Komma igång med OneNote Class Notebook: Genomgång för lärare

OneNote-anteckningsbok för klassen är en app som hjälper dig att konfigurera OneNote i din klass. Den här appen skapar en anteckningsbok för klassen, som innehåller tre typer av underkategorier med anteckningsböcker:

 • Elevanteckningsböcker – Privata anteckningsböcker som delas av läraren och de enskilda eleverna. Lärare kan komma åt anteckningsböckerna när som helst, men eleverna kan inte se de andra elevernas anteckningsböcker.

 • Innehållsbibliotek – En anteckningsbok där lärare kan dela kursmaterial med eleverna. Lärare kan lägga till och redigera materialet, men för elever är anteckningsboken skrivskyddad.

 • Samarbetsutrymme – En anteckningsbok som klassens elever och lärare kan använda till att dela, organisera och samarbeta.


Dessutom har vi släppt tillägget Anteckningsbok för klassen, vilket är ett användbart verktyg för att göra anteckningsböcker för klassen ännu mer effektiva för lärare. Tillägget är fritt tillgängligt för användare av OneNote 2013 och 2016 för Windows och ingår också i OneNote 2016 för Mac. Mer information finns i följande supportartiklar:


Det här behöver du

 • En Office 365 Education-prenumeration där OneDrive för företag ingår. Om du är osäker på huruvida ni har detta i skolan kan du kontakta IT-administratören för mer information.

 • Ett organisationskonto för dig (lärare) med behörigheter att skapa klassanteckningsböcker med appen OneNote-anteckningsbok för klassen.

 • Eleverna måste ha ett organisationskonto för Office 365.

Vi rekommenderar Internet Explorer 10 eller Internet Explorer 11 för att kunna använda appen OneNote-anteckningsbok för klassen. Andra moderna webbläsare bör också fungera.


Komma igång

Starta OneNote Class Notebook

 1. Logga in på Office 365.

 2. Klicka på startprogrammet högst upp till vänster.

  Skärmbild av appfönstret.

 3. I listan med program som visas klickar du på appen Class Notebook.

Skapa en anteckningsbok för en klass

 1. Klicka på Skapa anteckningsbok för klass bland de tillgängliga alternativen.

  Skärmbild av välkomstsidan för appen Klassanteckningsbok.

 2. Ge den nya anteckningsboken ett namn och klicka sedan på Nästa.

  Tips: Vi rekommenderar att du skapar en ny anteckningsbok för varje klass. Om du till exempel undervisar flera spanska 2-klasser skapar du en anteckningsbok för varje klass. Ge varje anteckningsbok ett unikt namn som det är enkelt för dig och dina elever att identifiera. Du kan döpa anteckningsböckerna till "Spanska 2 K1" för din första klass, "Spanska 2 K2" för din andra klass och så vidare.

  Obs!: Varje anteckningsbok du skapar måste ha ett unikt namn och det kan inte innehålla följande tecken # / * ? " | < > : . % ' \.

  anteckningsboksstrukturen

(Valfritt) Lägg till en annan lärare i din klassanteckningsbok

På den här skärmen kan du välja att lägga till ytterligare en lärare i klassanteckningsboken. Den lärare som läggs till får samma behörigheter som du. Du kan lägga till så många du vill.

 • Ange lärarens namn och klicka på Nästa.

  lägg till en lärare

Lägga till eleverna till anteckningsboken för klassen

Du kan lägga till elever i anteckningsboken för klassen genom att lägga till dem en och en, genom att klistra in en lista med elever eller genom att lägga till gruppalias. Appen Klassanteckningsbok har nu stöd för Active Directory-säkerhetsgrupper och moderna grupper. Varje elev får ett eget privat avsnitt och får tillgång till samarbetsavsnitten.

Obs!: För närvarande har vi inte stöd för distributionslistor och SharePoint-grupper. Om det inte går att lägga till vissa elevgrupper i anteckningsboken för klassen kontaktar du IT-administratören för att konfigurera dem som AD-säkerhetsgrupper eller moderna grupper.

Obs!: Eleverna måste ha organisationskonton för Office 365 om du ska kunna göra det här. Fråga IT-administratören om du är osäker på om de har det eller inte.

 1. Du kan lägga till en elev i taget genom att skriva deras namn i textrutan och sedan trycka på Retur. Medan du skriver slås möjliga matchningar upp i appen. Om du till exempel skriver "Jakob" hittas alla elever som matchar det namnet.

  Skärmbild av hur du lägger till elevers namn individuellt med hjälp av Skapa anteckningsbok för klassen.

  Tips: Medan du skriver slås möjliga matchningar upp i appen. Om du till exempel skriver "Jakob" kommer alla elever med det namnet upp.

 2. Du kan lägga till grupper på samma sätt som du lägger till elever. Skriv namnet på gruppen – förslag visas i appen och du kan välja den grupp som du vill lägga till.

  Skärmbild av hur du lägger till grupper i appen Klassanteckningsbok.

 3. Du kan lägga till flera elever på en gång genom att kopiera och klistra in en lista med elever enligt nedan. När du har klistrat in elevernas namn i textrutan slås alla namn upp i appen. Det kan ta en liten stund för varje namn att slås upp automatiskt i appen. För varje matchning som inte hittas kan du skriva namnet igen eller ta bort namnet i textrutan.

  anteckningar

  Klicka på Nästa när du har lagt till alla elever och grupper.

Inled varje elevs anteckningsbok med avsnitt

 1. Låt rutorna bredvid de standardavsnitt du vill skapa i varje elevs anteckningsbok vara markerade.

  skapa avsnitt
 2. Klicka på Lägg till fler om du vill lägga till fler avsnitt i varje elevs anteckningsbok.

 3. Klicka på Nästa när du är klar.

  Tips: Vi rekommenderar att du skapar avsnittsnamn som motsvarar aktiviteter, och inte enheter. Använd till exempel namn som stenciler, lektionsanteckningar och frågesporter. Anledningen är att studenter arbetar i en enhet i taget och att det tar längre tid att hitta intressanta poster i enhetsavsnitt.

  Obs!: När du skapat klassens anteckningsbok kan du även lägga till och ta bort avsnitt direkt i elevernas anteckningsböcker.

Slutför klassens anteckningsbok

 1. Klicka på Lärarens anteckningsbok och Elevens anteckningsbok för att verifiera hur underordnade anteckningsböcker och avsnitt skapas för klassen. Klicka på Inbyggd b bakåtpil om du vill gå tillbaka till avsnittet lägga till eller ta bort avsnitt och klicka på Skapa om du vill skapa anteckningsboken för klassen.

  förhandsgranska anteckningsbok
 2. Öppna klassanteckningsboken i OneNote genom att klicka på anteckningsbokens namnlänk. När anteckningsboken är redo att användas av eleverna skickar du hyperlänken som visas i textrutan via e-post till eleverna. Spara en kopia av länken för framtida bruk eller hämta den senare i OneNote 2013 genom att högerklicka på klassanteckningsboken i listan med anteckningsböcker och sedan klicka på Kopiera länk till anteckningsbok.

  Tips: Alla i klassen kommer åt klassens anteckningsbok med samma länk. Om du gör anteckningsböcker för flera klasser är länkarna till dem olika.

  länk till anteckningsbok

  Tips: Du kanske vill lägga till innehåll i innehållsbiblioteket innan du bjuder in eleverna att öppna anteckningsboken för klassen. Spara en kopia av länken medan du förbereder anteckningsboken, och dela den sedan med eleverna när du är klar.

Hantera anteckningsböcker för klassen

Du kan hantera andra funktioner för anteckningsböcker för klassen genom att klicka på knappen Hantera anteckningsböcker.

