Komma igång: Portföljansvariga

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Project Web App är portföljansvariga de personer som tar fram projektförslag genom processen att jämföra förslag med affärsbehov, ekonomiska begränsningar och andra beslutsfaktorer.

Är du en portfölj chef? I så fall Välkommen till Project Web App ! Du kan använda det här verktyget att ställa in förslag projektmallar, konfigurera arbetsflödesfaser och stadier, och konfigurera och utföra portföljval analyser använder business drivrutiner kostnad villkor och resursvillkor.

Vad är Project Web App?

Project Web App är en del av en slutpunkt till slutpunkt enterprise project management lösning. Den här lösningen innehåller ett klientprogram, Project Professional och en server, Project Server. Project Web App är en del av Project Server. Det är ett robust webbprogram som används för att göra allt från analysera portföljer och hantera krav att registrera hur mycket tid i en tidrapport och uppdatera aktivitetsstatus.

Information

Project Web App-gränssnittet består av tre huvudområden: Snabbstart, menyfliksområdet och innehållet innehållsvisningsområdet.

I Snabbstart visas de huvudvyer och sidor som du kan komma åt. Du kan klicka på de här länkarna om du vill navigera till olika områden i programmet. Snabbstart visas inte på en del sidor i Project Web App. När du fyller i ett formulär måste du till exempel slutföra och spara formuläret eller avbryta för att Snabbstart ska visas.

Menyfliksområdet är det verktygsfält som visas när du utför åtgärder på det som är aktuellt i innehållsvisningsområdet. Det kan finnas flera flikar i menyfliksområdet som du använder för att byta mellan olika åtgärdsuppsättningar. Varje flik innehåller grupper med relaterade knappar som du använder för att samverka med sidinnehållet.

Innehållsvisningsområdet innehåller information om dina portföljer, projekt och åtgärder. Området är huvudfokus för varje sida, och det är här du anger och granskar information.

Var ska du börja?

Startpunkten för Portföljansvariga beror på hur mycket redan har aktiverats i din organisations implementering av Project Web App.

Steg 1: Arbeta med webbplatsadministratören

Om din organisation har just har installerat Project Web App och fortfarande håller på att konfigurera det, är din roll som en portfölj manager att arbeta med webbplatsadministratören att konfigurera livscykel projektarbetsflöde och layout på de sidor som används för att samla in information Om projektförslag.

  • Projektets livscykel    Projektets livscykel representeras i Project Web App med hjälp av ett arbetsflöde som har konfigurerats av din organisations webbplatsadministratör. Det här arbetsflödet samtal ut vem måste godkänna vad vid vissa tidpunkter under livscykel. Arbetsflöden är optimerade med hjälp av faser och steg.

    Projektets livscykel kan t.ex. innehålla faserna Skapa, Markera, Planera och Hantera. I fasen Skapa kan det finnas steg för Hämta förslagsinformation, Förslagsgranskning och Förslagsavvisande. Ett förslag börjar med steget Hämta förslagsinformation. När den person som föreslår projektet skickar informationen, flyttas förslaget till steget Förslagsgranskning. I det här steget flyttas förslaget till fasen Markera om intressenterna granskar förslaget och bestämmer att det är värt att utveckla. Om intressenterna bestämmer sig för att avvisa förslaget flyttas det till steget Förslagsavvisande, där orsaken till avvisandet anges för den person som föreslagit projektet.

    Om din organisation är i de inledande faserna av hur du konfigurerar Project Web App, är definiera logiken i projektets livscykel en bra utgångspunkt. Du måste du tänka igenom vad faser och etapper i projektets livscykel är för din organisation och kommunicera dem till webbplatsadministratören.

  • Projektinformationssidor    Webbplatsadministratören är den person som faktiskt ställer in sidor som används för att samla in information om projektförslag, portfolio manager är ansvarig för att avgöra vilken information behöver fångas under varje fas och fas av den projektets livscykel. Du måste tänka igenom vilken information som är viktiga för att fatta beslut som är associerad med de faser och steg i livscykeln och kommunicera informationen till din organisations administratör.

När webbplatsadministratören har konfigurerat Project Web App så att det speglar den här informationen kan gå du över till nästa avsnitt, där du som chef portföljval konfigurera och prioritera din organisations företag drivrutiner.

Steg 2: Konfigurera och prioritera affärsdrivande faktorer

Project investeringar ska göras beroende på hur väl de bidra till att uppnå målsättningar företag organisationsstrukturen. Portföljansvariga ansvarar för att anteckna drivrutinerna företag i Project Web App och styra dem via en prioritering process med rätt intressenter.

Om du vill ange organisationens företag drivrutiner i Project Web App i Snabbstart, under Portföljval strategi, klickar du på Biblioteket för Drivande faktorer. Du kan använda verktygen på fliken drivrutin i menyfliksområdet för att skapa nya företag drivrutiner.

När du har angett organisationens alla affärsdrivande faktorer i Bibliotek för affärsdrivande faktorer, ska du sedan prioritera dessa faktorer. Med denna prioritering får du fram en mera realistisk syn på organisationens strategiska mål, vilket i slutändan ger en mera korrekt projektförslagsvärdering vid portföljanalysen. Om du vill prioritera de affärsdrivande faktorerna klickar du i Snabbstart på Prioriteringar för affärsdrivande faktorer under Portföljstrategi.

Steg 3: Analysera projektförslag

När olika personer börjar föreslå projekt blir din roll som portföljansvarig att analysera huruvida respektive förslag ska ingå i organisationens projektportfölj. Resultatet av analysen bestämmer om förslaget godkänns eller avvisas som ett projekt.

Om du vill analysera förslagen som för närvarande skickas i Project Web App i Snabbstart, under Portföljval strategi, klickar du på Portföljval analyser. Använda verktygen på fliken analyser i menyfliksområdet för att skapa en ny analys.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×