Komma igång med en skärmläsare i OneNote

Komma igång med en skärmläsare i OneNote

Symbolen för uppläsning med etiketten Skärmläsarinnehåll. Det här avsnittet handlar om att använda en skärmläsare med Office

Den här artikeln vänder sig till personer som använder ett skärmläsarprogram med Office-produkterna och är en del av innehållsuppsättningen Hjälpmedel i Office. Mer allmän hjälp finns i Support för Office.

OneNote 2016 är en digital anteckningsbok där du kan samla alla dina anteckningar på ett och samma ställe. Du kan skapa olika anteckningsböcker för privata anteckningar respektive jobbet eller skolan. Använd OneNote 2016 med tangentbordet och Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, för att skapa, visa och redigera dokument och sedan lagra dem i OneDrive.

I OneNote tar papperet aldrig slut i dina anteckningsböcker. Det är enkelt att ordna, skriva ut och dela dem och du kan snabbt söka igenom alla anteckningar så att du hittar anteckningar som du inte vet var du har sparat. Det bästa av allt är att du kan spara anteckningsböckerna online och komma åt dem på alla enheter.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna OneNote och logga in

Du kan spara dina anteckningsböcker på OneDrive, så att de är tillgängliga på alla dina enheter. Logga bara in på ditt Microsoft-konto när du startar programmet.

 1. Tryck på Windows-tangenten. I Skärmläsaren hör du: "Fönstret Start. Sökrutan, redigera." I JAWS hör du: ”Sökrutan, redigera." Skriv in text."

 2. Skriv Onenote. Du hör: "OneNote 2016, skrivbordsprogram".

 3. Tryck på Retur för att öppna programmet. Programmet öppnas.

  Meddelanden: 

 4. Gå till menyn Arkiv genom att trycka på Alt+F. I Skärmläsaren hör du: ”Menyn Arkiv.” I JAWS hör du: ”Backstage-vyn. Fliken Filinformation.”

 5. Gå till menyn Konton genom att trycka på Y2. I Skärmläsaren hör du: ”Markerat. Flikobjektet Konto.” I JAWS hör du: ”Arkiv. Fliken Konto.”

 6. Om du vill logga in på ditt konto trycker du på S. I Skärmläsaren hör du: "Fönstret Konton. Ange din e-postadress eller telefonnummer.” I JAWS hör du: ”Konto. Logga in på Office.”

 7. Skriv din e-postadress eller telefonnumret och tryck på Retur. I Skärmläsaren hör du: ”Logga in, PIN-kod. Lösenord, redigera text." I JAWS hör du: ”Lösenord, redigera. Skriv in text."

 8. Skriv ditt lösenord och tryck på Retur.

Utforska OneNote-användargränssnittet

I OneNote visas namnet på den aktiva sidan. De tillgängliga programkontrollerna är Minimera, Stäng eller inloggat konto. Verktygsfältet Snabbåtkomst kan anpassas så att det innehåller vanliga kommandon som Skriv ut, Ångra och Gör om.

Menyflikarna omfattar Start, Infoga, Rita, Historik, Granska och Visa. När du markerar en flik visas ett flikspecifikt menyfliksområde. Varje menyflik inkluderar kommandon indelade i grupper. Med fliken Infoga visas till exempel ett menyfliksområde där du kan välja olika objekt att infoga i dokumentet, till exempel bifogade filer, länkar eller bilder.

Innehållet i anteckningsboken visas under menyfliksområdet och tar upp större delen av sidan. Fältet Sök kan användas för att söka efter ord på den aktiva sidan eller i hela anteckningsboken. I fönstret Anteckningsbok kan du snabbt öppna anteckningsböcker. Med Avsnitt-flikarna får du snabbt åtkomst till Avsnitt och Avsnittsgrupper. Sidflikarna ger dig tillgång till enskilda sidor i det aktiva avsnittet.

Arbeta med Skärmläsaren

I OneNote 2016 kan du använda Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, eller en tredjepartsskärmläsare, till exempel JAWS. En skärmläsare omvandlar text till tal och läser upp kommandon, platser, listor och knappar samt själva innehållet.

Här följer några kommentarer om att arbeta med OneNote och Skärmläsaren eller JAWS.

 • Om du vill aktivera eller inaktivera Skärmläsaren på en PC trycker du på Windows-tangenten+Retur.

 • Om din skärmläsare slutar läsa upp eller beter sig oväntat trycker du på Alt+Tabb för att lämna det aktuella fönstret och återgår sedan till det genom att trycka på Alt+Tabb igen. Detta återställer skärmläsarens fokus på det aktuella fönstret.

 • Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Komma igång med Skärmläsaren.

 • Mer information om JAWS hittar du i dokumentationen till skärmläsaren JAWS.

Tips om att arbeta med skärmläsare

Här följer några saker som du bör tänka på när du använder OneNote med en skärmläsare.

Öppna OneNote och en anteckningsbok

 • Du kan snabbt öppna OneNote genom att trycka på Windows+Skift+N.

 • Tryck på Ctrl+O för att öppna en av dina anteckningsböcker. I Skärmläsaren hör du: "Markerat, fliken Öppna." I JAWS hör du: ”Backstage-vyn. Arkiv. Fliken Öppna." Tryck på Tabb och sedan piltangenterna för att bläddra till den anteckningsbok som du vill öppna, antingen på OneDrive eller på datorn. Tryck på Retur när du hör namnet på den anteckningsbok du vill öppna.

Navigering

Menyflikar, avsnitt och sidor är huvudelementen för navigering i OneNote.

Flikar i menyfliksområdet

 • Gå till fliken Start genom att trycka på Ctrl+F10. I Skärmläsaren hör du: ”Flikobjektet Start." I JAWS hör du: "Övre menyfliksområdet. Menyfliksområde, verktygsfält. Flikar i menyfliksområdet. Fliken Start.”

 • Tryck på höger- eller vänsterpil för att bläddra till de andra menyflikarna. När du hör namnet på fliken du vill använda (Arkiv, Start, Infoga, Sidlayout, Granska eller Visa) trycker du på Retur.

 • Om du vill bläddra igenom den aktiva menyfliken trycker du på Tabb (framåt) eller Skift+Tabb (bakåt). När du hör namnet på kommandot du vill använda trycker du på Retur eller följer skärmläsarens anvisningar.

 • Tryck på Esc om du vill gå tillbaka till den aktiva sidan.

Avsnitt och sidor

 • Tryck på Ctrl+Tabb om du vill gå till nästa avsnitt. Tryck på Ctrl+Skift+Tabb om du vill gå till föregående avsnitt.

 • Tryck på Ctrl+Page Down om du vill gå till nästa sida i avsnittet. Tryck på Ctrl+Page Up om du vill gå till föregående sida i avsnittet. När du markerar en sida hör du namnet på sidan.

Söka

 • Tryck på Ctrl+E om du vill söka efter innehåll i alla anteckningsböcker. I Skärmläsaren hör du: ”Sök. Redigera sökning." I JAWS hör du: ”Sök. Sök, redigera." Skriv sedan den text du vill söka efter.

 • Tryck på Ctrl+F om du vill söka efter innehåll på den aktiva sidan. I Skärmläsaren hör du: ”Sök. Redigera sökning på den här sidan." I JAWS hör du: "Sök på sidan, sökning." Skriv sedan den text du vill söka efter.

Snabbreferens

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Kortkommandon i OneNote 2016 för Windows

Konfigurera enheten så att den fungerar med hjälpmedel i Office 365

Lär dig att navigera i OneNote med tillgängliga funktioner

Använd OneNote för Windows 10 med tangentbord och Skärmläsaren (en inbyggd funktion i Windows) för att skapa olika anteckningsböcker för privata anteckningar respektive jobbet eller skolan. OneNote för Windows 10 är en digital anteckningsbok där du kan samla alla dina anteckningar på ett och samma ställe.

I OneNote tar papperet aldrig slut i dina anteckningsböcker. Det är enkelt att ordna, skriva ut och dela dem och du kan snabbt söka igenom alla anteckningar så att du hittar anteckningar som du inte vet var du har sparat. Det bästa av allt är att du kan spara anteckningsböckerna online och komma åt dem på alla enheter.

