Komma igång med VoiceOver med SharePoint-appen på iPhone

Webbplatser som du skapar i SharePoint är lätta att komma åt via SharePoint-appen på iPhone. Du kan använda gester och VoiceOver – skärmläsaren som är inbyggd i iOS – för att öppna webbplatser, läsa upp information om webbplatsaktivitet och arbeta med filer, söka efter personer och mycket mer.

Meddelanden: 

 • Stegen i det här avsnittet skapades med en SharePoint Online-webbplats, som kanske inte innehåller alla funktioner som är tillgängliga på en webbplats som skapats med SharePoint Server.

 • Innehållet och användargränssnittselementen som visas när du öppnar en webbplats varierar beroende på webbplats. Innehållet och gränssnittselementen som beskrivs i det här avsnittet fungerar som exempel på innehåll och element som du kan se.

I det här avsnittet

Starta SharePoint-appen och logga in

 1. Markera SharePoint-appen genom att flytta fokus tills du hör ”SharePoint” och tryck sedan på appen.

 2. Öppna den markerade appen genom att dubbeltrycka på den. När appen öppnas och SharePoint-logotyptexten är markerad hör du ”SharePoint”. När du öppnar SharePoint-appen innehåller användargränssnittet sex element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ned):

  • SharePoint-logotyptext

  • Förklarande text under SharePoint-logotyptexten som börjar med ”Få åtkomst till dina SharePoint-webbplatser...”

  • Knappen Logga in till SharePoint Online

  • Knappen Logga in till SharePoint Server

  • Länken Vet du inte vad du ska välja?

  • Länken Vi hjälper gärna till

 3. Logga in till SharePoint Online genom att flytta fokus till knappen Logga in till SharePoint Online. Du hör ”Logga in till SharePoint Online, Knapp”. Dubbeltryck på knappen.

 4. När skärmen Logga in med ett arbets- eller skolkonto öppnas flyttas fokus till rutan och du hör ”namn@example.com, Textfält”. Användargränssnittet innehåller fem element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ned):

  • Knappen Bakåt

  • SharePoint-logotyptext

  • Förklarande text under SharePoint-logotyptexten som börjar med ”Logga in med ett arbets-...”

  • Rutan Användarnamn

  • Knappen Nästa

 5. Använd tangentbordet längst ned på skärmen eller ett externt tangentbord och skriv användarnamnet för ditt konto, inklusive domännamnet, i rutan Användarnamn. Du hör varje bokstav medan du skriver.

 6. Välj knappen Nästa genom att flytta fokus till och dubbeltrycka på knappen. Du hör ”Nästa, Knapp”. Fokus flyttas till lösenordsrutan och du hör ”Autentiserare, Avbryt”. Användargränssnittet innehåller åtta nivåer med element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ned):

  • Knappen Avbryt

  • Office 365-logotyptext

  • Förklarande text under Office 365-logotyptexten: Arbets- eller skolkonto

  • Rutan Användarnamn

  • Rutan Lösenord

  • Knappen Logga in och knappen Bakåt

  • Länken Kan du inte komma åt ditt konto?

  • Andra Office 365-länkar längst ned på skärmen (copyright, användningsvillkor, sekretess och cookies)

 7. Skriv lösenordet för ditt konto i rutan Lösenord. Du hör varje bokstav medan du skriver.

 8. Välj Logga in genom att flytta fokus till och dubbeltrycka på knappen. Du hör ”Logga in, Knapp”. När fokus flyttas till skärmen Webbplatser hör du ”Pågår, Bakåt, Rubrik”.

Öppna en SharePoint-webbplats

 1. Gör något av följande:

  • Starta SharePoint-appen och logga in.

  • Om du redan har loggat in och du är i ett annat område i appen dubbeltrycker du på knappen Bakåt i det övre vänstra hörnet på skärmen tills du kommer tillbaka till skärmen Webbplatser. Eller, om knappen Webbplatser är tillgänglig längst ned på skärmen, så dubbeltrycker du på den.

 2. När skärmen Webbplatser öppnas hör du ”SharePoint, Bakåt, Rubrik” eller namnet på den webbplats som var öppen tidigare. Användargränssnittet innehåller fyra nivåer med element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ned):

  • Skärmnamnet Webbplatser och knappen Sök

  • Fliken Ofta besökta sidor och fliken Följer (bredvid varandra)

  • Namnet på varje webbplats (uppifrån och ned)

  • Knappen Webbplatser, knappen Länkar, knappen Personer och knappen Inställningar (bredvid varandra)

  Tips: Som standard öppnas en lista med de mest använda webbplatserna när du loggar in i appen. Om du inte hittar webbplatsen som du letar efter i den här listan flyttar du fokus mot skärmens övre del tills du hör ”Följer, Pivot” och dubbeltrycker. Listan ändras så att den innehåller webbplatser som du följer.

 3. Markera en webbplats genom att trycka tills du hör namnet på platsen.

 4. Öppna webbplatsen genom att dubbeltrycka på den. När webbplatsen öppnas och fokus flyttas till knappen Bakåt hör du ”Bakåt, Knapp”. Användargränssnittet innehåller sju nivåer med element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ned):

  • Knappen Bakåt och knappen Sök

  • Standardknapp för webbplatsen

  • Namn på webbplatsen

  • Sekretessinställning (till exempel offentlig) för webbplatsen och antalet webbplatsmedlemmar

  • Menyknapp

  • Rubriken Aktivitet (som standard innehåller skärmen som öppnas för webbplatsen den senaste aktiviteten för webbplatsen.)

  • Namnet på varje fil (uppifrån och ned)

  Tips: Innehållet som visas när du öppnar en webbplats varierar beroende på webbplats. När du har öppnat en webbplats är knappen Webbplatser, knappen Länkar, knappen Personer och knappen Inställningar inte längre tillgängliga längst ned på skärmen. Om du vill gå tillbaka dubbeltrycker du på knappen Bakåt i det övre vänstra hörnet på skärmen tills du kommer tillbaka till skärmen Webbplatser. Du hör namnet på den webbplats som var öppen tidigare.

Höra information om webbplatsaktivitet

 1. Öppna en SharePoint-webbplats

 2. Om du vill välja en fil och höra dess information trycker du på filen i fillistan som innehåller den senaste aktiviteten som standard. Du hör filnamnet och datumet då filen ändrades eller laddades upp.

Arbeta med de senaste och populära filer

 1. Öppna en SharePoint-webbplats.

 2. Öppna SharePoint-menyn genom att trycka på menyknappen. Du hör ”Meny, Knapp”. Dubbeltryck på knappen. När SharePoint-menyn öppnas och fokus flyttas till alternativet Konversationer hör du ”Meny, Rubrik, Konversationer”. Menyn innehåller fyra alternativ: Aktivitet, Senaste filer, Konversationer och Anteckningsbok.

 3. Välj alternativet Senaste filer genom att trycka på det. Du hör ”Senaste filer”.

 4. Aktivera alternativet Senaste filer genom att dubbeltrycka på det. När skärmen Senaste filer öppnas och fokus flyttas till knappen Bakåt hör du ”Senaste och populära filer, Knapp”. Användargränssnittet innehåller nio nivåer med element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ned):

  • Knappen Bakåt, namnet på webbplatsen och knappen Sök

  • Rubriken Senaste filer

  • Namnet på varje fil som nyligen ändrats (uppifrån och ned)

  • Knappen Visa mer

  • Rubriken Populära filer

  • Namnet på varje populär fil (uppifrån och ned)

  • Knappen Visa mer

  • Länken Bläddra igenom alla dina filer på OneDrive

 5. När du markerar varje fil hör du namnet på filen, datumet och tiden då den senast ändrades eller laddades upp samt namnet på den person som arbetade med den.

 6. Gör något av följande:

  • Om du vill höra mer information om en fil dubbeltrycker du på den och håller kvar. Längst ned på skärmen visas en meny som innehåller: Namnet på filen, knappen Dela, knappen Information och knappen Avbryt. Markera och aktivera knappen Information genom att först trycka på den och sedan dubbeltrycka.

  • Om du vill markera och öppna en fil trycker du först på filen och dubbeltrycker sedan. Appen för produkten som filen skapades i öppnas.

   Tips: När du vill gå tillbaka till SharePoint-appen trycker du på knappen Tillbaka till SharePoint i det övre vänstra hörnet på skärmen. Du hör ”Tillbaka till SharePoint, Knapp”. Dubbeltryck.

  • Om du vill bläddra igenom alla dina filer på OneDrive trycker du på och dubbeltrycker sedan på länken Bläddra igenom alla dina filer på OneDrive längst ned på skärmen.

