Kända problem och nytillkommen information för Microsoft Office Servers 2007

Obs!:  Vi vill kunna erbjuda dig bästa möjliga supportinnehåll så fort som möjligt och på ditt språk. Den här sidan har översatts med hjälp av automatiserad översättning och kan innehålla grammatiska fel eller andra felaktigheter. Vår avsikt är att den här informationen ska vara användbar för dig. Vill du berätta för oss om informationen är till hjälp längst ned på sidan? Här är artikeln på engelska som referens.

Serverprodukter

Senaste installationskraven

Konfiguration (server)

Alla servrar

Groove Server 2007

Project Server 2007

SharePoint Server 2007

SharePoint 2007 "Excel Services"

Andra

Hämtningsbara filer

Alla kända problem nedan har grupperats efter program.

Senaste installationskraven

Fristående installation

Dator och processor

Server med en processor på 2,5 GHz eller mer, dubbla processorer på tillsammans 3 GHz eller mer rekommenderas.

Minne

1 GB RAM, 2 GB rekommenderas

Hårddisk

3 GB tillgängligt hårddiskutrymme

Enhet

DVD-enhet, tillgänglig lokalt eller via nätverk

Bildskärm

Bildskärm med 1 024 × 768 eller högre upplösning

Operativsystem

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 eller Windows Server 2003 Web Edition SP1 eller senare.

Microsoft .NET Framework 2.0 och Microsoft Windows Workflow Foundation Runtime Components eller Microsoft .net Framework 3.0. Mer information om Microsoft .NET Framework 2.0 och 3.0 finns i avsnittet Microsoft.NET Framework Developer Center.

Övrigt

En anslutningshastighet på 56 kbit/s krävs för anslutning mellan klient och server. SMTP/POP3 (Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol 3), IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) eller ett MAPI-kompatibelt snabbmeddelandeprogram krävs för att skicka och ta emot e-postmeddelanden

Webbläsare

För central administration krävs följande:

– Microsoft Windows med Internet Explorer 6.0 eller senare.

Grundläggande funktioner, bland annat redigering, webbplatsadministration och formulär, kräver någon av följande konfigurationer:

– Microsoft Windows med Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare, FireFox 1.5 eller senare, Netscape 8.1 eller senare, eller Mozilla 1.7 eller senare.

Obs!: Microsoft Office Project Server 2007 har endast stöd för Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare.

– UNIX/Linux med Firefox 1.5 eller senare, eller Netscape 7.2 eller senare.

– Mac OS-X med Firefox 1.5 eller senare, eller Safari 2.0 eller senare.

Ytterligare

Datorspecifika krav finns i produktens kapacitetsplaneringsdokument.

Installation av servergrupp

Dator och processor

Server med en processor på 2,5 GHz eller mer, dubbla processorer på tillsammans 3 GHz eller mer rekommenderas

Minne

2 GB RAM, 4 GB rekommenderas för SQL- och programservrar

Hårddisk

3 GB tillgängligt hårddiskutrymme

Enhet

DVD-enhet, tillgänglig lokalt eller via nätverk

Bildskärm

Bildskärm med 1 024 × 768 eller högre upplösning

Operativsystem

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition SP1, Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1, Windows Server 2003 Datacenter Edition SP1 eller Windows Server 2003 Web Edition SP1 eller senare.

Microsoft Windows Workflow Foundation Runtime Components och Microsoft .NET Framework 2.0 eller Microsoft .net Framework 3.0. Mer information om Microsoft .NET Framework 2.0 och 3.0 finns i avsnittet Microsoft.NET Framework Developer Center.

Övrigt

En anslutningshastighet på 100 Mbit/s krävs för anslutning mellan servrar, 56 kbit/s för anslutning mellan klient och server. SMTP/POP3 (Internet Simple Mail Transfer Protocol/Post Office Protocol 3), IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) eller ett MAPI-kompatibelt snabbmeddelandeprogram krävs för att skicka och ta emot e-postmeddelanden.

SQL Server 2000 SP3a eller senare eller SQL 2005 SP1 eller senare. SQL Analysis Services 2005 SP1 eller senare krävs för vissa avancerade funktioner.

Webbläsare

För central administration av Office SharePoint Server krävs följande:

– Microsoft Windows med Internet Explorer 6.0 eller senare.

För normal användning, bland annat redigering, webbplatsadministration och formulär, krävs någon av följande konfigurationer:

– Microsoft Windows med Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare, FireFox 1.5 eller senare, Netscape 8.1 eller senare, eller Mozilla 1.7 eller senare.

Obs!: Microsoft Office Project Server 2007 har endast stöd för Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare.

– UNIX/Linux med Firefox 1.5 eller senare, eller Netscape 7.2 eller senare.

– Mac OS-X med Firefox 1.5 eller senare, eller Safari 2.0 eller senare.

Ytterligare

Datorspecifika krav finns i produktens kapacitetsplaneringsdokument.

Överst på sidan

Konfiguration (server)

Problemtyp

Fråga eller problem

Svar

Inga problem för tillfället

Överst på sidan

Alla servrar

Problemtyp

Fråga eller problem

Svar

Uppgradering – delade tjänster

När du uppgraderar en version som inte har B2TR till B2TR eller RTM leder SSP-länkarna i navigeringskontrollen för central administration till den gamla servergruppen.

Kör följande stsadm-kommando:

stsadm -o activatefeature -name OssNavigation -url <webbadress till SSP-administrationswebbplatsen>

Innehållsdistribution

Följande fel inträffar när du skapar en sökväg för innehållsdistribution som replikerar en webbplatssamling till en annan webbplatssamling i samma servergrupp, men på en annan hanterad sökväg:

Värdet hamnar inte inom det förväntade intervallet.

Så här löser du problemet:

Stsadm -o deactivatefeature -name deploymentlinks -url <webbadress>

Stsadm -o deactivatefeature -name migrationlinks -url <webbadress>

Stsadm -o activatefeature -name deploymentlinks -url <webbadress>

Stsadm -o activatefeature -name migrationlinks -url <webbadress>

Dokumentkonvertering

Starttjänsten för dokumentkonverteringar är alltid i starttillståndet (särskilt när du försöker aktivera starttjänsten på fler än en server i gruppen).

Starttjänstens användargränssnitt för administration fungerar inte i starttjänster som körs på en server som inte är värd för webbprogrammet för central administration. Användargränssnittet visar aldrig aktuellt tillstånd med den här konfigurationen.

LÖSNING

Aktivera starttjänsten genom att ange den nödvändiga startinformationen som vanligtvis tillhandahålls av användargränssnittet. Det gör du genom att uppdatera två värden i en registernyckel som finns på datorn som du försöker köra starttjänsten på. Värdena representerar belastningsutjämnarens plats och vilken port anslutningen sker genom.

Nyckel:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\LauncherSettings]"LoadBalancerUrl"="http://server:port/HtmlTrLoadBalancer""Port"=dword:port

LoadBalancerUrl:

Det här är den fullständiga webbadressen till .NET Remoting-kanalen som belastningsutjämnaren öppnar. Schemat ska vara http://[ange belastningsutjämnarens server]:[ange belastningsutjämnarens port]/HtmlTrLoadBalancer och se till att allt är rätt.

Port:

Det här är porten som starttjänsten öppnar för inkommande .NET Remoting-förfrågningar om konverteringar, till exempel "8082".

När du har ändrat någon av de här inställningarna (första gången eller om nya datorer läggs till och kräver ändrade inställningar) måste du stoppa och starta starttjänsten (starttjänsten för konvertering av Office-dokument) i kontrollpanelen för tjänster (Start|Kontrollpanelen|Administrationsverktyg|Tjänster). Tjänsterna ska anges till Aktiverad och ställa in till att starta automatiskt (Automatiskt) om det inte redan är inställt så. Nästa gång du ändrar inställningarna för belastningsutjämning måste du uppdatera starttjänstens inställningar på varje dator för att ändringarna ska gälla. Tjänsterna måste också stoppas och startas om för att de nya ändringar ska börja gälla.

Överst på sidan

Groove Server 2007

Problemtyp

Fråga eller problem

Svar

Groove Manager

Groove-användare får inga e-postmeddelanden från Groove Manager.

Om du har integrerat Groove Manager med en LDAP-katalogserver ska du kontrollera att alla användarposter innehåller en giltig e-postadress, särskilt om du använder Lotus Domino-kataloger. Domino-formatet fyller automatiskt i tomma e-postadresser med standardposter, vilket vanligtvis gör att e-postmeddelanden från Groove Manager inte når fram till användarna.

Groove Manager

Importerade medlemmar i en LDAP-miljö har katalogstatusen Borttaget.

Om du har integrerat Groove Manager med en LDAP-katalogserver ska du tillgå medlemsposter på katalogservern (till exempel för datasynkronisering) med samma LDAP-inloggningsnamn som användes för att importera medlemmar till Groove Manager-domänen. Om du använder ett annat LDAP-inloggningsnamn kan det orsaka problem med katalogposterna på Groove Manager när data synkroniseras, eftersom olika LDAP-inloggningsnamn kan ha olika åtkomst till katalogservern. Under dessa förhållanden visas katalogstatusen för användarkonton i Groove Manager som Borttaget. Om du vill uppdatera medlemmens katalogstatus till Importerad måste du ändra tillbaka LDAP-inloggningsnamnet till det ursprungliga namnet som användes för att importera medlemmar.

Groove Manager

Katalogsynkroniseringar (användaruppdateringar och borttagningar) syns inte i hanteringsdomänsrapporter. De visas endast i rapporter på servernivå.

Om du är serveradministratör kan du leta efter synkroniseringshändelser på programnivå.

Groove Manager

Integreringsfunktioner för Communicator-Groove fungerar inte korrekt för hanterade Groove-klienter.

I miljöer där hanterad användarkontaktinformation kommer från en Active Directory-databas (AD) måste användarens AD-adresser för mail och RTCSIP vara identiska (standardvillkor i AD) för att Groove Communicator-integrering ska fungera korrekt. Eftersom Groove Manager använder AD-”mail”-adresser som e-postadresser för användare, medan Live Communications Server (LCS) i Communicator beror på AD-RTCSIP-adresser, medför det att om två AD-adressfält inte stämmer överens (till exempel om en administratör redigerade ”mail”-adressen) och du synkroniserar Groove Manager med AD kommer den resulterande Groove-e-postadressen att stå i konflikt med Communicator-e-postadressen, och Groove Communicator-integrering är inte möjlig.

Undvik detta genom att kontakta Active Directory-administratören och se till att RTCSIP-adressen och ”mail”-adressen i Active Directory stämmer överens.

Groove Manager

Det går inte att ta bort licensuppsättningar i en miljö som innehåller Groove 3.1-användare (eller tidigare).

Det går inte att ta bort etablerade licensuppsättningar. Avetablera alla användare från licensuppsättningen.

Groove Manager

Vad behöver jag göra för att ha stöd för e-post från Groove Manager?

Om du ska kunna skicka e-post från Groove Manager måste du se till att ge behörighet till din lokala dator att skicka e-post via SMTP-servern (via Vidarebefordringsbegränsningar på fliken Egenskaper för virtuell SMTP-server/Åtkomst).

Groove Data Bridge

Vilka förutsättningarna är nödvändiga för att köra Groove Data Bridge som en Windows-tjänst?

Innan du kör Groove Data Bridge som en Windows-tjänst ska du göra klart kontokonfigurationen för Groove Data Bridge enligt installationsanvisningarna för Groove Data Bridge (och enligt Groove Data Bridge-administratörsguiden som medföljer Data Bridge-programmet). Om Data Bridge startas som en tjänst innan konfigurationen är klar. Data Bridge-administratören kommer inte att kunna skapa de nödvändiga katalogerna i filsystemet.

Du bör välja alternativet Kom ihåg lösenordet för att inte bli tillfrågad om lösenord när du utför automatiska omstarter. Alternativet anges under installationen och kan återställas när du blir tillfrågad om lösenord.

Groove Data Bridge

Vad behöver jag göra för att kunna köra extern PKI på Groove Data Bridge?

När hanteringsdomänen använder extern PKI bör Groove Data Bridge-identiteternas klientautentiseringscertifikat importeras till den lokala datorns personliga arkiv, inte till den aktuella användarens personliga arkiv. Den rekommenderade metoden är att använda certifikattillägget Microsoft Management Console (MMC) och sedan välja alternativet ”maskin”.

När du använder extern PKI för Groove Data Bridge på en dator med Vista Server ska du exportera certifikatet från certifikatservern på Vista Server och importera certifikatet till den lokala Data Bridge-datorn.

Groove Data Bridge

Vad bör jag tänka på när jag väljer sökvägar till säkerhetskopior för Data Bridge-konton, arbetsytearkiv och GFS-arbetsytor?

Groove Data Bridge-proxyprompten fungerar inte tillförlitligt i den här versionen av Groove Data Bridge. Ange alla proxyuppgifter på sidan Proxyinställningar (på alternativmenyn i Groove Data Bridge). Om du kör Groove Data Bridge med en proxyenhet rekommenderas det att konfigurera proxyn via sidan Proxyinställningar.

Groove Data Bridge

Det tillgängliga minnet blir märkbart mindre.

Många förfrågningar om att skapa eller bjuda in till utrymme kan ta upp mycket minne. Starta om Groove Data Bridge när det totala minnet som används överskrider mängden installerat fysiskt RAM.

Groove Data Bridge

Groove Data Bridge avslutas oregelbundet på ett felaktigt sätt.

Om du får följande felmeddelande:

Felaktig avstängning: En redundant databas är skadad. Den redundanta databasen har tagits bort och Groove måste nu avslutas. En ny redundant databas skapas nästa gång som Groove startas.

Det här är inte skadligt kan rättas till genom att gå till fliken Återställning i Windows Services-appleten och konfigurera Microsoft Office Groove Data Bridge-tjänsten att starta om automatiskt.

Groove Data Bridge

När du arkiverar Groove-arbetsytor för en Groove Data Bridge-identitet arkiveras inte alla arbetsytor.

Om arkiveringsfunktionen inte är aktiverad när en Data Bridge-identitet får arbetsytor kanske vissa ytor inte arkiveras, på grund av tiden som krävs för Groove Data Bridge att söka igenom alla arbetsytor. Alla ytor brukar arkiveras helt under nästa 24-timmars arkiveringscykel.

Groove Data Bridge

Följande fel visas under installationen:

Du kan inte skapa en ny mapp här. Välj en annan plats. Du klickade på OK när du fick felet och nu går det inte att köra Groove Data Bridge.

Windows begränsar längden på sökvägar till 250 tecken. Din fullständiga sökväg var för lång.

Följ de här stegen för att lösa problemet och kunna köra installationen igen:

1. Kör REGEDIT och navigera till: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove 2. Ta bort nyckeln PersistRoot. 3. Ange nyckelvärdet GDBInstallState till 0.

Groove Data Bridge

Groove Data Bridge-servern innehåller många överblivna arbetsytor (ytor med enbart Data Bridge-identiteten som medlem).

Du kan konfigurera Groove Data Bridge till att ta bort ytor automatiskt när det blir den sista medlemmen i ytan. Så här konfigurerar du Data Bridge till att automatiskt ta bort en yta som ändras från flera medlemmar till en medlem: 1. Kör regedit från Start-menyn och navigera till: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove 2. Lägg till följande nyckel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 3. Gå till: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office Server\12.0\Groove\EDB 4. Lägg till följande DWORD-värde: DeleteOrphanSpaces = 1 5. Starta om Data Bridge-servern. Observera att alla ytor som har gjort den här övergången före den här ändringen inte tas bort automatiskt.

Groove Data Bridge

Stöder Groove Data Bridge-servern identiteter från flera Groove-hanteringsdomäner i en hanterad miljö?

Nej. Alla hanterade identiteter som har definierats för ett Groove Data Bridge-konto måste vara medlemmar i samma hanteringsdomän.

Groove Manager

Granskning misslyckas för medlemmar i hanteringsdomäner på de hanterade enheterna efter migrering från Groove 3.0 till Office Groove 2007.

Groove 3.0-domänmedlemmen bör migrera till Groove 3.1 innan du uppgraderar till Office Groove 2007.

Groove Data Bridge

”Det går inte att få åtkomst till loggboken för Groove Data Bridge.”

Du kan lösa det här problemet genom att avinstallera och installera om Windows-tjänsten Groove Data Bridge. Så här gör du för att avinstallera och installera om tjänsten Groove Data Bridge:

 1. Avinstallera Data Bridge-tjänsten genom att ange följande i en kommandorad: GrooveEIS.exe -u

 2. Installera om Data Bridge-tjänsten genom att ange följande i en kommandorad: GrooveEIS.exe - I

Det här problemet kommer att åtgärdas i framtida versioner.

Groove Data Bridge

När en administratör försöker acceptera en inbjudan till en arkivarbetsyta visas följande meddelande:

Du kan inte acceptera inbjudningar från tidigare versioner av Groove. Groove är konfigurerat till att acceptera inbjudningar till arbetsytor som skapats i Groove 2007 eller senare version.

Administratörens Groove-klient kan konfigureras till att acceptera inbjudningar från tidigare versioner än Groove 2007 på följande sätt:

 1. Välj Inställningar på menyn Alternativ.

 2. Välj fliken Säkerhet.

 3. Avmarkera inställningen Arbetsytebegränsningar: Återställ eller anslut endast Microsoft Office Groove 2007-arbetsytor (eller senare).

 4. Klicka på OK.

Om administratören är en hanterad Groove-användare bör administratören för hanteringsdomänen konfigurera arbetsytans acceptansprincip till att tillåta tidigare versioner än 2007, enligt följande:

 1. Gå till identitetens principmall för domänen i Groove Manager.

 2. Gå till avsnittet Versionsprinciper för arbetsytor på sidan Medlemsprinciper och se till att Principen för acceptering och återställning av arbetsyta för lägsta arbetsyteversion är inställt på Klientstandard eller Inget minimum.

Groove Data Bridge

Du har hämtat en nyckel för enhetshantering och använt den för att installera och konfigurera ett hanterat Data Bridge-konto, men i stället för att visa det administrativa användargränssnittet hänger sig processen.

Lösenordet för kontokonfiguration fungerar inte för att skapa lösenord för hanterad enhetsprincip.

Kontrollera Groove Managers enhetsprincip för Data Bridge-hanteringsdomänen och använd ett giltigt lösenord i installationen igen. Ett popup-meddelande som förklarar detta kommer att finnas i framtida produktversioner.

Groove Data Bridge

Vilka storleksbegränsningar finns för arbetsytor på en Groove Data Bridge-server?

Groove Data Bridge arkiverar inte arbetsytor som är större än 2 GB, så undvik arbetsytor som överskrider den storleken.

Du kan kontrollera storleken på en arbetsyta som en Data Bridge-identitet är medlem i genom att gå till Arbetsytor i Data Bridge-gränssnittet, markera en arbetsyta och klicka Egenskaper.

Överst på sidan

Project Server 2007

Problemtyp

Fråga eller problem

Svar

Dataanalysvyer

Du har installerat Microsoft Office Web Components, men du kan fortfarande inte se data i dataanalysvyer.

Om du vill se dataanalysvyer när databasen finns på Analysis Services 2005 måste du ha minst Microsoft Office Web Components 2003.

Om du vill att Microsoft Office Web Components ska ansluta till Analysis Services 2005 måste du också installera Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services Client Components.

Installera klientkomponenterna genom att välja en lämplig version från listan nedan. Om du är osäker på vilken version du har väljer du utifrån dina språkinställningar. Under installationen blir du meddelad om du bör välja 64-bitarsversionen.

32-bitarsversionen:

64-bitarsversionen:

Engelska x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x409

Kinesiska (traditionell) x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x404

Tyska x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x407

Franska x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x40C

Italienska x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x410

Japanska x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x411

Koreanska x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x412

Kinesiska (förenklad) x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0x804

Spanska x64: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=72124&amp;clcid=0xC0A

Schemalägga kubbyggande

Ett schemalagt kubbyggande som ska starta på ett halvtimmesklockslag (till exempel 18:30) i stället för på en timmesklockslag misslyckas med att bygga efter den ursprungliga byggandebegäran.

Schemalägg kuberna att byggas på timmesklockslag (till exempel 19:00) så fungerar schemaläggningen utan problem.

Överst på sidan

SharePoint Server 2007

Problemtyp

Fråga eller problem

Svar

Kontakter

V2V-uppgraderingsservern, webbdelen för den offentliga bloggen visar inga blogginlägg. Returnerar följande felmeddelande:

Det gick inte att visa den här webbdelen. Öppna den här webbsidan i en Windows SharePoint Services-kompatibel HTML-redigerare, t.ex. Microsoft Office SharePoint Designer, om du vill göra en felsökning. Kontakta webbserveradministratören om problemet kvarstår.

Lösning:

Alternativ 1 (korrigerar felaktigt uppgraderad sida):

 1. Öppna \Program Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\TEMPLATE\SiteTemplates\SPSMSITEHOST\blog.xsl i Anteckningar.

 2. Sök igenom filen efter varje förekomst av "$Resources:xxx,xxx" och ersätt med rätt översatt text.

 3. Gå till den offentliga sidan på Min webbplats. Klicka på Webbplatsinställningar och sedan på Redigera sida.

 4. Ändra webbdelen Bloggvy.

 5. Öppna avsnittet avancerat och öppna XSLT-redigeraren. Klipp ut och klistra in innehållet från Anteckningar.

 6. Hitta textrutan där det står XSLT-filen "blog.xsl" och ta bort den.

 7. Klicka på OK och spara

.

Alternativ 2 (ny Värd för Min webbplats):

 1. Skapa ett nytt webbprogram.

 2. Skapa en ny webbplatssamling i roten med webbplatsmallen Värd för Min webbplats .

 3. Säkerhetskopiera alla ursprungliga Min webbplats och återställ dem till det här webbprogrammet (eller koppla bort/återanslut innehållsdatabaserna om de är åtskilda och endast innehåller Min webbplats).

 4. På webbplatsen som du har skapat klickar du på OK för att ange det som den nya Min webbplats-platsen.

Kontakter

V2V-uppgradering, medlemskapswebbdelens rubrik är: Visar dina medlemskap på webbplatser och i distributionslistor. Detta gör att den vänstra zonen blir större än den ska vara.

Ändra webbdelens rubrik till Medlemskap.

Överst på sidan

SharePoint 2007 "Excel Services"

Problemtyp

Fråga eller problem

Svar

Konfiguration

Hur aktiverar jag Excel Services när jag har installerat en servergrupp?

Om du har installerat Office SharePoint Server som en servergrupp inaktiveras Excel Services som standard. Om du vill aktivera Excel Services måste du först öppna SharePoint 3.0 Central Administration. Klicka på ditt servernamn (eller programmets servernamn om du har installerat program och frontwebbsservrar separat). Det visas en lista över tjänster som körs på servern.

Starta Excel Services genom att klicka på Start bredvid tjänsten Excel Calculation Services. När skärmen uppdateras ändras fältet Status till Startad. Om du har flera programservrar i servergruppen måste du starta Excel Services på varje programserver som du vill göra förfrågningar för Excel Services på.

Läsa in arbetsböcker

Vilken konfiguration behöver jag för att tillåta att arbetsböcker ska läsas in av Excel Services?

Excel Services läser endast in arbetsböcker från kataloger eller platser som administratören specifikt har tilldelat. Det kallas betrodda platser för Excel Services. Öppna konsolen Central administration i SharePoint 3.0 om du vill lägga till en betrodd plats i Excel Services. Klicka på namnet Provider för delade tjänster i det vänstra navigeringsfältet. Klicka på Betrodda platser under Inställningar för Excel Services. På nästa sida klickar du på Ny i verktygsfältet för att skapa en ny betrodd plats.

Betrodda platser ger administratören möjlighet att styra arbetsboken på detaljerad nivå på servern. Varje betrodda plats har många olika alternativ som kan konfigureras för att påverka prestanda, säkerhet och arbetsbokens funktioner. Inställningarna för en betrodd plats styr till exempel om externa data är aktiverade, hur länge sessioner är aktiva på servern, hur stora arbetsböcker som kan läsas in från platsen, med mera. Alla arbetsböcker som läses in från platsen tillämpar inställningarna som gäller för den.

Mer information och råd om hur du konfigurerar och använder betrodda platser finns på https://technet.microsoft.com/sv-se/library/ff191194 (v=office.14).aspx

Extern data

Hur aktiverar jag externa dataanslutningar för arbetsböcker som läses in av Excel Services?

Extern data är en betrodd platsinställning som måste aktiveras i Excel Services. Om du vill aktivera externa dataanslutningar ska du öppna konsolen Central administration i SharePoint 3.0. Klicka på namnet Provider för delade tjänster i det vänstra navigeringsfältet. Klicka på Betrodda platser under Inställningar för Excel Services. På nästa sida klickar du på den betrodda platsen som du vill aktivera dataanslutningar för. I avsnittet Externa data, under Tillåt externa data, väljer du lämpliga alternativknappar och anger var dataanslutningar kan läsas in från.

Excel Services har stöd för inläsning av dataanslutningar som är inbäddade i arbetsböcker. Det kan också läsa in anslutningar från SharePoint-dataanslutningsbibliotek, som kan länkas till i arbetsböcker. Om dataanslutningsbibliotek ska användas som betrodda platser av servern måste de uttryckligen anges som betrodda dataanslutningsbibliotek. Detta kan göras från administrationssidan för delade tjänster i avsnittet Inställningar för Excel Services.

Som standard försöker Excel Services använda Windows-autentisering för att ansluta till externa datakällor. I servergrupper för de allra flesta företagen kräver detta Kerberos. Om Kerberos inte har konfigurerats måste autentisering till externa datakällor uttryckligen anges för varje dataanslutning i en arbetsbok som läses in på servern. Det går att ange i egenskapsdialogrutan i Excel-klientens användargränssnitt för arbetsboksanslutningar. I miljöer som inte använder Kerberos rekommenderas det att använda Single Sign On (SSO) för att ange autentiseringsuppgifter för att ansluta till externa data från servern.

Mer information om hur du konfigurerar externa data, bland annat med dataanslutningsbibliotek, autentisering och SSO-konfigurering finns på https://technet.microsoft.com/sv-se/library/ff191194(v=office.14).aspx.

Överst på sidan

Övrigt

Problemtyp

Fråga eller problem

Svar

Inga problem för tillfället.

Överst på sidan

Hämtningsbara filer

Problemtyp

Fråga eller problem

Svar

Inga problem för tillfället.

Överst på sidan

Utöka dina Office-kunskaper
Utforska utbildning
Få nya funktioner först
Anslut till Office Insiders

Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Tack för din feedback! Det låter som att det kan vara bra att koppla dig till en av våra Office-supportrepresentanter.

×