Meddelanden: 

 • Nya funktioner i Office 365 släpps gradvis till Office 365-prenumeranter så funktionerna kanske inte finns i ditt program ännu. Om du vill veta hur du kan få nya funktioner snabbare går du till När får jag de senaste funktionerna i Office 2016 för Office 365?.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder Skärmläsaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows. Om du vill ha mer information om Skärmläsaren går du till Kom igång med Skärmläsaren.

 • Den här artikeln har även information om JAWS funktionalitet. Mer information om JAWS för Windows hittar du i JAWS för Windows – snabbstartsguide.

 • Information om kortkommandon finns i Kortkommandon.

 • Den här artikeln förutsätter att du använder appen på en PC. Navigering och gester kan vara annorlunda på telefon eller surfplatta med Windows.

I det här avsnittet

Öppna OneNote

Så här öppnar du OneNote:

 1. Tryck på Windows-tangenten och skriv OneNote. Du hör: ”OneNote, betrodd Windows Store-app”. Om det första sökresultatet är något annat trycker du på nedpilen tills du hör rätt namn.

 2. Tryck på Retur om du vill öppna OneNote.

Öppna en anteckningsbok

OneNote öppnas i den senaste anteckningsboken som du arbetade med. Så här öppnar du en annan anteckningsbok:

 1. Tryck på F6 tills du hör: ”Sökrutan, redigerar” I JAWS hör du: ”Notebooks, search box, edit.” (Anteckningsböcker, sökruta, redigera.)

 2. Tryck på Tabb tills du hör namnet på din aktuella anteckningsbok, följt av ”1 av 2, redigerar” (till exempel). I JAWS hör du ”List box” (Listruta) och namnet på din aktuella anteckningsbok, följt av ”1 of 2” (1 av 2) (till exempel).

 3. Tryck på upp- eller nedpilarna tills du hör namnet på anteckningsboken som du vill öppna och tryck sedan på Esc om du vill fortsätta arbeta i anteckningsboken.

Navigera i en anteckningsbok

Menyflikar, avsnitt och sidor är de viktigaste navigeringselementen i OneNote. Standardmenyflikarna omfattar Start, Infoga, Rita och Visa. När du markerar en flik visas ett flikspecifikt menyfliksområde. Varje menyflik inkluderar kommandon indelade i grupper. Med fliken Infoga visas till exempel ett menyfliksområde där du kan välja olika objekt att infoga i dokumentet, till exempel tabeller, bifogade filer, bilder eller länkar.

Innehållet i anteckningsboken visas under menyfliksområdet och tar upp större delen av sidan. Fliken Avsnitt ger dig snabbt tillgång till avsnitt och fliken Sida ger dig tillgång till enskilda sidor i det aktiva avsnittet.

Flikar i menyfliksområdet

 1. Tryck på Alt om du vill flytta fokus till menyflikarna. Du hör: ”Markerat, flikobjektet Start.” I JAWS hör du: ”Home tab.” (Fliken Start)

 2. Använd höger- eller vänsterpilen för att bläddra bland menyflikarna tills du hör namnet på den flik du vill använda.

 3. Tryck på nedpilen och använd sedan höger- eller vänster-pilen för att bläddra bland kommandona på den markerade fliken. Tryck på blanksteg för att använda det aktuella kommandot och gå tillbaka till sidan.

Avsnitt

 1. Om du vill gå till ett annat avsnitt i anteckningsboken trycker du på F6 tills du hör namnet på det aktuella avsnittet, följt av ”1 av 2, på nivå 1” (till exempel). I JAWS hör du: ”Tree view” (Trädvy) och namnet på det aktuella avsnittet.

 2. Använd ned- eller uppilen för att bläddra bland avsnitt och tryck sedan på F6 för att välja det markerade avsnittet. I Skärmläsaren hör du namnet på den aktuella sidan, följt av ”Indragsnivå 1, 1 av 2, markerat” (till exempel). I JAWS hör du: ”List box” (Listruta) och namnet på den aktuella sidan, följt av ”Indentation level 1, 1 of 2” (Indragsnivå 1, 1 av 2) (till exempel).

