Kom igång med att använda en skärmläsare med Skype för företag i Outlook på webben

Du kan använda din skärmläsare med Skype för företag i Outlook på webben för att chatta med en eller flera kontakter. Skype för företag fungerar som en del av Outlook snarare än en fristående applikation.

Meddelanden: 

 • Skype för företag i Outlook på webben är en webbaserad applikation och därför kan kortkommandona och navigeringen vara annorlunda än i Skype för företag 2016. Läs mer om Tillgänglighet i Skype för företag i Outlook på webben.

 • När du använder Skype för företag i Outlook på webben rekommenderar vi att du använder Internet Explorer som webbläsare.

I det här avsnittet

Öppna Skype för företag i Outlook på webben

Skype för företag – Online måste startas från Outlook på webben och körs från Outlook på webben. Skype för företag – Online är inte en fristående applikation.

 1. Öppna Outlook på webben genom att gå till http://outlook.office.com. Logga in på ditt Office-konto.

 2. Om du vill flytta till verktygsfältet Office online trycker du på Ctrl+F6 tills du hör ”Öppna startikon för app”.

 3. För att öppna fönstret Skype för företag trycker du på Tab-tangenten tills du hör ”Använd nedåtpilen för att använda fönstret Skype för företag-konversationer”. (I Berättaren hör du ”Använd nedåtpilen för att öppna Skype-fönstret”.) Tryck sedan på nedåtpilen.

  Fönstret Skype för företag öppnas och fliken Alla Kontakter aktiveras.

Utforska användargränssnittet i Skype för företag i Outlook på webben

När du öppnar fönstret Skype för företag i Outlook på webben första gången är fliken Alla kontakter aktiv. Den första av två flikar visar alla dina Skype-kontakter i alfabetisk ordning efter deras förnamn. Den andra av de två flikarna visar endast de Skype-kontakter som är online.

Till höger finns det tre kontrollknappar: Knappen Sök efter personer, med vilken du kan söka igenom Skype för att hitta nya kontakter; knappen Visa din kontaktlista, som tar dig till fönstret Kontakter; samt knappen Starta en ny konversation, med vilken du startar en ny chatt med en eller flera av dina Skype-kontakter.

När du har aktiva konversationer igång visas deltagarnas ikoner i marginalen längst till höger under de tre huvudkontrollerna i Skype. När du får ett nytt meddelande i en pågående konversation visas en orange punkt vid kontaktens ikon.

I Skype-fönstrets nedre högra del finns det ytterligare två knappar: Slå på/av chattaviseringar och Ge feedback. Med den första knappen slår du på eller av chattaviseringarna i Outlook. Med den andra öppnar du ett feedback-formulär i en ny webbläsarflik, vilket du kan använda för att skicka ett meddelande till Skype för företag-gruppen.

När du väljer en Skype-kontakt startas en chatt med den personen. Fönstret med Kontakter ersätts med ett chattfönster. Chattfönstret kan utvidgas. Överst i fönstret visas kontaktens namn och status samt en knapp du kan använda för att lägga till fler personer i chatten. Intill kontaktområdet finns konversationsfönstret. Längst ner i fönstret Skype för företag finns ett chattfält där du kan skriva ditt meddelande.

Använda skärmläsare

I Skype för företag i Outlook på webben kan du antingen använda Berättaren, den inbyggda skärmläsaren i Windows, eller en skärmläsare från tredje part, som JAWS. En skärmläsare omvandlar text till tal och läser, förutom själva innehållet, upp kommandon, platser, listor och knappar.

Här kommer lite information om hur du använder Berättaren och JAWS.

 • Om du vill slå på eller stänga av Narrator på en PC, trycker du på Windows-tangenten+Retur.

 • För att slå på eller av Berättaren på en läsplatta trycker du på Windows-knappen + Höj volymen.

 • Om skärmläsaren slutar läsa eller beter sig konstigt kan du trycka på Alt+Tab för att lämna det aktiva fönstret. Tryck sedan på Alt+Tab igen för att gå tillbaka till fönstret. På så sätt återställs skärmläsarens fokus till det aktiva fönstret.

 • Mer information om Berättaren hittar du i Låta Skärmläsaren läsa upp texten högt.

 • Mer information om JAWS hittar du i Dokumentation om JAWS-skärmläsaren.

För att gå till Skype för företag i Outlook när du har startat sin skärmläsare trycker du på Ctrl+F6 tills du hör ”Starta startikon för app”. Sedan trycker du på Tab-tangenten tills du hör ”Använd nedåtpilen för att använda Skype för företag”.

För att navigera genom kontrollerna för Skype för företag använder du Tab-tangenten eller nedåtpilen. Eftersom denna versionen av Skype för företag körs från Outlook på webben är det enkelt att gå ut ur kontrollerna för Skype och in i kontrollerna för Outlook på webben. Det är lika enkelt att gå tillbaka genom att trycka på Ctrl+F6 eller Skift+Tab. Läs mer i Använda en skärmläsare för att navigera i Skype för företag i Outlook på webben.

Starta en konversation

 1. När knappen Öppna Skype-panelen är aktiv trycker du på Tab-tangenten för att gå till det första namnet i Kontakter. För att flytta nedåt i listan använder du nedåtpilen. När du väljer en kontakt läses namnet på kontakten upp.

 2. När du hör namnet på den person som du vill chatta med trycker du på Retur. Fönstret Konversation öppnas och fältet Redigera chatt är i fokus. Du hör namnet på kontakten och kontaktens aktuella status.

  1. För att bjuda in fler personer till konversationen trycker du på Tab-tangenten tills du hör ”Lägg till personer i den här konversationen”. Skriv sedan in namnet på de personer du vill lägga till i konversationen. För att välja fler kontakter från Alla kontakter trycker du på Retur. Efter att du har lagt till nya kontakter trycker du på Tab-tangenten tills du hör ”Lägg till” och sedan på Retur för att lägga till personerna i chatten.

  2. Tryck på Tab-tangenten för att flytta fokus till Chatt-indata. Du hör ”Chatt-indata”.

 3. I fönstret Konversation skriver du ditt meddelande i rutan Meddelande.

 4. Tryck på Retur för att skicka ditt meddelande.

Avsluta en konversation

 1. När du vill avsluta konversationen trycker du på Tab-tangenten för att gå till Skype för företag-menyn. Du hör ”Sök konversation” och det första objektet i menyn är i fokus.

 2. Tryck på Tab-tangenten tills du hör kontaktens namn. För att få fler alternativ trycker du Skift+F10. Du hör det första menyalternativet. Om du har en konversation öppen med en person hör du ”Stäng konversationen”. Om konversationen har fler än en deltagare hör du ”Visa profil”.

 3. För att gå till Stäng konversationen trycker du på nedåtpilen och sedan på Retur.

Läs mer

Teknisk support för kunder med funktionshinder

Microsoft vill tillhandahålla bästa möjliga upplevelse för alla kunder. Om du har en funktionsnedsättning eller har frågor om hjälpmedel kan du kontakta Microsofts Answer Desk för hjälpmedel för teknisk support. Supportteamet som arbetar på Answer Desk för hjälpmedel har utbildning i att använda många populära hjälpmedelstekniker och kan erbjuda hjälp på engelska, spanska, franska och amerikanskt teckenspråk. På webbplatsen för Microsofts Answer Desk för hjälpmedel hittar du kontaktuppgifter för din region.

Om du är användare från en myndighet, kommersiell inrättning eller ett företag kan du kontakta Answer Desk för hjälpmedel för företag.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×