Komma igång: Portföljansvariga

I TE000130158 är portföljansvariga de personer som tar fram projektförslag via processen att jämföra förslag med affärsbehov, ekonomiska begränsningar och andra beslutsfaktorer.

Är du portföljansvarig? I så fall är du välkommen till TE000130158! Använd det här verktyget för att ange projektförslagsmallar, konfigurera arbetsflödesfaser och steg och för att ange och göra portföljanalyser med hjälp av affärsdrivande faktorer, kostnadsbegränsningar och resursbegränsningar.

I den här artikeln

Vad är Project Web App?

Information

Var ska du börja?

Steg 1: Arbeta med webbplatsadministratören

Steg 2: Konfigurera och prioritera affärsdrivande faktorer

Steg 3: Analysera projektförslag

Så här får du hjälp

Vad är Project Web App?

TE000130158 är en del av en projekthanteringslösning för ett slutpunkt-till-slutpunkt-företag. Lösningen inbegriper ett klientprogram, Project Professional, och en server, Project Server. TE000130158 är en del av Project Server. Det är ett robust webbprogram som används för allt från att analysera portföljer och hantera behov till att ange tid i en tidrapport och uppdatera åtgärdsstatus.

Information

Gränssnittet för TE000130158 har tre huvudområden: Snabbstart, menyfliksområdet och innehållsvisningsområdet.

I Snabbstart visas huvudvyerna och de sidor du kan öppna. Du klickar på dessa länkar för att navigera till olika områden i programmet. Vissa sidor i TE000130158 innehåller inte Snabbstart. När du fyller i ett formulär måste du fylla i det klart och spara det, eller avbryta det, innan du kan visa Snabbstart.

Menyfliksområdet är det verktygsfält som visas när du utför åtgärder på det som är aktuellt i innehållsvisningsområdet. Det kan finnas flera flikar i menyfliksområdet som du använder för att byta mellan olika åtgärdsuppsättningar. Varje flik innehåller grupper med relaterade knappar som du använder för att samverka med sidinnehållet.

Innehållsvisningsområdet innehåller information om dina portföljer, projekt och åtgärder. Området är huvudfokus för varje sida, och det är här du anger och granskar information.

Överst på sidan

Var ska du börja?

Startpunkten för portföljansvariga beror på hur mycket som redan har angetts vid organisationens implementering av TE000130158.

Steg 1: Arbeta med webbplatsadministratören

Om TE000130158 precis har installerats i organisationen och fortfarande konfigureras bör du som portföljansvarig arbeta med webbplatsadministratören och ange projektets livscykelarbetsflöde och layout för de sidor som används för att samla in information om projektförslagen.

  • Projektets livscykel    Projektets livscykel visas i TE000130158 med hjälp av ett arbetsflöde som angetts av organisationens webbplatsadministratör. Detta arbetsflöde anger vem som måste godkänna vad vid vissa punkter i livscykeln. Arbetsflöden skapas med faser och steg.

    Projektets livscykel kan t.ex. innehålla faserna Skapa, Markera, Planera och Hantera. I fasen Skapa kan det finnas steg för Hämta förslagsinformation, Förslagsgranskning och Förslagsavvisande. Ett förslag börjar med steget Hämta förslagsinformation. När den person som föreslår projektet skickar informationen, flyttas förslaget till steget Förslagsgranskning. I det här steget flyttas förslaget till fasen Markera om intressenterna granskar förslaget och bestämmer att det är värt att utveckla. Om intressenterna bestämmer sig för att avvisa förslaget flyttas det till steget Förslagsavvisande, där orsaken till avvisandet anges för den person som föreslagit projektet.

    Om organisationen är i inledningsfasen för att komma igång med TE000130158 bör du definiera logiken för projektets livscykel. Du måste därigenom tänka efter vilka faser och steg projektlivscykeln innebär för organisationen och meddela webbplatsadministratören detta.

  • Projektinformationssidor    Om webbplatsadministratören är den person som konfigurerar de sidor som ska användas för att hämta information om projektförslag, ansvarar den portföljansvarige för vilken information som ska hämtas under respektive fas och steg i projektets livscykel. Du måste tänka igenom vilken information som är viktig för att fatta de beslut som associeras med faserna och stegen i livscykeln, och sedan ge organisationens webbplatsadministratör denna information.

När webbplatsadministratören har konfigurerat TE000130158 så att denna information återspeglas går du till nästa avsnitt där du, som portföljansvarig, konfigurerar och prioriterar organisationens affärsdrivande faktorer.

Steg 2: Konfigurera och prioritera affärsdrivande faktorer

Projektinvesteringar bör göras baserat på hur bra de bidrar till att uppnå organisationens affärsmål. De portföljansvariga ansvarar för att hämta dessa affärsdrivande faktorer i TE000130158 och sedan vägleda dem via en prioriteringsprocess med lämpliga intressenter.

Om du vill ange organisationens affärsdrivande faktorer i TE000130158 klickar du i Snabbstart på Biblioteket Affärsdrivande faktorer under Portföljstrategi. Med verktyget på fliken Affärsdrivande faktor i menyfliksområdet kan du skapa affärsdrivande faktorer.

När du har angett organisationens alla affärsdrivande faktorer i Bibliotek för affärsdrivande faktorer, ska du sedan prioritera dessa faktorer. Med denna prioritering får du fram en mera realistisk syn på organisationens strategiska mål, vilket i slutändan ger en mera korrekt projektförslagsvärdering vid portföljanalysen. Om du vill prioritera de affärsdrivande faktorerna klickar du i Snabbstart på Prioriteringar för affärsdrivande faktorer under Portföljstrategi.

Steg 3: Analysera projektförslag

När olika personer börjar föreslå projekt blir din roll som portföljansvarig att analysera huruvida respektive förslag ska ingå i organisationens projektportfölj. Resultatet av analysen bestämmer om förslaget godkänns eller avvisas som ett projekt.

Om du vill analysera de förslag som skickats till TE000130158 klickar du i Snabbstart på Portföljanalyser under Portföljstrategi. Använd verktygen på fliken Analyser i menyfliksområdet när du vill skapa en ny analys.

Överst på sidan

Så här får du hjälp

Microsoft har flera bra videoresurser som vägleder dig genom den här nya funktionen:

Om du får problem när du använder TE000130158 använder du följande arbetsflöde för att hitta en lösning.

  1. Webbresurser    Försök att hitta ett svar på din fråga på Office.com. Om du inte hittar svaret här kan du försöka med Project Server 2010 Solution Center.

  2. Webbplatsadministratör    Om du inte hittar någon lösning kontaktar du organisationens webbplatsadministratör för Project Server.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×