Komma igång: Webbplatsadministratörer

Webbadministratörer är de personer som konfigurerar serverinställningar för TE000130158. De ansvarar för att välja olika alternativ i TE000130158, däribland säkerhet, tidrapporteringsperioder, driftsprinciper och arbetsflöden.

Är du webbadministratör? I så fall hittar du innehåll som hjälper dig att utföra arbetet på Office.com och på TechNet. I Office.com-innehåll beskrivs många av de alternativ som du hittar i användargränssnittet för TE000130158. Allt annat innehåll som gäller webbplatsadministratörer finns på TechNet.

Artikelinnehåll

Vad är Project Web App?

Information

Var ska du börja?

Personer

Information

Projekt

Användargränssnitt

Project Server

Så här får du hjälp

Vad är Project Web App?

TE000130158 är en del av en projekthanteringslösning för ett slutpunkt-till-slutpunkt-företag. Lösningen inbegriper ett klientprogram, Project Professional, och en server, Project Server. TE000130158 är en del av Project Server. Det är ett robust webbprogram som används för allt från att analysera portföljer och hantera behov till att ange tid i en tidrapport och uppdatera åtgärdsstatus.

Information

Gränssnittet för TE000130158 har tre huvudområden: Snabbstart, menyfliksområdet och innehållsvisningsområdet.

I Snabbstart visas huvudvyerna och de sidor du kan öppna. Du klickar på dessa länkar för att navigera till olika områden i programmet. Vissa sidor i TE000130158 innehåller inte Snabbstart. När du fyller i ett formulär måste du fylla i det klart och spara det, eller avbryta det, innan du kan visa Snabbstart.

Menyfliksområdet är det verktygsfält som visas när du utför åtgärder på det som är aktuellt i innehållsvisningsområdet. Det kan finnas flera flikar i menyfliksområdet som du använder för att byta mellan olika åtgärdsuppsättningar. Varje flik innehåller grupper med relaterade knappar som du använder för att samverka med sidinnehållet.

Innehållsvisningsområdet innehåller information om dina portföljer, projekt och åtgärder. Området är huvudfokus för varje sida, och det är här du anger och granskar information.

Överst på sidan

Var ska du börja?

Webbplatsadministratören börjar med att klicka på Serverinställningar i Snabbstart i TE000130158. Om du är ny webbadministratör för TE000130158 upptäcker du att det finns många alternativ du kan välja på sidan Serverinställningar. Det kan vara lättare om du tänker dig serverinställningarna i ett större perspektiv. Det finns serverinställningar för personer, information, projekt, användargränssnitt och Project Server. I följande avsnitt beskrivs vilka inställningssidor som faller under respektive kategori.

Personer

Först måste du tänka ut vad du behöver ange för personer i TE000130158. I TE000130158 är ”personer” lika med ”användare”, och då måste du först tänka ut vilken typ av säkerhet du vill ha för din användarbas. TE000130158 har flera säkerhetsnivåer, som du använder för att definiera vem som ska kunna se och utföra vissa saker. När säkerhetsmodellen har definierats börjar du lägga till användarkonton, och så tillämpar du olika säkerhetsnivåer för dessa konton.

Webbplatsadministratören ansvarar också för inställning av delegeringar. När en användare vet att hon eller han inte kommer att vara tillgänglig under en viss tidsperiod och att vissa saker kommer att inträffa i ett projekt under denna tidsperiod som endast den här användaren kan utföra, kan användaren begära att en annan användare blir hans eller hennes delegering under den aktuella tidsperioden. Som webbplatsadministratör kan du ställa in denna delegering och ge en användare full åtkomst till allt den andra användaren kan utföra under den här tidsperioden.

Information

Man kan tala om information ur olika synvinklar i TE000130158. Webbplatsadministratören kan ange olika företagsinformationsalternativ, t.ex. anpassade fält och kalendrar, som används i flera projekt. Nackdelen med att ange information i systemet är hanteringen av den aktuella databasen där informationen har lagrats. Webbplatsadministratören ansvarar för att ställa in säkerhetskopior, återställa databasen (när det är nödvändigt) och hantera OLAP-databaser.

Projekt

Webbplatsadministratören anger tre olika aspekter för projekt i TE000130158: arbetsflöden, projektinformation och tids- och uppgiftshantering.

I den här versionen av TE000130158 är projekten knutna till ett arbetsflöde, som webbplatsadministratören ställer in med en kombination av Microsoft Visual Studio och TE000130158. Arbetsflödeslogiken definieras av den portföljansvarige, som överlåter åt webbplatsadministratören att ställa in den. Du anger faser och steg i TE000130158 och sedan använder du Visual Studio för att ordna dessa faser och steg i ett arbetsflöde.

Webbplatsadministratören ansvarar också för att ange de sidor som används för att hämta projektinformation vid respektive fas och steg i arbetsflödet. Den portföljansvarige ger webbplatsadministratören den information som måste hämtas. Därefter anger webbplatsadministratören lämpliga anpassade fält i TE000130158 och lägger sedan till dessa fält i Projektinformationssidor.

I tids- och uppgiftshanteringsområdet i TE000130158 ansvarar webbplatsadministratören för att konfigurera rapportperioder och andra inställningar som är speciella för spårning av hur mycket arbete som utförts i projektet och hur mycket som återstår.

Användargränssnitt

Webbplatsadministratören har en viss kontroll över användargränssnittet i TE000130158. Han kan ändra vyer, grupperingsformat, Gantt-diagramformat, Snabbstart och utformningen av projektinformationssidorna.

Project Server

Slutligen ansvarar webbplatsadministratören för hanteringen av vissa saker som inte är specifika för TE000130158. Dessa Project Server-aspekter som styrs av webbplatsadministratören är kön och flera driftsprinciper.

Överst på sidan

Så här får du hjälp

Om du får problem när du administrerar TE000130158 finns det flera resurser online som du använder för att hitta lösningar:

  • Office.com    I den här artikeln beskrivs flera resurser som är tillgängliga på Office.com. Om ditt problem beskrivs på sidorna Serverinställningar i TE000130158, kan du leta upp innehåll som handlar om problemet på Office.com.

  • TechNet    Om problemet inte beskrivs på sidan Serverinställningar i TE000130158 (eller om du inte kan hitta svar på Office.com) letar du upp innehåll på TechNet som handlar om problemet.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×