Komma igång med Visio

Obs!: Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I den här artikeln får du stegvisa instruktioner för hur du använder Visio, med början från när du startade Visio första gången, genom grunderna för att skapa och spara ett enkelt diagram. Starta Visio på datorn för att börja.

Starta Visio

Visio öppnas på startsidan, där du hittar mallar för många olika diagramtyper.

Mallar är exempeldiagram som du kan använda som utgångspunkt för ett färdigt dokument. Visio-mallar innehåller former och verktyg för en särskild typ av diagram, ordnade kring en tom sida där du drar och kopplar formerna i en ritning.

Öppna en mall

Klicka på den typ av mall du vill använda, eller klicka på Enkelt diagram om du vill börja från början. Ett litet fönster öppnas med en del information och ett alternativ som låter dig välja måttenhet (meter eller amerikanska enheter). Öppna mallen genom att klicka på knappen Skapa.

Ovanför den tomma ritningssidan visas Microsoft Office-menyfliksområdet, som innehåller diagramkommandon och diagramverktyg. Om bara fliknamnen visas, men inga knappar, kan du klicka på namnet på en flik för att tillfälligt öppna menyfliksområdet på den fliken.

Tips:  Om du vill att menyfliksområdet ska vara öppet hela tiden klickar du på den lilla fästikonen Ikonen Fäst menyfliksområdet längst upp i det högra hörnet.

Fönstret Former

Fönstret former visas till vänster. Den innehåller stenciler som håller former – i det här diagrammet, flödes schema former.
Fönstret Former

 • Stencil – Stenciler är behållare som innehåller relaterade former. Mallar innehåller oftast mer än en stencil, som gör det lättare att ordna former i kategorier. Stencilerna har namnlister som visas nära överkanten av fönstret Former. Klicka på namnlisten för en stencil om du vill se vilka former stencilen innehåller.

 • Form – ganska mycket allt från en mall som du kan använda i diagrammet är en form, inklusive kopplingar och till och med sidan. Former är mer än ikoner eller bilder eftersom de har funktioner som hjälper dig att anpassa diagrammet.

Överst i den öppna stencilen, men under stencilens namnlist, finns fliken Fler former. När du klickar på den öppnas en meny med alternativ för att hitta fler former som du kan använda i diagrammet.

 • Mina former – Om du hämtar eller skapar egna stenciler och sparar dem i Mina former, visas dessa stenciler automatiskt på den här undermenyn. En mapp med namnet Mina former skapas automatiskt i mappen Dokument.

 • Affärer, Ingenjörskonst, Flödesschema och andra kategorier – Bläddra igenom dessa kategorier och sök efter stenciler från andra mallar om du behöver former som inte finns i den mall du började med.

 • Extra – Den här stencilen innehåller särskilda former som inte finns i andra stenciler, till exempel symboler, ikoner, kopplingar, bildtexter, verktyg och rubriker för teknik och arkitektur. Välj så många av dessa som du behöver lägga till i stencillistan.

 • Öppna stencil, Ny stencil – Med kommandot Öppna kan du söka efter stencilfiler (.vss) på datorn eller i nätverket, som du sedan kan lägga till i ett diagram. Med kommandot Nytt öppnas en tom stencil som du kan lägga till former i genom att dra formerna och släppa dem i den nya stencilen. Spara den anpassade stencilen genom att högerklicka på stencilens namnlist och klicka på Spara.

 • Visa dokumentstencil – Det här är en stencil som innehåller alla former som för närvarande finns i dokumentet, och alla former som har släppts i dokumentet och sedan tagits bort från sidan.

Snabbformer är den översta namnlisten. Varje stencil har sin egen uppsättning av snabbformer, som är de former som används oftast i den stencilen. Stencilen Snabbformer innehåller snabbformerna från alla stenciler som du använder, så att populära former för den typ av diagram du skapar finns på ett och samma ställe.

Om du inte kan hitta den form du letar efter kan du söka efter den. Klicka på Sök högst upp i fönstret Former och skriv ett nyckelord.

