Komma igång med OneNote-anteckningsbok för personal: Genomgång för arbetsledare i skolan

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Skapa OneNote-anteckningsbok för lärare är en app för SharePoint Online som du kan använda för att konfigurera en OneNote-anteckningsbok för lärarna. Med appen skapas en anteckningsbok för lärare som innehåller tre underkategorier med anteckningsböcker:

 • Gemensam anteckningsbok – en anteckningsbok som alla lärare och gruppens chef kan använda för att dela, organisera och samarbeta.

 • Innehållsbiblioteket – en anteckningsbok där chefer kan dela kursmaterial med lärarna. Chefen kan lägga till och redigera materialet, men för lärarna är anteckningsboken skrivskyddad.

 • Lärarnas anteckningsböcker – privata anteckningsböcker som delas mellan cheferna och de enskilda lärarna. Chefen kan komma åt de här anteckningsböckerna när som helst, men lärarna kan inte se andra lärares anteckningsböcker.

Scenarier för anteckningsböcker för lärare

Vi har tagit fram några exempel på hur chefer och lärare kan använda OneNote-anteckningsbok för lärare. Chefer och lärare kan vara på nivåerna årskurs, skola, fakultet, avdelning eller distrikt. Det är upp till er att bestämma hur många ni vill konfigurera. Eftersom OneNote finns på alla plattformar och enheter har det blivit enklare än någonsin att lära sig och samarbeta när som helst, var som helst, på valfri enhet. Vi vet att möjligheterna är oändliga, så om du har nya idéer vill vi gärna att du delar med dig av dem på adressen OneNoteEdu@Microsoft.com.

Gemensam anteckningsbok
 • Mötesanteckningar för lärare – samla alla anteckningarna på ett ställe och spåra mötesdeltagande och granska protokoll snabbt och enkelt. Lärarmöte, kommitté, årskurs, avdelning eller kompetensutvecklingsgrupper. OneNote är nära integrerat med Outlook och Office, samt med avancerade sökfunktioner, så att du aldrig glömmer bort en uppföljning.

 • Initiativ – planera skolans satsningar gemensamt och håll ordning på saker, t.ex. förbättring av skolan och insamlingar.

 • ”Tidvattensdiagram” för elevers bästa och sämsta prestationer – vissa skolor har använt den här nyskapande och samarbetsbaserade metoden för att spåra elevers bästa och sämsta prestationer i skolan över tiden.

 • Utveckling av lektionsplaner över årskurser – vissa skolor konfigurerar en anteckningsbok för lärare för en viss årskurs, och utvecklar lektionsplaner och läroplaner för hela skolan Exempelvis kan matematiklektionsplaner för årskurs 9 delas och utvecklas av 10 lärare.

Innehållsbibliotek
 • Regler och tillvägagångssätt – samla viktig information som e-postmeddelanden med bifogade filer, skolans regelverk och andra saker på ett gemensamt ställe. Eftersom OneNote kan användas från alla enheter och plattformar kan du öppna det när som helst, var som helst, till och med i offlineläge.

 • Datum och deadlines – länkar, fästisar, kalendrar, deadlines, att göra-uppgifter – du kan lägga allt det på en delad plats som alla alltid kan komma åt.

Användningsområden för privata anteckningsböcker för lärare
 • Personlig utveckling – Yrkesmässig utveckling/yrkesmässigt lärande är viktigt för lärare och fakultetsmedlemmar. Ett bra sätt att använda den privata anteckningsboken är att samla planer för kompetensutveckling och feedback, och att dela och samla in feedback från chefen.

 • Observationer i klassrummet – observationer som görs i klassrummet kan förvaras i en privat personalanteckningsbok. Ta foton med OneNote-mobilappen (valfri enhet) och infoga dem direkt i anteckningsboken för lärare. Spela in ljud med telefonen under observation, eller använd digitala pennanteckningar och skriv för hand. Den flexibla arbetsytan i OneNote är en praktisk miljö för observationer i klassrummet.

 • Lektionsplanering och Feedback – ett bra sätt att samla in feedback om lektionsplaneringen är att läraren lägger den digitala lektionsplanering i sin privata anteckningsbok för lärare. Chefen kan enkelt ge feedback i realtid, eller offline, och kan använda all slags feedback, inklusive text, bild, pennanteckningar, ljud eller till och med video. Arbetsytan i OneNote gör att det går att samla in och dela feedback på ett mycket mer flexibelt sätt. Om en lärare är frånvarande kan chefen skriva ut planer härifrån och ge dem till vikarien.

 • Utvärdering – chefer kan samla in och dela privat feedback och utvärderingsinformation i anteckningsboken för lärare.

 • Föräldrakommunikation – med hjälp av funktionen ”skicka till OneNote” i Outlook kan lärare enkelt lägga in viktiga e-postmeddelanden i den privata anteckningsboken för lärare för senare bruk.

 • Individuell läroplan – vissa skolor har övervägt att använda privata anteckningsböcker för lärare för att samla viktig information om elevernas individuella läroplaner. På så sätt får man en privat plats där läraren och chefen kan kommunicera och samarbeta kring läroplanerna.

Andra användningsområden för arbetsböcker för lärare
 • Kompetensutvecklingsgrupper – OneNote-anteckningsböcker för lärare är ett utmärkt verktyg för att få igång kompetensutvecklingsgrupper i skolorna. Med hjälp av enkel konfiguration kan ledaren för kompetensutvecklingsgruppen ("chefen") snabbt konfigurera en anteckningsbok där användare kan samarbeta snabbt och effektivt i realtid. Du kan även lägga till samägare i anteckningsboken, så att rektorer, vicerektorer eller annan administrativ personal enkelt kan följa med i vad som händer och även samarbeta via anteckningsboken.

Vad du kommer att behöva

 • SharePoint Online konfigurerat för skolan som en del av en prenumeration på Office 365.

 • Ett organisationskonto för dig (chef) med fullständig behörighet att använda appen OneNote-anteckningsbok för lärare för att skapa anteckningsböcker för lärare.

 • Lärarna måste ha organisationskonton för Office 365.

 • Appen OneNote-anteckningsbok för lärare måste läggas till bland SharePoint-webbplatserna av någon på skolan som har behörigheter som innehavaradministratör. Hänvisa IT-administratören till appen OneNote-anteckningsbok för lärare i App Store för SharePoint.

  Anvisningar för administratörer finns här: Lär dig hur IT-administratören installerar OneNote-anteckningsbok för lärare på skolan.

 • Internet Explorer 10 eller Internet Explorer 11 för att kunna använda appen OneNote-anteckningsbok för lärare. Andra moderna webbläsare bör också fungera.

Kom igång genom att följa anvisningarna för hur du skapar en anteckningsbok för lärare med appen OneNote-anteckningsbok för lärare.

Öppna OneNote-anteckningsbok för lärare

 1. Navigera till den SharePoint-webbplats där du ska skapa anteckningsböcker för lärare.

  Nu har OneNote-anteckningsbok för lärare funktioner för att skapa anteckningsböcker för lärare på OneDrive för företag-platsen. Här kan IT-administratören hitta ytterligare information om att konfigurera en skolwebbplats för anteckningsböcker för lärare: Lär dig hur IT-administratören installerar OneNote-anteckningsbok för lärare på skolan. Fråga IT-administratören om webbplatsens adress när den är klar för användning.

 2. Klicka på Infogad A-Gear högst upp till höger och sedan på Webbplatsinnehåll.

  Webbplatsinnehåll.

 3. Klicka på OneNote-anteckningsbok för lärare.

  Skapa en ny anteckningsbok för lärare.

  Tips: Om appen OneNote-anteckningsbok för lärare inte visas på första sidan bläddrar du igenom Webbplatsinnehåll längst ned på sidan eller söker efter OneNote-anteckningsbok för lärare i sökrutan Webbplatsinnehåll.

  Obs!: OneNote-anteckningsbok för lärare måste redan vara installerad och du (chefen) måste ha Fullständig behörighet till den aktuella SharePoint-webbplatsen.

Skapa en anteckningsbok för lärare

 1. Klicka på Skapa anteckningsbok för lärare bland de tillgängliga alternativen.

  Välkommen till Skapa anteckningsbok för lärare.

 2. Ge den nya anteckningsboken ett namn och klicka sedan på Nästa.

  Tips: Vi rekommenderar att du skapar en separat anteckningsbok för varje team med lärare. Om du t.ex. leder flera grupper med lärare kan du skapa en anteckningsbok för varje grupp. Ge varje anteckningsbok ett unikt namn som du och lärarna lätt kan identifiera. Du kan ge anteckningsböckerna namn som ”Lärare upp till årskurs 6”, ”Lärare upp till årskurs 9” o.s.v.

  Obs!: Varje anteckningsbok du skapar måste ha ett unikt namn och det kan inte innehålla följande tecken # / * ? " | < > : . % ' \.

  Översikt över anteckningsboken.

(Valfritt) Lägg till en annan samägare bland lärarna

På den här skärmen kan du välja att lägga till ytterligare en ägare till anteckningsboken. Den ägare som läggs till för arbetsboken får samma behörigheter som du. Du kan lägga till så många ägare du vill.

 • Ange samägarens namn och klicka på Nästa.

  Lägga till en medägare

  Slutför lägga till en medägare

Lägg till lärarna i anteckningsboken för lärare

Du kan lägga till lärarna manuellt eller i grupp.

Obs!: Lärarna måste ha organisationskonton för Office 365 för att du ska kunna göra det här. Fråga IT-administratören om du är osäker på om de har det eller inte.

Lägga till lärare individuellt

 1. Skriv en anställds namn i textrutan och tryck sedan på Enter.

  Medan du skriver slås möjliga matchningar upp i appen. Om du till exempel skriver ”Jakob” kommer alla lärare med det namnet att visas.

  Lägg till personal individuellt.

 2. Upprepa steg 1 tills du har lagt till alla lärare och klicka sedan på Nästa.

Lägga till lärare i grupp

 1. Kopiera och klistra in en lista med lärarnas namn avgränsade med semikolon (;) i textrutan.

  När du har klistrat in lärarnas namn i textrutan slår appen upp alla namn. Det kan ta en liten stund för appen att automatiskt lösa varje namn. För de namn som inte hittas kan du ange namnet på nytt eller ta bort det ur textrutan.

  Masstillägg av personal i anteckningsboken.

 2. Klicka på Nästa när du har lagt till alla lärare och namnen har lösts.

Inled varje anteckningsbok för lärare med avsnitt

 1. Låt rutorna bredvid de standardavsnitt du vill skapa i varje anställds anteckningsbok vara markerade.

  Designa privata utrymmen

 2. Klicka på Lägg till fler om du vill lägga till fler avsnitt i varje anställds anteckningsbok.

 3. Klicka på Nästa när du är klar.

  När du skapat anteckningsboken för lärare kan du även lägga till och ta bort avsnitt direkt i lärarnas anteckningsböcker.

Slutför anteckningsboken för lärare

 1. Klicka på Chefs anteckningsbok och sedan på Anställds anteckningsbok för att kontrollera hur underkategorier och avsnitt för anteckningsböcker kommer att skapas.

 2. Klicka på Inbyggd b bakåtpil för att återgå till att lägga till eller ta bort avsnitt, eller klicka på Skapa för att skapa en anteckningsbok för lärare med hjälp av appen.

  förhandsgranska din anteckningsbok.

 3. Klicka på länken med anteckningsbokens namn (i det här exemplet är det Lärare – 6) för att öppna anteckningsboken i OneNote. Förutom att ett e-postmeddelande skickas automatiskt kan du välja att kopiera länken och ta med den i meddelandet eller för att arkivera den. Du kan hämta den här länken senare från OneNote 2013 genom att högerklicka på anteckningsboken i listan med anteckningsböcker och sedan klicka på Kopiera länk till anteckningsbok.

  Alla lärare i en grupp använder samma länk för att komma åt anteckningsboken för lärare. Om du gör anteckningsböcker för flera grupper med lärare, så kommer länkarna att vara olika.

  Nu är du klar.

  Tips: Du kanske vill lägga till innehåll i Innehållsbiblioteket innan du bjuder in lärarna att öppna anteckningsboken för lärare. Spara en kopia av länken medan du förbereder anteckningsboken, och dela den sedan med lärarna när du är klar.

Få länkar till alla anteckningsböcker för lärare

Det enda du behöver göra för att hitta en länk till en anteckningsbok för lärare är att öppna appen och klicka på Skaffa länkar till anteckningsboken.

Hämta länkar till dina anteckningsböcker.

Då visas en sida med alla anteckningsböcker för lärare som du har skapat och en länk till var och en av dem. Markera helt enkelt länken, kopiera den genom att trycka på Ctrl+C och klistra sedan in länken i ett e-postmeddelande till läraren.

Hur hittar lärarna länkar till anteckningsböcker för lärare?

OneDrive för företag

Om en chef sparar anteckningsboken för lärare i OneDrive för företag eller på en SharePoint-gruppwebbplats, så visas den automatiskt i lärarens mapp Delas med mig i OneDrive för företag.

I det här exemplet har chefen skapat anteckningsboken ”Lärare – 6” och lagt till alla lärare som ingår i gruppen. När en anställd går till OneDrive för företag och tittar under länken Delas med mig visas anteckningsboken ”Lärare – 6” automatiskt.

Delas med mig.

SharePoint-gruppwebbplats

I vissa skolor skapar alla lärare anteckningsböcker på en viss gruppwebbplats. Om er skola eller ert distrikt hör till dem, så läggs en post för Anteckningsböcker för lärare till i navigeringsfönstret Snabbstart i SharePoint, på vänster sida av skärmen.

Hitta en länk med SharePoint

dina slutförda anteckningsböcker

Hantera Personalanteckningsböcker

Klicka på knappen Hantera anteckningsböcker för att hantera andra funktioner för anteckningsböcker för lärare.

Skärmbild av ikonen för anteckningsbokslistor.

Då visas en sida som visar alla anteckningsböcker för personal som skapats av du, samt information för att anpassa var och en.

Alternativ som ingår:

 • Byta namn på Personal avsnitt – om du vill byta namn på alla lärare avsnitt, klicka på den lilla pennikonen och Skriv det nya namnet för avsnittet. Se till att klicka på Spara när du byter namn på Personal avsnitt.

 • Lägga till lärare avsnitt – om du vill distribuera ett nytt avsnitt till alla anställda, klickar du på knappen Lägg till avsnitt. Se till att klicka på Spara när du lägger till elevavsnitt.

 • Låsa gemensam anteckningsbok – aktivera det här alternativet ändras gemensam anteckningsbok till skrivskyddat läge (eller låsning) så att alla anställda inte kan redigera. Du kan aktivera/inaktivera växeln från låst till frigörs när som helst.

 • Öppna anteckningsboken för lärare – Klicka på Öppna för att öppna anteckningsboken.

 • Dela en länk till anteckningsboken för lärare – om du vill skicka en länk till anteckningsboken till din personal, markera och kopiera texten i rutan länk och sedan klistra in den i ett e-postmeddelande.

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×