Komma igång i Outlook på webben för Office 365

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Lär dig mer om grunderna i Office 365 för företag, som e-post, kalender och kontakter, genom att använda Outlook Web App med din webbläsare.

Outlook på webben ger dig tillgång till dina Office 365-e-post, kalender och kontakter via en webbläsare.

Information om hur du använder Outlook eller andra e-postprogram på skrivbordet finns i referens för e-post-program. Om du vill använda en mobil enhet som en smartphone eller en Tablet PC finns i Telefoner och Tablet PC installation referera tillatt ansluta till ditt konto.

Om du är nybörjare i Office 365 för företag, besök Utbildningscenter för Office 365 för företag och utbildning.

Om du inte redan har gjort det kan du logga in på Office 365 med ditt arbets- eller skolkonto.

Artikelinnehåll

Meddelanden, navigering och inställningar

Öppna ett objekt i ett separat fönster

Arbetar offline

Dialogrutan E-post

Kalender

Månadsvy

Personer

Uppgifter

Meddelanden, navigering och inställningar

På navigeringsfält Office 365 för företag hittar du en uppsättning länkar som leder till olika delar av din Office 365  arbets- eller skolkonto.

Navigeringsfältet i Outlook Web App

 1. E-post ikonen Ikonen för e-post visas när du har ett nytt meddelande och kalendern ikonen Kalender-ikonen visas när det finns en påminnelse i kalendern eller uppgiftslistan. Du kan klicka på ikonen e-post för en förhandsgranskning av den senaste nytt meddelanden eller på Kalender-ikonen för att visa och hantera kalender- och uppgiftspåminnelser. Ikoner visas bara när det finns ett nytt meddelande eller en aktiv påminnelse.

 2. Klicka på nav bar Del av navigeringsfältet växla till andra delar av Outlook på webben.

 3. Chattstatus, personlig information, alternativ och hjälp finns. Det här området Chattstatus, personlig information, alternativ, hjälp i navigeringsfältet använder du för att logga in för att chatta och hantera din chattstatus, ändra din personliga information, gå till alternativen, få hjälp eller logga ut från kontot.

Överst på sidan

Öppna ett objekt i ett separat fönster

Som standard, läsa och skapa objekt i Outlook på webben i läsfönstret eller i ett fönster som läggs över huvudfönstret. Men det är inte alltid vad du behöver. Ibland behöver du kunna visa eller redigera ett objekt i ett separat fönster.

För de flesta objekt klickar du på popup-fönstret Öppna i nytt fönster i det övre högra hörnet på det objekt som du arbetar med för att öppna objektet i ett separat fönster.

Om du vill öppna ett meddelande som du håller på att läsa i ett separat fönster klickar du på Mer Ikonen Mer eller fler alternativ och väljer Öppna i separat fönster.

Överst på sidan

Arbeta offline

Offline-åtkomst kan du använda Outlook på webben på din bärbara eller stationära dator när du inte är ansluten till Internet. Information om hur du ställer in åtkomst offline finns I Outlook på webben offline.

Överst på sidan

E-post

Klicka på Outlook för att gå till din inkorg i Outlook på webben när du loggar in på Office 365. Gå till E-översiktför mer information om meddelanden i Outlook på webben.

E-post i Outlook Web App

 1. Nytt e-postmeddelande. Skapa ett nytt meddelande genom att klicka på Ny e-post .

 2. Mappar. Mapplistan omfattar postlådans mappar och Favoriter-mapparna. Den kan också innehålla andra mappar, till exempel Arkiv-mapparna.

  Klicka på Visa Visa för att visa listan Mappar eller klicka på Dölj Dölj för att dölja den. För att visa innehållet i en mapp i listan klickar du på Visa Expandera för att expandera listan, eller klicka på Dölj Dölj för att komprimera listan.

 3. Sökruta. I sökrutan skriver du in det som du vill söka efter. Det kan till exempel vara namnet på en person som du vill hitta meddelanden från, eller text som du vill söka efter för att hitta ett särskilt meddelande.

 4. Lista över de meddelanden som finns i den aktuella mappen. Varje post i listvyn innehåller extrainformation, som hur många meddelanden konversationen omfattar och hur många som är olästa, och om det finns bifogade filer, flaggor eller kategorier kopplade till några av meddelandena i konversationen. En konversation kan omfatta ett eller flera meddelanden. Om du markerar en konversation kan du ta bort den, lägga till en flagga eller lägga till en kategori genom att klicka på motsvarande ikoner. Längst upp i listvyn finns det filter som du kan klicka på för att snabbt söka efter olästa meddelanden, flaggade meddelanden eller meddelanden där ditt namn förekommer i rutan Till eller Kopia. Bredvid filtren visas namnet på den mapp som du tittar på just nu och den vy som du har valt.

 5. Läsfönster. Det meddelande som du markerat visas. Du kan alltid svara på ett meddelande i konversationen genom att klicka på länkarna högst upp i meddelandet.

Överst på sidan

Kalender

Efter Inkorgen och är kalendern förmodligen där du tillbringar mest tid när du använder Outlook på webben. Gå till Kalender-översiktför mer information om kalendrar i Outlook på webben.

Kalenderns veckovy

 1. Ny händelse. Du skapar en ny händelse genom att klicka på Ny händelse . En händelse kan bestå av en avtalad tid, ett möte eller en heldagsaktivitet.

 2. Mina kalendrar. Du använder kalendrarna för att gå från ett datum till ett annat. Den vecka som du visar för tillfället är skuggad, och det aktuella datumet är markerat med en mörkare skuggning. Om du klickar på kalenderikonen längst upp kan du visa eller dölja den här delen av kalendervyn.

 3. Andra kalendrar. Du kan visa mer än en kalender i taget. I andra kalendrar kan du lägga till andra personers kalendrar och välja vilka du vill visa.

 4. Datumnavigeringsfält. Det här är ett annat område som du kan använda för att hoppa mellan olika datum. Om du vill hoppa till ett datum klickar du på det. Du kan också klicka på en av pilarna ute i kanterna om du vill se datumen före eller efter de datum som visas just nu.

 5. Huvudfönster. Den valda kalendern visas.

 6. Vyer. Välj den vy som du vill ha, och dela eller skriv ut kalendern.

Månadsvy

Månadsvyn kan innehålla stora mängder information. För att du lättare ska kunna använda den visas en dagordning för den valda dagen:

Kalenderns månadsvy

 1. Den mörkare skuggningen visar det aktuella datumet.

 2. Den ljusare skuggningen visar den månad som är vald.

 3. Skuggningen visar den valda dagen, och siffran anger hur många objekt som inte visas för respektive dag. Dubbelklicka på ett objekt om du vill öppna det. Du kan skapa en ny händelse för ett datum genom att dubbelklicka i rutan för det datumet.

 4. Det skuggade objektet är en heldagsaktivitet.

 5. Dagordningen för den valda dagen. Du kan skapa ett nytt objekt för det aktuella datumet genom att dubbelklicka i en ruta i dagordningen.

Överst på sidan

Personer

Personer är där kontakterna lagras. Här kan du hitta, skapa och redigera dina kontakter. Du kan också söka efter kontakter i företagskatalogen. Mer information om kontakter i Outlook på webben går du till Personer översikt.

Kontaktvy

 1. Du skapar en ny kontakt genom att klicka på Ny kontakt .

 2. Alla platser där du kan hitta kontaktinformation.

 3. Sök. Här kan du fylla i namnet på en person och söka efter den bland dina kontakter och i organisationens katalog.

 4. Lista över alla kontakter i den aktuella mappen.

 5. Kontaktkortet för den valda personen.

 6. Åtgärder som du kan vidta direkt via kontaktkortet. Klicka på ikonerna om du vill skicka ett meddelande, starta en chattsession eller skapa en mötesförfrågan.

Uppgifter

Uppgifter lagra uppgifter som du har skapat eller som skickas till dig och meddelanden som du har flaggat. Klicka på aktiviteter under listan mappar om du vill visa dina aktiviteter. När du visar dina uppgifter är standardvyn flaggade objekt och uppgifter. Du kan ändra vyn genom att välja aktiviteter i listan mappar. Mer information om aktiviteter i Outlook på webben gå till Översikt över aktiviteter.

Uppgifter i Outlook Web App

 1. Du skapar en ny uppgift genom att klicka på Ny uppgift .

 2. Du använder fönstret Mina uppgifter för att visa flaggade objekt och uppgifter, eller också bara uppgifter.

 3. Filter. Välj ett filter utifrån vilka objekt du vill visa. Uppgifter och flaggade objekt som inte är knutna till något datum och som inte är slutförda visas bara om du väljer Alla.

 4. Lista över objekt som uppfyller de aktuella filtreringsvillkoren. Klicka på ett objekt om du vill visa det i läsfönstret. Du kan använda kontrollerna i listvyn för att ändra status för ett objekt. Till exempel kan du markera en uppgift som slutförd eller ta bort en flagga från ett meddelande.

 5. Läsfönstret där de valda objektens innehåll visas. Ett objekt som består av en uppgift kan du ändra med hjälp av kontrollerna i det övre högra hörnet. Är objektet ett meddelande ser kontrollerna likadana ut som när du läser din e-post.

Obs!: Om du kan komma åt Uppgifter eller inte beror på vilka inställningar organisationen har.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×