  Fokus finns nu på fliken för sidval.

 3. Använd ned- eller uppilen för att bläddra bland sidorna. Du hör namnet på varje sida och dess indragsnivå när du bläddrar. Tryck på F6 om du vill gå till den markerade sidan.

Sidor

 1. Om du vill gå till en annan sida i din anteckningsbok trycker du på F6 tills du hör namnet på den aktuella sidan, följt av ”Indragsnivå 1, 1 av 2, markerat” (till exempel). I JAWS hör du: ”List box” (Listruta) och namnet på den aktuella sidan, följt av ”Indentation level 1, 1 of 2” (Indragsnivå 1, 1 av 2) (till exempel).

 2. Använd ned- eller uppilen för att bläddra bland sidorna. Du hör namnet på varje sida och dess indragsnivå när du bläddrar. Tryck på F6 om du vill gå till den markerade sidan.

Söka

 1. Tryck på Ctrl+E om du vill söka efter innehåll i alla anteckningsböcker. I Skärmläsaren hör du: ”Sökruta, redigerar." I JAWS hör du: ”Search box, edit, type in text.” (Sökruta, redigera, skriv in text.) Skriv sedan den text du vill söka efter.

 2. Bläddra bland sökresultaten genom att trycka på Tabb tills du hör namnet på en anteckningsboks sida, följt av ”1 av 2” (till exempel). Använd sedan ned- eller uppilen för att bläddra bland resultaten.

 3. Tryck på Esc om du vill stänga sökrutan och fortsätta arbeta på den markerade resultatsidan.

Tips: Om du vill begränsa sökningen till en anteckningsbok trycker du på Tabb när du har skrivit texten som du söker efter tills du hör: ”Filter, Alla anteckningar, skrivskyddad kombinationsruta.” Tryck sedan på nedpilen tills du hör namnet på den anteckningsbok du vill ha och tryck på Retur för att använda filtret.

Läsa sidor

Skärmläsaren läser upp en sida i OneNote för Windows 10, presenterar bilder, listor och rubriker.

 1. Navigera till sidan du vill läsa och gör något av följande:

  • I Skärmläsaren trycker du på Caps Lock+M. Skärmläsaren börjar läsa kontinuerligt från din aktuella plats. Du kan också trycka på upp- eller nedpilarna för att flytta till nästa eller föregående rad.

   Obs!: Om OneNote för Windows 10 inte har stöd för ett kommando i det fokuserade området säger Skärmläsaren: ”Inte en sökbar text.” I det här fallet kan du använda Skärmläsarens genomsökningsläge för att navigera och läsa text. Tryck på Caps Lock+blanksteg för att aktivera genomsökningsläge.

  • Med JAWS trycker du på Insert+nedåtpil för att höra hela sidan. Du kan också använda piltangenterna för att navigera till de läsbara elementen ett i taget. Mer information om andra JAWS-läskommandon finns i Läskommandon i JAWS.

 2. Du kan när som helst stoppa den kontinuerliga uppläsningen genom att trycka på Ctrl eller ge ett annat kommando.

Öppna en anteckningsbok från OneNote Online i OneNote för Windows 10

Om du tittar på en anteckningsbok i OneNote Online och vill redigera den i OneNote för Windows 10 är det enkelt att öppna den igen.

 1. När du tittar på en anteckningsbok i OneNote Online trycker du på Ctrl + F6 tills du hör: ”Flikobjektet Start."

 2. Tryck på O om du vill öppna anteckningsboken i OneNote för Windows 10.

 3. Du kan höra: ”Var det meningen att växla app?” Tryck i så fall på Tabb tills du hör: ”Knappen Ja” och tryck sedan på Retur.

Anteckningsboken öppnas nu i OneNote_for_Windows10. När du växlar appar öppnas en popup-dialogruta i OneNoteOnline_2nd där du kan fortsätta redigera anteckningsboken i OneNoteOnline_2nd. Om du inte behöver göra det trycker du bara på Esc för att stänga dialogrutan.

