Kategorisera ett objekt

Du kan ordna dina meddelanden, händelser, kontakter och andra Objekt genom att koppla dem till kategorier. Eftersom varje kategori har en unik färg kan du snabbt se vilka objekt som hör till vilken kategori när du visar uppgiftslistan. Du kan koppla ett objekt till en standardkategori, t.ex. Familj eller Resor, eller till en kategori som du skapar.

Om ett objekt är kopplat till flera kategorier anses den senaste kategorin som tilldelades vara huvudkategorin. Huvudkategorin avgör teckensnittsfärgen för objektet i objektlistan. När du sorterar objekt efter kategori grupperas objekten dessutom efter motsvarande huvudkategori.

 1. Markera ett objekt i objektlista n.

  Om du vill markera flera element håller du ned KOMMANDO  och klickar på elementen.

 2. På fliken Start klickar du på Kategorisera och sedan på en kategori.

  Fliken Start, gruppen 5

  När du vill skapa en ny kategori klickar du på Kategorisera på fliken Start, klickar på Lägg till ny och anger sedan ett kategorinamn.

  Meddelanden  

  • Som standard tilldelas alla meddelanden från en kontakt samma kategori när du tilldelar en kontakt en kategori. Om du vill inaktivera den här inställningen klickar du på InställningarOutlook-menyn, klickar på Kategorier och avmarkerar sedan kryssrutan Tilldela kategorier för meddelanden från kategoriserade kontakter.

  • Om du väljer en kategori i navigeringsfönster och sedan skapar ett nytt objekt tilldelas objektet automatiskt den markerade kategorin.

  • När skräppostskyddet är aktiverat associeras potentiell skräppost automatiskt i Outlook med kategorin för skräppost och meddelandena flyttas till skräppostmappen.

  • Om du vill ta bort alla kategorier från ett objekt markerar du objektet, klickar på Kategorisera och klickar sedan på Rensa alla. Fliken Start, gruppen 5

Se även

Skapa eller redigera en kategori

Visa alla objekt i en kategori

Filtrera objekt efter kategori

Om att ordna objekt i Outlook

Gäller för: Outlook for Mac 2011Hade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk