Komma igång: Gruppmedlemmar

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

I Project Web App är gruppmedlemmarna de personer som faktiskt arbetar med projekt och aktiviteter.

Är du gruppmedlem? I så fall Välkommen till Project Web App ! Du ska använda det här verktyget på: uppdatera framsteg anger tid som har ägnats åt aktiviteter, och visa projektscheman, ärenden och risker.

I den här artikeln

Vad är Project Web App?

Var börjar du?

Få hjälp

Vad är Project Web App?

Project Web App är en del av en slutpunkt till slutpunkt enterprise project management lösning. Den här lösningen innehåller ett klientprogram, Project Professional och en server, Project Server. Project Web App är en del av Project Server. Det är ett robust webbprogram som används för att göra allt från analysera portföljer och hantera krav att registrera hur mycket tid i en tidrapport och uppdatera aktivitetsstatus.

Information

Project Web App-gränssnittet består av tre huvudområden: Snabbstart, menyfliksområdet och innehållet innehållsvisningsområdet.

I Snabbstart visas de huvudvyer och sidor som du kan komma åt. Du kan klicka på de här länkarna om du vill navigera till olika områden i programmet. Snabbstart visas inte på en del sidor i Project Web App. När du fyller i ett formulär måste du till exempel slutföra och spara formuläret eller avbryta för att Snabbstart ska visas.

Menyfliksområdet är det verktygsfält som visas när du utför åtgärder på det som är aktuellt i innehållsvisningsområdet. Det kan finnas flera flikar i menyfliksområdet som du använder för att byta mellan olika åtgärdsuppsättningar. Varje flik innehåller grupper med relaterade knappar som du använder för att samverka med sidinnehållet.

Innehållsvisningsområdet innehåller information om dina portföljer, projekt och åtgärder. Området är huvudfokus för varje sida, och det är här du anger och granskar information.

Överst på sidan

Var ska du börja?

Project Web App är mycket anpassningsbara så att din organisation kan ha en unik startsidan för användning. Sidan visas när du öppnar Project Web App är en bra utgångspunkt som standard. Alla nya aktiviteter som har tilldelats dig, information om dina tidrapporter, meddelanden om statusrapporter och ärenden och risker tilldelningar visas.

Det finns andra användbara platserna för att starta i Project Web App, beroende på vad du har för avsikt att göra medan du är inloggad. Följande avsnitt innehåller information om några vanliga scenarier.

Fylla i en tidrapport

Du har två startpunkter när du vill ange verkligt arbete i en tidrapport.

  • Om du vill fylla i din aktuella tidrapport klickar du i Snabbstart på Tidrapport under Mitt arbete. Aktuell tidrapport visas där du anger tid mot uppgifter, eller loggar semester, sjuktid eller andra administrativa arbetsobjekt.

  • Om du måste skapa en ny tidrapport för någon annan period än den aktuella klickar du i Snabbstart på Hantera tidrapporter under Inställningar. Då visas en lista med de tidrapporter du kan skapa.

Med dessa tips kan du komma igång och fylla i din tidrapport, men förmodligen har du andra frågor. Du vill kanske lägga till uppgifter i tidrapporten, ange semestertid eller skicka tidrapporten till din chef.

Ange uppgiftsförlopp

I Project Web App kan du ange hur långt åt en aktivitet separat från den tid du har ägnat åt aktiviteten. Anta till exempel att du har en aktivitet som beräknade hinner 10 dagar att slutföra. Du har ägnat åt fem dagar arbete för aktiviteten, så anger du den tid i din tidrapport, men tycker du före spelet, som om du har slutfört 75% av arbetet. Du kan kommunicera statusen till din chef med hjälp av sidan uppgifter.

Granska projektinformation

Även om en gruppmedlems huvudsakliga intresse vanligtvis ligger på uppgiftsnivå, kan det hända att du vill granska information på projektnivå, t.ex. det övergripande projektschemat, olika problem och risker.

Om du vill visa projektschemat klickar du i Snabbstart på Projektcenter under Projekt. Använd den här sidan för att visa det övergripande projektschemat.

Om du vill visa frågor och risker som tilldelats dig klickar du i Snabbstart på Ärenden och risker under Mitt arbete. På den här sidan granskar du dina tilldelade ärenden och risker, däribland om de är aktiva, framflyttade eller stängda.

Överst på sidan

Så här får du hjälp

Om du stöter på problem när du använder Project Web App kan du använda följande arbetsflödet att hitta en lösning.

  1. Webbresurser    Försök att hitta ett svar på din fråga på Office.com. Om du inte hittar svaret här kan du försöka med Project Server 2010 Solution Center.

  2. Projektledare    Kontakta projektledaren för det projekt som du har problem med.

  3. Webbplatsadministratör    Om problemen inte är projektspecifika kontaktar du organisationens webbadministratör för Project Server. Om du inte vet vem det är bör någon av organisationens projektledare kunna hjälpa dig.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×