Klass anteckningsbok e-informationsavslöjande exportera stödlinjer

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Introduktion

Klassens anteckningsbok och Personalanteckningsbok får Skype anteckningsböcker innehåll exportera kan ges två olika sätt:

 1. För lärare och elever: en i appen upplevelse att spara en kopia till O365 Enterprise eller Education konto eller Consumer Microsoft-konto.  Detta dokumenteras i Klassens anteckningsbok i appen exportera Guide.

 2. För administratörer: E-informationsavslöjande för mängdrabatt eller markerade export av innehåll i O365.

Det här dokumentet information e-informationsavslöjande export av anteckningsböcker för klasser för mängdrabatt export och aktivera flexibla frågor för roll-specifikt innehåll för lärare och studenter.  Klassanteckningsböcker tillämpa rollbaserad innehåll behörighet tillämpas på specifika strukturen i en anteckningsbok.  Därför måste struktur, roller och behörigheter för exporterat innehåll behålla att användarens exportera begäran, som beskrivs i det här dokumentet.

O365-dokumentationen för e-informationsavslöjande för introduktion till grunderna för sökning och Exportera.

Den första delen av det här dokumentet introduceras anteckningsbok för klassen struktur och behörigheter modellen, följt av detaljerad information exportera med hjälp av e-informationsavslöjande.

Bakgrund

Lagringsformat för OneNote

 • Anteckningsbok (mapp i SharePoint Online motsvarar SPFolder)

  • Avsnitt (fil i SharePoint Online motsvarar SPFile)

  • Avsnittsgrupp (mapp i SharePoint Online motsvarar SPFolder)

   • Avsnitt (fil i SharePoint Online motsvarar SPFile)

Om OneNote-anteckningsbok är en mapp, är det avsnittsgrupper undermappar under anteckningsboksmappen. Avsnitten är filer (med One anknytning).  Sidor har inte en fysisk representation i SharePoint, i stället sidorna är innehållet i avsnittet-filer.

Vad är klassens anteckningsbok

Anteckningsbok för klassen är en mall för att tillåta en lärare R/W tillgång till hela anteckningsboken medan elever tillgång R/W (till sin egen avsnittsgrupp) och R/O för delade avsnittsgrupper med lärare. Använd avsnittsgrupper på andra nivån i trädet nedan, kan ha avsnittsgrupper själva (läggs till senare av lärare).

Vad är klassens anteckningsbok

Klassens anteckningsbok behörighet modell

Varje mapp- och i SharePoint Online har behörigheter som är kopplad till den:

 • Ärvs från överordnat
  Detta kallas arv av behörigheter. Det innebär att överordnat behörigheter som överförs till underordnade.

 • Definierad när mappen/själva filen
  En fil eller en mapp kan ta bort den här kedja arvet från överordnade till underordnade. Nu är behörigheterna för underordnade oberoende av det överordnade behörigheter. SharePoint Online kan lägga till, redigera och ta bort behörigheter. Och inga av dessa ändringar påverkar ursprungliga överordnade poster.

Rotmappen klassens anteckningsbok och klassens anteckningsbok Använd avsnittsgrupper (_Content bibliotek, _Collaboration blanksteg, _Teacher endast elever privata avsnittsgrupper) alla med behörighet som definierats för sig själva. Detta innebär att deras behörigheter bryts från följande för arv av behörigheter och de har sina egna behörigheter.

Klass anteckningsbokens avsnitt har ärvda behörigheter från avsnittsgrupper.

När vi har sett hur programmet anteckningsbok för klassen ser ut behörigheter på följande till användare:

 • Anteckningsboksmappen ger behörighet att skrivskyddad för lärare och elever till skrivskyddat läge

 • ”_Content bibliotek” ger behörighet till lärare till skrivskyddad och till elever i skrivskyddat läge i ”_Collaboration utrymme” mapp ger behörighet till lärare att läsa och skriva. Studenter också har läs- och skrivbehörighet.

 • Varje privat student avsnittsgrupp ger lärare och endast student i avsnittet grupp skrivskyddad åtkomst.

Motsvarande behörigheter i SharePoint Online baserat på rollen

Roll

Namn på SharePoint behörighet för skrivskyddad

Lärare/utfyllnadstecken

Fullständig behörighet

Student/medlem

Delta

Incarnations av programmet anteckningsbok för klassen

Aktuell incarnations av programmet anteckningsbok för klassen omfattar:

 • Anteckningsbok för klassen (för lärare)

 • Skype-anteckningsboken (används av Skype utbildningsväsendet)

 • Anteckningsbok för personal (för skolan administratörer)


Klass och Skype anteckningsböcker följer struktur som nämns ovan. För anteckningsboken har en liknande struktur med olika etiketter. Utfyllnadstecken namnges lärare, elever namnges medlemmar.

Därför ser strukturen ut så här anteckningsbok för personal

Klassanteckningsböcker lagras i SharePoint Online-webbplatser:

Klassanteckningsböcker lagras i SharePoint-webbplatser över standard listor under mappar ”Klassanteckningsböcker”, ”Personalanteckningsböcker” och ”Skype anteckningsböcker”. Dessa mappnamnen översätts baserat på språket för programmet anteckningsbok för klassen.

Det finns en anteckningsbok för klassen för varje grupp som för team klassens anteckningsbok. Dessutom konfigureras den för att sparas som standardanteckningsboken som lagras i biblioteket tillgångar.

För äldre OneNote Class anteckningsbok Creator SharePoint Store-appen lagras anteckningsböckerna i listan med rubrik ”EduOneNoteAppDocuments”. Varje lärare skulle ha en undermapp med en rubrik ”< e-post > _Courses” där anteckningsboken lagras i.

Exempel:

EduOneNoteAppDocuments

< AndersSvensson > @contoso.org_Courses

Portal Administratörssteg e-informationsavslöjande Guide

 1. Logga in på den admin portal i privata med webbläsaren kant.

 2. Välj administratör.
  Admin-knappen

 3. Välj Administratörscenter.
  administratörscenter

 4. Expandera nedrullningsbara från administratörscenter och välj sedan säkerhet och efterlevnad.
  Välj säkerhet och efterlevnad

 5. Välj Sök och undersökningen under listrutan och välj sedan e-informationsavslöjande.
  Välj e-informationsavslöjande

 6. Välj Skapa ett ärende till anger du namn och beskrivning av fodralet.
  Obs:
  Välj Skapa ett ärende

  • Varje fråga efter data måste skapas i ett e-dataidentifieringsärende.

  • Den här terminologi används eftersom funktionen admin används vanligen i samband med juridiska ärende eller organisationens skiftläge.

 7. Nyligen skapade skiftläge sparas nedan.
  Skapa ett ärende som slutfört

 8. Välj Öppna, och sedan Exporteraoch sedan + att skapa en ny sökfråga.
  Klicka på plustecknet

 9. Ange ett namn för din fråga och välj sedan rutan Sök överallt Ring upp.

 10. Markera den ”SharePoint kryssrutan” Välj sedan Nästa
  dela punkt

 11. Markera namnet på den anteckningsbok eller alternativt namnet på Student att de bara få användarens mapp.  Anteckningsbok för klassen hierarki använder SharePoint-bibliotek dokumentmappar, där namnet på kursen är mappen översta nivån, så ange som resulterar i alla undermappar - en undermapp per student avsnitt.  Så att ange student-namn i den här frågan returnerar bara resultatet för den undermapp för den student avsnitt.   I det här fallet söker efter hela anteckningsboken ”TestKlass 1 6-20”.  Tryck på Nästa...
  sökord

 12. Frågan kommer att sparas (markerad) och resultat i den högra rutan.  Lägg märke till det 9 objekt visas. Välj ”Förhandsgranska sökresultat”
  Förhandsgranska sökresultaten

 13. Sökresultatet visas i listan över 9 objekt.  Klickar på något av objekten i listan på den vänstra rutan visas information för objektet.   För den anteckningsbok som markerats nedan löper som MAPPSÖKVÄG på SharePoint rotmappen för programmet anteckningsbok för klassen.   KOPIERA den SÖKVÄGEN till CLIPBORD eftersom vi kommer att använda den i den andra frågan för innehållet i den mappen.  Obs du inte kan hämta det här objektet eftersom det är en mapp.   Stäng det här fönstret.
  Förhandsgranska sökresultat 2

 14. Stänga fönstret kommer tillbaka till föregående söksidan.  Klicka på penna att redigera frågan
  Redigera sökning

 15. Lägga till ett nytt villkor i frågan genom att klicka på knappen:
  Lägg till villkor

 16. Klicka på ”Visa Nyckelordslista” förfina frågan om du vill ta med sökvägen till rotmappen för anteckningsbok för klassen i föregående steg.  Här kommer nedrullningsbar lista med nyckelord.   Du vill ersätta den ”TestKlass 1 6-20” fråga med anteckningsbok för klassen, med hjälp av nyckelordet mappsökvägen sökvägen ”: < sökvägen till klass anteckningsboksmappen /”.   Anteckning sökvägen måste vara inom citattecken medan du nedanför och måste slutet på A snedstreck.  Frågan misslyckas utan snedstreck i sökvägen.
  Kontrollera frågan för skrivfel

 17. Välj ”Lägg till villkoret” från ovanför för att förfina sökningen till endast en anteckning (One)-format.  Du ser en nedrullningsbar lista över typer av villkor.  Välj ”filtypen” markerat nedan,
  nedrullningsbara listor

