Kapacitetsplanering och inläsningstestning av SharePoint Online

I den här artikeln beskrivs hur du kan distribuera till SharePoint Online utan att utföra traditionella belastningstester eftersom det inte är tillåtet.

Även om vi starkt avråder från aktiva belastningstester i SharePoint Online så finns det andra sätt att kontrollera hur en webbplats presterar när du startar den.

Med SharePoint Online behöver du inte utföra kapacitetsplanering eftersom det automatiskt ingår i vår tjänst. I lokala miljöer används belastningstester till att kontrollera antaganden om skalning och få reda på servergruppens kapacitetsgränser genom att utsätta den för belastning. I SharePoint Online måste vi göra det lite annorlunda. Eftersom miljön har flera klientorganisationer måste vi skydda dem alla, så vi kommer automatiskt att strypa eventuella belastningstester. Det betyder att resultaten av ett eventuellt belastningstest blir missvisande.

En av fördelarna med SharePoint Online jämfört med en lokal distribution är flexibiliteten i molnet. Våra storskaliga miljö är konfigurerad för miljontals användare varje dag, så det är viktigt att vi hanterar kapaciteten effektivt genom att automatiskt utöka våra servergrupper när det behövs. I den här artikeln förklaras hur vi planerar för kapacitetstillväxt och skalning på plats. Dessutom diskuteras även olika metoder du kan använda förutom belastningstester.

Så förutser Office 365 belastningar och utökar kapaciteten

Hanteringen av serverkapaciteten i SharePoint Online görs med två metoder:

  • Kapacitetsprognoser

  • Belastningsutjämning i enstaka servergrupper

När vi tar fram kapacitetsprognoser i SharePoint Online kan vi till skillnad från i lokala miljöer sammanställa statistik för potentiella behov i olika servergrupper. Det samlade behovet kan se ut ungefär som tillväxten för Förfrågningar i zonen (där en zon är en grupp SharePoint-servergrupper) i bilden nedan:

Diagram som visar förebådande kapacitet: prognoser

Även om tillväxten är svår att förutse i en enskild servergrupp går det att förutspå den samlade mängden förfrågningar i en zon. Genom att identifiera tillväxttrender i SharePoint Online kan vi planera för framtida expansion.

För att kunna använda vår kapacitet effektivt och hantera oväntad tillväxt i olika servergrupper använder vi automation som spårar belastningen hos användarna och skalar upp när det behövs. Det viktigaste mått vi använder som signal för att en uppskalning behövs är processorbelastning. Vårt mål är att hålla belastningen på processorerna under 40 %. Det görs för att ha tillräckligt med buffert för oväntade belastningstoppar. Om den stadiga belastningen närmar sig 40 % så börjar vi skala upp kapaciteten.

Diagram som visar förebådande kapacitet: hantera servrar

Det går snabbt att lägga till fler servrar i en servergrupp eftersom vi använder sådana som redan lagts till i zonen i linje med våra prognoser.

Hur ska jag planera för en webbplatslansering?

Du kan räkna med att servergruppen där webbplatsen lanseras övervakas automatiskt, så att nya servrar läggs till vid behov enligt beskrivningen ovan. Därför behöver du inte meddela oss om den nya lanseringen.

Om de vanliga rekommendationerna och metodtipsen för sidor i SharePoint Online följs kommer nya lanseringar för upp till 100 000 användare knappast att ha någon inverkan på servergruppen.

Det finns några strategier för att planera för en lansering av en ny SharePoint Online-webbplats. Så som visas i följande bild är antalet inbjudna användare normalt betydligt större än antalet som faktiskt använder webbplatsen. Här visas en strategi för en nylansering. Den här metoden hanterar inte bara prestandabelastningar, utan du kan även hitta sätt att förbättra SharePoint-webbplatsen innan majoriteten av användarna ser den.

Diagram som visar inbjudna och aktiva användare

Under pilotfasen är det bra att få feedback från engagerade användare som organisationen har förtroende för. Då går det att avgöra hur systemet används och vilken prestanda det har.

Därefter sker lanseringen till nya användare i vågor, med regelbunden insamling av feedback och prestandaresultat. Fördelen är att systemet införs långsamt och att du kan förbättra det i takt med att användningen ökar. Det här gör också att vi kan reagera på ökade belastningar när webbplatsen distribueras till fler och fler användare.

Och även om belastningstester är förbjudna så kan våra kunder konfigurera periodiska ping till tjänsten för att mäta tillgänglighet och latens. Då etableras en baslinje för webbplatsen. Pingen måste dock hålla låg frekvens så att det inte uppstår problem med flaskhalsar.

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×