Kalender i Outlook på webben för företag

Lägg till möten, avtalade tider och andra händelser i kalendern i Outlook Web App, och dela dem med andra.

I kalendern i Outlook Web App kan du skapa och hålla reda på avtalade tider och möten. Du kan också skapa flera kalendrar, länka till andras kalendrar och dela din egen kalender med andra personer inom organisationen.

Artikelinnehåll

Det här visas i kalendern

Skapa ett objekt i kalendern

Ändra eller ta bort en händelse i kalendern

Dela kalendern

Använda Outlook Web App på en mobil enhet

Var kan jag läsa mer?

Det här visas i kalendern

Näst efter Inkorgen är det antagligen kalendern som du kommer att använda mest i Outlook Web App. Kalendern kan visas på fyra olika sätt: med fokus på dag, arbetsvecka, vecka eller månad.

Visa händelsedetaljer snabbt

Om du snabbt vill granska en händelse behöver du bara välja den i kalendern.

Om du skapar en händelse kommer du att stå som skapare för den. Via en länk kan du redigera eller ta bort händelsen.

snabbvisning av händelse

Har du blivit inbjuden till ett möte visas organisatören och länkar för att svara på inbjudan i möteshändelsen. Om organisatören har lagt in en onlinemötesinbjudan finns det dessutom en länk som du kan använda för att ansluta till mötet.

snabbvisning av möte

Dagsvy

Dagsvyn har du mest nytta av om ditt schema är fullt, eller om du vill visa flera scheman bredvid varandra. Kontrollerna är likadana som förut – det är bara själva vyn som ändras.

Veckovy

Veckovyn är den standardvy som visas när du öppnar kalendern i Outlook Web App första gången. Med alternativen längst upp till höger kan du ändra standardvyn så att en dag, arbetsvecka eller månad visas i stället.

Kalenderns veckovy

 1. Ny händelse. En händelse kan bestå av en avtalad tid, ett möte eller en heldagsaktivitet. Välj Ny händelse om du vill skapa en ny händelse.

 2. Kalender. Använd kalendern i mappfönstret till vänster för att gå från ett datum till ett annat. Den period som du visar för tillfället är skuggad, och det aktuella datumet är markerat med en mörkare skuggning.

  Tips: Du kan använda vänster- och högerpilen för att dölja Dubbelpil åt vänster överst på skärmen och expandera dubbel pil åt höger nära mitten av fönstret till vänster mapplistan i fönstret till vänster.

 3. Mina kalendrar. Du kan visa mer än en kalender i taget. Under Mina kalendrar kan du skapa andra kalendrar, till exempel en kalender för ett visst projekt eller en kalender för att hålla reda på dina avtalade tider. Du kan också lägga till andras kalendrar och välja vilka du vill visa. Om du väljer att visa flera kalendrar kommer de att slås ihop till en enda vy, där varje kalender får en egen färg.

 4. Datumnavigeringsfält. I det här området kan du hoppa mellan olika datum. Om du vill hoppa till ett datum väljer du det datumet. Du kan också använda pilarna ute i kanterna om du vill se datumen före eller efter de datum som visas just nu.

 5. Huvudfönster. Kalendrarna visas i huvudfönstret. Du skapar en ny avtalad tid genom att dubbelklicka på en ledig tid på det önskade datumet.

 6. Visningsalternativ. Välj den vy som du vill ha, och dela eller skriv ut kalendern.

Månadsvy

Månadsvyn kan innehålla stora mängder information. För att du lättare ska kunna använda den visas en dagordning för den valda dagen:

Kalenderns månadsvy

 1. Dagens datum. Den mörkare skuggningen visar det aktuella datumet.

 2. Månad. Den ljusare skuggningen visar den månad som är vald.

 3. Dag. Skuggningen visar den valda dagen, och siffran längst ned till höger i de olika dagarna anger hur många objekt som inte visas för respektive dag. Dubbelklicka eller dubbeltryck på ett objekt om du vill öppna det. Du kan skapa en ny händelse för ett datum genom att dubbelklicka eller dubbeltrycka på en ledig tid för det datumet.

 4. Heldagsaktivitet. Ett skuggat objekt markerar en heldagsaktivitet.

 5. Dagordning. Dagordningen för den valda dagen. Du kan skapa ett nytt objekt för det aktuella datumet genom att dubbelklicka eller dubbeltrycka på en ledig tid i dagordningen.

Överst på sidan

Skapa ett objekt i kalendern

För att skapa en ny avtalad tid eller mötesförfrågan i en vy väljer du Ny händelse eller dubbelklickar (eller dubbeltrycker) på en ledig tid på det aktuella datumet.

Skapa en avtalad tid

 1. Välj Ny händelse och lägg till en rubrik och plats.
  ny mötesförfrågan med procedurstegen markerade

 2. Välj starttid och varaktighet, och ändra tiden för påminnelsen om det behövs.

 3. I listan Visa som väljer du hur du vill att den avtalade tiden ska visas i kalendern: Ledig, Arbetar på annan plats, Preliminärt, Upptagen eller Inte vid datorn.

 4. (Valfritt) Du kan göra det till en återkommande avtalad tid och markera den avtalade tiden som privat.

 5. Välj Spara när du är klar.

Överst på sidan

Skapa en mötesförfrågan.

Ett möte är en kalenderhändelse som du skickar till andra personer. Du skapar ett möte på samma sätt som en avtalad tid, men till möten bjuder du dessutom in deltagare, och du kan lägga till resurser som konferensrum.

