Komma igång – skapa en publikation

Du kan skapa egna publikationer med professionellt utformade Microsoft Publisher 2010-mallar, anpassa mallarna efter behov och sedan använda mallarna igen. Behöver du skapa flera publikationer för samma företag? Du kan skapa olika publikationstyper som använder samma alternativ och information – till exempel samma färgschema och uppsättning med företagsinformation.

Den här artikeln innehåller information om hur du skapar en trippelvikt broschyr. Först hämtar du mallen från Office Online-mallsamlingen. Du använder sedan mallen för att skapa en ny publikation. Till sist använder du Backstage-vyn för att ange affärsinformation som du använder i publikationen.

I den här artikeln

Hämta en mall

Skapa publikationen

Ange företagsinformation

Hämta en mall

Den här publikationen ska bli en trippelvikt broschyr med hjälp av en mall från Office Online-mallsamlingen.

 1. Klicka på den här länken om du vill öppna trippelvikt företagsbroschyr (design: Förvaltning).

 2. Klicka på knappen Hämta, acceptera standardalternativet i dialogrutan Spara som och om du tillfrågas tillåter du att programmet öppnar innehållet. Publisher 2010 öppnas då med mallen för en trippelvikt broschyr.

Skapa publikationen

Mallen innehåller två sidor, som visas i sidnavigeringsfönstret:

Tvåsidig trippelvikt broschyr visas i navigeringsfönstret i Publisher 2010

Publikationen öppnas på sidan ett. Du ser platshållartext och bilder och på första sidan finns platshållarföretagsinformation, som du snart ska uppdatera. Först ersätter du bilden av en bokhög på första sidan med en ClipArt-bild av ett postpaket:

 1. Klicka på bilden av bokhögen i det vänstra fönstret på den första sidan.

 2. Klicka på fliken Infoga i menyfliksområdet och välj sedan ClipArt.

 3. I rutan Sök efter i fönstret ClipArt skriver du: lådor.

 4. I rutan Resultaten ska vara avmarkerar du allt förutom Illustrationer och markerar sedan kryssrutan Ta med innehåll från Office.com.

 5. Tryck på Sök för att starta sökningen.

 6. Om du vill infoga en ClipArt-bild från resultatlistan dubbelklickar du på en bild som till exempel den här:
  ClipArt av ett paket

  Obs!   Välj valfri lådbild, det behöver inte vara bilden som visas.

Om bilden inte passar precis i utrymmet och ser ut så här:

ClipArt som visar beskärningsramen och -handtagen i Publisher 2010

Du ser tydligt den del av bilden som passar exakt i utrymmet där bokhögen fanns. Den del av bilden som inte passar exakt visas nedtonad och visas inte när du skriver ut publikationen. De svarta linjerna och hörnen kring bilden kallas beskärningshandtag och används för att beskära bilden.

Så här beskär du bilden så att hela bilden visas:

 1. Flytta muspekaren över beskärningshandtaget i det nedre högra hörnet, när du gör det ändras pekaren till ett litet svart hörn.

 2. Klicka och dra pekaren längst ned på den underliggande bilden.

 3. Flytta sedan muspekaren över beskärningshandtagets övre högra hörn och klicka och dra pekaren så att hela bilden visas.

Nu visas hela bilden, men paketets nedre hörn ligger under nederkanten av broschyrens vänstra del.

Så här flyttar du bilden:

 1. Flytta muspekaren över bilden tills pekaren ändras till en förflyttningspekare Förflyttningspekare.

 2. Dra bilden uppåt så att hela bilden placeras ovanför nederkanten av broschyrens vänstra del.

Nu kan du gå vidare och ersätta de två bilderna på andra sidan med andra ClipArt-bilder av paket. Du kan även ersätta platshållartexten i textrutorna om du vill.

Överst på sidan

Ange företagsinformation

Du kanske inte har något som du anser vara företagsinformation. Du kanske arbetar med ett kommunalt nyhetsbrev, ett nyhetsbrev för en välgörenhetsorganisation eller skapar publikationer för familjens garageloppis, men du har ändå en informationsuppsättning som du vill återanvända i dina publikationer. Så följ ändå med när vi går till Backstage-vyn för att ange information om din organisation.

 1. Klicka på fliken Arkiv (mer information om fliken Arkiv och Backstage-vyn finns i avsnittet: Vad är och var finns Backstage-vyn?).

 2. Klicka på Redigera företagsinformation på fliken Information.

 3. Ange önskad mängd information i Skapa en ny uppsättning med företagsinformation genom att klicka i lämpliga textrutor och klicka på knappen Ändra om du vill ändra logotypbilden. Tänk på att du kan gå tillbaka och ändra den här informationen när du vill. Mer information finns i avsnittet: Företagsinformation, Kontrollera layout och Inställningar för tryckning.
  Skapa en ny uppsättning med företagsinformation i Publisher 2010

  Obs!   Du kommer även till den här dialogrutan via knappen Företagsinformation på fliken Infoga genom att då välja Redigera företagsinformation.

 4. Skriv ett namn i rutan Namn på uppsättning med företagsinformation och tryck sedan på Spara.

 5. Klicka på Uppdatera publikation.

 6. Klicka på fliken Arkiv för att komma tillbaka till din publikation.

Nu har broschyren anpassats inte bara med bilder och text, utan även med återanvändningsbar företagsinformation.

Nästa steg är att skriva ut broschyren. Mer information om detta finns i avsnittet Komma igång – skriva ut en publikation.

Överst på sidan

Gäller för: Publisher 2010Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Ändra språk