Komma igång med Service Trust Portal för Office 365 för företag-, Azure- och Dynamics CRM Online-prenumerationer

I Service Trust Portal (STP) finns ett varierat innehåll om Microsofts säkerhetsmetoder och det innehåller granskningsrapporter från oberoende tredje part om Microsoft-onlinetjänster. Du kan också ta reda på hur våra onlinetjänster kan hjälpa ditt företag att följa standarder, lagar och bestämmelser i branscher, bland annat:

 • Internationella standardiseringsorganisationen (ISO)

 • Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA)

 • Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP).

Vem har åtkomst till STP, och hur?

Nya kunder och kunder som utvärderar Microsofts onlinetjänster har åtkomst till STP. Använd följande registreringsformulär (används också för konto för utvärderingsversion) för att få åtkomst:

Befintliga kunder kan komma åt STPhttps://aka.ms/STP med någon av följande onlineprenumerationer (kallas även innehavare):

 • Office 365 för företag (aktiv utvärderingsversion och betalda prenumerationer)

 • Dynamics CRM Online (aktiv utvärderingsversion och betalda prenumerationer)

 • Microsoft Azure (endast Azure Active Directory-konton för utvärderingsversion eller betalda prenumerationer)

Jag kan inte logga in. Ett felmeddelande visas när jag går till https://aka.ms/STP

Om du inte har åtkomst till STP och du är global administratör för Office 365 för företag eller Azure AD kan du konfigurera direkt. Som global administratör för organisationen kan du, när du har åtkomst, även registrera andra på portalen.

Obs!: Information om olika administratörsroller i Office 365 finns i artikeln Tilldela administratörsroller i Office 365, och i Azure kan du läsa artikeln Tilldela administratörsroller i Azure Active Directory (Azure AD). För Dynamics CRM Online använder du ditt globala Office 365-administratörskonto.

Hjälp med att slutföra registreringen

I det här avsnittet får du hjälp med att konfigurera Office 365-utvärderingsversionen steg för steg.

Om ditt företag inte är Office 365- eller Microsoft Azure-kund kan du ändå komma åt STP-dokument och -information genom att snabbt konfigurera en kostnadsfri utvärderingsversion av Office 365:

 1. Gå till registreringsformuläret och ange uppgifter om företaget, som på följande bild.

  Visar sidan Välkommen, låt oss lära känna dig. Ange dina registreringsuppgifter här.


  För Organisationens storlek tar du bara med antalet personer som ska komma åt STP-dokument. Om du behöver mer information om vad du ska skriva på den här sidan läser du avsnittet Så registrerar du dig för Office 365 – hjälp för administratörer. När du har angett informationen klickar du på Nästa för att fortsätta.

 2. På nästa sida skapar Office 365 ditt användar-ID utifrån ditt namn och informationen om företaget som du anger, som på följande bild. Anteckna ditt ID och lösenordet som du skapar. Du behöver dem för att komma åt STP-dokument.

  Visar sidan Skapa användar-ID. Microsoft skapar ditt användar-ID från ditt namn och företagsuppgifter som du anger.

  Klicka på Nästa för att fortsätta.

 3. På den sista sidan anger du ett telefonnummer så att du kan ta emot en verifieringskod. Office 365 använder telefonnumret bara för att skicka en verifieringskod. Telefonnumret används inte för marknadsföring eller något annat syfte.

  När du får verifieringskoden skriver du in den som på följande bild.

  Visar sidan Bevisa. Att. Du. Inte. Är. Ett. Program. Ange ett telefonnummer så att du kan ta emot och sedan ange en verifieringskod. Därefter är du klar med registreringen.

  Välj Skapa mitt konto. När Office 365 bekräftar att du är klar kan du komma åt Service Trust Portal.

Få åtkomst till Service Trust Portal

Så här kommer du åt STP:

 1. Gå till https://aka.ms/STP.

  Jag kan inte logga in. Ett felmeddelande visas när jag går till https://aka.ms/STP

 2. Så här loggar du in:

  • Om du är global administratör för Office 365 eller Azure AD anger du dina autentiseringsuppgifter som administratör.

  • Om du följde anvisningarna ovan för att konfigurera en kostnadsfri utvärderingsversion anger du det användar-ID och lösenord som du precis skapade.

 3. När du loggar in första gången väljer du OK två gånger för att fortsätta. Genom att välja OK auktoriseras STP för användning av organisationen och tillåter åtkomst till katalogen med användare (lagras i Azure AD). STP kräver åtkomst till Azure AD så att du kan lägga till andra STP-användare från organisationen. När du har loggat in börjar du på startsidan.

Välja bransch och nationella inställningar

När du kommit till STP första gången är nästa steg att konfigurera inställningar för branschen och nationella inställningar. Du kan ändra de här inställningarna när som helst. Genom att konfigurera inställningarna kan STP förse dig med innehåll som är mest relevant för din organisation. Så här konfigurerar du inställningar för branschen och nationella inställningar:

 1. När du loggat in på STP väljer du Inställningar, som på följande bild.

  Tjänstförtroendemenyn med alternativet Inställningar markerat till vänster.
 2. På sidan Inställningar väljer du nedpilen bredvid REGION och markerar de områden som gäller för din organisation.

 3. Välj nedpilen bredvid BRANSCH och markera de branscher som gäller för din organisation.

 4. När du har valt områden och branscher väljer du Spara.

Om du vill kan du på den här skärmen även lägga till andra administratörer och användare.

Granska innehåll för efterlevnad och betrott innehåll

Välj ett alternativ på menyn för att gå igenom innehållet:

 • Efterlevnadsrapporter för att visa oberoende granskningar och utvärderingar av Office 365, Azure och Dynamics CRM Online.

 • Betrodda dokument för att visa information om hur Microsoft sköter Office 365, Azure och Dynamics CRM Online.

I STP visas rapporter och dokument som är relevanta för de branscher och regioner du valt. Om du vill hitta en viss rapport kan du ta hjälp av filtren. Skriv till exempel hela eller en del av dokumentnamnet i fältet SÖK EFTER DOKUMENTNAMN/DOKUMENTSAMMANFATTNING och välj Filtrera rapporter. Välj ett dokumentnamn i fältet Rapportnamn (efterlevnadsrapport) eller Dokumentnamn (betrodda dokument) för att ladda ned det till datorn.

Obs!: STP-rapporter och -dokument finns för nedladdning minst tolv månader efter publicering eller tills en ny version av dokumentet blir tillgänglig.

Lägga till andra portaladministratörer och portalanvändare

Om du är den enda i organisationen som behöver åtkomst till STP kan du hoppa över det här steget. Annars kan du lägga till andra administratörer och användare i portalen.

Administratörer och användare som du vill lägga till i STP måste redan ha Office 365- eller Azure AD-konton. STP-administratörer kan ändra inställningar och visa innehåll på webbplatsen. STP-användare kan bara visa innehåll på webbplatsen.


Lägga till en portaladministratör

Välj Lägg till användarroll på sidan Inställningar. I fältet Användarnamn skriver du e-postadressen för den användare du vill göra till portaladministratör. Välj rollen Portaladministratör och välj Lägg till användare.


Lägga till en portalanvändare

Välj Lägg till användarroll på sidan Inställningar. I fältet Användarnamn skriver du e-postadressen för den användare du vill göra till portalanvändare. Välj rollen Portalanvändare och välj Lägg till användare.

Hantera portaladministratörer och portalanvändare

Om du vill se vem som har åtkomst till STP, eller om du vill återkalla åtkomsten för en portaladministratör eller portalanvändare, loggar du in i Azure AD.

 1. Logga antingen in i Azure AD med ditt globala administratörskonto och gå vidare till steg 3 i proceduren eller logga in i Office 365 med ditt globala administratörskonto. Beroende på dina inställningar kan du behöva välja Admin från Office 365-startprogrammet högst upp på sidan, som på följande bild.

  Office 365-startprogrammet med Administratör markerat.
 2. Välj Azure AD på menyn Admin, som på följande bild.

  Administratörsmenyn i Office 365. Välj det tredje alternativet som är Azure AD.

  Meddelanden: 

  • Azure AD hjälper dig att hantera användare för Office 365-prenumerationen. Förutsatt att du är global administratör kan du logga in på Azure AD för att hantera användare.

  • Du kan behöva logga in två gånger om du inte har loggat in i Azure AD tidigare. Använd samma namn och lösenord som för Office 365. Efter att du loggat in tar det en stund innan Azure AD slutför konfigurationen. När konfigurationen är klar väljer du Börja hantera min tjänst.