Skapa ett enkelt diagram

Dra en form från fönstret Former och släpp den på sidan. Håll muspekaren över formen tills fyra pilar Bild av knapp visas på formens sidor. Pilarna är en del av funktionen Koppla ihop automatiskt, och du kan använda dem för att koppla ihop former på en rad olika sätt.

 • Om du håller muspekaren över en av pilarna visas ett miniverktygsfält med de fyra vanligaste formerna i området Snabbformer.
  Formateringsverktygsfältet för Koppla ihop automatiskt
  pekaren över var och en för att se en förhands granskning av formen i diagrammet. Klicka på den form du vill använda, så visas den formen med en koppling mellan den och den första formen.

 • Dra en form från fönstret Former, håll den över en form på sidan tills pilarna visas och släpp formen över någon av pilarna.

  Släpp på pilen för Koppla ihop automatiskt
Släpp på pilen för Koppla ihop automatiskt
 • Håll pekaren över en form tills pilarna visas, ta tag i en pil, dra den till den form du vill koppla den till och släpp sedan pilen mitt på den andra formen.

Obs!:  I vissa mallar går det att lägga till och koppla ihop former på andra praktiska sätt. I mallen för organisationsscheman kan du till exempel släppa formen för en underordnad person ovanpå chefens form, så skapas en rapportstruktur automatiskt.

Lägga till text i formerna

Klicka på en form en gång och börja skriva. Tryck på Esc eller klicka i ett tomt område på sidan när du har skrivit klart.
Lägga till text i en form

Lägga till text i en koppling på samma sätt. När du har tryckt på ESC eller klickat på bort markerar du kopplingen igen så visas en liten ruta i texten – det här är en handtag för att flytta textblocket. Klicka och dra den uppåt, nedåt eller bredvid kopplingen.

Flytta text i en form

Klicka på > verktyg > SMS- Textblock , gå till en form som innehåller text och dra texten runt. Gå tillbaka och klicka på > verktyg > Pekverktyg Markera objekt när du är klar med att flytta texten.

Ändra teckensnitt, storlek och annan formatering

Markera en form som innehåller text. Klicka på Start och använd verktygen i grupperna Tecken och Stycke om du vill formatera texten.

Förbättra diagrammets design

Klicka på design > bakgrunder > bakgrunder. Klicka på en av bakgrunds designerna.

Titta nu längst ned i Visio, precis under ritnings sidan. Det finns två flikar: Page-1 och VBakgrund-1. Sida-1 är sidan med formerna på den och VBakgrund-1 är en bakgrunds sida som du just lagt till. Klicka på VBakgrund-1 för att visa bara bakgrunds sidan och klicka sedan på sida-1 för att gå tillbaka till diagrammet.

Fliken Bakgrund i Visio

Klicka på Design > Bakgrunder > Kantlinjer och rubriker. Klicka på något av alternativen så läggs det till i diagrammet.

Lägg märke till hur kantlinjen och rubriken läggs till i bakgrundssidan, så om du vill lägga till rubriken klickar du på fliken för bakgrundssidan. Klicka sedan på Rubrik en gång och börja skriva. Rubriken ändras. När du är klar klickar du på fliken Sida-1 för att gå tillbaka till diagrammet.

Lägga till färg och annan formatering

För muspekaren långsamt över de olika teman som visas i gruppen Teman på fliken Design. Varje tema lägger till särskilda färger och effekter i diagrammet. Klicka på det tema som du vill använda.

Spara diagrammet

 1. Klicka på Arkiv > Spara. Titta på alternativen och välj en plats där du vill spara filen.

 2. I dialog rutan Spara som går du till listan filformat och klickar på nedpilen för att öppna listan. Du kan spara diagrammet i något av flera format, t.ex. i olika bildformat och PDF.

Klicka på Arkiv och prova några av de andra flikarna i sido fältet, till exempel dela och Exportera, för att se vilka alternativ som är tillgängliga.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×