Komma igång med en skärmläsare med OneDrive-appen för Windows 10

Med en skärmläsare och kortkommandon kan du använda OneDrive-appen för Windows 10 för att lagra och dela dina filer på flera enheter. OneDrive-appen är inbyggd i Windows 10 och visas automatiskt i Utforskaren och som en plats att spara filer. Filer som du har sparat på OneDrive är tillgängliga online på OneDrive.com och offline på din dator så att du kan använda dem när som helst, även när du inte är ansluten till Internet. När du återansluter synkroniserar OneDrive onlinefilerna med filerna på din dator eller enhet.

Obs!: I det här avsnittet antas att JAWS-användarna har inaktiverat funktionen Virtual Ribbon Menu.

I det här avsnittet

Komma igång

Med Windows 10 kan du öppna OneDrive-appen genom att använda antingen Cortana eller Utforskaren.

Öppna appen från Cortana-sökfältet

 1. Tryck på Windows-tangenten för att markera Cortana-sökfältet.

 2. När du hör "Sökruta, redigera typ och text" skriver du OneDrive. (I Skärmläsaren hör du "Cortana-fönstret, sökruta".)

 3. När du hör "Microsoft OneDrive-skrivbordsprogrammet" trycker du på RETUR. OneDrive-appen öppnas med fokus på vyn Objekt. Om du vill flytta till mappen eller filen som du vill använda trycker du på uppåt- eller nedåtpil.

Öppna OneDrive-appen från Utforskaren

 1. Öppna Utforskaren genom att trycka på Windows-tangenten + E. Utforskaren öppnas med fokus på vyn Objekt i listan Mappar som ofta används.

 2. Tryck på piltangenterna tills du hör "OneDrive", och tryck sedan på RETUR. Om du vill flytta till mappen eller filen som du vill använda trycker du på piltangenterna.

Tips: Om din OneDrive-mapp inte finns med i vyn Objekt i Mappar som ofta används går du till navigeringsfönstret. Tryck på Skift+F6 och på nedåtpilen tills du hör ”OneDrive” och tryck sedan på Retur.

Öppna ett objekt

Markera det objekt som du vill öppna och tryck sedan på Retur.

Ladda upp (lägga till) en mapp eller fil

Ladda upp en mapp eller fil från Utforskaren

 1. Öppna Utforskaren genom att trycka på Windows-tangenten + E.

 2. Markera den mapp eller fil du vill ladda upp till OneDrive och tryck på Skift + F10. Snabbmenyn öppnas och du hör "Snabbmeny".

 3. Tryck på N, Retur. Undermenyn Skicka till öppnas och du hör "undermenyn Skicka till, Bluetooth-enhet". (I Skärmläsaren hör du "Bluetooth-enhet, menyobjekt".)

 4. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”OneDrive” och tryck sedan på Retur. Filen laddas upp till din OneDrive.

Ladda upp en fil medan filen är öppen

 1. Öppna den fil som du vill ladda upp och tryck på Alt + F. Backstage-vyn öppnas och du hör "Backstage-vyn, fliken Information". (I Skärmläsaren hör du "Markerad, fliken Information".)

 2. Markera fliken Spara som genom att trycka på A, A.

 3. När du hör "funktioner för Spara som, fliken Lägg till en plats", trycker du på K eller på uppåt- och nedåtpilarna tills du hör "OneDrive tankstreck Privat". Tryck på Retur. (I Skärmläsaren hör du "Lägg till en plats".)

 4. Välj den mapp där du vill spara filen i OneDrive-mapplistan med hjälp av uppåt- och nedåtpilarna. Dialogrutan Spara som öppnas med fokus på rutan Filnamn.

 5. Skriv ett namn på filen eller tryck på nedåtpilen för att välja ett namn.

 6. När du vill spara filen trycker du på Tabb för att flytta till knappen Spara och trycker sedan på Retur eller Alt + S.

Ladda ned filer från OneDrive till din enhet

Som standard är alla mappar i din OneDrive-mapp tillgängliga online och offline på enheten. Om du använder OneDrive-appen på din enhet och vill ladda ned ett objekt från OneDrive till enheten, trycker du på Ctrl + C, flyttar till mappen dit du vill ladda ned det och klistrar in det (tryck på Ctrl + V).

Dela objekt med hjälp av en snabbmeny

Välja bland följande scenarier för mer information:

Dela ett objekt och tillåta andra att endast visa objektet

 1. Markera den mapp eller fil du vill dela och tryck på Skift + F10.

 2. Snabbmenyn öppnas och du hör "Snabbmeny, Öppna".

 3. Tryck på nedåtpilen tills du hör ”Dela en OneDrive-länk” och tryck sedan på Retur. En verktygsbeskrivning öppnas och du hör "Länken är redo att klistra in" eller ett ljud som indikerar popup-fönstret med verktygstipset. En länk till filen klistras in i Urklipp.

 4. Kopiera länken från Urklipp. (När du vill gå till Urklipp trycker du på Alt + H, F + O i filen som du vill dela.)

Alla personer du skickar länken till kommer att kunna öppna och visa filen.

Dela en länk till ett objekt

 1. Markera den mapp eller fil du vill dela och tryck på Skift + F10.

 2. Snabbmenyn öppnas och du hör "Snabbmeny, Öppna".

 3. Tryck på M, eller tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Fler delningsalternativ för OneDrive", och tryck sedan på Retur. OneDrive på webben öppnas med fokus på fönstret Dela och du hör "Dela" och namnet på filen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Skapa en länk" och tryck på Retur om du vill skapa en länk till filen. Tryck på Tabb för att gå till knappen Kopiera och tryck sedan på Retur.

Alla personer du skickar länken till kommer att kunna öppna, läsa och redigera filen.

Dela en länk till ett objekt och ange en behörighetsnivå

 1. Markera den mapp eller fil du vill dela och tryck på Skift + F10.

 2. Snabbmenyn öppnas och du hör "Snabbmeny, Öppna".

 3. Tryck på M, eller tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Fler delningsalternativ för OneDrive", och tryck sedan på Retur. OneDrive på webben öppnas med fokus på fönstret Dela och du hör "Dela" och namnet på filen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "E-postlänk" och tryck på Retur.

 5. När du hör "Ange ett namn eller e-postadressen", skriver du ett namn eller e-postadressen. Tryck på Tabb för att gå till rutan Välj en behörighetsnivå. Standardinställningen i rutan Välj en behörighetsnivå är Kan redigera. För att välja alternativet Kan visa trycker du på nedåtpilen.

 6. Tryck på Tabb för att gå till rutan Inkludera ett meddelande och skriv ett meddelande om du vill.

 7. Tryck på Tabb för att gå till knappen Dela och tryck på Retur.

Hantera behörigheter

 1. Markera den mapp eller fil du vill dela och tryck på Skift + F10.

 2. Snabbmenyn öppnas och du hör "Snabbmeny, Öppna".

 3. Tryck på M, eller tryck på uppåt- eller nedåtpilen tills du hör "Fler delningsalternativ för OneDrive", och tryck sedan på Retur. OneDrive på webben öppnas med fokus på fönstret Dela och du hör "Dela" och namnet på filen.

 4. Tryck på Tabb tills du hör "Hantera behörigheter" och tryck på Retur. Fönstret Dela visas med fokus på länken Lägg till personer och du hör "länken Lägg till personer". I fönstret Dela visas även de personer du har delat filen med, länken som du kan dela med andra som ska kunna redigera filen, mer information och kommentarer (om tillgängligt).

 5. Tryck på Retur om du vill dela med flera personer. Fönstret Lägg till personer öppnas och du hör "Ange ett namn eller e-postadressen, redigera". Skriv ett namn eller en e-postadress. Om det finns fler än en matchning hör du "Förslag är tillgängliga". Använd uppåt- eller nedåtpilen för att markera rätt adress och tryck sedan på Retur.

 6. Tryck på Tabb för att gå till rutan Välj en behörighetsnivå.

 7. Standardinställningen i rutan Välj en behörighetsnivå är Kan redigera. För att välja alternativet Kan visa trycker du på nedåtpilen tills du hör ”Kan visa”.

 8. Tryck på Tabb om du vill inkludera ett personligt meddelande i delningsinbjudan. När du hör "Inkludera ett personligt meddelande i den här inbjudan (valfritt)" skriver du ett meddelande.

 9. Tryck på Tabb för att gå till knappen Dela och tryck på Retur. Ett e-postmeddelande med länken skickas till personen.

Dela ett objekt med hjälp av menyfliksområdet i OneDrive

 1. Markera det objekt som du vill dela i fillistan i OneDrive-appen.

 2. Tryck på Alt + S, W. När du hör ”Vissa personer” trycker du på Retur. (Om du vill välja alternativet Vissa personer kanske du behöver trycka på nedåtpilen.) Dialogrutan Fildelning öppnas med fokus på kombinationsrutan för redigering och du hör "Fildelning, skriv ett namn och klicka sedan på Lägg till".

 3. Välj de personer som du vill dela filen med:

  • Skriv ett namn för att dela med specifika personer, eller om du vill flytta till listan över kontakter trycker du på Tabb och väljer sedan en kontakt i listan med nedåtpilen.

  • Om du vill dela med alla trycker du på Alt + Nedåtpil. Tryck på nedåtpilen tills du hör "Alla" och tryck sedan på Retur.

  • Om du vill söka efter personer trycker du på Alt + nedåtpil tills du hör "Sök efter personer" och trycker sedan på Retur. Dialogrutan Välj användare eller grupper öppnas där du kan ange var du vill söka.

 4. Tryck på Tabb för att gå till knappen Lägg till och tryck sedan på Retur. Namnet läggs till i listan.

 5. Om du vill gå till listan över namn och ange behörigheter trycker du på Tabb och sedan på nedåtpilen för att gå till namnet.

 6. Standardbehörighetsnivån är Läsa.

 7. Tryck på Tabb för att gå till knappen Dela och tryck på Retur.

Sluta dela ett objekt

 1. Välj det objekt som du vill dela.

 2. Tryck på Alt + S, S + S och sedan Retur.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×