Komma igång med grundläggande webbplatsanpassning

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan snabbt och enkelt skapa dynamiska webbplatser med professionellt utseende – bland annat gruppwebbplatser, bloggar och olika mötesarbetsytor – genom att använda någon av de många webbplatsmallar som finns. Webbsidorna som skapas utifrån dessa webbplatsmallar fungerar precis som de är för många organisationer och syften, men ibland kanske du vill anpassa en eller alla sidorna på webbplatsen. Om du till exempel vill använda en ny intranätwebbplats för att uppmuntra säljstyrkan och utbilda dem på en ny produkt, kan du basera webbplatsen på mallen Gruppwebbplats. Sedan kan du lägga till text eller grafik på enskilda sidor, ändra det övre länkfältet, ordna om och redigera objekten i Snabbstart och ändra teckensnitt och formatering på webbplatsen.

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 är det verktyg som du använder när du anpassar Windows SharePoint Services 3.0-webbplatser och Microsoft Office SharePoint Server 2007-webbplatser. I den här artikeln får du en introduktion till hur du kan anpassa en SharePoint-webbplats genom att använda Office SharePoint Designer 2007.

Obs!: Alla exempel i den här artikeln använder SharePoint-mallen Gruppwebbplats.

Artikelinnehåll

En snabb introduktion till anpassning av webbsidor

Lägga till text eller en bild på en sida

Anpassa det övre länkfältet

Anpassa Snabbstart

Ändra teckensnitt och formatering

Föreslagna fortsättning

En snabb inledning till hur du anpassar sidor

Du öppnar en sida och vill börja anpassa, men det verkar som om du inte kan välja det du vill ha och pekaren kanske ser ut som något i bilden nedan.

Sida med pekare som anger ett område som inte kan redigeras

En pekare som ser ut så här anger områden som inte kan redigeras. Innehållplatshållarna som anges på huvudsidan som sidan baseras på bestämmer om en sida kan redigeras. För att förstå hur du anpassar sidor måste du först förstå hur huvudsidor och innehållsplatshållare fungerar.

Varifrån hämtar startsidan sitt innehåll och sin formatering?

Startsidans innehåll och formatering hämtas från standardhuvudsidan. Huvudsidor är mallar som kopplas till sidorna. När en huvudsida ändras, ändras också alla sidor som är kopplade till den. Huvudsidor gör det enklare att uppdatera många sidor i en enda åtgärd. Huvudsidor gör det också enklare att skapa ett enhetligt utseende och en enhetlig känsla – bland annat grafik, teckensnitt och formatering – på ett par eller på alla sidorna på SharePoint-webbplatsen.

Standardhuvudsidan på Windows SharePoint Services 3.0-webbplatserna har namnet default.master och finns i katalogen _catalogs/masterpage på webbplatsen. Default.master styr formateringen för startsidan och alla andra standardsidor (till exempel listformulär). Om du vill anpassa utseende och känsla för startsidan kan du antingen lägga till innehåll i de redigeringsbara områdena på startsidan eller anpassa webbplatsens standardhuvudsida.

Obs!: Startsidorna i Office SharePoint Server 2007 kanske inte kontrolleras av default.master utan av en annan huvudsida. Vilken huvudsida som startsidan är kopplad till bestäms av webbplatsdefinitionen som webbplatsen skapas från.

Vad är platshållare?

När du först öppnar startsidan till en SharePoint-webbplats i Office SharePoint Designer 2007 visas platshållare på startsidan som ser ut som dem i bilden.

Platshållare på startsidan

Platshållarna på startsidan definierar vilka områden på de kopplade sidorna som du kan lägga till och redigera innehåll i. Platshållarna reserverar också utrymme för funktioner som redan används på sidan eller som reserveras för framtida bruk av ett annat program, till exempel Microsoft Office Forms Server 2007 eller Microsoft Office Project Server 2007. Huvudsidorna på Office SharePoint Server 2007-webbplatser har fler förvalda, obligatoriska platshållare än huvudsidorna på Windows SharePoint Services 3.0-webbplatser.

På områdesetiketten visas platshållarens namn följt av (Huvud) eller (Egen). Platshållare som markeras med (Huvud) innehåller standardinnehåll från en huvudsida på webbplatsen och platshållare som markeras med (Egen) innehåller eget innehåll som har lagts till på den aktuella sidan.

Om du vill anpassa innehållet i platshållarna, till exempel det övre länkfältet eller Snabbstart, måste du först låsa upp platshållaren så att den kan redigeras. Detta gör du genom att klicka på pilen bredvid platshållaren och sedan klicka på Skapa eget innehåll.

Platshållare med meny som visar kommandot Skapa eget innehåll

Du kan anpassa alla platshållare på en huvudsida oberoende av varandra. Du kan till exempel ändra formatmallarna som används på en platshållare, flytta den på sidan eller ta bort den. Du bör däremot vara försiktig när du tar bort en platshållare. Om du tar bort en innehållsplatshållare från huvudsidan, visas ett fel på alla innehållssidor som förser det området med innehåll.

Vad händer om något blir fel?

När du redigerar startsidan kan kan ibland även erfarna användare göra misstag. När anpassning av startsidan går awry kan återställa du till den ursprungliga startsidan med hjälp av webbplatsdefinitionen som webbplatsen skapades ursprungligen. Att lära dig hur du gör finns i artikeln återställa en anpassad sida till webbplatsdefinitionen. Även om du har versionshantering aktiverat för ett dokumentbibliotek på webbplatsen och den sida som du redigerar lagras i dokumentbiblioteket, kan du alltid återställa en tidigare version av sidan om du stöter på problem.

Vad gäller för sidor som inte är startsidan?

Alla standardsidor på en SharePoint-webbplats styrs liksom startsidan av en huvudsida. Om du vill anpassa en sida kan du börja med att ange eget innehåll i platshållarna på sidan. Om det finns ändringar som du inte kan göra genom att arbeta i platshållarna, redigerar du huvudsidan som styr sidan.

När du öppnar en sida i Office SharePoint Designer 2007, ser du vilka kontroller på huvudsidan som styr sidans formatering genom att titta i det övre högra hörnet i sidvyn, där sidans namn och placering anges, vilket visas i bilden nedan.

Det övre högra hörnet i sidvyn där huvudsidan identifieras

I det här fallet är sidan AllItems.aspx kopplad till standardhuvudsidan, som finns i mappen masterpage i mappen _catalogs på webbplatsen och har namnet default.master. Varje gång som du anpassar en sida, bestämmer du vilka två typer av anpassningar som du vill göra:

 • Bara anpassa själva sidan, genom att lägga till och redigera innehåll i en platshållare

 • Anpassa en huvudsida, vilket återspeglas på alla sidor som är kopplade till huvudsidan

Överst på sidan

Lägga till text eller grafik på en sida

När du har klickat i en innehållsplatshållare och gjort det området redigeringsbart genom att klicka på Skapa eget innehåll, klickar du i platshållarrutan och börjar skriva. Du kan också dra bilder som finns på webbplatsen från mapplistan till platshållaren.

Överst på sidan

Anpassa det övre länkfältet

I flikarna i det övre länkfältet visas startsidan och länkar till den. Här visas också länkar till startsidan för alla underwebbplatser till webbplatsen, men bara om du har skapat underwebbplatsen genom att använda webbläsaren och valt alternativet Vill du visa den här webbplatsen i det övre länkfältet för den överordnade webbplatsen?.

Det övre länkfältet med länk till startsidan

Du kan ändra det övre länkfältet i webbläsaren (genom att klicka på Webbplatsinställningar och sedan gå till sidan Övre länkfält) eller i Office SharePoint Designer 2007 (genom att följa stegen nedan). När du ändrar det övre länkfältet i Office SharePoint Designer 2007 gör du det på ett mer visuellt sätt eftersom du kan dra sidor till länkfältet. När du namnger en sida i navigeringsvyn, ändras dessutom sidrubriken automatiskt i webbläsarfönstret till det nya namnet.

 1. Öppna webbplatsen som du vill ändra det övre länkfältet för i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klicka på NavigeringWebbplats-menyn.

