Komma igång med att använda TalkBack med Skype för företag för Android

Skype för företag för Android fungerar med TalkBack, den inbyggda skärmläsaren på telefoner och surfplattor med Android. Det här ämnet är avsett för användare med synnedsättning som vill använda Skype för företag för Android för att ringa och ta emot ljud- och videosamtal, utbyta snabbmeddelanden och hålla onlinemöten.

Meddelanden: 

I det här avsnittet

Öppna Skype för företag för Android för första gången

Första gången du öppnar Skype för företag för Android-appen anger du profilinformation och personliga inställningar.

 1. Från startsidan på din mobila enhet går du till skärmen med Skype för företag för Android-ikonen och flyttar fokus dit. Dubbeltryck.

 2. På inloggningsskärmen flyttar du fokus till redigeringsrutan Inloggningsadress för organisation. Dubbeltryck på rutan och skriv in din inloggningsadress, vanligtvis din e-postadress.

 3. Dra nedåt mot mitten av skärmen tills du ser knappen Fortsätt. Dubbeltryck.

 4. På nästa skärm är fokus på redigeringsrutan Lösenord. Dubbeltryck på rutan och skriv in ditt lösenord. Dra nedåt mot mitten av skärmen tills du ser knappen Fortsätt. Dubbeltryck.

 5. På nästa skärm, under Vad har du för telefonnummer?, anger du det telefonnummer du vill använda för att ringa och ta emot arbetssamtal och ansluta till möten från Skype för företag för Android.

 6. På samma skärm ska du se till att kryssrutan Synkronisera kontakter är markerad. Detta gör att dina Skype för företag för Android-kontakter läggs till i kontaktlistan på din mobila enhet.

 7. Flytta fokus till knappen Fortsätt och dubbeltryck.

 8. Om du vill höra information om Skype-kontakter, kommande möten och konversationer drar du skärmen nedåt, från toppen till botten. Om du vill gå till nästa skärm använder du två fingrar för att svepa från höger till vänster.

 9. Om du vill höra mer information om att arbeta med dina kontakter drar du den här skärmen nedåt. Om du vill gå till nästa skärm använder du två fingrar för att svepa från höger till vänster.

 10. Om du vill höra mer information om att arbeta med din kalender drar du den här skärmen nedåt. Om du vill gå till nästa skärm flyttar du till knappen Fortsätt i det nedre högra hörnet och dubbeltrycker.
  Skärmen för Skype för företag för Android visas. Här ser du sökrutan för kontakter i din företagskatalog, kommande möten och dina senaste konversationer.

Öppna Skype för företag för Android och logga in

 1. Från startsidan på din mobila enhet går du till skärmen med Skype för företag för Android-ikonen och flyttar fokus dit. Dubbeltryck.

 2. Dra skärmen nedåt tills du hör ditt namn och din inloggningsadress. Dubbeltryck.
  Skype för företag för Android öppnas.

  Tips: Om du inte loggade ut från Skype för företag för Android sist du använde det öppnas appen utan att du blir ombedd att logga in.

Utforska användargränssnittet i Skype för företag för Android

Skype för företag för Android-skärmen har fyra delar.

Den första delen utgörs av en rubrik högst upp på skärmen. Till vänster om rubriken finns din profil. När du flyttar fokus till din profil hör du ”Visa profilinställningsmeny, knapp”. Dubbeltryck på knappen för att öppna profilen. En meny öppnas där du kan ange din tillgänglighetsstatus, ändra inställningarna för Skype för företag för Android, få hjälp, ge feedback och logga ut. Om du vill stänga menyn sveper du med två fingrar från höger till vänster.

På rubrikens högra kant finns knapparna Möten och Kontakter. Om du vill visa din möteslista eller hantera dina kontakter trycker på knappen och dubbeltrycker sedan. Om du vill stänga skärmen Möten eller Kontakter flyttar du fokus till knappen Gå tillbaka i det övre vänstra hörnet och dubbeltrycker.

Direkt nedanför rubriken finns den andra delen – ett sökfält du kan använda för att hitta personer i företagskatalogen. Flytta fokus till sökrutan och dubbeltryck. Skärmens tangentbord öppnas. Skriv in eller säg namnet på den person du vill hitta.

Under sökrutan finns den tredje delen – dina kommande evenemang och möten.

Under den finns den fjärde delen – en lista över dina nyligen använda kontakter. Listan visar kontaktnamnet och datumen för nyligen genomförda konversationer eller möten.

Arbeta med skärmläsaren TalkBack

Skype för företag för Android fungerar med den inbyggda skärmläsaren TalkBack. När Android TalkBack är aktiverad hör du en beskrivning av det du trycker på, markerar eller aktiverar på enheten, t.ex. kommandon, platser, alternativtext och innehållet på skärmar och menyer i Skype för företag.

Aktivera TalkBack

 1. Från startsidan för din mobila enhet går du till skärmen med knappen Inställningar och trycker för att öppna den.

 2. Tryck på Hjälpmedel.

 3. Tryck på TalkBack.

 4. Tryck skjutreglaget till -läge.

 5. Tryck på OK.

Navigera med TalkBack med hjälp av gester

När TalkBack-skärmläsaren är aktiverad kan dra du med fingret över skärmen för att hitta kommandon, platser och innehåll. Om du vill välja eller aktivera ett kommando eller något annat skärmelement dubbeltrycker du. Om du vill rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller höger använder du två fingrar för att dra i önskad riktning.

Ange inställningar för TalkBack

Se en fullständig lista över gester för genvägar du kan använda när TalkBack är aktiverad, tillsammans med flera andra alternativ för att anpassa hur din enhet fungerar med TalkBack.

 1. Om du vill gå tillbaka till startsidan trycker du och dubbeltrycker sedan på Android-enhetens hemknapp.

 2. Från startsidan går du till skärmen med knappen Inställningar och flyttar fokus till den. Dubbeltryck.

 3. Flytta nedåt på skärmen till området System tills du hör ”Hjälpmedel” och dubbeltryck.

 4. På skärmen Hjälpmedel flyttar du fokus till TalkBack, som normalt är det första kommandot. Du hör ”TalkBack, På”. Dubbeltryck.

 5. Flytta fokus till och dubbeltryck på menyn Inställningar nära det övre högra hörnet på TalkBack-skärmen. Du hör något liknande ”TalkBack-inställningar, visar objekt tretton av trettio”.

 6. Dra skärmen nedåt tills fokus är på Hantera gester. Dubbeltryck.

 7. Dra skärmen nedåt för att utforska listan över tillgängliga gester som du kan aktivera eller anpassa.

 8. Om du vill aktivera en gest dubbeltrycker du på den. På nästa skärm drar du alternativen för gesttolkning nedåt.

 9. Upptäck några av de andra tillgängliga alternativen i menyn Inställningar:

  • Talvolym

  • Använd tonfallsändringar

  • Tangentbordseko

  • Skaka för att aktivera kontinuerlig läsning

  • Ljudfeedback

  • Utforska med touch

  • Visa snabbmeny som lista

  • TalkBack-genväg för att avbryta och återuppta

 10. Dubbeltryck om du vill ha mer information om ett tillgängligt alternativ. Om du vill aktivera eller inaktivera ett alternativ går du till växlingsknappen På/Av och dubbeltrycker.

Inaktivera TalkBack

 1. Om du vill gå tillbaka till startsidan trycker du och dubbeltrycker sedan på Android-enhetens hemknapp.

 2. Från startsidan går du till skärmen med knappen Inställningar. Flytta fokus till den och dubbeltryck.

 3. Flytta nedåt på skärmen till området System tills du hör ”Hjälpmedel” och dubbeltryck.

 4. På skärmen Hjälpmedel flyttar du fokus till TalkBack, som normalt är det första kommandot. Du hör ”TalkBack, På”. Dubbeltryck.

 5. Gå till växlingsknappen På/av och dubbeltryck. Du hör ”Avisering, Stoppa TalkBack”.

 6. Gå till knappen OK och dubbeltryck.

Mer information finns i Komma igång på Android med TalkBack.

Arbeta med andra hjälpmedelsfunktioner

För att göra det enklare att arbeta på Android-enheten kan du, förutom att aktivera TalkBack, även konfigurera andra funktioner på skärmen Hjälpmedel.

 1. Tryck på och dubbeltryck sedan på Android-enhetens hemknapp.

 2. Från startsidan går du till skärmen med knappen Inställningar. Flytta fokus till den och dubbeltryck.

 3. Flytta nedåt på skärmen till området System tills du hör ”Hjälpmedel” och dubbeltryck.

 4. Gå ned till området System på skärmen Hjälpmedel. Här är några av de tillgängliga alternativen:

  • Med alternativet Beskrivningar läggs beskrivningar till längst ned i mitten av alla bilder. Du kan ändra textstorleken för beskrivningar. Du kan också ange beskrivningsformat, till exempel vitt på svart eller gult på blått.

  • Med funktionen för förstoringsgester kan du zooma in och ut en skärm med särskilda gester, som förklaras för dig.

  • Med alternativet Stor text visas all text på enheten med en större storlek.

  • Med alternativet Högkontrasttext visas text, särskilt på knappar, med hög kontrast.

  • Med Tala in lösenord kan du tala in lösenord i stället för att skriva dem.

Hitta kortkommandon för TalkBack

Om du använder ett externt tangentbord med Skype för företag för Android kan du navigera i appen med tabbtangenten, Skift+tabb, piltangenterna, Esc- eller Tillbaka-knappen samt Retur. (Mer information finns i Kortkommandon för Skype för företag för Android.) När du använder TalkBack med din Android-enhet blir dessutom runt 25 nya kortkommandon tillgängliga.

 1. Om du vill gå tillbaka till startsidan trycker du och dubbeltrycker sedan på Android-enhetens hemknapp.

 2. Från startsidan går du till skärmen med knappen Inställningar, flyttar fokus till den och dubbeltrycker.

 3. Flytta nedåt på skärmen till området System tills du hör ”Hjälpmedel” och dubbeltryck.

 4. På skärmen Hjälpmedel flyttar du fokus till TalkBack, som normalt är det första kommandot. Du hör ”TalkBack, På”. Dubbeltryck.

 5. Flytta fokus till och dubbeltryck på menyn Inställningar nära det övre högra hörnet på TalkBack-skärmen. Du hör något liknande ”TalkBack-inställningar, visar objekt ett till tretton av trettiotvå”.

 6. Svep uppåt med två fingrar för att bläddra nedåt i listan. Dra skärmen nedåt tills fokus är på Hantera kortkommandon. Dubbeltryck.

 7. Dra skärmen nedåt för att se listan med tillgängliga kortkommandon du kan använda när TalkBack är aktiverad. Svep uppåt med två fingrar för att bläddra nedåt i listan.

 8. Dra till ett kortkommando för att höra det. Du hör något liknande ”Startsidan, Alt+Skift+H” eller “Pausa eller återuppta TalkBack, Alt+Skift+Z”.

 9. Om du vill lämna skärmen Hantera kortkommandon trycker du på Esc- eller Tillbaka-tangenten. Du kan också flytta fokus tillbaka till knappen Hem på din enhet och dubbeltrycka.

Logga ut från Skype för företag för Android

 1. I Skype för företag för Android flyttar du fokus till din profil i skärmens övre vänstra hörn. Du hör ”Visa profilinställningsmeny, knapp”. Dubbeltryck.

 2. Dra din profil nedåt tills du hör ”Logga ut”. Dubbeltryck. Du hör ”Loggar ut från Skype för företag”.

Läs mer

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×