Kombinera textvärden med hjälp av ett uttryck

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

När du vill kombinera värden i två eller flera textfält kan du använda ett uttryck med operatorn &. Anta att du har ett formulär med namnet Anställda. Du anger medarbetarnas för- och efternamn i olika fält, men du vill visa deras fullständiga namn i formulärhuvudet.

Du visar det fullständiga namnet med detta utryck:

=[Förnamn] & " " & [Efternamn]

Uttrycket använder operatorn & för att kombinera värdena i fälten Förnamn och Efternamn. Uttrycket använder också ett par citattecken (") avgränsade med blanksteg för att infoga ett blanksteg mellan för- och efternamn. När du vill infoga något mellan två fält, till exempel ett blanksteg, ett skiljetecken eller text, måste du infoga detta värde inom citattecken.

I ett annat exempel kan du använda följande uttryck för att visa efternamn och förnamn, avgränsade med komma och blanksteg:

=[Efternamn] & ", " & [Förnamn]

I det här fallet infogas ett komma och ett blanksteg inom citattecken mellan fälten Efternamn och Förnamn.

Stegen i proceduren nedan förutsätter att du har ett formulär som baseras på en tabell med fält som heter Förnamn och Efternamn. Om inte kan du ändra uttrycket i steg 6 så att det stämmer med dina data.

Lägga till en textruta med ett uttryck för fullständiga namn

  1. Högerklicka i navigeringsfönstret i formuläret eller rapporten som du vill ändra och klicka sedan på Design på snabbmenyn.

  2. Klicka på Textruta i gruppen Kontroller på fliken Design

  3. Skapa textrutan genom att dra pekaren i formuläret eller rapporten.

  4. Högerklicka på textrutan och klicka sedan på Egenskaper på snabbmenyn.

  5. Klicka på fliken Data i egenskapsrutan.

  6. Ändra värdet i egenskapsrutan Kontrollkälla till = [Förnamn] & "" & [Efternamn].

  7. Stäng egenskapssidan och spara ändringarna.

Ibland kanske ett av fälten som du vill kombinera inte innehåller något värde. Att det saknas data kallas ett nullvärde. När du använder operatorn &, och fältet inte har något värde, returneras en nollängdssträng för det fältet. Om till exempel en anställds post bara innehåller ett efternamn, returnerar uttrycket i det föregående exemplet ovan en sträng med nollängd för fältet Förnamn, ett blanksteg och värdet i fältet Efternamn.

Resultat av uttrycket när fältet Förnamn inte innehåller några data

1. Eftersom det inte finns några data i fältet Förnamn föregås "Martinez" av en sträng med nollängd och ett blanksteg.

När du kombinerar värden från flera fält till en ny sträng kan du vilja inkludera ett värde i den nya strängen (till exempel ett komma) endast när det finns data i ett visst fält. Om du vill inkludera ett värde vid ett visst tillfälle använder du operatorn + i stället för operatorerna & för att kombinera fälten. Anta att du har en tabell med namnet Kund, och tabellen innehåller fälten Ort, Stat och Postnummer. Du vill kombinera värdena i dessa fält för en rapport, men vissa poster kanske inte har något värde i fältet Stat. I så fall kommer du att få ett överflödigt komma före postnumret om du använder operatorn & för att kombinera fälten.

Du tar bort det överflödiga kommat genom att använda operatorn plus (+) i stället, på det sätt som visas i följande exempeluttryck:

=([Ort] & (", " + [Stat]) & " " & [Postnummer])

Operatorn + kombinerar texten på samma sätt som operatorn &. Men operatorn + har också stöd för det som kallas spridning av null. Spridning av null innebär att om någon av komponenterna i ett uttryck är null, blir resultatet av hela uttrycket också null. Ta en titt på avsnittet med (", " + [Stat]) i exemplet ovan. Eftersom operatorn + används, kommer uttrycket som utvärderas i den inre parentesen att inkludera ett komma bara om det finns i ett värde i fältet Stat. Om det inte finns något värde i fältet Stat börjar spridningen av null, och hela uttrycket inom den inre parentesen blir ett null-värde, vilket "döljer" kommatecknet.

Exempel på uttryckets resultat när ingen stat har angetts

1. Posterna som innehåller värden för stater visas med ett kommatecken, ett blanksteg och förkortningen för staten.

2. Det finns ingen angiven stat för posten med värdet Houston i fältet Ort, så resultatet av uttrycket visas utan kommatecken, blanksteg eller statens förkortning.

Överst på sidan

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×