Komma igång med Outlook Web App for Office 365

Lär dig mer om grunderna i Office 365 för företag, som e-post, kalender och kontakter, genom att använda Outlook Web App med din webbläsare.

I den här artikeln, och med hjälp av webbläsaren, får du grundläggande information om e-post, kalendern och kontakter i Office 365. När du använder webbläsaren för att visa e-post, kalendern och kontakter använder du Outlook Web App. Information om hur du använder Outlook eller andra e-postprogram på skrivbordet finns i Referensinformation för konfigurering av e-postprogram.

Du kan också använda en mobil enhet, till exempel en smartphone eller surfplatta, för att ansluta till ditt konto. Läs mer i Referens för konfiguration av telefoner och surfplattor.

Om du är nybörjare i Office 365 för företag, besök Utbildningscenter för Office 365 för företag och utbildning.

Om du inte redan har gjort det kan du logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

Artikelinnehåll

Meddelanden, navigering och inställningar

Öppna ett objekt i ett separat fönster

Arbetar offline

Dialogrutan E-post

Kalender

Månadsvy

Personer

Uppgifter

Meddelanden, navigering och inställningar

I Office 365 för företag-navigeringsfältet hittar du en uppsättning länkar som tar dig till olika delar av ditt Office 365 arbets- eller skolkonto. Den här artikeln handlar främst om de funktioner som stöds av Outlook Web App: aviseringar, länkar till de olika typerna av information som finns i din postlåda och länkar till din personliga information och alternativ.

Navigeringsfältet i Outlook Web App

 1. E-postikonen Ikonen för e-post visas när du har ett nytt meddelande och kalenderikonen Kalender-ikonen vid en kalenderpåminnelse eller en påminnelse om en uppgift. Du kan klicka på e-postikonen för att förhandsgranska det senaste nya meddelandet, eller på kalendern för att visa och hantera kalender- och uppgiftspåminnelserna. Ikonerna visas bara om det finns ett nytt meddelande eller en aktiv påminnelse.

 2. Klicka i navigeringsfältet Del av navigeringsfältet om du vill växla till andra områden i Outlook Web App.

 3. Chattstatus, personlig information, alternativ och hjälp finns. Det här området Chattstatus, personlig information, alternativ, hjälp i navigeringsfältet använder du för att logga in för att chatta och hantera din chattstatus, ändra din personliga information, gå till alternativen, få hjälp eller logga ut från kontot.

Överst på sidan

Öppna ett objekt i ett separat fönster

I Outlook Web App läser och skapar du som standard objekt i läsfönstret eller i ett överläggsfönster över huvudfönstret. Men det passar inte alltid. Ibland vill du kunna visa en händelse i ett separat fönster.

För de flesta objekt klickar du på popup-fönstret Öppna i nytt fönster i det övre högra hörnet på det objekt som du arbetar med för att öppna objektet i ett separat fönster.

Om du vill öppna ett meddelande som du håller på att läsa i ett separat fönster klickar du på Mer Ikonen Mer eller fler alternativ och väljer Öppna i separat fönster.

Överst på sidan

Arbeta offline

Med offlineåtkomst kan du använda Outlook Web App på din bärbara eller stationära dator när du inte är ansluten till Internet. Information om hur du konfigurerar offlineåtkomst finns i Använda Outlook Web App offline.

Överst på sidan

Dialogrutan E-post

När du har loggat in på Office 365 klickar du på Outlook för att komma till Inkorgen i Outlook Web App. Du får reda på mer om meddelanden i Outlook Web App om du går till avsnittet E-postöversikt.

E-post i Outlook Web App

I e-posten ser du dina meddelanden.

 1. Nytt e-postmeddelande. Skapa ett nytt meddelande genom att klicka på Ny e-post.

 2. Mappar. Mapplistan omfattar postlådans mappar och Favoriter-mapparna. Den kan också innehålla andra mappar, till exempel Arkiv-mapparna.

  Klicka på Visa Expandera för att visa listan Mappar eller klicka på Dölj Dölj för att dölja den. För att visa innehållet i en mapp i listan klickar du på Visa Expandera för att expandera listan, eller klicka på Dölj Dölj för att komprimera listan.

 3. Sökruta. I sökrutan skriver du in det som du vill söka efter. Det kan till exempel vara namnet på en person som du vill hitta meddelanden från, eller text som du vill söka efter för att hitta ett särskilt meddelande.

 4. Lista över de meddelanden som finns i den aktuella mappen. Varje post i listvyn innehåller extrainformation, som hur många meddelanden konversationen omfattar och hur många som är olästa, och om det finns bifogade filer, flaggor eller kategorier kopplade till några av meddelandena i konversationen. En konversation kan omfatta ett eller flera meddelanden. Om du markerar en konversation kan du ta bort den, lägga till en flagga eller lägga till en kategori genom att klicka på motsvarande ikoner. Längst upp i listvyn finns det filter som du kan klicka på för att snabbt söka efter olästa meddelanden, flaggade meddelanden eller meddelanden där ditt namn förekommer i rutan Till eller Kopia. Bredvid filtren visas namnet på den mapp som du tittar på just nu och den vy som du har valt.

