern.

 • Klicka på Anpassa Min webbplats om du vill öppna och anpassa din Min webbplats.

 • Välj en webbplats som du tidigare arbetat med under Webbplatser som använts nyligen.

Skapa webbplatser

Du kan skapa en ny webbplats genom att klicka på fliken Arkiv, välja Webbplatser och göra något av följande:

 • Klicka på Ny tom webbplats om du vill skapa en tom SharePoint-webbplats.

 • Klicka på Anpassa Min webbplats om du vill skapa en ny webbplats under din Min webbplats.

 • Välj en mall under Webbplatsmallar om du vill skapa en ny webbplats baserad på en SharePoint-mall.

Obs!: Förutom att öppna och skapa webbplatser från inom SharePoint Designer 2010, du öppnar en SharePoint-webbplats med webbläsaren och sedan öppna webbplatsen i SharePoint Designer 2010 med hjälp av tillgängliga länkar i menyn Webbplatsåtgärder menyfliksområdet och på andra platser i SharePoint.

Överst på sidan

Skapa listor, bibliotek och anslutningar till datakällor

I SharePoint Designer 2010 kan du skapa listor och bibliotek som ofta fungerar som datakälla för SharePoint-webbplatser, och du kan skapa anslutningar till datakällor till XML-filer, externa databaser och webbtjänster.

SharePoint-listor och -bibliotek

Om du vill skapa en SharePoint-lista eller -bibliotek klickar du på Listor och bibliotek i fönstret Navigering och väljer ett av följande alternativ på fliken Listor och bibliotek:

 • Klicka på Anpassad lista om du vill skapa en tom lista från grunden.

 • Klicka på SharePoint-lista om du vill skapa en lista baserat på en SharePoint-listmall.

 • Klicka på Dokumentbibliotek om du vill skapa ett bibliotek baserat på en SharePoint-biblioteksmall.

 • Klicka på Extern lista om du vill skapa en extern lista baserat på en extern innehållstyp. (Externa innehållstyper förklaras nedan.)

 • Klicka på Lista från kalkylblad om du vill skapa en lista baserat på ett importerat kalkylblad.

Datakällanslutningar

Om du vill skapa en datakällanslutning klickar du på Datakällor i fönstret Navigering och väljer ett av följande alternativ på fliken Datakällor.

 • Klicka på Länkad datakälla om du vill skapa en datakällanslutning till flera datakällor.

 • Klicka på Databasanslutning om du vill skapa en dataanslutning till en databas med stöd för protokollet OLE DB eller ODBC.

 • Klicka på SOAP-tjänstanslutning om du vill skapa en anslutning till en XML-webbtjänst med SOAP (Simple Object Access Protocol).

 • Klicka på REST-tjänstanslutning om du vill skapa en anslutning till ett serverbaserat skript med REST (Representational State Transfer).

 • Klicka på XML-filanslutning om du vill skapa en anslutning till en XML-källfil.

Externa innehållstyper

Med externa innehållstyper kan du ansluta till externa affärsdatakällor och integrera de källorna med din SharePoint-webbplats och klientprogram som stöds. När du skapar en extern innehållstyp kan du skapa externa listor med vilka användare kan arbeta med data som om de var vilken som helst SharePoint-lista eller -bibliotek.

Om du vill skapa en extern innehållstyp följer du stegen nedan.

 1. Klicka på Externa innehållstyper i fönstret Navigering.

 2. Klicka på Extern innehållstyp på fliken Externa innehållstyper och designa sedan din externa innehållstyps operationer, fält, etc.

Överst på sidan

Skapa anpassade vyer och formulär

I SharePoint Designer 2010 kan du skapa anpassade vyer och formulär för datakällor, som verkligen blir gränssnittet för läsning och skrivning av data till dessa datakällor.

Vyer

En vy är en levande anpassningsbara visningen av en datakälla som du kan lägga till SharePoint-sidan. Du kan skapa listvyer (som använder XSLT-listvywebbdelen) och datavyer (som använder webbdel för dataformulär) i SharePoint Designer 2010. Gör något av följande steg för att skapa en vy för listan eller data.

 • Klicka på Listor och bibliotek i fönstret Navigering, välj den lista du vill skapa en vy för, och klicka sedan på Listvy på fliken Listinställningar.

  Obs!: Detta skapar en vy som är associerad med listan eller biblioteket. Användare kommer därför att se vyn och kan anpassa vyn med gruppen Hantera vyer i SharePoint-menyfliksområdet.

 • Klicka på Webbplatssidor i fönstret Navigering, redigera den sida där du vill skapa vyn, klicka på fliken Infoga, välj Datavy och välj sedan den SharePoint-lista eller det SharePoint-bibliotek som du vill använda för den vyn.

Formulär

Ett formulär är en anpassningsbar visning av datakällan som du använder för att skicka eller skriva tillbaka till datakällan. Du kan skapa formulär och dataformulär (båda använda formulärwebbdelen Data) i SharePoint Designer 2010. Gör något av följande steg för att skapa ett formulär för listan eller data.

 • Klicka på Listor och bibliotek i fönstret Navigering, välj den lista som du vill skapa ett formulär för, och klicka sedan på Listformulär på fliken Listinställningar.

