KUBVÄRDE (Funktionen KUBVÄRDE)

Viktigt!: Den här artikeln är maskinöversatt, se ansvarsfriskrivningen. Den engelska versionen av den här artikeln finns här för din referens.

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av KUBVÄRDE i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar ett mängdvärde från en kub

Syntax

KUBVÄRDE(anslutning; [medlemsuttryck1]; [medlemsuttryck2]; …)

Syntaxen för funktionen KUBVÄRDE har följande argument:

 • Anslutning    Obligatoriskt. En textsträng som motsvarar namnet på anslutningen till kuben.

 • Medlemsuttryck    Obligatoriskt. En textsträng motsvarande ett flerdimensionellt uttryck (MDX-uttryck) som returnerar en medlem eller ett par i kuben. Alternativt kan medlemsuttryck motsvara en uppsättning som definierats med funktionen KUBINSTÄLLNING. Använd medlemsuttryck som en slicer för att ange vilken del av kuben som mängdvärdet returneras för. Om inget mått anges i medlemsuttryck används standardmåttet för kuben.

Kommentarer

 • När funktionen KUBVÄRDE beräknas visas tillfälligt meddelandet "#HÄMTAR_DATA …" i cellen innan all information har hämtats.

 • Om en cellreferens används för medlemsuttryck och cellreferensen innehåller en KUB-funktion, använder medlemsuttryck MDX-uttrycket för posten i den refererade cellen, inte värdet som visas i den refererade cellen.

 • Om anslutningsnamnet inte är en giltig arbetsboksanslutning som lagrats i arbetsboken returnerar KUBVÄRDE felvärdet #NAMN?. Om OLAP-servern (Online Analytical Processing) inte körs, inte är tillgänglig eller returnerar ett felmeddelande returnerar KUBVÄRDE felvärdet #NAMN?.

 • Om ett element i paret är ogiltigt returneras felvärdet #VÄRDEFEL!.

 • Felvärdet #SAKNAS! returneras om

  • syntaxen för medlemsuttryck är felaktig

  • medlemmen som anges av ett medlemsuttryck inte finns i kuben

  • Paret är ogiltigt eftersom det inte finns någon skärningspunkt för de angivna värdena. (Detta kan inträffa med flera element från samma hierarki.)

  • Uppsättningen innehåller minst en medlem med en annan dimension än de övriga medlemmarna.

  • KUBVÄRDE kan returnera felvärdet #Saknas om du refererar ett sessionsbaserat objekt, som en beräknad medlem eller en namngiven uppsättning, i en pivottabell när du delar en anslutning, och den pivottabellen tas bort, eller om du konverterar pivottabellen till formler. (Klicka på OLAP-verktyg i gruppen Verktyg på fliken Alternativ och klicka på Konvertera till formler.)

Problem: Nullvärden konverteras till nollängdssträngar

Om en cell i Excel inte innehåller data eftersom du inte ändrade den eller tog bort innehållet innehåller cellen ett tomt värde. I många databassystem kallas ett tomt värde ett nullvärde. Ett tomt värde eller nullvärde betyder bokstavligen "inget värde". En formel kan dock aldrig returnera en tom sträng eller ett nollvärde. En formel returnerar alltid ett av tre värden: ett nummervärde, ett textvärde, som kan vara en nollängdsträng, eller ett felvärde som #OGILTIGT! eller #VÄRDEFEL!

Om en formel innehåller funktionen KUBVÄRDE ansluten till en OLAP-databas (Online Analytical Processing) och en fråga till databasen resulterar i ett nullvärde konverterar Excel det här nullvärdet till en nollvärdessträng, även om formeln skulle ha returnerat ett siffervärde. Det kan leda till en situation där ett cellområde innefattar en kombination av numeriska värden och nollängdssträngvärden, och den här situationen kan påverka resultaten i andra formler som refererar till det cellområdet. Om till exempel A1 och A3 innefattar siffror, och A2 innefattar en formel med funktionen KUBVÄRDE som returnerar en nollängdssträng returnerar följande formler ett #VÄRDEFEL:

=A1+A2+A3

För att förhindra detta kan du göra ett test för nollängdssträngar genom att använda funktionen ÄRTEXT och genom att använda funktionen OM för att ersätta nollängdssträngen med en 0 (nolla) som visas:

=IF(ISTEXT(A1),0,A1)+IF(ISTEXT(A2),0,A2)+IF(ISTEXT(A3),0,A3)

Du kan även kapsla funktionen KUBVÄRDE i ett OM-villkor som returnerar värdet 0 om funktionen KUBVÄRDE utvecklas till en nollängdssträng som i följande exempel:

= Om (KUBVÄRDE (”försäljning” ”, [Mått]. [ Vinst] ””, [Time]. [2004] ””, [alla Product]. [Drycker] ”) =” ”; 0, KUBVÄRDE (” försäljning ””, [Mått]. [[ Vinst] ””, [Time]. [2004] ””, [alla Product]. [Drycker] ”))

Observera att funktionen SUMMA inte kräver det här testet för en nollängdssträng eftersom den ignorerar nollängdssträngar automatiskt när returneringsvärdet beräknas.

Exempel

= CUBEVALUE("Sales","[Measures].[ Vinst] ””, [Time]. [2004] ””, [alla Product]. [Drycker] ”)

= CUBEVALUE($A$1,"[Measures].[ Vinst] ”, D$ 12, $A23)

=CUBEVALUE("Sales",$B$7,D$12,$a23)

Obs!: Ansvarsfriskrivning för maskinöversättning: Den här artikeln har översatts av ett datorsystem utan mänsklig inblandning. Microsoft erbjuder dessa maskinöversättningar för att hjälpa icke engelskspråkiga användare att ta del av information om Microsofts produkter, tjänster och tekniker. Eftersom artikeln är maskinöversatt kan den innehålla fel i ordval, syntax och grammatik.

Utöka dina kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×