 3. På Azure AD-instrumentpanelen visas din Active Directory-prenumeration (heter vanligtvis Microsoft). Dubbelklicka på Azure AD-prenumerationen, som på följande bild.

  Azure AD med ditt abonnemang markerat.
 4. På nästa sida väljer du PROGRAM, som på följande bild.

  Azure AD-menyn med PROGRAM markerat.
 5. På nästa sida visas en lista med program som är kopplade till Azure AD. Listan innehåller dina Microsoft-onlineprenumerationer, till exempel Office 365 Exchange Online och O365trustportal. O365trustportal är det programnamn som används för STP i Azure AD. Välj O365trustportal som på följande bild.

  Lista över Azure AD-program med Service Trust markerat (O365 Trust Portal).
 6. På nästa sida väljer du ANVÄNDARE på instrumentpanelsmenyn, som på följande bild.

  Azure AD-menyn med ANVÄNDARE markerat.
 7. På nästa sida visas en lista med Office 365-användare och andra med Azure AD-konton i organisationen, som på följande bild. För varje användare är TILLDELAD inställt på Ja för användare som har åtkomst till STP.

  Azure AD med lista över användare för Service Trust.
 8. Om du vill återkalla en användares åtkomst till STP markerar du användaren och väljer TA BORT längst ned på skärmen, som på följande bild.

  Knappen Ta bort i Azure AD

  Obs!: Du kan inte återkalla åtkomsten för den globala Office 365- eller Azure-administratören.

 9. Bekräfta att du vill återkalla åtkomsten för användaren genom att markera alternativet Inaktivera åtkomst till det här programmet för den valda användaren i dialogrutan. Du bekräftar genom att markera bocken, som på följande bild. Du kan när som helst aktivera åtkomst på nytt.

  Azure AD-dialogruta med kryssruta som du måste markera om du vill ta bort åtkomst till Service Trust för den här användaren. Slutför sedan genom att välja ikonen i det nedre högra hörnet.

Vanliga frågor

Få hjälp med STP.

1. Varför måste jag ge medgivande för STP för att använda Azure Active Directory?

STP är ett Azure-program som använder Azure Active Directory för autentisering. STP behöver läs-/skrivåtkomst till organisationens Azure Active Directory eftersom den lagrar information om dina Office 365-användare och vad de har tillgång till. Azure Active Directory måste kunna identifiera vilka användare som har STP-åtkomst.

2. Varför får jag en varning om att Microsoft inte har verifierat tillförlitlighet för STP-programmet (O365trustportal)?

STP är ett Microsoft Azure-program och alla program som bygger på Azure innehåller Microsofts vanliga ansvarsfriskrivning. STP har utvecklats av Microsoft och det kontrolleras och drivs enbart av Microsoft. Mer information om STP finns på blogs.office.com, bland annat Office 365 Service Trust Portal och Förbättrade Office 365 SOC-granskningsrapporter med nya principer för tillförlitlighet.

3. Organisationen använder flera domäner. Hur lägger jag till STP-användare från olika domäner?

När du lägger till användare från en domän måste du för närvarande vara inloggad som global administratör för den specifika domänen. Om du till exempel är inloggad från "contoso.onmicrosoft.com" kan du lägga till användare från "contoso.onmicrosoft.com". Om du vill lägga till användare från en annan domän (till exempel "contoso.com") måste du logga in som global administratör för "contoso.com".

4. Varför visas ett felmeddelande om att dokument från STP är skadade?

De flesta STP-dokument är i PDF-format. Använd alternativet Spara i webbläsaren för att spara filerna till en lokal dator och sedan öppna dem därifrån.

Få hjälp med STP och rapporter

Kontakta supporten för Office 365 för företag. Vi kan hjälpa dig med frågor om STP eller med fel som uppstår när du använder portalen. Du kan även kontakta oss med frågor och feedback om STP-efterlevnadsrapporter och tillförlitlighetsresurser.

Om du får ett felmeddelande som "Du har inte tillräcklig behörighet för att komma åt det här programmet!" beror det på att du är inloggad i Office 365 (troligen via företagets inloggningsuppgifter). Om du inte är global administratör för den instansen av Office 365 visas ett felmeddelande i stället. Dina alternativ är:

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×