 18. Välj ”1-filtyp som detta är filnamnstillägget för OneNote-filer.  Klicka på Sök.
  Filtyp

 19. Frågan returnerar resultatet av One-filer i mappen, i det här fallet 14 objekt.  Klicka på ”Förhandsgranska sökresultaten” så visas en lista av One-filer i mappen:
  Förhandsgranska sökresultaten

 20. Anteckning i resultatlistan omfattar alla One-filer i hela hierarkin under sökvägen till rotmappen anteckningsbok för klassen.  Detta innehåller en mapp för varje student.     Om du vill markera en enskild One-fil, det kan du göra med hjälp av ”tack click here”.  Du kan välja endast en fil i taget med hjälp av detta om önskas men mappfil/hierarkin på anteckningsboken som återges inte om hämtar enstaka One-filer.   Observera också att ONE-filen inte kan öppnas i OneNote eftersom det inte är en giltig fullständig OneNote-fil som krävs på. Innehållsförteckning i hierarkin ska vara en giltig fil (OneNote team ger importera igen hydrate anteckningsboken från. EN hierarki).
  inte stöds av förhandsgranskning

 21. Stäng dialogrutan när du vill återgå till sidan fråga.   Ska du klicka på nedpilen markerad (hover visas ”exportera”) ska börja exportera hela mapphierarkin för hela anteckningsboken.  Klicka på nedpilen visas ”exportera resultatet”.  Välj det alternativet.
  Exportera

 22. En sida visas nu för att exportera alternativ.  Markera alternativknappen 1st ”alla objekt utom som har okända format...” och klicka på ”börja exportera”

 23. När exporten har slutförts visas resultatet i fönstret till höger.  Markera ”hämta exporteras resultat”
  Hämta exporterade resultat

 24. En sida visas Bekräfta hämtning av resultat och visa en exportera nyckel som måste kopieras till Urklipp som ska användas i appen e-informationsavslöjande exportera i följande steg.  Kopiera till Urklipp och markera ”hämta resultat”
  Hämta resultat

 25. När du klickar på ”Hämta resultat” uppmanas du att installera verktyget e-informationsavslöjande exportera om du inte har kört en export...  Välj installera.
  Installera

 26. Klicka på ”Öppna” i den verifiering säkerhetsmeddelande nedan om du vill påbörja hämtningen
  öppna

 27. När du har öppnat verktyget exportera, uppmanas du att klistra in i registernyckeln ovanifrån och markeringen till hämta filer:
  exportera nyckeln

 28. Exportera rapporteras förloppet under den process som kan ta ett tag beroende på antalet filer som ska hämtas.
  Stäng

 29. Resultatet av exporten finns i den markerade mappen som innehåller flera undermappar. Den första undermappen innehåller en sammanfattning av exporten och ”SharePoint”-mappen innehåller OneNote filens innehåll i mappen löv nod:
  filsökväg för exporterade klassens anteckningsbok

 30. Navigera till mappen ”Webbplatstillgångar” innehåller rotmappen för den anteckningsbok som visar en mapp för varje enskild avsnittsgrupper i anteckningsboken och välkomstsidan i första anteckningsboken avsnitt.  Under samarbetsyta och innehållsbiblioteket är det delade innehållet för anteckningsboken och det finns en mapp för varje enskild eleverna (Student 48 Victor och Student 50 röntgen är 2 elever)
  exporterade klass ntoebook Webbplatstillgångar

 31. Navigera till mappen (avsnittsgrupp) för ”Student 48 Victor” visas avsnitt (One-filer) inom Students avsnittsgrupp.
  exporterade klass ntoebook Webbplatstillgångar 2

Om du vill återskapa sin bärbara dator, gör en student du följande:

 1. Öppna OneNote 2016 och skapa en ny anteckningsbok (helst på OneDrive)

 2. Öppna varje One avsnitt i OneNote 2016 genom att antingen:

  • Dubbelklicka på den One-fil

  • I 2016, gå till Arkiv > Öppna > Bläddra > Visa alla filer (*. *) > Markera den. En fil > Klicka på Öppna

 3. Kopiera avsnitt till den nya anteckningsboken genom att antingen:

  • Klicka och dra avsnittet i anteckningsboken

  • Högerklicka på avsnittsfliken och väljer Flytta eller kopiera, markera den nya anteckningsboken och klicka på Kopiera

Var hittar jag OneNote kommersiella historia av hur en användare öppnas. Något filer.

Obs: OneNote API-behörighet Tillåt användare att ange särskilda behörigheter strukturen för OneNote-dokument. Så att det blir som programmet anteckningsbok för klassen.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×