  Navigeringsvyn öppnas och visar en visuell bild av webbplatsen. Länkfälten representeras av rutor med jordglobssymboler.

  Navigeringsvy där länkfälten visas

Lägga till en länk i det övre länkfältet till en befintlig sida på webbplatsen

 • Klicka i mapplistan på sidan som du vill länka till från det övre länkfältet och dra den sedan till en plats precis under rutan Övre navigeringsfält för SharePoint. När sidan är på plats visas en kopplingslinje som anger att en länk till den här sidan har lagts till i det övre länkfältet.

  Obs!: 

  • Huvudsidan för listor heter AllItems.aspx och finns i listor/listnamn / katalog på din webbplats (där namn är namnet på listan, till exempel meddelanden, kalender, länkar, uppgifter eller Gruppdiskussion). Huvudsidan för bibliotek heter AllItems.aspx och placeras i biblioteket namn/formulär/katalog på din webbplats (där namn är namnet på biblioteket).

  • Om mapplistan inte visas klickar på Mapplista i Åtgärdsfönster-menyn. Om du inte kan läsa etiketterna på rutorna i navigeringsvyn eftersom texten är avklippt, placerar du pekaren över rutan. Det fullständiga namnet visas i ett skärmtips. Om inga sidor visas under rutan Övre navigeringsfält för SharePoint klickar du på plustecknet (+) längst ned i rutan så att listan med sidor utvidgas.

Lägga till en länk till en ny sida i det övre länkfältet

 • Högerklicka på Övre navigeringsfält för SharePoint, peka på Ny och klicka på Sida.

  En ny sida skapas.

  Om den nya sidan inte visas i mapplistan dubbelklickar du på den så att den öppnas för redigering. Då visas den.

Byta namn på en länk i det övre länkfältet

 1. Högerklicka i rutan Övre navigeringsfält för SharePoint på sidan som du vill ändra och klicka sedan på Byt namn.

 2. Skriv det nya namnet på sidan. Länken i länkfältet ändras direkt när du klickar utanför sidan.

  Den här ändringen påverkar bara länken i det övre länkfältet i SharePoint. Den påverkar varken filnamnet eller sidrubriken.

Ta bort en länk från det övre länkfältet

 • Högerklicka i navigeringsvyn i rutan Övre navigeringsfält för SharePoint på sidan som du vill ta bort och klicka sedan på Ta bort.

  Länken till sidan tas bort från det övre länkfältet. Själva sidan tas inte bort.

Ändra ordning på länkar i det övre länkfältet

 • Du kan dra sidor om du vill ändra ordning på dem. Om en sida med till exempel namnet Start visas först och en sida med namnet Planer visas som nummer två, och du vill byta ordning på dem, drar du Start och placerar den till höger om Planer i navigeringsvyn.

  Obs!: Kontrollera att båda rutorna finns kvar under rutan Övre navigeringsfält för SharePoint.

Överst på sidan

Anpassa Snabbstart

Snabbstart visar automatiskt länkar till alla SharePoint-listor och -bibliotek på webbplatsen som du skapar i Office SharePoint Designer 2007 eller i webbläsaren (i webbläsaren måste du välja alternativet Visa den här listan [eller biblioteket] i Snabbstart). Avsnittet Webbplatser visar automatiskt länkar till alla underwebbplatser på webbplatsen. Avsnittet Personer och grupper visar automatiskt länkar till en lista med alla användare och grupper som har behörighet till den här webbplatsen. Nedan finns anvisningar till hur du kan anpassa avsnitt med dokument, bilder, listor, diskussioner och undersökningar i Snabbstart med hjälp av Office SharePoint Designer 2007.

Snabbstart med standardinställningar

 1. Öppna webbplatsen som du vill ändra Snabbstart för i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klicka på NavigeringWebbplats-menyn.

  Navigeringsvyn öppnas och visar en visuell bild av webbplatsen. Länkfälten representeras av rutor med jordglobssymboler.

