Komma igång: Projektledare

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Project Web App är projektledarna de personer som skapar och underhåller projekt och aktiviteter, tilldelar resurser till aktiviteter och spårar aktivitetsarbete och -status.

Är du en projektledare? I så fall Välkommen till Project Web App ! Du kan använda det här verktyget för att skapa projekt, schemalägga aktiviteter, tilldela uppgifter till resurser, godkänna tidrapporter och granska aktivitetsstatus.

Vad är Project Web App?

Project Web App är en del av en slutpunkt till slutpunkt enterprise project management lösning. Den här lösningen innehåller ett klientprogram, Project Professional och en server, Project Server. Project Web App är en del av Project Server. Det är ett robust webbprogram som används för att göra allt från analysera portföljer och hantera krav att registrera hur mycket tid i en tidrapport och uppdatera aktivitetsstatus.

Information

Project Web App-gränssnittet består av tre huvudområden: Snabbstart, menyfliksområdet och innehållet innehållsvisningsområdet.

Snabbstart till vänster i fönstret visar de viktigaste vyer och sidor som du kan komma åt. Du kan klicka på länkarna för att navigera till olika områden i programmet. Vissa sidor i Project Web App ingår inte i Snabbstart. Till exempel när du fyller i ett formulär kan måste du slutföras och spara formuläret eller avbryta ut ur den, för att återgå till Snabbstart.

Menyfliksområdet är det verktygsfält som du använder när du utför uppgifter på projektinformationen i innehållsvisningsområdet. Det kan finnas flera flikar i menyfliksområdet som du använder för att byta mellan olika uppgiftsuppsättningar. Varje flik innehåller grupper med relaterade knappar som du använder för att samverka med sidinnehållet.

Innehållsvisningsområdet innehåller information om dina portföljer, projekt och åtgärder. Området är huvudfokus för varje sida, och det är här du anger och granskar information.

Var ska du börja?

Project Web App är mycket anpassningsbara så att din organisation kan ha en unik första sidan. Sidan visas när du öppnar Project Web App är en bra utgångspunkt som standard. Den visar information om aktiviteter, tidrapporter, godkännanden, statusrapporter, problem och risker.

Det finns andra användbara platserna för att starta i Project Web App, beroende på vad du har för avsikt att göra medan du är inloggad.

Skapa projekt och schemalägga uppgifter

Du kan skapa projekt i Project Web App och schemalägga uppgifter i Projektcenter. Klicka på Projektcenter under projekt i fältet Snabbstart. Klicka på fliken projekt för att komma åt de verktyg du kan använda i Projektcenter i menyfliksområdet. Här kan du skapa nya projekt med hjälp av mallar eller genom att importera SharePoint-listor. Klicka på pilen på knappen Nytt på fliken projekt i menyfliksområdet. Använd listan som visas för att välja vilken metod som du vill använda för att skapa ett nytt projekt.

När du har skapat ett projekt använder du verktygen på flikarna Projekt, Uppgift och Alternativ i menyfliksområdet för att arbeta med projektets uppgifter.

Arbeta med resurser

Med ett projekt och dess uppgifter på samma plats är nästa steg att tilldela resurser som ska utföra uppgifter. I vissa organisationer resursansvarig kan ansvara för att tilldela resurser till aktiviteter, men vanligen detta hamnar på den projektledare skylt. Du kan lägga till resurser och hantera din företagsresurspoolen i Resurscenter i Project Web App. Klicka på Resurscenter under resurser i fältet Snabbstart.

När de resurser du behöver för uppgifterna i projektet har lagts till i Resurscenter, tilldelar du uppgifter till dem med hjälp av Projektcenter. I Snabbstart under Projekt klickar du på Projektcenter. Klicka på det projekt i listan som du vill öppna, checka ut projektet för redigering och skapa sedan en grupp. Plocka de resurser från gruppen som du vill koppla till uppgifterna i projektet.

Spåra tids- och uppgiftsförlopp

Vissa projektledare anser att tids- och uppgiftsförloppsspårning är viktig vid övervakning av projektstatus. Vartefter ett projekt fortlöper rapporterar de gruppmedlemmar som kopplats till projektuppgifter hur mycket tid de lagt ned på uppgifter och hur mycket arbete som återstår. Som projektledare för de projekt där denna information rapporteras, ansvarar du för att granska och godkänna eller avvisa detta tids- och uppgiftsförlopp när det rapporteras.

Godkännandecenter är en plats där både tids- och uppgiftsförlopp godkänns. Klicka på Godkännandecenter under Projekt. Här granskar du information som har rapporterats av gruppmedlemmarna och sedan godkänner du den, skickar den till projektet eller också avvisar du den, med kommentarer som anger orsaken till avvisandet.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×