Komma igång med en skärmläsare i Word 2016

Komma igång med en skärmläsare i Word 2016

Word 2016-appen fungerar med Narrator, den inbyggda skärmläsaren i Windows och med tredje parts skärmläsare som JAWS (Job Access with Speech).

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Starta Word

 1. Starta genom att trycka på Windows-tangenten. Du hör ”Sökruta, redigera.”

  Obs!: Windows-tangenten finns mellan den vänstra Ctrl-tangenten och den vänstra Alt-tangenten på ett vanligt Windows-tangentbord.

 2. Skriv Word. Du hör ”Skrivbordsapp.”

 3. Tryck på Retur. När appen öppnas:

  • I Skärmläsaren hör du ”Fönstret Word.” I JAWS hör du “Backstage-vy”.

Obs!: Om du vill läsa mer om hur användargränssnittet ser ut och hur du navigerar med tangentbordet i Word läser du i Hjälpmedel i Word 2016.

Utför fler uppgifter med Word och en skärmläsare

Mer information om hjälpmedel i Office-produkter finns i Hjälpmedelscenter för Office.

Word för Android fungerar med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren för Android. I den här artikeln beskrivs hur du öppnar Word och loggar in på ditt konto med TalkBack.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder den inbyggda Android-skärmläsaren TalkBack. Mer information om TalkBack finns i Hjälpmedel för Android.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen med en Android-telefon. Navigering och gester kan vara annorlunda på en surfplatta med Android.

 • Om du inte redan har Word för Android-appen kan du ladda ned och installera den från Google Play.

I det här avsnittet

Öppna Word för Android

 1. Dra med fingret längst ned på startsidan på Android-enhetens skärm tills du hör "Appar" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep uppåt med två fingrar för att komma till slutet av den alfabetiskt sorterade applistan och dra sedan med fingret på skärmen tills du hör: "Word". Öppna appen genom att dubbeltrycka på skärmen.

När du startar Word för första gången kan du behöva logga in på ditt Microsoft-konto. Mer information om hur du gör det finns i Logga in på ditt Microsoft-konto med Word.

Tips: Om du har aktiverat röstidentifieringen "Ok Google" i Google-appen kan du säga "Ok Google, öppna Word".

Arbeta med skärmläsaren TalkBack

Word för Android fungerar med den inbyggda skärmläsaren TalkBack. När Android TalkBack-skärmläsaren är aktiverad hör du en beskrivning av det du trycker på, markerar eller aktiverar på enheten, t.ex. kommandon, platser, alternativtext och innehållet på skärmar, menyer och popup-fönster i Word.

Aktivera TalkBack

Du kan behöva hjälp av en seende person för att aktivera TalkBack.

 1. Tryck på Appar > Inställningar > Hjälpmedel > TalkBack på Android-enhetens startsida.

 2. Ställ växlingsknappen i läget och tryck på OK.

 3. Svep uppåt och sedan åt vänster för att återgå till startskärmen.

Navigera med TalkBack med hjälp av gester

När TalkBack-skärmläsaren är aktiverad kan du dra med fingret över skärmen för att hitta kommandon, platser och innehåll. TalkBack informerar om ikoner, knappar och andra objekt när du drar med fingret över dem. Du kan också svepa åt höger eller vänster för att flytta till nästa respektive föregående objekt på skärmen. Om du vill välja eller aktivera aktuellt kommando eller något annat skärmelement dubbeltrycker du på skärmen. Om du vill rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger använder du två fingrar för att dra i önskad riktning.

Tips: I stället för att använda knappen Start kan du svepa uppåt och sedan åt vänster, och i stället för att använda knappen Tillbaka kan du svepa nedåt och sedan åt vänster.

Ange inställningar för TalkBack

Bekanta dig med alla genvägsgester som du kan använda när TalkBack är aktiverat samt många andra alternativ för att anpassa hur enheten fungerar med TalkBack.

 1. Dra med fingret längst ned på skärmen på enhetens startsida tills du hör "Appar, dubbeltryck för att aktivera" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep uppåt med två fingrar för att komma till slutet av den alfabetiskt sorterade applistan och dra sedan med fingret på skärmen tills du hör: "Inställningar". Dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Hjälpmedel" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du har aktiverat röstidentifieringen "Ok Google" i Google-appen kan du säga "Ok Google, öppna hjälpmedelsinställningar".

 4. Svep åt höger tills du hör "TalkBack, aktiverat". Det är oftast det första kommandot på menyn Hjälpmedel. Dubbeltryck på skärmen.

 5. Svep åt höger tills du hör "Inställningar" och dubbeltryck på skärmen.

 6. Svep uppåt med två fingrar och bläddra ungefär halvvägs nedåt i listan. TalkBack berättar var du är när du slutar svepa. Svep åt höger tills du hör: "Hantera gester". Det är vanligtvis i den andra halvan av listan. Dubbeltryck på skärmen.

 7. Svep åt höger för att utforska listan med tillgängliga gester. TalkBack informerar om varje gest, följt av vad den gör. Om du vill återgå till menyn TalkBack-inställningar sveper du nedåt och sedan åt vänster.

 8. Utforska några av de andra alternativen på menyn Inställningar:

  • Talvolym

  • Använd tonfallsändringar

  • Tangentbordseko

  • Skaka för att aktivera kontinuerlig läsning

  • Läs upp användningstips

  • Vibrationsfeedback

  • Ljudfeedback

  • Utforska med touch

  • Visa snabbmeny som lista

  • TalkBack-genväg för att avbryta och återuppta

 9. Om du vill aktivera eller inaktivera ett alternativ som har en växlingsknapp dubbeltrycker du på skärmen. Du vet att alternativet har en växlingsknapp om TalkBack säger "knappen På" eller "knappen Av" efter beskrivningen av alternativet.

 10. Om du vill ha mer information om ett alternativ som inte har en växlingsknapp dubbeltrycker du på skärmen. Om du vill återgå till menyn TalkBack-inställningar sveper du nedåt och sedan åt vänster.

Tips: Om du aktiverar genvägen för att avbryta och återuppta TalkBack kan du trycka och hålla ned både knappen för volym upp och knappen för volym ned för att tysta TalkBack tills du behöver den igen, t.ex. om en seende person använder enheten en stund. När du hör "Avbryt TalkBack" sveper du åt höger tills du hör "knappen OK" och dubbeltrycker sedan på skärmen.

Inaktivera TalkBack

 1. Om du vill gå tillbaka till startskärmen från en vy eller meny sveper du uppåt och sedan åt vänster.

 2. Dra med fingret längst ned på skärmen på enhetens startsida tills du hör "Appar, dubbeltryck för att aktivera" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 3. Svep uppåt med två fingrar för att komma till slutet av den alfabetiskt sorterade applistan och dra sedan med fingret på skärmen tills du hör: "Inställningar". Dubbeltryck på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Hjälpmedel" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du har aktiverat röstidentifieringen "Ok Google" i Google-appen kan du säga "Ok Google, öppna hjälpmedelsinställningar".

 5. Svep åt höger tills du hör "TalkBack, på" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Svep åt höger tills du hör "knappen På" och dubbeltryck sedan på skärmen. Du hör: "Stoppa TalkBack?".

 7. Svep åt höger tills du hör "knappen OK" och dubbeltryck sedan på skärmen.

Mer information finns i Komma igång på Android med TalkBack.

Arbeta med andra hjälpmedelsfunktioner

För att göra det enklare att arbeta på Android-enheten kan du, förutom att aktivera TalkBack, även konfigurera andra funktioner på skärmen Hjälpmedel.

 1. Dra med fingret längst ned på skärmen på enhetens startsida tills du hör "Appar, dubbeltryck för att aktivera" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Svep uppåt med två fingrar för att komma till slutet av den alfabetiskt sorterade applistan och dra sedan med fingret på skärmen tills du hör: "Inställningar". Dubbeltryck på skärmen.

 3. Svep åt höger tills du hör "Hjälpmedel" och dubbeltryck sedan på skärmen.

  Tips: Om du har aktiverat röstidentifieringen "Ok Google" i Google-appen kan du säga "Ok Google, öppna hjälpmedelsinställningar".

 4. Svep åt höger i menyn Hjälpmedel tills du hör: "System, rubrik". Här är några av de tillgängliga alternativen:

  • Beskrivningar lägger till beskrivningar längst ned i mitten på alla bilder. När du har aktiverat beskrivningar kan du ändra textens storlek och beskrivningens stil.

  • Med Förstoringsgester kan du zooma in och ut en vy med särskilda gester. Svep åt höger förbi växlingsknappen om du vill höra en beskrivning av gesterna.

  • Med Teckenstorlek kan du visa all text på enheten med en större storlek.

  • Med Visningsstorlek kan du öka storleken på alla objekt på skärmen.

  • Med Tala in lösenord kan du tala in lösenord i stället för att skriva dem.

Logga in på ditt Microsoft-konto med Word

När du loggat in på Word kan ditt konto användas även för andra Office-appar.

 1. När du har öppnat Word för första gången väntar du tills du hör "Få allting gjort när du är på språng". Svep åt höger tills du hör "knappen Inloggning" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 2. Du hör: "Tillåter du att Word kommer åt dina kontakter?" Svep åt höger tills du hör "knappen Tillåt" eller "knappen Neka", beroende på vad du vill göra. Dubbeltryck på skärmen för att bekräfta ditt val.

 3. Vänta tills du hör "Skriv din e-postadress eller ditt telefonnummer" och dubbeltryck sedan på skärmen. Skriv din e-postadress, svep åt höger tills du hör "Nästa, länk" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 4. Svep åt höger tills du hör "Microsoft-konto" eller "Arbetskonto", beroende på vilken typ av konto du använder för Word. TalkBack läser upp en beskrivning av båda kontotyperna. Dubbeltryck på skärmen för att bekräfta ditt val.

 5. Vänta tills du hör: "Redigeringsruta, lösenord". Dubbeltryck på skärmen och skriv sedan lösenordet som du vill använda. Svep åt höger tills du hör "knappen Inloggning" och dubbeltryck sedan på skärmen.

 6. Vänta tills du hör "Klart" och svep sedan åt höger tills du hör: "Börja använda Word". Dubbeltryck på skärmen så är du klar med att lägga till ditt konto.

Snabbreferens

Använda ett externt tangentbord med Word för Android

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i Word med tillgängliga funktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×