Kan jag lägga till egna underdomäner eller flera domäner i Office 365?

Telefon

Behöver du hjälp?   

Ring supporten.

De flesta Office 365-abonnemang innehåller samma funktioner för domäner. Du kan till exempel lägga till flera egna domäner, lägga till underdomäner och bestämma om du vill hantera DNS för en egen domän själv eller låta Office 365 göra det.

Läs informationen nedan för att se hur du kan använda Office 365 i din organisation. I Beskrivning av Office 365-domäntjänst finns en ännu mer detaljerad lista. Du kan också granska alla produktfunktioner för respektive erbjudande.

 • Du kan lägga till fler domäner. Du kan till exempel lägga till domänerna contososolutions.com och contosomarketing.com när du har konfigurerat din första domän. Hur gör jag? Du kan lägga till fler domäner i Office 365 med domänguiden.

 • Du kan lägga till flera domäner och underdomäner. Du kan till exempel lägga till domänerna contoso.com och contosomarketing.com, och sedan lägga till underdomänerna www.contoso.com, www.partners.contoso.com, www.partners.marketing.contoso.com och så vidare. Hur gör jag? Du lägger till fler domäner och underdomäner på samma sätt som du lade till din första anpassade domän genom att följa anvisningarna i domäninstallationsguiden.

 • När du lägger till flera domäner i Office 365kan du välja att ha vilken som helst av tjänsterna (t.ex. e-post) på valfri domän av dem du har lagt till. När du ändrar e-posten till Office 365, genom att uppdatera domänens MX-post, levereras ALL e-post som skickas till den domänen till Office 365. Du kan även om du vill vidta åtgärder för att pilottesta Office 365 med bara några få e-postadresser i stället.

 • Om du redan har en offentlig webbplats som du använder med din domän kan du, när du lägger till din domän till Office 365, ha kvar din nuvarande webbplats där den ligger nu utan att vidta extra steg.

  Hur gör jag? När du konfigurerar din domän i Office 365 ska du vara noga med att välja Ja i installationsguiden när du tillfrågas om du har en webbplats som du redan använder. (Eller så kan du välja att hantera dina egna DNS-poster.) Sedan lägger du till och uppdaterar dina DNS-poster på DNS-värdens webbplats för att konfigurera DNS-poster för tjänster som e-post och Skype för företag – Online. När du konfigurerar de här tjänsterna påverkar det inte din webbplats.

 • Välj hur du vill hantera DNS-poster för din domän. Du kan fortsätta att hantera DNS-poster hos din DNS-värd (eller på plats om du hanterar din egen DNS-fil lokalt), t.ex. för att lägga till eller uppdatera MX- och CNAME-poster. Du kan också låta Office 365 konfigurera och hantera DNS-poster för din domän. Du får möjlighet att välja hur DNS-posterna ska hanteras när du går igenom domäninstallationsguiden.

  • Om du väljer att låta Office 365 skapa och hantera din domäns DNS-poster ställs e-post och snabbmeddelanden automatiskt in på att använda din domän med Office 365, och du kan inte hantera e-post eller snabbmeddelanden hos en annan värd. Du kan heller inte lägga till en underdomän för domänen om du inte först ändrar DNS-hanteringen till en DNS-värd utanför Office 365 för domänen.

  • Om du väljer att själv hantera DNS för din domän kan du konfigurera e-post, snabbmeddelanden och din offentliga webbplats för din domän som ligger i Office 365. Du kan även använda en annan värd för vissa (eller alla) tjänster på din domän.

  Obs!: Om du lägger till en underdomän, till exempel sales.contoso.com, måste du hantera DNS för domänen utanför Office 365. Om GoDaddy är din domänregistrator kan du inte låta Office 365 hantera din domän.

Mer information om hur domäner fungerar med Office 365-tjänster

 • I de flesta fall kan du lägga till upp till 900 domäner till din Office 365-prenumeration. Om du planerar att använda flera domäner hittar du mer information i Använda ett stort antal domäner med Office 365.

 • En domän, som contoso.onmicrosoft.com, skapas för dig i Office 365 när du registrerar dig för tjänsten. Du kan fortsätta använda den här domänen för ditt användar-ID och för dina Office 365-tjänster, eller lägga till en egen domän.

 • Du kan lägga till en egen domän med ett namn som är tillgängligt på din domänregistrator. Namnet behöver inte stämma överens med den första delen av din onmicrosoft.com-domän. Om du till exempel registrerade dig för att använda Office 365 med fabrikam.onmicrosoft.com, kan du använda fabrikam.com, fabrikam_NW.com eller ett helt annat namn som fourthcoffee.com.

Läs mer på Få hjälp med Office 365-domäner.

Vill du ha mer hjälp?

Du kan få hjälp i forumen på Office 365-communityn Administratörer: Logga in och skapa en tjänstförfrågning Administratörer: Ring supporten
Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×