Hitta personer och se vad de arbetar med

 1. Gör något av följande:

  • Starta SharePoint-appen och logga in.

  • Om du redan har loggat in och du är i ett annat område i appen dubbeltrycker du på knappen Bakåt i det övre vänstra hörnet på skärmen tills du kommer tillbaka till skärmen Webbplatser.

 2. När skärmen Webbplatser öppnas hör du ”SharePoint, Bakåt, Rubrik” eller namnet på den webbplats som var öppen tidigare. Användargränssnittet innehåller fyra nivåer med element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ned):

  • Skärmnamnet Webbplatser och knappen Sök

  • Fliken Ofta besökta sidor och fliken Följer (bredvid varandra)

  • Namnet på varje webbplats (uppifrån och ned)

  • Knappen Webbplatser, knappen Länkar, knappen Personer och knappen Inställningar (bredvid varandra)

 3. Markera och aktivera knappen Personer genom att trycka på knappen. Du hör ”Personer, Flik, Tre av fyra”. Dubbeltryck. När skärmen Personer öppnas hör du ”Personer, Flik, Tre av fyra” igen. Användargränssnittet innehåller fyra nivåer med element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ned):

  • Skärmnamnet Personer och knappen Sök

  • Rubriken Personer som du arbetar med

  • Namnet på varje person som du arbetar med (uppifrån och ned)

  • Knappen Webbplatser, knappen Länkar, knappen Personer och knappen Inställningar (bredvid varandra)

 4. Välj en person genom att trycka på personens namn. Du hör namnet på personen och hans eller hennes yrkestitel. Om du vill öppna personens profil dubbeltrycker du på namnet. När personens profil öppnas och fokus flyttas till knappen Bakåt hör du namnet på personen följt av ”Bakåt, Knapp”. Du kan markera och höra följande information om personen (uppifrån och ned):

  • Namn

  • Befattning

  • Avdelning

  • Anställningsdatum

  • Telefonnummer

  • E-postadress

  • Rubriken Arbetar tillsammans med

  • Namnen på de personer som personen i fråga arbetar med

  • Länken Visa mer

  • Rubriken Arbetar med

  • Namnet på varje fil som personen nyligen har arbetat med

Visa eller ändra din profil och kontoinställningarna för en SharePoint-webbplats

 1. Gör något av följande:

  • Starta SharePoint-appen och logga in.

  • Om du redan har loggat in och du är i ett annat område i appen dubbeltrycker du på knappen Bakåt i det övre vänstra hörnet på skärmen tills du kommer tillbaka till skärmen Webbplatser.

 2. När skärmen Webbplatser öppnas hör du ”SharePoint, Bakåt, Rubrik” eller namnet på den webbplats som var öppen tidigare. Användargränssnittet innehåller fyra nivåer med element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ned):

  • Skärmnamnet Webbplatser och knappen Sök

  • Fliken Ofta besökta sidor och fliken Följer (bredvid varandra)

  • Namnet på varje webbplats (uppifrån och ned)

  • Knappen Webbplatser, knappen Länkar, knappen Personer och knappen Inställningar (bredvid varandra)

 3. Markera och aktivera knappen Inställningar genom att trycka på knappen. Du hör ”Inställningar, Flik, Fyra av fyra”. Dubbeltryck. När skärmen Inställningar öppnas hör du ”Inställningar, Flik, Fyra av fyra” igen. Användargränssnittet innehåller 12 element som du kan välja (i följande ordning, uppifrån och ned):

  • Skärmnamnet Inställningar

  • URL och användarnamn

  • Länken Min profil

  • Länken Rensa cacheminnet för kontot

  • Länken Logga ut

  • Länken Lägg till eller byt konto

  • Växlingsknappen Skaka för att skicka feedback

  • Versionsnumret för SharePoint

  • Länken Skicka feedback

  • Länken Visa hjälp

  • Länken Sekretesspolicy

  • Länken Meddelanden gällande tredje part

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill visa dina profilinställningar markerar du och öppnar länken Min profil. Börja med att trycka på länken. Du hör ”Min profil, Knapp”. Dubbeltryck. När din profil öppnas och fokus flyttas till knappen Bakåt hör du ditt namn, följt av ”Bakåt, Knapp”.

  • Om du vill ändra andra kontoinställningar trycker du på knappen eller länken på skärmen Inställningar och dubbeltrycker.

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×