 • Klicka på Webbplatssidor i fönstret Navigering, redigera den sida där du vill skapa formuläret, klicka på fliken Infoga, välj Nytt objektformulär, Redigera objektformulär eller Visa objektformulär och välj den datakälla som du vill använda för formuläret.

Obs!: Förutom att använda verktyg för formulärdesign i SharePoint Designer 2010 kan du skapa och anpassa SharePoint-formulär med hjälp av Microsoft InfoPath 2010.

Överst på sidan

Skapa anpassade arbetsflöden

I SharePoint Designer 2010 kan du hantera affärsprocesser med hjälp av anpassade arbetsflöden. Arbetsflöden kan användas för att hantera processer samt människors samverkande processer. Du har ett antal alternativ när du skapar arbetsflöden.

Skapa arbetsflöden i SharePoint Designer 2010

När du skapar ett arbetsflöde kan du skapa ett baserat på en SharePoint-lista eller ett SharePoint-bibliotek. Du kan skapa ett återanvändbart arbetsflöde som kan tillämpas på valfri lista eller bibliotek, och du kan skapa ett webbplatsarbetsflöde som fungerar på webbplatsnivå.

Om du vill skapa dessa arbetsflöden klickar du på Arbetsflöden i fönstret Navigering och sedan på fliken Arbetsflöden och utför något av följande steg:

 • Klicka på Listarbetsflöde och välj den lista som du vill associera arbetsflödet med.

 • Klicka på Återanvändbart arbetsflöde för att skapa ett återanvändbart arbetsflöde som kan associeras med valfri lista eller bibliotek.

 • Klicka på Webbplatsarbetsflöde om du vill skapa ett arbetsflöde som kan tillämpas på webbplatsnivå.

När du skapar arbetsflödet använder du arbetsflödesdesignern för att strukturera villkor, åtgärder och steg i arbetsflödet. Använd uppgiftsdesignern för att hantera händelser associerade med uppgifterna.

Importera arbetsflöden från Microsoft Visio 2010

Förutom att skapa arbetsflöden i SharePoint Designer 2010 kan importera du ett arbetsflöde som utformats i Microsoft Visio 2010 med angivet arbetsflöde, stenciler och mallar.

Om du vill importera ett arbetsflöde klickar du på Arbetsflöden i fönstret Navigering och sedan på fliken Arbetsflöden och utför följande steg:

 1. Klicka på Importera från Visio och sök sedan upp VWI-filen (Visio Workflow Interchange) i filsystemet eller SharePoint-dokumentbiblioteket.

 2. Välj om du vill associera arbetsflödet med en lista eller göra den till ett återanvändbart arbetsflöde och klicka på Slutför.

 3. Börja anpassa arbetsflödet i SharePoint Designer.

Överst på sidan

Designa webbplatssidor, huvudsidor och sidlayouter

Du kan skapa och anpassa webbplatssidor, huvudsidor och sidlayouter i SharePoint Designer 2010. Var och en av dessa sidor tjänar andra syften är sidredigering erfarenhet liknande. Du kan lägga till och ta bort text, bilder, länkar, tabeller, webbdelar, serverkontroller och mer. Tillämpa formatmallsdefinitioner och Cascading Style Sheets huvudsidor och sidlayouter för att ändra utseendet på din webbplats eller anpassa den så att den matchar ditt företags identitet.

Webbplatssidor

Om du vill skapa en webbplatssida klickar du på Webbplatssidor i fönstret Navigering och sedan på fliken Sidor och utför något av följande steg:

 • Klicka på Webbdelssida för att skapa en sida som har en sidhuvudwebbdel och en brödtextwebbdel och dessutom vara associerad med din webbplats huvudsida.

 • Klicka på Sida och välj ASPX eller HTML för att skapa en tom webbplatssida som inte är associerad med din webbplats huvudsida.

Huvudsidor

 • Klicka på Huvudsidor i fönstret Navigering och klicka sedan på Tom huvudsida på fliken Huvudsidor.

Sidlayouter

 • Klicka på Sidlayouter i fönstret Navigering och klicka sedan på Ny sidlayout på fliken Sidlayouter och välj den innehållstypgrupp och namnet som sidlayouten ska baseras på.

Obs!: Huvudsidor och sidlayouter inaktiveras som standard för alla användare utom administratörer för webbplatssamlingen. Om du inte ser alternativet för att visa eller redigera huvudsidor och sidlayouter i SharePoint Designer 2010, kan du kontakta webbplatsadministratören om du aktiverar dessa alternativ.

Överst på sidan

Spara som mall

När du slutfört anpassningen av din webbplats kan du spara din webbplats eller delar av webbplatsen som en mall så att andra i din organisation kan använda mallen för att skapa listor, vyer, arbetsflöden, webbplatssidor, med mera.

Du kan också använda mallen för att ytterligare anpassa webbplatsen i en annan miljö eller av andra användare, till exempel i webbläsaren eller i Microsoft Visual Studio.

Leta efter alternativet Spara som mall i SharePoint Designer 2010 att dra nytta av den här funktionen.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.Hade du nytta av den här informationen?

Hur kan vi förbättra den?

Hur kan vi förbättra den?

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!