Komma igång – skriva ut en publikation

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Huvudsakliga användning av Microsoft Publisher 2010 är att producera högkvalitativ publikationer. Dessa kan skrivas ut på en personlig skrivare eller skickas till en kopieringsfirma eller kommersiella tryckeriet. Information som hjälper dig att välja mellan de här alternativen finns tryckning: välja mellan egen skrivare, kopieringsfirma och tryckeri.

I den här artikeln om du vill skriva ut trippelvikt broschyr som har skapats i artikeln Komma igång – skapa en publikation på en personlig skrivare. Om du inte har en personlig skrivare du kan skriva ut publikationen på Microsoft XPS Document Writer eller installera skrivardrivrutinen allmän PS. Målet är att skriva ut broschyren på båda sidor av ett pappersark.

Obs!: I förhandsgranskningsfönstret kan din publikation visas i svartvitt trots att den innehåller färger om den valda skrivaren inte stöder färgutskrifter, eller om den valda skrivaren stöder färgutskrifter men du har valt en oseparerad gråskaleinställning.

I den här artikeln

Var finns kommandot Skriv ut?

Skriva ut inställningar och förhandsgranskning

Konfigurera din utskriftsinställningar och utskrift

Var finns utskriftskommandot?

I Publisher 2010 är kommandot Skriv ut nu i Backstage-vyn. Klicka på fliken Arkiv i det övre vänstra hörnet av Publisher för att komma till Backstage-vyn. Fliken Arkiv i Publisher 2010 Förutom om utskrifter finns innehåller i Backstage-vyn kommandon för att spara, öppna, och stänga filer, samt information om den aktuella publikationen och dela publikation och alternativ för Publisher. Mer detaljerad information finns i Komma igång - vad är nytt i Publisher 2010.

Tips: Du kan lägga till på Skriv ut och förhandsgranska kommandon i verktygsfältet Snabbåtkomst. Information finns i Anpassa verktygsfältet Snabbåtkomst. Du kommer även åt kommandot Skriv ut genom att trycka på CTRL + P.

Överst på sidan

Utskriftsinställningar och förhandsgranskning

Så här ser den nya Backstage-vyn för utskrifter ut:

Översikt över utskriftsinställningar i Publisher

Är utskriftsinställningar till vänster och höger förhandsgranskningsfönstret. Ändringar av inställningen i den vänstra fönsterrutan (i Skriv ut tillbaka scenen) påverkar förhandsgranskningen och utskriften. Ändringar av inställningen i förhandsgranskningsfönstret (av Skriv ut tillbaka scenen) påverkar förhandsgranskningen och påverkar inte utskriften.

Obs!: En del av de här inställningarna är beroende av andra inställningar, t.ex. är färgkontrollen endast tillgänglig om din skrivare klarar att skriva ut i färg, medan skjutreglaget för Transparens fram- och baksida endast blir tillgängligt när du väljer att skriva ut på båda sidor av arket.

Med utskriftsinställningarna kan du konfigurera:

Utskriftsinställningar i Publisher 2010

1. skriva ut:    anger du antal kopior av utskriften som du vill skriva ut och tryck på skriva ut om du vill skicka jobbet till skrivaren.

2. skrivare:    förutom att välja från en lista över tillgängliga skrivare, du kan också lägga till en ny skrivare, komma åt de Avancerade utskriftsinställningar och skriva ut till en fil.

3. inställningar:    inställningarna för avsnitt får du kontroll över:

 • Sidor:     Kan du välja vissa sidor eller sidintervall som ska skrivas ut.

 • Skriva ut införandet:     Här kan du ange placeringen av Publisher-sidor på skrivarens papper. Till exempel du kan införa flera kopior av en sida i ett blad eller du kan införa flera olika sidor på ett ark.

 • Pappersstorlek:     Välja storlek och format på arken från de som stöds av den markerade skrivaren.

 • Ensidig/dubbelsidig utskrift:     Välj om du vill skriva ut på ena eller båda sidorna av papperet och vilka kant för att använda i vända papperet.

