Kategorisera ett objekt

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

Du kan ordna meddelanden, händelser, kontakter och andra Objekt genom att tilldela dem kategorier. Eftersom kategorier är färgkodade är det lätt att se vilka objekt som hör till vilken kategori när du visar objektlistan. Du kan tilldela ett objekt en standardkategori, till exempel Familj eller Resa, eller en kategori som du skapar.

Om ett objekt har tilldelats flera kategorier räknas den sista kategorin som tilldelats som den primära kategorin. Den primära kategorin bestämmer teckenfärg för objektet i objektlistan. Och när du sortera objekt efter kategori grupperas ett objekt med den primära kategorin.

 1. Välj ett objekt i objektlista.

  För att markera flera objekt håller du ned KOMMANDO medan du klickar på objekten.

 2. Gå till fliken Start, klicka på Kategorisera och klicka sedan på en kategori.

  Fliken Start, gruppen 5

  Om du vill skapa en ny kategori klickar du på Kategorisera på fliken Start, klickar på Lägg till ny och skriver sedan ett kategorinamn.

  Meddelanden: 

  • När du tilldelar en kontakt en kategori tilldelas som standard alla meddelanden som du tar emot från den kontakten automatiskt samma kategori. Om du vill stänga av den här inställningen klickar du på InställningarOutlook-menyn, klickar på Kategorier och avmarkerar sedan kryssrutan Tilldela meddelanden kategorier från kategoriserade kontakter.

  • Om du väljer en kategori i navigeringsfönster och sedan skapar ett nytt objekt tilldelas det nya objektet automatiskt den valda kategorin.

  • När Skräppostskydd är aktiverat tilldelar Outlook möjliga skräppostmeddelanden kategorin Skräppost och flyttar meddelandena till mappen Skräppost.

  • Om du vill ta bort alla kategorier från ett objekt markerar du objektet, klickar på Kategorisera och sedan på Ta bort alla. Fliken Start, gruppen 5

Se även

Skapa eller redigera en kategori

Visa alla objekt i en kategori

Filtrera objekt efter kategori

Om att ordna objekt i Outlook

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×