Komma igång: Gruppmedlemmar

I TE000130158 är gruppmedlemmarna de personer som utför arbetet i projekt och i uppgifter.

Är du gruppmedlem? I så fall är du välkommen till TE000130158! Du använder det här verktyget för att uppdatera förlopp, ange den tid som lagts ned på uppgifter samt visa projektscheman, problem och risker.

Artikelinnehåll

Vad är Project Web App?

Information

Var ska du börja?

Fylla i en tidrapport

Ange uppgiftsförlopp

Granska projektinformation

Så här får du hjälp

Vad är Project Web App?

TE000130158 är en del av en projekthanteringslösning för ett slutpunkt-till-slutpunkt-företag. Lösningen inbegriper ett klientprogram, Project Professional, och en server, Project Server. TE000130158 är en del av Project Server. Det är ett robust webbprogram som används för allt från att analysera portföljer och hantera behov till att ange tid i en tidrapport och uppdatera åtgärdsstatus.

Information

Gränssnittet för TE000130158 har tre huvudområden: Snabbstart, menyfliksområdet och innehållsvisningsområdet.

I Snabbstart visas huvudvyerna och de sidor du kan öppna. Du klickar på dessa länkar för att navigera till olika områden i programmet. Vissa sidor i TE000130158 innehåller inte Snabbstart. När du fyller i ett formulär måste du fylla i det klart och spara det, eller avbryta det, innan du kan visa Snabbstart.

Menyfliksområdet är det verktygsfält som visas när du utför åtgärder på det som är aktuellt i innehållsvisningsområdet. Det kan finnas flera flikar i menyfliksområdet som du använder för att byta mellan olika åtgärdsuppsättningar. Varje flik innehåller grupper med relaterade knappar som du använder för att samverka med sidinnehållet.

Innehållsvisningsområdet innehåller information om dina portföljer, projekt och åtgärder. Området är huvudfokus för varje sida, och det är här du anger och granskar information.

Överst på sidan

Var ska du börja?

TE000130158 är mycket anpassningsbart och organisationen kan ha en unik startsida. Som standard är huvudsidan som visas när du öppnar TE000130158 en bra startpunkt. I den visas alla nya uppgifter som har tilldelats dig, information om dina tidplaner, anteckningar om statusrapporter samt problem- och risktilldelningar.

Det finns andra bra sidor att ha som startpunkt i TE000130158, beroende på vad du vill göra när du är inloggad. I följande avsnitt beskrivs några vanliga scenarier.

Fylla i en tidrapport

Du har två startpunkter när du vill ange verkligt arbete i en tidrapport.

  • Om du vill fylla i din aktuella tidrapport klickar du i Snabbstart på Tidrapport under Mitt arbete. Aktuell tidrapport visas där du anger tid mot uppgifter, eller loggar semester, sjuktid eller andra administrativa arbetsobjekt.

  • Om du måste skapa en ny tidrapport för någon annan period än den aktuella klickar du i Snabbstart på Hantera tidrapporter under Inställningar. Då visas en lista med de tidrapporter du kan skapa.

Med dessa tips kan du komma igång och fylla i din tidrapport, men förmodligen har du andra frågor. Du vill kanske lägga till uppgifter i tidrapporten, ange semestertid eller skicka tidrapporten till din chef.

Ange uppgiftsförlopp

I TE000130158 anger du en uppgifts förlopp och den tid du har lagt ned på uppgiften. Du kanske har en uppgift som beräknats ta tio dagar att utföra. Du har lagt ned fem arbetsdagar på uppgiften, och du anger denna tid i tidrapporten, men du tycker att du ligger lite före eftersom du är klar med cirka 75 % av arbetet. Du meddelar detta förlopp till din chef med hjälp av sidan Aktiviteter.

Granska projektinformation

Även om en gruppmedlems huvudsakliga intresse vanligtvis ligger på uppgiftsnivå, kan det hända att du vill granska information på projektnivå, t.ex. det övergripande projektschemat, olika problem och risker.

Om du vill visa projektschemat klickar du i Snabbstart på Projektcenter under Projekt. Använd den här sidan för att visa det övergripande projektschemat.

Om du vill visa frågor och risker som tilldelats dig klickar du i Snabbstart på Ärenden och risker under Mitt arbete. På den här sidan granskar du dina tilldelade ärenden och risker, däribland om de är aktiva, framflyttade eller stängda.

Överst på sidan

Så här får du hjälp

Om du får problem när du använder TE000130158 använder du följande arbetsflöde för att hitta en lösning.

  1. Webbresurser    Försök att hitta ett svar på din fråga på Office.com. Om du inte hittar svaret här kan du försöka med Project Server 2010 Solution Center.

  2. Projektledare    Kontakta projektledaren för det projekt som du har problem med.

  3. Webbplatsadministratör    Om problemen inte är projektspecifika kontaktar du organisationens webbadministratör för Project Server. Om du inte vet vem det är bör någon av organisationens projektledare kunna hjälpa dig.

Överst på sidan

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×