Kända problem i Excel 2011

Delar av innehållet i det här avsnittet behöver inte gälla alla språkområden.

Senast uppdaterad: mars 2012

Det går inte att skapa, redigera eller visa utsnitt

Du kan inte skapa utsnitt med Excel 2011. Om du öppnar en Excel för Windows-fil som innehåller utsnitt i Excel 2011 så öppnas filen som skrivskyddad och utsnitt visas inte.

Det går inte att markera flera objekt

När du drar musen för att markera flera objekt så markeras inte objekten. Om du vill markera flera objekt håller du ned Skift-tangenten och klickar för att markera eller avmarkera objekt. Om du vill markera alla objekt klickar du på ett objekt och trycker på KOMMANDO + A.

Standardalternativet för långt datumformat visar tvåsiffriga årtal i Mac OS X 7 (Lion)

Om Mac OS X 7 (Lion) används med språkinställningarna för USA visas standardalternativet för långt datumformat som "Onsdag, 13 mars, 01". Gör så här om du vill ändra datumformatet så att det visas med fyrsiffriga årtal:

 1. Markera cellerna som innehåller datumet.

 2. Klicka på CellerFormat-menyn.

 3. På fliken Tal klickar du på Egen under Kategori.

 4. I rutan Typ skriver du dddd, mmmm dd, åååå .

Förhandsgranskningen är tom

Om du ställer in kalkylbladsskalningen till Passa: 1 s. bredd och 1 i höjd och kalkylbladet innehåller en kolumn som är bredare än 8 tum visas tomma sidor om du försöker förhandsgranska eller skriva ut kalkylbladet. Lös problemet genom att justera kolumnbredden till mindre än 8 tum.

När arbetsböcker sparas i samma mapp skapar Excel temporära filer som inte kan tas bort

När en arbetsbok sparas kan en slumpmässigt namngiven temporär fil visas i samma mapp som den sparade filen. Det här problemet inträffar oftare i Lion OS än på andra plattformar. Så här tar du bort de temporära filerna:

 1. Klicka på TvångsavslutaApple-menyn.

 2. Klicka på Finder och sedan på Starta om.

Filer på OneDrive öppnas inte när Mac OS X Lion har installerats

Om du använder Mac OS X Lion och inte kan öppna dokument på OneDrive kan du ändra en webbläsarinställning i Safari eller Firefox som gör att du kan öppna dokument. Gör följande:

 1. Avsluta Safari eller Firefox.

 2. I Finder klickar du på Program och markerar sedan programikonen för Safari eller Firefox

 3. Klicka på Visa informationArkiv-menyn.

 4. Markera kryssrutan Öppna i 32-bitarsläge.

 5. Stäng och öppna Safari eller Firefox igen.

Höger-till-vänster-riktning för bladet behålls inte

Blad som skapas med hjälp av Excel för Windows kan anpassas så att höger-till-vänster visas. När du öppnar ett blad med höger-till-vänster-riktning i Excel för Mac behålls inte riktningen och bladet visas vänster-till-höger.

Ett diagram blir tomt när du försöker skriva ut hela arbetsboken

Viktigt!:  Det här problemet åtgärdas i Office för Mac 2011 Service Pack 1. Klicka på Hämtningar för att hämta Service Pack 1 eller den senaste uppdateringen.

När det aktiva bladet innehåller ett diagram och du väljer alternativet att skriva ut hela arbetsboken blir diagrammet tomt. Det här problemet påverkar bara visningen och påverkar inte utskriften.

Ett diagram skrivs inte ut utan bladet när du försöker skriva ut endast diagrammet

När du markerar ett diagram och försöker skriva ut det är inte alternativet att skriva ut en markering tillgängligt. Om du bara vill skriva ut diagrammet flyttar du diagrammet till ett annat blad och skriver sedan ut det bladet.

 1. Markera diagrammet.

 2. Klicka på Flytta diagramDiagram-menyn.

 3. Klicka på Nytt blad och sedan på OK.

Det går inte att redigera organisationsscheman som skapas med hjälp av Organisationsschema

I tidigare versioner av Office för Mac ingick Organisationsschema, ett verktyg för att skapa och redigera organisationsscheman. I Microsoft Office för Mac 2011 ingår inte Organisationsschema. När du öppnar ett dokument som innehåller ett objekt som skapades med hjälp av Organisationsschema kan du visa det, men inte redigera det.

Steg som du utför i dialogrutan Formatera diagram kan inte spelas in i ett makro

Om du spelar in ett makro spelas inte de åtgärder som du utför i dialogrutan Formatera diagram in. Du kan komma förbi det här problemet genom att använda fliken Diagram i menyfliksområdet när du spelar in ett makro.

Det går inte att sortera numeriska värden i en pivottabell som förväntat

När du sorterar numeriska värden i en pivottabell sorteras bara värdena i ett fält. För att komma runt det här problemet kan du markera varje fält och sortera de numeriska värdena i fältet.

Flera problem uppstår när du försöker spara arbetsböcker i PDF-format

 • När du använder dialogrutan Spara som för att spara en arbetsbok som en PD-fil och du anger ett filnamn som redan finns varnar inte Excel för att du håller på att ersätta den befintliga filen.

 • När du använder dialogrutan Skriv ut och väljer alternativet Hela arbetsboken för att spara en arbetsbok med två blad som en PDF-fil visas en enkel fil med sidor. Filnamnet innehåller ordet "Blad1", trots att det finns två blad i arbetsboken.

 • När du använder dialogrutan Skriv ut och väljer alternativet Hela arbetsboken för att spara en arbetsbok med flera blad som en PDF-fil skapas mer än en fil, men antalet filer motsvarar inte antalet blad i arbetsboken. För en arbetsbok med sju flikar kan till exempel tre separata PDF-filer skapas.

Ingen varning visas när du använder färg- och cellformatering i Excel 2011 som inte fungerar i tidigare versioner av Excel

Excel 2011 innehåller en utökad färgpalett, teman och cellformateringsalternativ som försvinner när du sparar arbetsboken i ett tidigare filformat, till exempel .xls, eller om arbetsboken öppnas i en tidigare version av Excel.

ActiveX-kontroller visas inte

Arbetsböcker som skapas med hjälp av Excel för Windows kan innehålla ActiveX-kontroller som inte kan visas när arbetsboken öppnas i Excel för Mac.

Anpassade filegenskaper behålls efter att du har tagit bort personlig information från filen

När du tar bort personlig information från en fil i Excel-inställningar tas inte eventuella anpassade filegenskaper som filen innehåller bort.

Excel avslutas oväntat när du markerar hela bladet som område där dubblettrader ska tas bort

Om du markerar ett helt blad och sedan försöker ta bort dubblettrader avslutas Excel oväntat. Undvik det här problemet genom att markera ett mindre område där dubbletter ska tas bort.

Office-dokument kan inte sparas på OneDrive eller SharePoint om de finns på en AFP- eller NFS-nätverksplats

Viktigt!:  Det här problemet åtgärdas i Office för Mac 2011 Service Pack 1. Klicka på Hämtningar för att hämta Service Pack 1 eller den senaste uppdateringen.

Om du kör Office i en NetBoot- eller nätverksarbetsmappskonfiguration kan du inte spara dokument på Windows Live OneDrive eller SharePoint om de finns på en nätverksplats som använder AFP- eller NFS-filsystem.

Office för Mac-filer som finns på SharePoint eller Windows Live OneDrive kanske inte öppnas om du inte har öppnat Office för Mac 2011 minst en gång

Viktigt!:  Det här problemet åtgärdas i Office för Mac 2011 Service Pack 2. Klicka på Hämtningar för att hämta Service Pack 2 eller den senaste uppdateringen.

Du kan inte öppna filer som finns på SharePoint eller Windows Live OneDrive från Safari eller Mozilla Firefox förrän du har öppnat Word, Excel eller PowerPoint minst en gång.

De språkspecifika inställningarna för en egen ordlista ignoreras

När du anger att en egen ordlista endast ska gälla för ett visst språk används inte språkinställningen när du kontrollerar stavningen i Excel eller PowerPoint.

Du måste logga in flera gånger när du försöker få tillgång till Information Rights Management-licensservern

Om du avmarkerar kryssrutan Spara lösenordet i min Mac OS-nyckelring när du försöker få tillgång till AD RMS-servern (Active Directory Rights Management Services) måste du logga in flera gånger. Du kan komma runt det här problemet genom att kontrollera att kryssrutan Spara lösenordet i min Mac OS-nyckelring är markerad.

Du kan inte klistra in och sedan dela upp en vektor-PICT-bild

När du klistrar in en vektor-PICT-bild sparas den i enlighet med Apples riktlinjer som PDF istället för PICT och du kan inte dela upp PDF-bilden.

En länkad bild från en webbplats visas inte

Om du lägger till en länk till en bild som finns på en webbplats visas bilden som ett rött X nästa gång du öppnar filen. Det händer eftersom programmet inte känner igen webbplatssökvägen. För att komma runt det här problemet kan du gå till webbplatsen, kopiera bilden och sedan klistra in den i Office för Mac-programmet.

Office för Mac kanske inte fungerar korrekt om du anger föräldrakontroll

Om du anger föräldrakontroll på Mac OS kanske inte Office för Mac-program fungerar korrekt. Du kan lösa problemet genom att gå till Apple-menyn, klicka på Systeminställningar, klicka på Föräldrakontroll och sedan inaktivera föräldrakontroll.

Det visas inga ClipArt-bilder i kategorierna Underhållning, Känslor eller Mat och restaurangbesök i ClipArt-galleriet

Office för Mac visar inga ClipArt-bilder i kategorierna Underhållning, Känslor eller Mat och restaurangbesök i ClipArt-galleriet. Du kan komma runt problemet genom att söka efter följande ClipArt:

 • Underhållning:      schack, roulett, domino

 • Känslor:      gråta, le

 • Mat och restaurangbesök:       bröd, banan, cantaloupe, bambuångare, majs, jordgubbar, paprika, ananas, kinakål, hallon, apelsin, äpple, blåbär, papperspåse, ostburgare, glasstrut, matkasse, korv med bröd, smörgås, kokosnöt, ägg, morgon, pappersmugg, vin, öl, martini, apelsinjuice, fruktjuice, födelsedagstårta, kock

ClipArt-galleriet visas på engelska istället för kinesiska

Clip Art-galleriet visas på engelska istället för kinesiska.

Du kan inte spara en fil som innehåller en hyperlänk

Ett dokument med en hyperlänk som innehåller icke-latinska tecken, en figur eller är skadad, kan göra att det inte går att spara eller redigera hyperlänken. Du kan komma runt problemet genom att ta bort objektet där du lade till hyperlänken.

Du kan inte köra vissa arbetsflöden

Följande arbetsflöden som ingår i Office för Mac fungerar inte:

 • I Excel: Importera textfil och skapa en tabell

 • I Outlook: Skicka bifogade filer med bilder till iPhoto

Du kan inte skriva ut ett Visual Basic-projekt

I Microsoft Office för Mac 2011 kan du inte skriva ut Visual Basic-projekt. Du kan komma runt problemet genom att kopiera koden för ditt Visual Basic-projekt, klistra in den i ett textredigeringsprogram och sedan skriva ut.

Snabbreferens

Kända problem i Office 2011

Dela Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Hade du nytta av den här informationen?

Bra! Andra synpunkter?

Hur kan vi förbättra den?

Tack för din feedback!

×