Skärmbild av ikonen för anteckningsbokslistor.

Då visas en sida med alla anteckningsböcker för klassen som du skapat samt information om hur du anpassar dem.

Alternativ som ingår:

 • Byta namn på elevavsnitt – Om du vill byta namn på ett elevavsnitt klickar du på den lilla pennikonen och skriver avsnittets nya namn. Kom ihåg att klicka på Spara när du bytt namn på elevavsnitt.

 • Lägga till elevavsnitt – Om du vill distribuera ett nytt avsnitt till alla elever klickar du på knappen Lägg till avsnitt. Kom ihåg att klicka på Spara när du lagt till elevavsnitt.

 • Aktivera avsnittsgruppen Endast lärare – Avsnittsgruppen Endast lärare är en privat sida där endast läraren kan se vad som finns. Om du vill lägga till en Endast lärare-avsnittsgrupp i anteckningsboken för klassen klickar du på Aktivera avsnittsgruppen Endast lärare. Andra lärare som har åtkomst till din anteckningsbok för klassen har även åtkomst till avsnittsgruppen Endast lärare, men eleverna kan inte se något här.

 • Låsa samarbetsutrymmet – Om du aktiverar det här alternativet ändras samarbetsutrymmet till att bli skrivskyddat (eller låst) så att ingen elev kan redigera det. Du kan när som helst växla från låst till olåst.

 • Öppna anteckningsboken för klassen – Klicka på Öppna för att öppna anteckningsboken för klassen.

 • Dela en länk till anteckningsboken för klassen – Om du vill skicka en länk till Anteckningsbok för klassen till din klass, markerar och kopierar du texten i rutan Länk och klistrar in den i ett e-postmeddelande.


Alternativ för att hantera anteckningsböcker


Hjälpa eleverna att hitta klassanteckningsboken

Eleverna hittar alla nya klassanteckningsböcker i mappen Delas med mig i OneDrive för företag.

hitta en länk

För klassanteckningsböcker som har skapats på en SharePoint-plats kan studenterna hitta alla sina klassanteckningsböcker genom att gå till posten Klassanteckningsböcker i navigationsfönstret Snabbstart för SharePoint på vänster sida av skärmen.

Klassanteckningsböcker


FELSÖKNING

Jag ser inte ikonen för OneNote-anteckningsbok för klassen på min våffelmeny. Vad är felet?

Prova följande:

 1. Kontrollera att du har någon av följande licenser:

  • Office 365 Education för lärare och övrig personal

  • Office 365 Education Plus för lärare och övrig personal

  • Office 365 för lärare (individuell registrering)

  • Office 365-abonnemang A1 för lärare

  • Office 365-abonnemang A2 för lärare

  • Office 365-abonnemang A3 för lärare

  • Office 365-abonnemang A3 för lärare

  • Office 365-abonnemang A4 för lärare

  • SharePoint (abonnemang 1) för lärare

  • SharePoint (abonnemang 2) för lärare

  • Office Professional Plus för lärare

  • Office Web Apps (abonnemang 1) för lärare

  • Office Web Apps (abonnemang 2) för lärare


 2. Kontrollera att OneNote-anteckningsbok för klassen inte är inaktiverat på administrationsportalen:

  • Öppna startprogrammet och klicka på Admin.

   Skärmbild av appfönstret


  • Klicka på SharePoint i det vänstra navigeringsfönstret under Admin.

   Skärmbild av administrationsnavigeringsfönstret


  • Klicka på Inställningar i det vänstra navigeringsfönstret på nästa skärm.

   Skärmbild av åtgärdsfönstret Webbplatssamlingar


  • Kontrollera att OneNote-anteckningsbok för klassen är inställt på Visa.

   Skärmbild av Visa/dölj alternativ


 3. Om du fortfarande inte ser ikonen för OneNote-anteckningsbok för klassen när du har följt anvisningarna ovan kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på onenoteedu@microsoft.com.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×