Komma igång – skriva ut en publikation

Det huvudsakliga användningsområdet för Publisher 2010 är att producera tryckta publikationer av hög kvalitet. Publikationerna kan skrivas ut på en skrivare eller skickas till en kopieringsfirma eller ett tryckeri. Mer information om hur du ska välja mellan de här alternativen finns i avsnittet Om att välja mellan egen skrivare, kopieringsfirma och tryckeri.

I den här artikeln kommer du att skriva ut den trippelvikta broschyren som skapades i artikeln Komma igång – skapa en publikation. Om du inte har någon skrivare kan du skriva ut publikationen till Microsoft XPS Document Writer. Du kommer att skriva ut broschyren med en sida per pappersark och på båda sidorna av pappersarket.

Obs!   I förhandsgranskningsfönstret kan din publikation visas i svartvitt trots att den innehåller färger om den valda skrivaren inte stöder färgutskrifter, eller om den valda skrivaren stöder färgutskrifter men du har valt en oseparerad gråskaleinställning.

I den här artikeln

Var är utskriftskommandot?

Utskriftsinställningar och förhandsgranskning

Konfigurera utskriftsinställningarna och utskrift

Var är utskriftskommandot?

Utskriftskommandot finns nu i Backstage-vyn. Du kommer till Backstage-vyn genom att klicka på fliken Arkiv i den övre vänstra delen av Publisher. Fliken Arkiv i Publisher 2010 Utöver utskriftskommandot innehåller Backstage-vyn kommandon för att spara, öppna och stänga filer, samt information om den aktuella publikationen och om att dela publikationen och Publisher-alternativ. Mer detaljerad information finns i avsnittet Komma igång: Nyheter i Publisher 2010.

Överst på sidan

Utskriftsinställningar och förhandsgranskning

Så här ser den nya Backstage-vyn för utskrifter ut:

Översikt över utskriftsinställningar i Publisher

Till vänster hittar du utskriftsinställningarna och till höger ligger förhandsgranskningsrutan. Inställningarna till vänster påverkar den utskrivna publikationen, medan de till höger endast påverkar visningen av publikationen.

Obs!   En del av de här inställningarna är beroende av andra inställningar, till exempel är färgkontrollen bara tillgänglig om skrivaren kan skriva ut i färg medan skjutreglaget för Transparens fram- och baksida endast blir tillgängligt när du väljer att skriva ut på båda sidor av arket.

Med utskriftsinställningarna kan du konfigurera:

Utskriftsinställningar i Publisher 2010

1. Skriv ut:     Ange antalet kopior i utskriftsjobbet som du vill skriva ut och tryck på Skriv ut för att skicka jobbet till skrivaren.

2. Skrivare:     Du kan välja i en lista över tillgängliga skrivare, lägga till en ny skrivare, öppna Avancerade utskriftsinställningar och skriva ut till en fil.

3. Inställningar:     I inställningsområdet kan du styra följande:

 • Sidor:     Du kan välja att skriva ut specifika sidor eller sidintervall.

 • Utskjutning vid utskrift:     Här kan du ange var på arket din publikation ska skrivas ut och layouten för sidorna i din publikation på arket.

 • Pappersstorlek:     Välj storlek och stil på de ark som du vill skriva ut publikationen på.

 • Ensidig/dubbelsidig utskrift:     Ange om du vill skriva ut på ena eller båda sidor av papperet samt vilken sida av arket som bladet ska vändas längs med.

 • Färg:     Om din skrivare stöder färgutskrifter kan du med den här kontrollen välja utskrift i färg eller gråskala.

 • Spara inställningar med publikationen:     Om du markerar den här kryssrutan sparas dinaInställningar med den här publikationen.

Obs!  I Office Publisher syftar sidstorleken på din publikations arbetsyta. Papperets eller arkets storlek är storleken på själva papperet som du skriver ut på. Ett pappersark kan rymma flera sidor, medan en stor sida kan ta upp flera ark.

I förhandsgranskningsfönstret visas de ändringar som du gör i utskriftsinställningarna. Där kan du också:

Förhandsgranska i Publisher 2010

1. Navigering i blad:     Navigera bland bladen i din publikation.

2. Knapparna Framsida och Baksida:     De här knapparna är tillgängliga vid utskrift på båda sidor av arket. Klicka om du vill visa arkets framsida resp. baksida.

3. Zoomningsreglage:     Skjut reglaget till vänster om du vill zooma ut eller till höger om du vill zooma in i publikationen.

4. Anpassa till ark:     Om du visar mer än ett ark kan du med den här knappen zooma in för att visa ett enda ark.

5. Visa flera ark:     Om din publikation ska skrivas ut på flera ark kan du med den här knappen förhandsgranska flera ark i taget.

6. Visa/dölja sidnummer:     Med det här skjutreglaget kan du visa ordningen på de sidor som skrivs ut över arket/flera ark. Den här funktionen är särskilt praktisk när du ska skriva ut en publikation som har mer än en sida per ark, t.ex. ett hälsningskort.

7. Visa/dölja linjaler:     Visar eller döljer linjalerna för det aktuella arkets höjd och bredd. Om du ändrar pappersstorleken i Inställningar ändras linjalen därefter.

8. Skjutreglage för att öka/minska transparent vy:     Om du ska skriva ut på båda sidor av ett ark kan du med det här skjutreglaget se igenom till andra sidan arket. Detta kan liknas vid att placera det utskrivna arket på ett ljusbord. Med den här funktionen kan du kontrollera att de båda sidorna av arket i publikationen har riktats in korrekt mot varandra.

Överst på sidan

Konfigurera utskriftsinställningarna och utskrift

Så här konfigurerar du utskriftsinställningarna för din publikation:

 1. Klicka på fliken Arkiv för att öppna Backstage-vyn.

 2. Klicka på Skriv ut för att öppna sidan Utskriftsinställningar.

  Obs!   Det kan ta en stund för Publisher att ansluta till skrivaren.

 3. Kontrollera att rätt skrivare är markerad i området Skrivare.

  Obs!   Förhandsgranskningsfönstret visas alltid i svartvitt även om din publikation innehåller färg, såvida du inte har valt en färgskrivare.

 4. Kontrollera att Alla har valts under Skriv ut.

 5. I området Andra inställningar kontrollerar du att En sida per ark, brev är inställt för publikationen och ändrar inställningen från Skriv ut på ena sidan till Skriv ut på båda sidor/Vänd längs långsidan.

Lägg nu märke till en förändring i förhandsgranskningsfönstret till höger. När du ändrar inställningen så att publikationen skrivs ut på båda sidor av ett pappersark visas ett nytt skjutreglage uppe till höger i programmet:

Skjutreglaget för transparens i förhandsgranskning av Publisher 2010

Det här skjutreglaget styr transparensen i förhandsgranskningen. Det kan liknas vid att placera det utskrivna arket på ett ljusbord så att du kan se igenom pappret. Det här gör att du kan se om fram- och baksidan har riktats in på det sätt som du önskar mot varandra. Prova skjutreglaget lite, dra från vänster till höger, från ingen transparens till helt transparent. När du gör det kan du se att den aktuella inställningen med att vända längs långsidan gör att baksidan på arket är upp och ned.

Lösning:

 • I området Andra inställningar ändrar du Skriv ut på båda sidor/Vänd längs långsidantillSkriv ut på båda sidor/Vänd längs kortsidan.

Slutligen: Om du vill skriva ut publikationen klickar du på knappen Skriv ut.

Överst på sidan

Gäller för: Publisher 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk