Komma igång med en skärmläsare i Word Online

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Obs!: Den här artikeln är fyllt sitt syfte och kommer snart att tas bort. För att undvika förvirring kommer vi att ta bort alla länkar som vi känner till. Om du har skapat länkar till den här sidan ber vi dig ta bort dem. På det sättet gör vi tillsammans webben mer användbar.

Om du har en funktionsnedsättning och använder en skärmläsare kan den här artikeln hjälpa dig att komma igång med att använda skärmläsaren med Word Online i din webbläsare. Skapa, visa och redigera dokument och lagra dem sedan på OneDrive eller Dropbox.

Många hjälpmedelsfunktioner är inbyggda i datorn eller enheten. Mer information om hur du använder funktionerna på din enhet finns på Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365.

Meddelanden: 

 • Om du använder Skärmläsaren med Windows 10 Fall Creators Update kan du behöva inaktivera genomsökningsläge för att kunna redigera dokument, kalkylblad eller presentationer med Office Online. Mer information finns i artikeln om att inaktivera virtuellt läge eller bläddringsläge för skärmläsare i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon i Word Online.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

 • När du använder Word Online rekommenderar vi att du använder Microsoft Edge som din webbläsare. Kortkommandona som skiljer sig från dem i programmet eftersom Word Online körs i webbläsaren. Till exempel ska du använda Ctrl + F6 i stället för F6 för att hoppa och ut från listan kommandon. Dessutom vanliga genvägar som F1 (hjälp) och Ctrl + O (Öppna) gäller för webbläsare – inte Word Online.

I det här avsnittet

Starta Word Online

Word Online är ett webbaserat program, så kortkommandon och navigering kan skilja sig från de i Word 2016. Läs mer om kortkommandon i Word Online.

Gör något av följande för att starta Word Online:

 • Gå till det Word-dokument du vill öppna i din molnlagring, exempelvis OneDrive, OneDrive för företag eller Dropbox, och tryck på Retur. Filen öppnas i Word Online.

 • Skriv https://office.live.com/start/Word.aspx i webbläsarens adressfält och tryck på Retur. Word Online öppnas med en lista över dina senast använda dokument i navigeringsfönstret.

Obs!: Om du vill läsa om hur du navigerar i Word Online med tangentbordet går du till Lär dig att navigera i Word med hjälpmedelsfunktioner.

Utföra grundläggande uppgifter i Word Online

Växla till redigeringsvyn för att göra ändringar i dokument

I redigeringsvyn har du tillgång till menyfliksområdet, som innehåller många alternativ för att göra ändringar i ett dokument.

 1. Du flyttar fokus till webbläsarfönstret genom att trycka på F6.

 2. Tryck på Tabb tills du kommer till knappen Redigera dokument och tryck på Retur. Välj sedan Redigera i Word Online. Dokumentet öppnas i redigeringsvyn.

Obs!: Om du vill använda menyfliksområdet trycker du på Ctrl+F6 tills du kommer till flikarna. För att växla mellan flikar i menyfliksområdet trycker du på Tabb eller Skift+Tabb. Tryck på Retur för att välja en flik. Det flikspecifika menyfliksområdet öppnas och visar de tillgängliga kommandona.

Mer information om hur du använder tangentkombinationer finns Kortkommandon i Word Online.

Söka efter och ersätta text

Tryck på Ctrl+F (Sök) i läsvyn eller redigeringsvyn för att söka efter alla förekomster av ett ord eller en fras i dokumentet. Resultat visas i sökfönstret. Använd piltangenterna för att navigera i sökresultaten och gå till positionen i dokumentet.

Obs!: I JAWS är kortkommandot Ctrl+F reserverat för JAWS sökkommando. För att söka efter och ersätta text i redigeringsvyn när du använder JAWS, trycker du på Ctrl+H.

I redigeringsvyn i JAWS gör du så här för att automatiskt hitta text och ersätta den med ny text:

Söka efter och ersätta text med JAWS

 1. Tryck på Ctrl+H eller välj Ersätta på fliken Start. Fönstret Sök och ersätt öppnas och du hör ”Sök i dokumentet efter ... redigera”. Fokus är i sökrutan.

 2. Skriv den text du vill hitta.

 3. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”Ersätt med ... redigera”. Fokus är i rutan Ersätt med.

 4. Skriv texten du vill ersätta med och tryck på Retur. Word Online letar upp den första förekomsten av texten i Sök efter.

 5. För att ersätta texten trycker du på tabbtangenten tills du hör ”Knappen ersätt” och trycker sedan på Retur. Eller, för att ersätta alla förekomster av den hittade texten trycker du på tabbtangenten igen och går till knappen Ersätt alla och trycker sedan på Retur.

Dela dokument online

Dokumentet är online, så att du kan dela det genom att skicka en länk i stället för en e-postbilaga. Mottagarna kan läsa det i sin webbläsare eller mobila enhet.

 1. Flytta fokus till menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör ett fliknamn (oftast fliken Start).

 2. Tryck på Skift+Tabb tills du hör ”Knappen Arkiv” och tryck sedan på Retur.

 3. Tryck på Nedåtpil tills du hör ”Dela” och tryck sedan på Retur.

 4. Med fokus på kommandot Dela med personer trycker du på Retur.

 5. I textrutan Ange namn eller e-postadresser skriver du e-postadresserna till de personer som du vill dela med, avgränsade med semikolon. Tryck på Retur när du är klar.

 6. Om du vill ange skrivskyddad behörighet (inte redigering) använder du tabbtangenten för att gå till Välj en behörighetsnivå. Tryck på Nedpil och välj Kan visa.

 7. Använd tabbtangenten för att gå till textrutan E-post - Brödtext och skriva ett meddelande om du vill.

 8. Tryck på tabbtangenten tills du kommer till knappen Dela och tryck på Retur.

Lägga till kommentarer i webbläsaren

 1. Flytta fokus till menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör ett fliknamn (oftast fliken Start).

 2. Använd tabbtangenten för att gå till fliken Granska och tryck på Retur.

 3. Använd tabbtangenten för att gå till knappen Nya kommentarer och tryck på Retur. Kommentarsfönstret öppnas och du hör ”Kommentarsinnehåll, redigera”.

 4. Gör något av följande:

  • Börja skriva för att lägga till en ny kommentar. När du är klar går du till länken Publicera med tabbtangenten och trycker på Retur.

  • Använd Uppåtpil eller Nedåtpil för att hitta en kommentar i dokumentet. Du hör namnet på den som skapade kommentaren och själva kommentarstexten.

  • För att svara på en kommentar går du till länken Svara och trycker på Blanksteg. Du hör ”Kommentar innehåll, redigera”. Skriv ditt svar. När du är klar går du till knappen Publicera med tabbtangenten och trycker på Retur.

  • För att markera en kommentar som hanterad går du till länken Markera som klart med tabbtangenten och trycker på Blanksteg. En bockmarkering visas i kommentaren.

 5. För att stänga kommentarsfönstret trycker du på Skift+Tabb tills fokus kommer till knappen Stäng och sedan trycker du Retur.

Meddelanden: 

 • Skärmläsare kan inte läsa kommentarer i en pop-out eller i dokument som öppnats i läsvyn. För att göra kommentarer tillgängliga öppnar du kommentarsfönstret i redigeringsvyn.

 • I JAWS hör du ”Kommentar innehåll, redigera” när fokus är i kommentarsfönstret.

Lägga till ett sidhuvud eller en sidfot

 1. Flytta fokus till menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör ett fliknamn (oftast fliken Start).

 2. Använd tabbtangenten för att gå till fliken Infoga och tryck på Retur.

 3. Använd tabbtangenten för att gå till knappen Sidhuvud/sidfot och tryck på Retur. Redigeringsområdet för sidhuvud och sidfot öppnas.

 4. Börja skriva för att skapa ett vänsterjusterat sidhuvud. Tryck på tabbtangenten för att skapa ett centrerat sidhuvud. Tryck på tabbtangenten igen för att skapa ett högerjusterat sidhuvud.

 5. För att välja alternativ för sidhuvud, trycker du på Ctrl+F6 tills du hör ”Knappen alternativ”. För att bläddra bland alternativen trycker du på Blanksteg och använder sedan piltangenterna. Tryck på Retur för att tillämpa ett alternativ.

 6. För att lägga till en sidfot trycker du på Ctrl+F6 tills du hör ”sidfot”, och börjar sedan att skriva.

 7. För att återgå till att redigera dokumentet trycker du på Ctrl+F6 tills du hör ”Knappen stäng sidhuvud och sidfot”, och trycker sedan på Retur.

Lägga till sidnummer

 1. Flytta fokus till menyfliksområdet genom att trycka på Ctrl+F6 tills du hör ett fliknamn (oftast fliken Start).

 2. Använd tabbtangenten för att gå till fliken Infoga och tryck på Retur.

 3. Använd tabbtangenten för att gå till knappen Sidnummer och tryck på Blanksteg. En meny med olika sidnummerformat visas. Du hör ”Inkludera antal sidor”, det första alternativet.

 4. För att växla mellan de olika sidnummerformaten använder du piltangenterna. Sidnummerformatet beskrivs.

 5. Tryck på Retur för att välja ett format. Redigeringsområdet för sidhuvud och sidfot öppnas så att du kan förhandsgranska och ändra ditt val. Beroende på ditt val hör du ”Redigerar standardsidhuvud” eller ”Redigerar standardsidfot”.

 6. För att återgå till att redigera dokumentet trycker du på Ctrl+F6 tills du hör ”Knappen stäng sidhuvud och sidfot”, och trycker sedan på Retur.

Se även

Infoga en bild med en skärmläsare i Word Online

Använda en skärmläsare för att lägga till alternativ text till en bild i ett dokument i Word Online

Tangentbordsgenvägar i Word Online

Grundläggande uppgifter vid användning av en skärmläsare med Word

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×