Kombinera text och tal

Anta att du vill skapa en grammatiskt korrekt mening från flera kolumner med data för ett massutskick eller att du vill formatera tal med text utan att påverka formler som använder dessa tal. Du kan kombinera text och tal på flera olika sätt.

Visa text före eller efter ett tal i en cell genom att använda ett talformat

Om en kolumn som ska sorteras innehåller både tal och text (t.ex. Produkt #15, Produkt #100, Produkt #200), kanske den inte sorteras som väntat. Du kan använda ett anpassat sifferformat för att visa numret med text utan att numret sorteringsbeteende påverkas. Med andra ord kan du ändra det sätt på vilket en siffra visas utan att ändra själva siffran. Du kan till exempel formatera celler som innehåller 15, 100 och 200 så att de visas i arbetsbladet som Produkt #15, Produkt #100 och Produkt #200.

  1. Markera de celler som du vill formatera.

  2. Klicka på pilen i gruppen Tal på fliken Start och klicka på Fler.

  3. Klicka på en kategori i listan Kategori och klicka på ett inbyggt format som liknar det format som du vill använda.

  4. Klicka på Anpassad i listan Kategori.

  5. Ange formatkoderna för siffror i rutan Typ för att skapa det format du vill.

    Visa både text och tal i en cell genom att omsluta texten med dubbla citattecken (" ") eller genom att låta talen föregås av ett omvänt snedstreck (\). Redigering av ett inbyggt format tar inte bort formatet.

Om du vill visa

Använder du den här koden

Så här fungerar det

12 som Produkt #12

"Produkt # " 0

Den text som omsluts av citattecken (inklusive ett mellanslag) visas innan siffran i cellen. I koden står "0" för den siffra som cellen innehåller (t.ex. 12).

12:00 som 12:00 AM GMT

h:mm fm/em "GMT"

Den aktuella tiden visas i formatet datum/klockslag h:mm fm/em och texten "GMT" visas efter tiden.

-12 som -12,00 kr Förlust och 12 som 12,00 kr Vinst

0,00 kr "Förlust";-0,00 kr "Vinst"

Värdet visas i valutaformat. Om cellen dessutom innehåller ett positivt värde (eller 0) visas "Vinst" efter värdet. Om cellen innehåller ett negativt värde visas istället "Förlust".

Kombinera text och tal från olika celler i samma cell genom att använda en formel

När du kombinerar tal och text i en cell blir siffrorna text och fungerar inte längre som siffror. Det vill säga att du inte längre kan använda dem i matematiska beräkningar.

Om du vill kombinera tal använder du funktionerna SAMMANFOGA eller SAMMAN, TEXT eller TEXTJOIN och ampersandoperatorn (&).

Meddelanden: 

  • I Excel 2016, Excel Mobile och Excel Online har den här funktionen ersatts med SAMMAN-funktionen. SAMMANFOGA-funktionen är fortfarande tillgänglig för bakåtkompatibilitet men du bör överväga att använda SAMMAN, eftersom SAMMANFOGA kanske inte kommer att finnas i framtida versioner av Excel.

  • TEXTJOIN kombinerar text från flera områden och/eller strängar och inkluderar en avgränsare som du anger mellan varje textvärde som ska kombineras. Om avgränsaren är en tom textsträng, sammanfogas i själva verket områdena med den här funktionen. TEXTJOIN är inte tillgänglig i Excel 2013 och tidigare versioner.

Exempel

Exempel på att kombinera text och tal

Observera användningen av funktionen TEXT i det andra exemplet i ovanstående bild. När du sammanfogar ett tal till en textsträng med sammansättningsoperatorn ska du använda funktionen TEXT för att styra hur talet visas. Formeln använder det underliggande värdet från den refererade cellen (0,4 i detta exempel), inte det formaterade värdet som du ser i cellen (40 %). Du kan använda funktionen TEXT för att återställa talformatet.

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Mer information finns i

Funktionen SAMMANFOGA

Funktionen SAMMAN

Funktionen TEXT

Funktionen TEXTJOIN

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×