KLOCKSLAG (Funktionen KLOCKSLAG)

I den här artikeln beskrivs formelsyntaxen för och användningen av funktionKLOCKSLAG i Microsoft Excel.

Beskrivning

Returnerar ett decimaltal för en angiven tid. Om cellens format var Allmänt innan funktionen angavs formateras resultatet som ett datum.

Det decimaltal som returneras kan ligga i intervallet från 0 (noll) till 0,99988426, vilket representerar tider från 0:00:00 till 23:59:59.

Syntax

KLOCKSLAG(timme; minut; sekund)

Syntaxen för funktionen KLOCKSLAG har följande argument:

  • Timme    Obligatoriskt. Detta är ett tal från 0 (noll) till 32767 som anger timmen. Värden större än 23 kommer att delas med 24, och resterande värde används som timvärde. Till exempel är KLOCKSLAG(27;0;0) = KLOCKSLAG(3;0;0) = 0,125 eller 03:00:00.

  • Minut    Obligatoriskt. Detta är ett tal från 0 till 32767 som anger minuten. Värden större än 59 kommer att konverteras till timmar och minuter. Till exempel är KLOCKSLAG(0;750;0) = KLOCKSLAG(12;30;0) = 0,520833 eller 12:30:00.

  • Sekund    Obligatoriskt. Detta är ett tal från 0 till 32767 som anger sekunden. Värden större än 59 kommer att konverteras till timmar, minuter och sekunder. Till exempel är KLOCKSLAG(0;0;2000) = KLOCKSLAG(0;33;22) = 0,023148 eller 00:33:20.

Kommentar

Tidsvärden är en del av ett datumvärde och motsvaras av ett decimaltal (12:00 motsvaras t.ex. av 0,5 eftersom halva dygnet har gått kl. 12:00).

Exempel

Arbetsboken nedan innehåller exempel på den här funktionen. Gå igenom exemplen, ändra befintliga formler eller skriv egna formler och lär dig hur funktionen fungerar.

Kopiera exempeldata i följande tabell och klistra in dem i cell A1 i ett nytt Excel-kalkylblad. Om du vill visa formelresultaten markerar du formlerna, trycker på F2 och sedan på Retur. Om det behövs kan du ändra kolumnbredden så att alla data visas.

Timme

Minut

Sekund

12

0

0

16

48

10

Formel

Beskrivning

Resultat

=KLOCKSLAG(A2;B2;C2)

Decimaldelen av en dag för tiden på rad 2 (12 timmar, 0 minuter, 0 sekunder)

0,5

=KLOCKSLAG(A3;B3;C3)

Decimaldelen av en dag för tiden på rad 3 (16 timmar, 48 minuter, 10 sekunder)

0,7001157

Om du vill arbeta mer ingående med exempeldata i Excel hämtar du den inbäddade arbetsboken till datorn och öppnar den i Excel.

Gäller för: Excel 2013, Excel OnlineHade du nytta av den här informationen?

Ja Nej

Hur kan vi förbättra den?

255 återstående tecken

För att skydda din integritet bör du inte ange någon kontaktinformation i feedbacken. Granska våra sekretesspolicy.

Tack för din feedback!

Supportresurser

Ändra språk