 1. Välj Ny händelse och lägg till en rubrik och plats. Välj starttid och varaktighet, och justera vid behov tiden för påminnelsen.
  Ny mötesförfrågan med nummer som matchar stegen i proceduren

 2. Välj Lägg till deltagare nytt och välj de personer i kontaktlistan som du vill bjuda in.

  Tips: Du kan använda Schemaläggningsassistenten om du vill vara säker på att alla är tillgängliga på den tid du valt. Om din organisation stöder det kan du även använda Schemaläggningsassistenten för att reservera ett konferensrum eller någon annan resurs.

 3. (Valfritt) Du kan göra det här till ett återkommande möte genom att välja ett alternativ i listan Upprepa.

 4. Om din organisation har Lync väljer du Onlinemöte för att infoga en möteslänk och andra onlineuppgifter.

 5. Lägg till ett meddelande till mötesdeltagarna och välj sedan Skicka för att skicka inbjudan.

Överst på sidan

Ändra eller ta bort en händelse i kalendern

Du ändrar och tar bort möten eller avtalade tider på liknande sätt.

Ändra en händelse i kalendern
 1. Välj en händelse i kalendern så att händelsetexten visas. Välj Redigera.

  snabbvisning av händelse

  Obs!: Du kan bara redigera mötesförfrågningar för möten som du själv har skapat.

 2. Avtalade tider ändrar du på sidan Information och väljer sedan Spara. Om det är en mötesförfrågan väljer du Skicka.

  .

Ta bort en händelse i kalendern
 1. Välj en händelse i kalendern så att händelsetexten visas. Välj Ta bort.

  • Om du vill ta bort en avtalad tid väljer du Ta bort i det bekräftelsemeddelande som visas.

  • Om du vill ta bort ett möte som du har skapat högerklickar du på objektet och väljer Avbryt. Om du vill lägga till en anteckning i det avbokningsmeddelande som skickas ut till deltagarna väljer du Redigera avbokning innan du skickar. Om du bara vill avboka mötet väljer du Skicka avbokning nu.

   Avboka möte
  • Om du vill ta bort ett möte som du har bjudits in till högerklickar du på objektet, väljer Ta bort och väljer sedan ett av alternativen beroende på om du vill skicka med ett meddelande när du avböjer mötet, skicka svaret utan ett meddelande eller inte skicka något svar alls.

   Ta bort möte

Dela kalendern

Du kan enkelt dela din kalender med andra i organisationen. Börja med att välja Dela högst upp i kalenderfönstret.
Knappen Dela högst upp i kalenderfönstret

Slutför delningen genom att följa anvisningarna nedan:

 1. Dela med. Ange namnet på den person som du vill dela kalendern med i rutan Dela med. En sökning efter det namn du angav görs automatiskt i adressboken i Outlook Web App.
  Dela kalender i Office Online

 2. Kontakt. När personen har hittats läggs den till automatiskt i listan över personer som kalendern ska delas med. Du kan lägga till valfritt antal personer.

 3. Alternativ för delning. Välj hur mycket information som du vill dela. Väljer du All information kommer den du delar med att kunna se all information om händelserna i kalendern, förutom sådana händelser som du har markerat som privata. Väljer du Begränsad information visas ämnet och platsen. Väljer du Endast tillgänglighet kan personen bara se att det finns en händelse registrerad för en viss tidpunkt, men ingen ytterligare information. Privata händelser visas alltid som upptagna.

  Du kan ge andra i organisationen behörighet att redigera din kalender genom att välja Redaktör. Om du vill ge någon annan behörighet att skicka och svara på mötesförfrågningar åt dig väljer du Delegera.

 4. Ämne. Om du vill kan du redigera ämnet.

 5. Kalender. Om du har flera kalendrar väljer du vilken du vill dela. Det vanligaste är att dela standardkalendern (som heter Kalender), men du kan dela alla kalendrar som är en del av postlådan.

 6. När du har lagt till alla du vill dela kalendern med och angett deras åtkomstnivå väljer du skicka Skicka för att dela inbjudan, eller ta bort Ignorera om du vill avbryta.

Mer information om att dela kalendrar finns i Dela kalendern och Kalenderdelegering i Outlook Web App.

Överst på sidan

Använda Outlook Web App på en mobil enhet

Om du använder Outlook Web App på en mobil enhet, t.ex. en pekplatta eller smarttelefon, kan postlådan, kalendern och andra funktioner se annorlunda ut än på en stationär eller bärbar dator.

Kalender

De flesta funktioner fungerar på samma sätt som de gör när du använder Outlook Web App på en stationär eller bärbar dator, men några saker fungerar lite annorlunda.

Klicka på Gå till Navigering i det nedre hörnet för att växla mellan E-post, Kalender och Kontakter.

Om du vill ändra kalendervyn trycker du på Dag Dagsvy , Arbetsvecka Vyn Arbetsvecka ,Vecka Veckovy eller Månad Månadsvy . Om du vill gå till dagens datum trycker du på Gå till i dag . Tryck på Mer Fler alternativ för att visa ytterligare alternativ.

Obs!: Om du använder en smarttelefon finns endast dag och månad tillgängliga.

Du skapar nya objekt genom att trycka på Ny Nytt . Tryck på ikonerna Sparr uppåt Sparr nedåt för att visa eller dölja den del av skärmen de visas på.

Om du vill visa Alternativ på en mobil enhet trycker du på Mer Fler alternativ > Alternativ. Mer information finns i Alternativ på en mobil enhet.

Vad gör jag om jag vill veta mer?

Överst på sidan

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×