Komma igång: Projektledare

I TE000130158 är projektledarna de personer som skapar och underhåller projekt och uppgifter, tilldelar resurser till uppgifter och spårar arbetsuppgifter och status.

Är du projektledare? I så fall är du välkommen till TE000130158! Använd det här verktyget när du vill skapa projekt, schemalägga uppgifter, tilldela uppgifter resurser, godkänna tidplaner och granska aktivitetsstatus.

I den här artikeln

Vad är Project Web App?

Information

Hur ska du börja?

Skapa projekt och schemalägga uppgifter

Arbeta med resurser

Spåra tids- och uppgiftsförlopp

Så här får du hjälp

Vad är Project Web App?

TE000130158 är en del av en projekthanteringslösning för ett slutpunkt-till-slutpunkt-företag. Lösningen inbegriper ett klientprogram, Project Professional, och en server, Project Server. TE000130158 är en del av Project Server. Det är ett robust webbprogram som används för allt från att analysera portföljer och hantera behov till att ange tid i en tidrapport och uppdatera åtgärdsstatus.

Information

Gränssnittet för TE000130158 har tre huvudområden: Snabbstart, menyfliksområdet och innehållsvisningsområdet.

Snabbstart i fönstrets vänstra sida innehåller de huvudvyer och sidor som du kan öppna. Du klickar på dessa länkar för att navigera till olika områden i programmet. Vissa sidor iTE000130158 innehåller inte Snabbstart. När du fyller i ett formulär måste du fylla i och spara det, eller avbryta det, för att kunna komma tillbaka till Snabbstart.

Menyfliksområdet är det verktygsfält som du använder när du utför uppgifter på projektinformationen i innehållsvisningsområdet. Det kan finnas flera flikar i menyfliksområdet som du använder för att byta mellan olika uppgiftsuppsättningar. Varje flik innehåller grupper med relaterade knappar som du använder för att samverka med sidinnehållet.

Innehållsvisningsområdet innehåller information om dina portföljer, projekt och åtgärder. Området är huvudfokus för varje sida, och det är här du anger och granskar information.

Överst på sidan

Hur ska du börja?

TE000130158 är mycket anpassningsbart och organisationen kan ha en unik startsida. Som standard är huvudsidan som visas när du öppnar TE000130158 en bra startpunkt. I den visas information om uppgifter, tidsplaner, godkännanden, statusrapporter, ärenden och risker.

Det finns andra bra platser att starta från i TE000130158, beroende på vad du tänker göra när du är inloggad.

Skapa projekt och schemalägga uppgifter

I TE000130158 kan du skapa projekt och schemalägga uppgifter i Projektcenter. Klicka på Projektcenter under Projekt i Snabbstart. I menyfliksområdet klickar du på fliken Projekt för att öppna de verktyg du kan använda i Projektcenter. Här kan du skapa nya projekt med mallar eller genom att importera SharePoint-listor. På fliken Projekt i menyfliksområdet klickar du på pilen på knappen Ny. Använd den visade listan när du väljer vilken metod som ska användas när du skapar ett nytt projekt.

När du har skapat ett projekt använder du verktygen på flikarna Projekt, Uppgift och Alternativ i menyfliksområdet för att arbeta med projektets uppgifter.

Arbeta med resurser

När projektet och dess uppgifter är på plats är nästa steg att tilldela de resurser som fullgör uppgifterna. I vissa organisationer finns det en resursansvarig som tilldelar uppgifter resurser, men vanligtvis är detta projektledarens uppgift. I TE000130158 lägger du till resurser och hanterar företagets resurspool i Resurscenter. Klicka på Resurscenter under Resurser i Snabbstart.

När de resurser du behöver för uppgifterna i projektet har lagts till i Resurscenter, tilldelar du uppgifter till dem med hjälp av Projektcenter. I Snabbstart under Projekt klickar du på Projektcenter. Klicka på det projekt i listan som du vill öppna, checka ut projektet för redigering och skapa sedan en grupp. Plocka de resurser från gruppen som du vill koppla till uppgifterna i projektet.

Spåra tids- och uppgiftsförlopp

Vissa projektledare anser att tids- och uppgiftsförloppsspårning är viktig vid övervakning av projektstatus. Vartefter ett projekt fortlöper rapporterar de gruppmedlemmar som kopplats till projektuppgifter hur mycket tid de lagt ned på uppgifter och hur mycket arbete som återstår. Som projektledare för de projekt där denna information rapporteras, ansvarar du för att granska och godkänna eller avvisa detta tids- och uppgiftsförlopp när det rapporteras.

Godkännandecenter är en plats där både tids- och uppgiftsförlopp godkänns. Klicka på Godkännandecenter under Projekt. Här granskar du information som har rapporterats av gruppmedlemmarna och sedan godkänner du den, skickar den till projektet eller också avvisar du den, med kommentarer som anger orsaken till avvisandet.

Överst på sidan

Så här får du hjälp

Om du får problem när du använder TE000130158 använder du följande arbetsflöde för att hitta en lösning.

  1. Webbresurser    Försök att hitta ett svar på din fråga på Office.com. Om du inte hittar svaret här kan du försöka med Project Server 2010 Solution Center.

  2. Andra projektledare    Tala med andra projektledare i organisationen och hör efter om någon annan har haft samma problem.

  3. Webbplatsadministratör    Om du inte kan hitta en lösning kan det ändå hända att problemet som uppstått inte är specifikt för ditt projekt. Kontakta organisationens webbplatsadministratör för Project Server. Webbplatsadministratören är den person som konfigurerar TE000130158.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×