Kortkommandon

När du använder ett fysiskt tangentbord med OneNote för Windows 10 kan du spara tid med hjälp av följande tangentbordsgenvägar för vanliga kommandon och uppgifter.

Skriva, redigera och navigera i anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Klipp ut

CTRL+X

Kopiera

CTRL+C

Klistra in

CTRL+V

Ångra

CTRL+Z

Gör om

CTRL+Y

Avbryta aktuell nivå på en gränssnittskontroll

ESC

Markera all text och alla objekt på en sida

CTRL+A

Skapa en ny sida

CTRL+N

Skapa en ny sida efter den aktuella sidan

CTRL+ALT+N

Skapa en ny undersida

Ctrl+Skift+Alt+N

Skapa ett nytt avsnitt

CTRL+T

Markera en sida som läst eller oläst

CTRL+Q

Gå till föregående sida i listan

CTRL+PAGE UP

Gå till nästa sida i listan

CTRL+PAGE DOWN

Gå till första sidan i aktuellt avsnitt

ALT+HOME

Gå till sista sidan i aktuellt avsnitt

ALT+END

Gå till tidigare visad sida

ALT+VÄNSTERPIL

Gå till nästa tidigare visad sida

ALT+HÖGERPIL

Slå på eller av anteckningsbokslistan

ALT+F1

Gå till den aktuella sidans rubrik

CTRL+SKIFT+T

Navigera till en länks mål

CTRL+RETUR (samtidigt som pekaren vilar på länktexten)

Bläddra genom element för användargränssnitt
(navigering, cirkelmeny, arbetsyta, apprad etc.)

F6 (tryck en eller flera gånger)

Zooma in på aktuell sida

CTRL+PLUSTECKEN (endast numeriskt tangentbord)

Zooma ut på aktuell sida

CTRL+MINUSTECKEN (endast numeriskt tangentbord)

Fyll i dagens datum

ALT+SKIFT+D

Fyll i aktuell tid

ALT+SKIFT+T

Fyll i dagens datum och aktuell tid

ALT+SKIFT+F

Formatera text

Om du vill

Trycker du på

Fetformatera markerad text

CTRL+F

Göra markerad text kursiv

CTRL+K

Göra markerad text understruken

CTRL+U

Använda färgöverstrykning för markerad text

CTRL+SKIFT+H

Slå på eller av färgöverstrykning för text

CTRL+ALT+H

Kopiera textformatering

CTRL+SKIFT+C

Klistra in textformatering

CTRL+SKIFT+V

Använda märket "Att Göra" för den aktuella textraden

CTRL+1

Använda märket "Viktigt" för den aktuella textraden

CTRL+2

Använda märket "Fråga" för den aktuella textraden

CTRL+3

Ta bort anteckningsmärken från aktuell textrad

CTRL+0

Öka teckenstorlek med 1 punkt

CTRL+SKIFT+. (PUNKT)

Minska teckenstorlek med 1 punkt

CTRL+SKIFT+, (KOMMA)

Vänsterjustera aktuellt stycke

SKIFT+ALT+VÄNSTERPIL

Högerjustera aktuellt stycke

SKIFT+ALT+HÖGERPIL

Påbörja eller avsluta en post i en punktlista

Ctrl+Skift+L

Påbörja eller avsluta en post i en numrerad lista

CTRL+SKIFT+O

Söka, dela och synkronisera anteckningar

Om du vill

Trycker du på

Söka i anteckningar

CTRL+E

Dela aktuell sida

WINDOWS-TANGENTEN+H

Synkronisera aktuell anteckningsbok manuellt

SKIFT+F9

Synkronisera alla anteckningsböcker manuellt

F9

Arbeta med tabeller

Om du vill

Trycker du på

Infoga en ny rad nedanför

CTRL+RETUR

Infoga en ny kolumn till höger

Ctrl+Alt+R

Se även

Använda en skärmläsare för att läsa sidor i OneNote

Kortkommandon

Lär dig att navigera i OneNote med hjälpmedelsfunktioner

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×