Komma igång med Project 2010

Översikt

Komma igång med Project 2010 Behöver du hantera ett projekt men vet inte hur du kommer igång med Project 2010? Lär dig hur du startar ett nytt, tomt projekt, skapar ett par projektaktiviteter och strukturerar ditt projekt genom att skapa en disposition för och länka aktiviteter till varandra.

När du har slutfört den här kursen kommer du att kunna följande:

 • Skapa ett nytt projekt snabbt och effektivt.

 • Skapa en ny aktivitet och byt aktivitet från manuell till automatisk schemaläggning.

 • Skapa relationer, eller länkar, mellan aktiviteter.

 • Skapa en disposition för aktiviteter för att strukturera ditt projekt.

Den här kursen omfattar:

 • Fyra lektioner som du gör i din egen takt och en övning för att få praktisk erfarenhet. För övningen krävs Project 2010.

 • Ett kort prov i slutet av lektionen. Provet kommer inte att poängsättas.

 • I slutet av kursen visas en Snabbreferens som du kan skriva ut.

Offlineversion (24 MB)

Skapa ett nytt projekt

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Lägga till aktiviteter i projektet

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Lägga till länkar mellan aktiviteter i projektet

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Skapa en disposition för aktiviteter i projektet

Din webbläsare har inte stöd för video. Installera Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Övning

Komma igång med Project 2010 – övning

Hämtningsstorlek: 175 KB

Övning i Project 2010

Nu är det dags att prova olika saker i en övning.

Om övningen

När du klickar på Öva medProjecthämtas ett övningsdokument till datorn och öppnas i Project, och ett separat fönster visas med anvisningar för övningen.

Obs!    Project 2010 måste vara installerat på datorn.

Testa dig själv

Slutför följande test och kontrollera att du har förstått materialet. Dina svar visas bara för dig och testresultat betygsätts inte.

Om du anger varaktigheten för manuellt schemalagda aktiviteter skapas start- och slutdatum automatiskt i Project.

Sant

Tyvärr, fel svar. I Project anges bara start- och slutdatum automatiskt för automatiskt schemalagda aktiviteter.

Falskt

Bravo. Om du anger varaktigheten för manuellt schemalagda aktiviteter skapas inte automatiskt start- och slutdatum för aktiviteterna.

Manuellt schemalagda aktiviteter har varaktighet och start- och slutdatum.

Sant

Tyvärr, fel svar. Varaktighet, startdatum och slutdatum krävs inte för manuellt schemalagda aktiviteter.

Falskt

Bravo. Manuellt schemalagda aktiviteter kräver inte varaktighet eller datum. De kan finnas som aktiviteter utan någon schemainformation.

Sammanfattningsaktiviteter lyfter alltid upp total varaktighetslängd för underaktiviteterna.

Falskt

Bravo. Det är bara sammanfattningsaktivteter som anges till automatiskt schemalagda som lyfter upp total varaktighet för underaktiviteterna.

Sant

Tyvärr, fel svar. Manuellt schemalagda sammanfattningsaktiviteter lyfter inte alltid upp total varaktighetslängd för underaktiviteterna. Du kan till exempel dra en sammanfattningsstapel för att öka varaktigheten utan att påverka underaktiviteterna. Du kan inte ändra varaktigheten för automatiskt schemalagda sammanfattningsaktiviteter manuellt.

Vilka av följande varaktighetsvärden är tillåtna i automatiskt schemalagda aktiviteter?

4

Rätt! Automatiskt schemalagda aktiviteter använder numeriska värden. Du kan skriva antingen ”4d” eller ”4”.

Fyra dagar

Tyvärr, fel svar. ”Fyra” är inte ett numeriskt värde och accepteras därför inte som ett varaktighetsvärde för automatiskt schemalagda aktiviteter. Använd ”4” eller ”4d” för automatiskt schemalagda aktiviteter.

Snart

Tyvärr, fel svar. Ett ord som ”snart” kan bara användas som varaktighet för manuellt schemalagda aktiviteter.

Manuellt schemalagda aktiviteter kan ha startdatumet ”snart”.

Sant

Rätt! Manuellt schemalagda aktiviteter kan ha datumvärden som består av ord, datum eller siffror.

Falskt

Tyvärr, fel svar. Manuellt schemalagda aktiviteter behöver inte ha datumvärden i ett datumformat. De kan ha datumvärden som består av ord som ”snart” eller ”prata med Michael”.

Feedback

Snabbreferens

Se även

Skapa ett nytt projekt

Project öppnas som standard med ett nytt projekt. Så här skapar du ytterligare projekt:

 1. Klicka på fliken Arkiv. Backstage-vyn visas.

 2. Klicka på Nytt.

 3. Klicka på Tomt projekt.

 4. Klicka på Skapa.

Länka två aktiviteter

Genom att länka aktiviteter kan du skapa relationer mellan aktiviteter. Du kanske till exempel vill att en aktivitet ska börja när en annan avslutas. Du vill till exempel inte att designfasen inleds samtidigt som byggfasen, det skulle kunna leda till problem. Du kan då länka designfasen till byggfasen så att den andra inleds när den första har avslutats.

 1. Markera de två aktiviteter som du vill länka. Markera den första aktiviteten genom att klicka på namnet i kolumnen Aktivitetsnamn och håll sedan ned SKIFT samtidigt som du klickar på den andra aktiviteten.

 2. Klicka på fliken Aktivitet och klicka sedan på Länka aktivitet i gruppen Schema Länka aktiviteter .]

 3. Om du vill ändra typen av länk dubbelklickar du på linjen mellan de länkade aktiviteterna och väljer något av följande:

  • Avslut till start (AS)    Den andra aktiviteten kan inte börja förrän den första avslutas. Om du till exempel har de två aktiviteterna "Bygga staket" och "Måla staket" så kan inte "Måla staket" börja förrän "Bygg staket" har avslutats. Det här är den vanligaste typen av beroende.

  • Start till start (SS)    Den andra aktiviteten kan inte börja förrän den första startar. Om du till exempel har de två aktiviteterna "Gjut grunden" och "Jämna ut betonggolv" så kan inte "Jämna ut betonggolv" börja förrän "Gjut grunden" startar.

  • Avslut till avslut (AA)    Den andra aktiviteten kan inte avslutas förrän den första avslutas. Om du till exempel har de två aktiviteterna "Installera ledningar" och "Besiktiga elinstallation" så kan inte "Besiktiga elinstallation" avslutas förrän "Installera ledningar" avslutats.

  • Start till avslut (SA)    Den andra aktiviteten kan inte avslutas förrän den första startar. Den här beroendetypen kan användas för just-in-time-schemaläggning upp till en milstolpe eller ett slutdatum för projektet för att minimera risken för att en aktivitet avslutas sent om den beroende aktiviteten försenas.

Ändra aktivitetsläge för en aktivitet

Det finns två typer av aktivitetslägen: manuellt schemalagda och automatiskt schemalagda:

 • Manuellt schemalagda    Manuellt schemalagda aktiviteter ger större flexibilitet när det gäller hur en aktivitet schemaläggs. Du kan till exempel skapa varaktigheten ”snart” för en manuellt schemalagd aktivitet utan att ett felmeddelande visas i Project.

 • Automatiskt schemalagda    Automatiskt schemalagda aktiviteter kräver specifika typer av värden för fälten varaktighet och start. De här aktiviteterna använder den här informationen (tillsammans med kalenderinformation) för att hjälpa till att avgöra var aktiviteter bör starta i relation till andra aktiviteter.

Så här ändrar du aktivitetsläge för en aktivitet:

 • I kolumnen Aktivitetsläge för en aktivitet klickar du på Schemalägg automatiskt ( Schemalägg automatiskt ) eller Manuellt schemalagd ( Tillagd aktivitet med frågetecken eller Tillagd aktivitet ).

Skapa en disposition för ett projekt för att skapa en fas med underaktiviteter

Genom att skapa dispositioner kan du dela upp din aktivitetslista så att den blir mer ordnad och läsbar. Du skapar dispositioner genom att dra in eller flytta en aktivitet till en lägre dispositionsnivå i kolumnen Aktivitetsnamn. När du drar in en aktivitet blir den en underaktivitet till den närmast föregående aktiviteten på en högre dispositionsnivå. Aktiviteter på den högsta dispositionsnivån kallas ibland för faser.

 1. Markera den aktivitet som du vill dra in under dess fas eller sammanfattningsaktivitet.

 2. Klicka på Dra in aktivitet ( Dra in aktivitet ) på fliken Aktivitet i gruppen Schema.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×