Kalenderverktyget i SharePoint Workspace 2010

Med kalenderverktyget kan medlemmar hantera hela livscykeln för ett möte, från att schemalägga enstaka eller återkommande möten, konfigurera dagordningar, hantera mötesdeltagare, ta mötesanteckningar och spela in en mötessammanfattning.

Vad vill du göra

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×