Kan jag lägga till egna underdomäner eller flera domäner i Office 365?

De flesta Office 365-abonnemang innehåller samma funktioner för domäner. Du kan till exempel lägga till flera egna domäner, lägga till underdomäner och bestämma om du vill hantera DNS för en egen domän själv eller låta Office 365 göra det.

Läs informationen nedan för att se hur du kan använda Office 365 i din organisation. I Beskrivning av Office 365-domäntjänst finns en ännu mer detaljerad lista. Du kan också granska alla produktfunktioner för respektive erbjudande.

 • Du kan lägga till flera underdomäner: till exempel, www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.com och så vidare.

 • Om du redan har en offentlig webbplats som du använder med din domän kan du, när du lägger till din domän till Office 365, ha kvar din nuvarande webbplats där den ligger nu utan att vidta extra steg.

  Konfigurera din domän i Office 365 och se till att du i domäninstallationsguiden väljer Ja när du blir tillfrågad om du har en webbplats som du redan använder. Därefter lägger du till och uppdaterar dina DNS-poster på din DNS-värds webbplats för att konfigurera DNS-posterna för tjänster som e-post och Lync.

 • Välj hur du vill hantera DNS-poster för din domän. Du kan fortsätta att hantera DNS-poster hos din DNS-värd (eller på plats om du hanterar din egen DNS-fil lokalt), t.ex. för att lägga till eller uppdatera MX- och CNAME-poster. Du kan också låta Office 365 konfigurera och hantera DNS-poster för din domän. Du får möjlighet att välja det här när du går igenom domäninstallationsguiden.

  Om du väljer att låta Office 365 skapa och hantera din domäns DNS-poster ställs e-post och snabbmeddelanden automatiskt in på att använda din domän med Office 365, och du kan inte hantera e-post eller snabbmeddelanden hos en annan värd.

  Om du väljer att själv hantera DNS för din domän kan du konfigurera e-post, snabbmeddelanden och din offentliga webbplats för din domän som ligger i Office 365. Du kan även använda en annan värd för vissa (eller alla) tjänster på din domän.

 • Du kan lägga till flera domäner i Office 365 och välja vilken av de domänerna du vill att tjänsterna ska köras på.

  Du kan till exempel använda e-post med ett domännamn och använda ett annat domännamn för adressen till din SharePoint Online-webbplats.

Mer information om hur domäner fungerar med Office 365-tjänster

 • I de flesta fall kan du lägga till upp till 900 domäner till din Office 365-prenumeration. Om du planerar att använda flera domäner hittar du mer information i Använda ett stort antal domäner med Office 365.

 • En domän, som contoso.onmicrosoft.com, skapas för dig i Office 365 när du registrerar dig för tjänsten. Du kan fortsätta använda den här domänen för ditt användar-ID och för dina Office 365-tjänster, eller lägga till en egen domän.

 • Du kan lägga till en egen domän med ett namn som är tillgängligt på din domänregistrator. Namnet behöver inte stämma överens med den första delen av din onmicrosoft.com-domän. Om du till exempel registrerade dig för att använda Office 365 med fabrikam.onmicrosoft.com, kan du använda fabrikam.com, fabrikam_NW.com eller ett helt annat namn som fourthcoffee.com.

Läs mer om hur du konfigurerar och hanterar domäner för Office 365 Small Business eller Office 365 Enterprise och Office 365 Midsize Business.

Vill du ha mer hjälp?

Get help from the Office 365 community forums Admins: Sign in and create a service request Admins: Call Support

Gäller för: Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End UserHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk