Klistra in Special när du kopierar från Excel

Använd dialog rutan klistra in Special för att kopiera komplexa objekt från ett Microsoft Office Excel-kalkylblad och klistra in dem i samma kalkyl blad eller i ett annat Excel-kalkylblad med bara specifika attribut för de kopierade data eller en matematisk operation som du vill använda i kopierade data.

Om du vill visa dialog rutan klistra in Special kopierar du objekten och klickar sedan på Klistra in > Klistra in Special.

Dialog rutan klistra in Special

Klistra in

Välj ett alternativ för att ange hur du vill klistra in kopierade data.

Inklistringsalternativ

Åtgärd

Alla

Klistrar in allt cell innehåll och all formatering av kopierade data.

Formler

Klistrar in endast formlerna för de kopierade data som anges i Formel fältet.

Värden

Klistrar in endast värden för de kopierade data som visas i cellerna.

Format

Klistrar in endast cellformatering för kopierade data.

Kommentarer

Klistrar in endast kommentarer som är kopplade till den kopierade cellen.

Validering

Klistrar in data verifierings regler för de kopierade cellerna till inklistringsområdet.

Allt med källtemat

Klistrar in allt cell innehåll i det dokument tema som används för kopierade data.

Allt utom kantlinjer

Klistrar in allt cell innehåll och all formatering i den kopierade cellen förutom kant linjer.

Kolumnbredder

Klistrar in bredden på en kopierad kolumn eller ett kolumn område till en annan kolumn eller ett annat cell område.

Formler och talformat

Klistrar in endast formler och alla tal formats alternativ från de kopierade cellerna.

Värden och talformat

Klistrar in endast värden och alla tal formats alternativ från de kopierade cellerna.

Överst på sidan

Matematisk operation

Ange vilken matematisk operation (om sådan finns) som du vill använda för de kopierade data.

Operation

Åtgärd

Inga

Anger att ingen matematisk operation används för kopierade data.

Lägg till

Anger att kopierade data ska läggas till i data i mål cellen eller cell området.

Subtrahera

Anger att kopierade data ska subtraheras från data i mål cellen eller cell området.

Multiplicera

Anger att kopierade data kommer att multipliceras med data i mål cellen eller cell området.

Dividera

Anger att kopierade data ska divideras med data i mål cellen eller cell området.

Hoppa över tomma celler

Undvik att ersätta värden i inklistringsområdet när det finns tomma celler i kopierings området när du markerar den här kryss rutan.

Transponera

Ändrar kolumner för kopierade data till rader och vice versa när du markerar den här kryss rutan.

Klistra in länk

Länkar inklistrade data på det aktiva kalkyl bladet till kopierade data.

Överst på sidan

Behöver du mer hjälp?

Du kan alltid fråga en expert i Excel Tech Community, få support i Answers-communityn eller föreslå en ny funktion eller förbättringar på Excel User Voice.

Obs!:  Den här sidan har översatts automatiskt och kan innehålla grammatiska fel och andra felaktigheter. Vår avsikt är att innehållet ska vara användbart för dig. Skulle du vilja svara på om informationen var till hjälp? Här är den engelska artikeln som en referens.

Mer information finns i

Endast kopiera celldata och klistra in attribut

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×