 5. Läsfönster. Det meddelande som du markerat visas. Du kan alltid svara på ett meddelande i konversationen genom att klicka på länkarna högst upp i meddelandet.

Överst på sidan

Kalender

Näst efter Inkorgen är det antagligen kalendern som du kommer att använda mest i Outlook Web App. Du får reda på mer om kalendrar i Outlook Web App om du går till avsnittet Kalenderöversikt.

Kalenderns veckovy

 1. Ny händelse. Du skapar en ny händelse genom att klicka på Ny händelse. En händelse kan bestå av en avtalad tid, ett möte eller en heldagsaktivitet.

 2. Mina kalendrar. Du använder kalendrarna för att gå från ett datum till ett annat. Den vecka som du visar för tillfället är skuggad, och det aktuella datumet är markerat med en mörkare skuggning. Om du klickar på kalenderikonen längst upp kan du visa eller dölja den här delen av kalendervyn.

 3. Andra kalendrar. Du kan visa mer än en kalender i taget. I andra kalendrar kan du lägga till andra personers kalendrar och välja vilka du vill visa.

 4. Datumnavigeringsfält. Det här är ett annat område som du kan använda för att hoppa mellan olika datum. Om du vill hoppa till ett datum klickar du på det. Du kan också klicka på en av pilarna ute i kanterna om du vill se datumen före eller efter de datum som visas just nu.

 5. Huvudfönster. Den valda kalendern visas.

 6. Vyer. Välj den vy som du vill ha, och dela eller skriv ut kalendern.

Månadsvy

Månadsvyn kan innehålla stora mängder information. För att du lättare ska kunna använda den visas en dagordning för den valda dagen:

Kalenderns månadsvy

 1. Den mörkare skuggningen visar det aktuella datumet.

 2. Den ljusare skuggningen visar den månad som är vald.

 3. Skuggningen visar den valda dagen, och siffran anger hur många objekt som inte visas för respektive dag. Dubbelklicka på ett objekt om du vill öppna det. Du kan skapa en ny händelse för ett datum genom att dubbelklicka i rutan för det datumet.

 4. Det skuggade objektet är en heldagsaktivitet.

 5. Dagordningen för den valda dagen. Du kan skapa ett nytt objekt för det aktuella datumet genom att dubbelklicka i en ruta i dagordningen.

Överst på sidan

Personer

Under Personer sparas dina kontakter. Härifrån kan du söka efter, skapa och redigera dina kontakter. Du kan också söka efter kontakter i organisationens katalog. Du får reda på mer om kontakter i Outlook Web App om du går till avsnittet Kontaktöversikt.

Kontaktvy

 1. Du skapar en ny kontakt genom att klicka på Ny kontakt.

 2. Alla platser där du kan hitta kontaktinformation.

 3. Sök. Här kan du fylla i namnet på en person och söka efter den bland dina kontakter och i organisationens katalog.

 4. Lista över alla kontakter i den aktuella mappen.

 5. Kontaktkortet för den valda personen.

 6. Åtgärder som du kan vidta direkt via kontaktkortet. Klicka på ikonerna om du vill skicka ett meddelande, starta en chattsession eller skapa en mötesförfrågan.

Uppgifter

I Uppgifter sparas uppgifter som du skapar eller som skickas till dig, och även meddelanden som du har flaggat. Om du vill visa dina uppgifter klickar du på Uppgifter under listan Mappar. När du visar dina uppgifter är standardvyn Flaggade objekt och uppgifter. Du kan ändra det genom att välja Uppgifter i listan Mappar. Mer information om uppgifter i Outlook Web App finns i Uppgiftsöversikt.

Uppgifter i Outlook Web App

 1. Du skapar en ny uppgift genom att klicka på Ny uppgift.

 2. Du använder fönstret Mina uppgifter för att visa flaggade objekt och uppgifter, eller också bara uppgifter.

 3. Filter. Välj ett filter utifrån vilka objekt du vill visa. Uppgifter och flaggade objekt som inte är knutna till något datum och som inte är slutförda visas bara om du väljer Alla.

 4. Lista över objekt som uppfyller de aktuella filtreringsvillkoren. Klicka på ett objekt om du vill visa det i läsfönstret. Du kan använda kontrollerna i listvyn för att ändra status för ett objekt. Till exempel kan du markera en uppgift som slutförd eller ta bort en flagga från ett meddelande.

 5. Läsfönstret där de valda objektens innehåll visas. Ett objekt som består av en uppgift kan du ändra med hjälp av kontrollerna i det övre högra hörnet. Är objektet ett meddelande ser kontrollerna likadana ut som när du läser din e-post.

Obs!  Om du kan komma åt Uppgifter eller inte beror på vilka inställningar organisationen har.

Överst på sidan

Gäller för: Office 365 operated by 21Vianet - End User, Office 365 End User, Outlook Web App for Office 365 operated by 21Vianet, Outlook Web App for Office 365, Outlook on the web for Exchange Server 2016, Office 365 Admin, Outlook on the web for Office 365 Business, Office 365 operated by 21Vianet - Admin, Office 365 operated by 21Vianet - Small Business Admin, Outlook Web App, Microsoft Outlook Web App for Office 365 operated by 21Vianet - Small Business, Outlook Web App for Office 365 Small Business, Office 365 Small Business AdminHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk