Kända problem i Outlook 2011

Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Senast uppdaterad: september 2013

Det går inte att använda produktnyckeln med Outlook

Om samma produktnyckel fungerar för Word, Excel och PowerPoint har du troligtvis Office för Mac Home and Student-versionen. Denna version av Office innehåller inte Outlook.

Om du vill använda Outlook måste du ha Office för Mac Home and Business 2011 eller Office 365 Home. Om du vill skaffa någon av dessa versioner går du till webbplatsen för Office för Mac.

Det går inte att synkronisera Outlook-data med mobila enheter som har OS X Mountain Lion

Med OS X Mountain Lion upprätthåller Apple inte längre aktivt stöd för synkroniseringstjänster. Du kanske har problem om du använder synkroniseringstjänster för att synkronisera Outlook-data – kalender, kontakter, uppgifter och anteckningar – med lokala program och smartphones, t.ex. iPhone, iCal och RIM.

Ett identitetsfel visas när du försöker öppna Outlook

Om du försöker öppna Outlook för Mac kan du få följande felmeddelande: Identitet kunde inte öppnas med den här versionen av Outlook för Mac. Mer information, inklusive möjliga lösningar, finns i: Outlook för Mac 2011-fel: ”Identitet kan inte öppnas med den här versionen av Outlook för Mac

E-post har fastnat i utkorgen

När du försöker skicka ett e-postmeddelande fastnar det ibland i utkorgen. Mer information, inklusive möjliga lösningar, finns i: E-post har fastnat i utkorgen i Outlook för Mac 2011

Duplicerade e-postmeddelanden visas i mappen Skickat för IMAP-konton

Detta inträffar när både Outlook och e-postservern lägger till kopior av meddelanden till Skickat-mappen när de skickas. För att åtgärda detta ska du gå till Outlook > Inställningar > Konton > välj IMAP-konto > Avancerat > Mappar och välj Lagra inte en kopia av skickade meddelanden.

Duplicerade e-postmeddelanden visas för Gmail-konton

Detta på grund av en konflikt med Alla e-postmeddelanden-mappen i Gmail. Om du kör regler på ditt Gmail-konto, rekommenderar vi att du tar bort dem från Outlook och skapar dem från Gmails webbgränssnitt. Du kan också avsluta prenumerationen från mappen Alla e-postmeddelanden genom att gå till Verktyg > IMAP-mappar > [Gmail]/Alla e-postmeddelanden och klicka på Avsluta prenumeration.

MobileMe-e-postkonto konfigureras inte automatiskt i Outlook för Mac 2011 efter Office för Mac 2011 med SP2-uppdateringen

För MobileMe-konton ska du använda följande inställningar för inkommande och utgående servrar:

Inkommande server: mail.me.com

Utgående server: smtp.me.com

För iCloud-konton ska du använda följande inställningar för inkommande och utgående servrar:

Inkommande server: imap.mail.me.com

Utgående server: smtp.mail.me.com

Det går inte att synkronisera Outlook för Mac med kalendrar och kontakter i iCloud-konton

Outlook för Mac 2011 stöder för närvarande inte CalDAV eller CardDAV. Det innebär att det inte är möjligt att synkronisera din iCloud-kalender eller dina iCloud-kontakter med Outlook för Mac. Outlook för Mac 2011 stöder dock iCloud-e-post. Mer information finns i Kompatibilitet för Microsoft Outlook för Mac 2011 med Apple iCloud

Det går inte att synkronisera Outlook för Mac med Outlook.com-mappar

I POP- och IMAP-e-postkonton är e-postmeddelanden de enda objekt som synkroniseras mellan Outlook och e-postservern. Andra objekt som du skapar i Outlook, t.ex. kontakter, kalenderhändelser, uppgifter och anteckningar, lagras på datorn, inte på e-postservern.

Det går inte att synkronisera Outlook för Mac med kalendrar i Gmail

Outlook för Mac 2011 stöder för närvarande inte CalDAV. Det innebär att det inte är möjligt att synkronisera din Gmail-kalender med Outlook för Mac.

Det går inte att importera e-post från Apple Mail i Mac OS X v10.7 (Lion)

Om du använder Mac OS X v10.7 (Lion) kan du inte importera från Apple Mail i Outlook för Mac 2011.

Outlook för Mac stöder inte något sätt att ersätta signaturer

Outlook för Mac stöder inte automatiskt något sätt att ersätta en signatur med en annan signatur i e-postmeddelandet. När du lägger till en ny signatur i ett försök att ersätta gammal lägger Outlook för Mac till den nya signaturen istället för att ersätta den. Om du vill ersätta underskriften måste du manuellt ta bort den ursprungliga signaturen från e-postmeddelandet.

Det går inte att ändra färg på delade kalendrar i Outlook för Mac

Det går inte att ändra färg för delade kalendrar i Outlook för Mac.

Det går inte att ändra storlek på bilder som bifogas i meddelanden

Du måste ändra storleken på bilderna innan du lägger till dem i Outlook.

Outlook kan inte öppna hyperlänkar som inte innehåller en fullständig URL

En hyperlänk som är infogad i ett e-postmeddelande måste vara en fullständig URL-adress som innehåller http://, annars kan mottagaren inte öppna länken.

E-postmeddelanden försvinner

Om du byter namn på eller flyttar Microsoft-mappen Användarinformation eller någon av dess undermappar kan Outlook inte hitta identitet och en ny, tom identitet skapas.

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×