  Navigeringsvyn där Snabbstart har utvidgats

Ta bort ett avsnitt i Snabbstart

Du kanske vill ta bort ett avsnitt i Snabbstart om du inte använder funktionen som representeras av det avsnittet. Om du till exempel inte vill använda diskussioner kan du ta bort avsnittet Diskussioner.

 • Högerklicka i rutan som representerar avsnittet som du vill ta bort, till exempel Diskussioner, och klicka sedan på Ta bort på snabbmenyn.

Lägga till en länk i Snabbstart till en befintlig sida på webbplatsen

 • Klicka i mapplistan på sidan som du vill länka till från Snabbstart, och dra sedan sidan till en plats under rutan Snabbstart.

Obs!: 

 • Huvudsidan för listor kallas AllItems.aspx och placeras i listor/listnamn / katalog på webbplatsen. Huvudsidan för bibliotek kallas AllItems.aspx och placeras i biblioteket namn/formulär/katalog på webbplatsen.

  Om du vill att länken ska visas på samma nivå som rubrikerna i Snabbstart (till exempel Dokument, Bilder och Listor) ska du dra den och placera den direkt under rutan Snabbstart. Om du vill att länken ska visas under en befintlig rubrik, drar du och placerar den direkt under rubriken. En länk till sidan läggs till i Snabbstart.

 • Om mapplistan inte visas klickar på Mapplista i Åtgärdsfönster-menyn. Om du inte kan läsa etiketterna på rutorna i navigeringsvyn eftersom texten är avklippt, placerar du pekaren över rutan. Det fullständiga namnet visas i ett skärmtips. Om inga sidor visas under rutan Snabbstart klickar du på plustecknet (+) längst ned i rutan så att listan med sidor utvidgas.

Lägga till en länk till en ny sida i Snabbstart

 • Högerklicka i rutan Snabbstart, peka på Ny på snabbmenyn och klicka sedan på Sida.

  En ny sida skapas.

  Det här alternativet skapar en ny sida och en motsvarande länk som rubrik på samma nivå som Dokument, Bilder och Listor. Om du vill skapa en ny sida i ett befintligt avsnitt, högerklickar du i rutan för den avsnittsrubriken i stället för rutan Snabbstart, pekar på Ny på snabbmenyn och klickar sedan på Sida.

Byta namn på en länk i Snabbstart

 1. Högerklicka i rutan Snabbstart på sidan som du vill ändra och klicka sedan på Byt namn.

 2. Skriv det nya namnet på sidan. Länken i länkfältet ändras direkt när du klickar utanför sidan.

  Den här ändringen påverkar bara länken i Snabbstart. Den påverkar varken filnamnet eller sidrubriken.

Ändra ordning på länkarna i Snabbstart

 • Dra sidorna i navigeringsvyn när du vill ändra ordning på dem. Om du till exempel vill att Listor ska komma före Dokument klickar du på Dokument och drar och placerar den till höger om Listor (eller klicka på Listor och dra och placera den till vänster om Dokument).

  Obs!: När du gör detta måste du se till att rutorna finns kvar under rutan Snabbstart.

Överst på sidan

Ändra teckensnitt och formatering

Teckensnitt och formatering för varje webbplats styrs av standardiserade övergripande formatmallar (CSS). CSS-regler har angetts i en fil med namnet core.css som finns på http://my_server/_layouts/language ID/format för Windows SharePoint Services 3.0 webbplatser. (Office SharePoint Server 2007 webbplatser kan använda en annan formatmall.) Om du har behörighet att redigera filen core.css kan ändra du det om du vill ändra teckensnitt färger, storlekar på teckensnitt, styckeavstånd, bakgrundsbilder, kantlinjer, teckenavstånd och mycket mer. När du ändrar core.css skapas automatiskt en lokal kopia av core.css på webbplatsen. Lokala core.css åsidosätter server core.css när den är kopplad till en sida eller en huvudsida. Men om du gör ett misstag och vill gå tillbaka till standard core.css är det enkelt att göra genom att bara ta bort den kopierade core.css.

Genom att arbeta med sidan default.master för webbplatsen och genom att använda åtgärdsfönstren CSS-egenskaper och Hantera format kan du identifiera vilka format som tillämpas på det visuella element som du vill ändra och sedan ändra de formaten. Om du vill att ändringarna ska visas på webbplatsens samtliga sidor ska du se till att du arbetar med webbplatsens default.master-sida och inte sidan default.aspx.

Öppna dialogrutan Ändra formatmall i CSS-egenskaper

Om du t.ex. vill ändra bakgrundsfärgen på sidorna börjar du med att leta reda på formaten som anger bakgrundsfärg och sedan ändrar du formaten så att den bakgrundsfärg du vill ha tillämpas.

Det är vanligtvis en bra idé att skapa en kopia av Default.master snarare än du ändrar Default.master direkt. Om du gör ändringar direkt till Default.master och inte är nöjd med de ändringar som du har gjort kan återställa du alltid Default.master till webbplatsdefinitionen. Mer information finns i artikeln återställa en anpassad sida till webbplatsdefinitionen.

 1. Gå till mapplistan, högerklicka på Default.master och klicka sedan på Kopiera om du vill skapa en kopia av Default.master.

 2. Högerklicka på mappen masterpage och klicka sedan på Klistra in.

  Kopia av standardhuvudsidan i mapplistan

 3. Dubbelklicka på default_copy(1).master så att den öppnas för redigering.

 4. Klicka i designvyn på default_copy(1).master som du vill ändra format på.

  Obs!: Vissa innehållsområden som visas i Designvyn har inga tillämpade format och därför visas inte heller något motsvarande format i åtgärdsfönstret Använd format. Om du t.ex. markerar en innehållsplatshållare visas inga format i åtgärdsfönstret Använd format. Innehållsplatshållare visas däremot i HTML-element som taggen <td>.

 5. Om åtgärdsfönstret Använd format inte visas går du till Åtgärdsfönster-menyn och klickar på Använd format.

 6. I åtgärdsfönstret Använd format klickar du på Alternativ och klickar sedan på Visa formatmallar som används i markering.

  Alla format som tillämpas på området där markören är placerad är konturerade i blått och en förhandsgranskning av formatet visas inuti kontureringen.

  I följande illustration är div.ms-titleareaframe markerad i Designvyn. I åtgärdsfönstret Använd format visas tre format som tillämpas på div.mstitleareaframe. Det översta formatet Div.ms-titleareaframe definierar bakgrundsfärgen.

  Obs!: Eftersom format är skiftlägeskänsliga skiljer sig Div.ms-titleareaframe något från div.ms-titleareaframe.

  Div.ms-titleareaframe som är markerad i designvyn visar motsvarade formatmall i åtgärdsfönstret Använd format

  1. Div.ms-titleareaframe är markerad i Designvyn.

  2. De tre format som tillämpas på div.mstitleareaframe visas i åtgärdsfönstret Använd format

 7. Högerklicka på den formatmall som du vill ändra och klicka sedan på Markera alla instanser av X, där X är antalet instanser där formatet tillämpas på sidan.

  I det här exemplet högerklickar du på det översta formatet, Div.ms-titleareaframe.

 8. När du har markerat alla förekomster av formatet högerklickar du på formatet igen och klickar sedan på Ändra format.

 9. I dialogrutan Ändra format gör du dina ändringar och klickar på OK.

  Klicka på bakgrund om du vill följa exempel i dialogrutan Ändra formatmall under kategori. Klicka på röd Röd i listan bakgrundsfärg och klicka sedan på OK.

Det nya formatet tillämpas på sidan.

Ändrat format i Designvyn

Ändra format tills huvudsidan ser ut som du vill.

Om när som helst punkterna på att du inte är nöjd med ändringarna som du har gjort i en sida kan återställa du den till webbplatsdefinitionen. Mer information finns i artikeln återställa en anpassad sida till webbplatsdefinitionen.

Överst på sidan

Förslag på nästa steg

Det kan vara bra att börja med grundläggande anpassningar, men om du vill utföra mer omfattande åtgärder bör du lära dig mer om huvudsidor och formatmallslistor. Mer information finns i följande artiklar:

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×