Komma igång med en skärmläsare i Excel Online

Med ett tangentbord och en skärmläsare är det enkelt att navigera i Excel Online. Med kortkommandon kan du snabbt flytta mellan områden och utföra uppgifter.

Meddelanden: 

 • Det är avsnittet antar att JAWS-användare har funktionen Virtuellt menyfliksområde avstängd. När du använder Excel Online rekommenderar vi att du använder webbläsaren Internet Explorer.

 • De kortkommandon där du ska trycka på två eller flera tangenter samtidigt visas i den här artikeln med ett plustecken (+). Om du måste trycka på en tangent omedelbart efter en annan står tangenterna åtskilda med ett kommatecken (,).

 • Excel Online är ett webbaserat program, så kortkommandona och navigeringen kan skilja sig från Excel 2016. Läs mer om hjälpmedel i Office Online.

Några saker som skiljer i navigeringen mellan Excel Online och Excel 2016:

 • För att redigera, måste du växla från läsvyn till redigeringsvyn. Växla till redigeringsvyn:

  1. Tryck på Ctrl + F6 tills du hör ”Excel Online”. Tryck på Ctrl + F6 igen för att gå till namnlisten i arbetsboken. Programmet läser upp namnet på mappen som innehåller arbetsboken.

  2. Tryck på tabbtangenten tills du hör ”knappen Redigera arbetsbok”.

  3. Tryck på Retur. Menyn Redigera arbetsbok öppnas och du hör ”Redigera i Excel”.

  4. Tryck på tabbtangenten eller nedpil. När du hör ”Redigera i Excel Online, gör snabba ändringar direkt här i webbläsaren”, trycker du på Retur.

 • För att flytta mellan menyfliksområdet för Excel Online (Arkiv, Start, Infoga, Data, Granska, Visa, Berätta och Öppna i Excel) och innehållet i arbetsboken, använder du Ctrl+F6 istället för F6.

Tips för snabb navigering:

 • Med Berätta kan du snabbt hitta ett kommando. Vill du ha mer information om funktionen Berätta kan du se den här videon: Använda Berätta för att få saker gjorda snabbt med en skärmläsare och ett tangentbord

  Följ dessa steg för att använda Berätta:

  1. Markera den cell eller det cellområde du vill utföra en åtgärd på.

  2. Gå till redigeringsfältet Berätta genom att trycka på Alt+Q.

  3. Skriv det kommando du är ute efter (endast i redigeringsvy). Skriv exempelvis infoga kommentar.

  4. Använd uppil eller nedpil för att markera ett kommando i listan och tryck sedan på Retur. Excel Online utför åtgärden.

 • Om du vill hoppa till en viss cell använder du kommandot Gå till: tryck på Ctrl+G, skriv cellreferensen (t.ex. B14) och tryck sedan på Retur.

 • För att gå till den första cellen (A1), trycker du på Ctrl+Home.

 • För att ange en autosumma för markerade celler, trycker du på Alt+likhetstecken (=).

 • Tryck på F2 för att redigera en cell.

I det här avsnittet

Kortkommandon

Mer information om hur du använder tangentkombinationer finns i Kortkommandon i Excel Online.

Använda skärmläsare

Några saker att tänka på när du använder en skärmläsare med Excel Online.

 • Menyfliksområdet. Menyfliksområdet är området längst upp i Excel Online som är uppdelat i flikar. Varje flik visar ett eget menyfliksområde. Menyfliksområden består av grupper, och varje grupp innehåller ett eller flera kommandon. Du kan navigera i menyfliksområdet med tangentbordet.

  • För att gå fram och tillbaka mellan flikarna med kommandon på menyfliksområdet, trycker du på Tabb och Skift+Tabb. När du hör namnet på fliken du vill använda (Arkiv, Start, Infoga, Data, Granska, Berätta, Visning eller Öppna i Excel), trycker du på Retur. Flikens verktygsfält öppnas.

  • Tryck på tabbtangenten för att gå till ett kommando på flikens verktygsfält. Tryck på Retur när du hör namnet på det kommando du vill använda.

  • Tryck på Ctrl+F6 för att flytta fokus mellan kommandoflikarna och cellerna.

 • Celler

  • Använd tabbtangenten eller piltangenterna för att gå från en cell till en annan.

  • För att få skärmläsaren att läsa en cell eller ett område, flyttar du fokus till cellen och använder piltangenterna för att flytta genom området.

  • För att få skärmläsaren att läsa upp information om textformatering, som bakgrundsfärg, teckensnittsfärg, storlek och format, markerar du cellen och trycker sedan på Caps Lock+noll.

 • Blad: lägga till, ta bort och byta namn på flikar

  • För att gå till bladflikarna trycker du på Ctrl+F6 tills du hör ”Område, bläddra till den första bladknappen”, och går sedan med tabbtangenten till det blad du vill.

  • När fokus är på en bladflik, trycker du på Skift+F10 för att få ytterligare alternativ, som Infoga, Ta bort, Byt namn och Dölj/Ta fram. En snabbmeny öppnas och du hör ”Infoga”. Använd piltangenterna för att välja det kommando du vill ha och tryck på Retur.

 • Diagram: diagramtyp, alternativtext för rubrik och beskrivning. Skärmläsare läser diagram som bilder, inklusive diagrammets namn och dess beskrivning, men utan annan information.

 • Formler: För att infoga en funktion i en cell:

  1. Tryck F2 och sedan Ctrl+A i en cell. (I Skärmläsaren trycker du på F2 och sedan på Skift+F3 två gånger).

  2. Dialogrutan Infoga funktion öppnas med fokus på kategorin Ofta använda och med funktionen Summa markerad.

  3. Välj den funktion du vill använda.

   • För att infoga funktionen Summa, använder du tabbtangenten för att gå till knappen OK och trycker på Retur.

   • För att infoga någon annan funktion, använder du piltangenterna för att välja en annan kategori, går till funktionslistan med tabbtangenten för att välja den funktion du vill ha och trycker sedan på knappen OK.

 • Kommentarer Skärmläsare läser en kommentar efter att ha läst innehållet i en cell.

 • Hyperlänkar. Skärmläsare läser länktext och mål efter att ha läst innehållet i en cell.

 • Pivottabeller. Det går inte att skapa en pivottabell i Excel Online, men du kan se en pivottabell du skapade i Excel.

  • Använd tabbtangenten eller piltangenterna för att markera en cell i en pivottabell.

  • Tryck på Ctrl+F6 för att öppna fönstret Pivottabellfält.

  • Använd piltangenterna för att gå mellan fältknapparna och tryck på Retur för att välja ett fält.

  • Tryck på tabbtangenten för att gå till fönstrets undre del och använd piltangenterna för att komma åt de sammanhangsbaserade kommandona.

  • Tryck på Esc för att stänga snabbmenyerna.

Några tips för specifika skärmläsare i Excel Online:

JAWS När du startar Excel Online stänger JAWS automatiskt av den virtuella markören. Om du märker att den virtuella markören är på, kan du trycka på Insert+Z för att stänga av den.

Window-Eyes Tryck på Ctrl+Skift+A för att inaktivera bläddringsläge.

Skärmläsaren Skärmläsaren läser inte tabeller, villkorsstyrd formatering och utsnitt samt formulärkontroller.

Vanliga uppgifter i Excel Online

Instruktioner för hur du utför särskilda uppgifter i Excel Online finns i följande artiklar:

Mer information

Information om hjälpmedelsfunktionerna i din webbläsare finns på webbplatsen för webbläsaren.

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×