  Obs!: Om skrivaren stöder dubbelsidig utskrift "manuell 2 dubbelsidig utskrift" visas. Detta gäller även för skrivardrivrutinen XPS. När du trycker på knappen Skriv ut leder skrivare installationsguiden användaren på hur du skriver ut dubbelsidig utskrift manuellt.

 • Färg:     Om skrivaren stöder färg kan kontrollen du välja färg eller Gråskaleutskrift.

 • Spara inställningar med publikationen:     Om markerat den här kryssrutan sparas dina Inställningar markeringar med den här publikationen.

Obs!: I Office Publisher refererar sidstorlek till en arbetsyta i publikationen. Papper eller bladet storlek är storleken på det papper som du använder för utskrift. Ett pappersark kan innehålla flera sidor och en stor sida får ut över flera sidor.

I förhandsgranskningsfönstret visas de ändringar som du gör i utskriftsinställningarna. Där kan du också:

Förhandsgranska i Publisher 2010

1. ark navigering:    flytta genom bladen i publikationen.

2. fram- och baksida knappar:    knapparna är tillgängliga när du skriver ut på båda sidor av papperet papper, klicka för att visa framsidan eller baksida av bladet.

3. zoomreglage:    bilden till vänster för att zooma ut och dra åt höger för att zooma in i publikationen.

4. Anpassa till ark:    om du visar flera blad zoomas den här knappen om du vill visa ett pappersark.

5. Visa flera blad:    om publikationen ska skrivas ut på flera ark du kan använda den här knappen för att förhandsgranska flera blad samtidigt.

6. Visa/Dölj sidnummer:    den här skjutreglaget visar ordningen på sidor som ålagts sidor av papperet. Det här är särskilt användbart när du skriver ut en publikation med mer än en sida på bladet som ett hälsningskort.

7. Visa/Dölj linjalerna:    visar eller döljer linjaler för höjd och bredd på markerade pappersark. Om du ändrar pappersstorlek i Inställningar linjalen ändras.

8. transparent vy skjutreglaget:    om du skriver ut två sidor av pappersarket i den här skjutreglaget gör att du kan se igenom till den andra sidan i bladet som håller i det utskrivna arket över en light tabell. Här kan du se till att din publikation linjer korrekt på båda sidorna av papperet.

Överst på sidan

Konfigurera utskriftsinställningarna och utskrift

Så här konfigurerar du utskriftsinställningarna för din publikation:

 1. Klicka på fliken Arkiv för att öppna Backstage-vyn.

 2. Klicka på Skriv ut för att öppna sidan Utskriftsinställningar.

  Obs!: Det kan ta en stund för Publisher att ansluta till skrivaren.

 3. Kontrollera att rätt skrivare är markerad i området Skrivare.

  Obs!: Förhandsgranskningsfönstret visas alltid i svartvitt även om din publikation innehåller färg, såvida du inte har valt en färgskrivare.

 4. Kontrollera att Alla har valts under Skriv ut.

 5. I området Andra inställningar kontrollerar du att En sida per ark, brev är inställt för publikationen och ändrar inställningen från Skriv ut på ena sidan till Skriv ut på båda sidor/Vänd längs långsidan.

Lägg nu märke till en förändring i förhandsgranskningsfönstret till höger. När du ändrar inställningen så att publikationen skrivs ut på båda sidor av ett pappersark visas ett nytt skjutreglage uppe till höger i programmet:

Skjutreglaget för transparens i förhandsgranskning av Publisher 2010

Det här skjutreglaget styr transparensen i förhandsgranskningen. Det kan liknas vid att placera det utskrivna arket på ett ljusbord så att du kan se igenom pappret. Det här gör att du kan se om fram- och baksidan har riktats in på det sätt som du önskar mot varandra. Prova skjutreglaget lite, dra från vänster till höger, från ingen transparens till helt transparent. När du gör det kan du se att den aktuella inställningen med att vända längs långsidan gör att baksidan på arket är upp och ned.

Lösning:

 • I avsnittet Andra inställningar ändra Skriv ut på båda sidor / vända på långa kanttillSkriv ut på båda sidor / Vänd längs kortsidan.

Slutligen: Om du vill skriva ut publikationen klickar du på knappen Skriv ut.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×