Komma igång med Outlook Web App

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Logga in på Outlook Web App:

 1. Öppna en webbläsare eller öppna ett nytt fönster om den redan är öppen.

 2. Gå till URL-Adressen som tillhandahålls av den person som hanterar ditt e-postkonto. Ett företag med namnet Contoso kan till exempel använda en URL, till exempel https://mail.partner.contoso.com.

 3. Ange ditt användarnamn och lösenord.

 4. Klicka på Logga in.

Obs!: Om du försöker logga in på Office 365 finns i Logga in på Outlook.com eller Outlook på webben.

Den här artikeln innehåller följande avsnitt

Meddelanden, navigering och inställningar

Öppna ett objekt i ett separat fönster

Arbeta offline

E-post

Kalender

Månadsvy

Personer

Aktiviteter

Meddelanden, navigering och inställningar

Längst upp i Outlook Web App visas meddelanden, länkar till de olika informationstyper som finns sparade i postlådan och länkar till din personliga information och dina personliga alternativ.

Navigeringsfältet i Outlook Web App

 1. De här ikonerna visas när du har ett nytt meddelande, en kalenderpåminnelse eller en påminnelse om en uppgift. Du kan klicka på kuvertet för att förhandsgranska det senaste nya meddelandet, eller på kalendern för att visa och hantera kalender- och uppgiftspåminnelserna. Ikonerna visas bara om det finns ett nytt meddelande eller en aktiv påminnelse.

 2. Klicka här om du vill växla till andra områden i Outlook Web App.

 3. Chattstatus, personlig information, alternativ och hjälp. Det här området använder du för att logga in till chatten och hantera din chattstatus, ändra din personliga information, gå till alternativen eller logga ut från kontot.

Överst på sidan

Öppna ett objekt i ett separat fönster

I Outlook Web App läser och skapar du som standard objekt i läsfönstret eller i ett överläggsfönster över huvudfönstret. Men det passar inte alltid. Ibland vill du kunna visa en händelse i ett separat fönster.

Om du vill öppna ett objekt i ett separat fönster räcker det för det mesta att du håller utkik efter popout-ikonen Öppna i nytt fönster längst upp i hörnet i det objekt som du arbetar med. Klicka på ikonen, så öppnas objektet i ett separat fönster.

Om du vill öppna ett meddelande som du håller på att läsa i ett separat fönster klickar du på den utökade menyn ikonen utökad meny och välj Öppna i ett separat fönster.

Överst på sidan

Arbeta offline

Med offlineåtkomst kan du använda Outlook Web App på din bärbara eller stationära dator när du inte är ansluten till Internet. Information om hur du konfigurerar offlineåtkomst finns i Använda Outlook Web App offline.

Överst på sidan

E-post

När du loggar in till Outlook Web App kommer du direkt till Inkorgen. Du får reda på mer om meddelanden i Outlook Web App om du går till avsnittet E-postöversikt.

E-post i Outlook Web App

Här ser du dina meddelanden.

 1. Skapa ett nytt meddelande genom att klicka på Nytt e-postmeddelande.

 2. Mappar. Mapplistan omfattar postlådans mappar och Favoriter-mapparna. Den kan också innehålla andra mappar, till exempel Arkiv-mapparna. Du kan dölja fönstret genom att klicka på mappikonen längst upp. Klickar du på de trekantiga ikonerna bredvid mappnamnen kan du visa och dölja mapparna i vyn.

 3. Sökfönster. Här skriver du in det som du vill söka efter. Det kan till exempel vara namnet på en person som du vill hitta meddelanden från, eller text som du vill söka efter för att hitta ett särskilt meddelande.

 4. Lista över de meddelanden som finns i den aktuella mappen. Varje post i listvyn innehåller extrainformation, som hur många meddelanden konversationen omfattar och hur många som är olästa, och om det finns bifogade filer, flaggor eller kategorier kopplade till några av meddelandena i konversationen. En konversation kan omfatta ett eller flera meddelanden. Om du markerar en konversation kan du ta bort den, lägga till en flagga eller lägga till en kategori genom att klicka på motsvarande ikoner. Längst upp i listvyn finns det filter som du kan klicka på för att snabbt söka efter olästa meddelanden, flaggade meddelanden eller meddelanden där ditt namn förekommer i raden Till eller Kopia. Bredvid filtren visas namnet på den mapp som du tittar på just nu och den vy som du har valt.

 5. Läsfönstret, där den konversation som du markerat visas. Du kan alltid svara på ett meddelande i konversationen genom att klicka på länkarna till höger.

Överst på sidan

Kalender

Näst efter Inkorgen är det antagligen kalendern som du kommer att använda mest i Outlook Web App. Du får reda på mer om kalendrar i Outlook Web App om du går till avsnittet Kalenderöversikt.

Kalenderns veckovy

 1. Skapa en ny händelse genom att klicka på ny händelse. En händelse kan vara en avtalad tid, ett möte eller en heldagsaktivitet.

 2. Du använder kalendrarna för att navigera från ett datum till ett annat. Den vecka som du visar för tillfället är skuggad, och det aktuella datumet är markerat med en mörkare skuggning. Om du klickar på kalenderikonen längst upp kan du visa eller dölja den här delen av kalendervyn.

 3. Du kan visa mer än en kalender i taget. I det här avsnittet kan du också lägga till andras kalendrar och välja vilka du vill visa.

 4. Det här är ett annat område som du kan använda för att navigera mellan olika datum. Om du vill hoppa till ett datum klickar du på det. Du kan också klicka på pilarna ute i kanterna om du vill se datumen före eller efter de datum som visas just nu.

 5. Huvudfönstret där kalendrarna visas.

 6. Välj den vy som du vill ha, och dela eller skriv ut kalendern.

Månadsvy

Månadsvyn kan innehålla stora mängder information. För att du lättare ska kunna använda den visas en dagordning för den valda dagen:

Kalenderns månadsvy

 1. Skuggningen visar det aktuella datumet.

 2. Den lite ljusare skuggningen visar den månad som är vald.

 3. Skuggningen visar den valda dagen, och siffran anger hur många objekt som inte visas för respektive dag. Dubbelklicka på ett objekt för att öppna det. Du kan skapa en ny händelse för ett datum genom att dubbelklicka på det tomma utrymmet i datumet.

 4. Det skuggade objektet är en heldagsaktivitet.

 5. Dagordningen för den valda dagen. Du kan skapa ett nytt objekt för det aktuella datumet genom att dubbelklicka på det tomma utrymmet i dagordningen.

Överst på sidan

Personer

Här sparas dina kontakter. Härifrån kan du söka efter, skapa och redigera dina kontakter. Du kan också söka efter kontakter i organisationens katalog. Du får reda på mer om kontakter i Outlook Web App om du går till avsnittet Kontaktöversikt.

Kontaktvy

 1. Skapa en ny kontakt genom att klicka på Nytt .

 2. Alla platser där du kan hitta kontaktinformation.

 3. Sök. Här kan du fylla i namnet på en person och söka efter den bland dina kontakter och i organisationens katalog.

 4. Lista över alla kontakter i den aktuella mappen.

 5. Kontaktkortet för den valda personen.

 6. Åtgärder som du kan vidta direkt via kontaktkortet. Klicka på ikonerna om du vill skicka ett meddelande, starta en chattsession eller skapa en mötesförfrågan.

Överst på sidan

Uppgifter

I Uppgifter sparas uppgifter som du skapar eller som andra skickar till dig. Här sparas också meddelanden som du markerar med flaggor. När du visar dina uppgifter fungerar Flaggade objekt och uppgifter som standardvy. Du kan byta standardvy genom att välja Uppgifter i mapplistan till vänster. Gå till avsnittet Uppgiftsöversikt om du vill få reda på mer om uppgifter i Outlook Web App.

Uppgifter i Outlook Web App

 1. Skapa en ny uppgift genom att klicka på Ny uppgift.

 2. Du använder den här kolumnen för att visa flaggade objekt och uppgifter, eller också bara uppgifter.

 3. Filter. Välj filter beroende på vilka objekt som du vill se. Uppgifter och flaggade objekt som inte har ett datum som är associerad med dem och som inte är slutförd visas endast när du markerar alla.

 4. Lista över objekt som uppfyller de aktuella filtreringsvillkoren. Klicka på ett objekt om du vill visa det i läsfönstret. Du kan använda kontrollerna i listvyn för att ändra status för ett objekt. Till exempel kan du markera en uppgift som slutförd eller ta bort en flagga från ett meddelande.

 5. Läsfönstret där de valda objektens innehåll visas. Ett objekt som består av en uppgift kan du ändra med hjälp av kontrollerna i hörnet längst upp. Är objektet ett meddelande ser kontrollerna likadana ut som när du läser din e-post.

Obs!: Om du kan komma åt Uppgifter eller inte beror på vilka inställningar organisationen har.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×